KD: Sjukvårdssystemet är trasigt och läcker som ett såll

INSÄNDARE

Det saknas vårdplatser inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) i länet. Därför kan barn som lider av dödlig sjukdom inte läggas in. Orsaken är brist på personal.
Socialdemokraternas sätt att styra och leda fungerar uppenbarligen inte!

Allt för många medarbetare per chef, allt för svag politisk uppföljning samt allt för dålig förankring hos medarbetarna gällande förändringsarbete leder till att svåra problem inom sjukvården inte blir lösta.

Personalens höga sjukfrånvaro (högst i landet), vårdköerna till BUP och bemanningen på förlossningen är tre skilda exempel på problem som kvarstår år efter år – trots stora ekonomiska satsningar just inom dessa områden.

Mellan 2017 och 2021 har det under Socialdemokraternas ledning avsatts över 300 miljoner kronor för psykisk ohälsa i befolkningen och regionens medarbetare – men samma problem kvarstår.

Brist på personal är alltså anledningen till att fler platser inte kan hållas öppna på BUP för t ex barn med svår ätstörning. Ätstörningen anorexia nervosa har den högsta dödligheten av alla psykiatriska diagnoser. Det beror dels på de allvarliga fysiska följderna av svält, men också på risken för självmord. Dessa barn och deras föräldrar ska inte få svaret – nej det finns ingen plats på sjukhuset för er eftersom det saknas personal. 

Sjukvårdssystemet är trasigt och läcker som ett såll – mer pengar och mer satsningar på personalen är inte det enda svaret.

Det krävs ett nytt modernt, professionellt ledarskap och det krävs stora reformer för att vända utvecklingen. Det är Kristdemokraterna i Region Västmanland beredda att ta ansvar för!

Malin Gabrielsson (KD)
Regionråd i opposition

Starkt kört av Lundqvistarna i folkrace

Under helgen körde MECA & RSportracet två dagars folkrace på SMK Hedemoras folkracebana. Och Fagerstas förare visade fina resultat.

Totalt hade runt 150 åkare tagit sig an utmaningen. Martin Lundqvist körde sin Saab 900 i seniorklassen. Han gjorde det så bra att han segrade i alla fem heat och tog sig till A-final där han också vann.

Rasmus Lundqvist körde även han en Saab 900 i seniorklassen. Rasmus tog sig till C-finalen och körde in på en tredjeplats.

I juniorklassen deltog Gabriel Lundqvist i en lite udda Hyundai kombi. Han körde till sig en plats i B-finalen där han kom på tredje plats bland juniorerna.

Fagersta får inget snabbt avgörande om SFI-beslutet är lagligt

Fullmäktige beslutade i november i fjol att Svenska för invandrare ska upphandlas och läggas ut i privat regi i år. Shiro Biranvand, V, överklagade beslutet och kommunen i sin tur begärde ett snabbt avgörande, vilket domstolen inte går med på.

SFI i Fagersta har diskuterats ända sedan 2015, då det uppdagades att kostnaderna för undervisningen var ovanligt höga jämfört med rikssnittet. När Fagersta kommun ensam tagit över ansvaret för gymnasiet och vuxenutbildningen togs beslutet att lägga ut SFI på entreprenad. Vänsterns ledamöter röstade emot.

Shiro Biranvand överklagade fullmäktiges beslut. Han framhöll att utredningen undanhållits för både oppositionspolitiker, facken och media och hävdar att beslutet inte gått lagligt till eftersom det inte beretts enligt kraven i kommunallagen och vill att det ogiltigförklaras.

I korthet uppdrogs kommunens nya avdelning Välfärd och service att undersöka möjligheterna till att upphandla SFI via en extern aktör och redovisa en kostnadsbild för detta. Komvux rektor Mattias Pålsson gjorde en omfattande utredning som varken merparten politiker eller media hade någon kännedom om.

”Kommunledningen informerade dock inte vid kommunfullmäktiges sammanträde något om att utredningen fanns. Jag lyfte frågan, påtalade att det fanns en utredning som jag höll i min hand och kommunchefen bekräftade på min till henne direkt ställda fråga att den fanns”, skriver Biranvand i överklagandet och fortsätter:

”Det råder enligt min uppfattning en tystnadskultur på tjänstemannanivå inom kommunen och därför har jag inte kunnat få fram varför utredningen kommit kommunledningskontoret tillhanda i ett sent skede eller varför det inte ens informerades vid kommunfullmäktiges sammanträde om att den fanns, ännu mindre dess innehåll.”

Shiro Biranvand påpekar för domstolen att beredning av ett ärende är en mycket central fråga och att det då läggs grunden för ett väl avvägt och korrekt beslut. Och att syftet med beredningsprocessen är att så brett och ingående som möjligt utreda och belysa ärendena som överlämnas till de förtroendevalda för beslut.

”Rektorns utredning kunde ha varit ett värdefullt underlag för samtliga ledamöter i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, förutom för de som vill driva igenom sina förslag oavsett konsekvenser. Utredningen undanhölls inte bara för oppositionspolitiker, utan också för berörd skolpersonal, fackliga företrädare, journalister och allmänheten”, påpekar Biranvand.

Det är förvaltningsrätten i Uppsala som ska ta ställning till om fullmäktige gjorde rätt eller fel som tog beslutet om SFI utan att det beretts ordentligt för politikerna. Och domstolen avvisar nu Fagerstas krav på att det ska ske snabbt.

Västanfors nära oavgjort efter stark upphämtning

Västanfors inledde svagt och låg under med 0-3 mot Lysvik i söndagens match i division 2 västra Svealand. Men var nära att kvittera i slutminuterna. 2–3 (0–3) slutade matchen.

Efter en svag inledning kom Västanfors igen starkt och när tio minuter återstod av matchen satte Mimmi Sjöberg 3-1 efter pass av Ellinor Kratz, som fyra minuter senare sköt in 2-3. Västanfors slet på och var nära kvittering, men hade inte turen på sin sida.

Foto: Jörgen Hjerpe

Fagersta på god väg att bli en bra cykelstad

Under en rad år har cykelnätet byggts ut i Fagersta för att separeras från biltrafiken. Nu finns chansen för allmänheten att berätta vad man tycker om cykelstaden och vad man vill ha åtgärdat.

Förr var det vanligt att cykla till jobbet på bruket, kommunen eller någon annan arbetsplats. Det gynnade hälsan och skadade inte naturen. Då bestod de flesta gator i Fagersta av en väg med smala trottoarer på varsin sida för gående. Men successivt har de byggts om på de flitigast frekventerade gatorna till att få en gång- och cykelbana på ena sidan. Det har gjort att olyckor mellan bilar och cyklister minskat drastiskt.

Ett exempel på en välkommen åtgärd på senare år är Von Rosens väg där det tidigare rådde djungelns lag med transportbilar, cyklister och gående mitt i gatan. Medan trottoarerna, som fanns kvar sedan Dalavägentiden, inte användes alls. I dag är de borta och ersatta av en bred gång- och cykelväg som används av oskyddade trafikanter mellan Fagersta och Västanfors.

Senast har Mariavägen byggts om på samma sätt. Och fler gator står på tur att få ett likadant upplägg för att Fagersta ska bli en trygg cykelstad och uppmuntra fler att ställa bilen och trampa till jobbet.

Nu vill Cykelfrämjandet veta vad allmänheten tycker om Fagersta som cykelstad, genom att svara på frågor i enkäten Cyklistvelometern 2022, som är en nationell undersökning om hur cyklister upplever sin hemkommun.

Hur tycker du det är att cykla i Fagersta?
Svara på enkäten här:

https://svara.enkatfabriken.com/a/index.php?r=survey/index&sid=925449

Från kommunister till Sverigedemokrater –
Så har Fagerstabornas åsikter förändrats

Det har skett en rejäl förskjutning åt höger jämfört med hur de politiska åsikterna gick förr i Fagersta. 2006 röstade över 80 procent rött, 2018 var det drygt 60. Och staden styrs av en rödblå koalition.

Socialdemokraterna hade ensamma makten under decennierna omkring mitten av 1900-talet, men under 80-talet märktes en tydlig förändring då både Vänsterpartiet och det Sovjetvänliga Arbetarepartiet Kommunisterna, APK, gick framåt. Båda deklarerade att målet var att avsätta S.

1991 fick man chansen då S för första gången i historien förlorade majoriteten och bara fick 20 av de 41 mandaten i fullmäktige. Många väljare väntade sig då att den nya majoriteten skulle utse kommunalråd. Den mest tänkbara var redan då den 36-årige Stig Henriksson.

Men så blev det inte. S strateger Kjell Olsson och Gunnar Stenås övertalade under en natt den allra hårdaste S-kritikern sedan många år, Valter Johansson, APK, att göra upp med dem. Argumentet som han föll för var att ett arbetarparti omöjligtvis kunde liera sig med högern.

Straffet från väljarna blev att APK åkte ur fullmäktige medan Vänsterpartiet gick starkt framåt och slutligen tog makten vid succévalet 1998.
De närmaste 16 åren handlade mest om Stig Henriksson som uppmärksammades i hela landet för att ha fått ordning på Fagerstas ekonomi, plus att han ansågs skicklig på att skapa breda allianser inför besluten. Någon opposition fanns egentligen inte. Henriksson hade ett starkt stöd för sin politik.

Under årens lopp försvann både KD och Centern från Fagerstapolitiken och Miljöpartiet lyckades aldrig få någon position att tala om. Samtidigt som Liberalerna, som på 80- och 90-talen hade en offensiv ekonomisk profil i Fagersta, tappade väljare.

Eftersom varken Kristdemokraterna, Miljöpartiet eller Sjukvårdspartiet ställer upp lokalt i Fagersta i höst, återstår S, V, SD, M, L och C som satsar på come back efter att ha åkt ur 2018.

De senaste sju åren har Fagersta styrts av en koalition mellan S och M sedan samarbetet mellan S och V havererade efter bara ett år. Men både V och SD satsar hårt på att gå framåt och har båda varit mycket aktiva oppositionspartier i Fagersta de senaste åren.

100 000 kronor i stipendier till framstående Brinellelever

Brinellskolan har genom samarbetspartners och donationsfonder möjlighet att dela ut stora summor i stipendier till i huvudsak studenter, men även andra elever som gjort sig väl förtjänta av uppmuntran.

Stipendier från Fagersta AB:s donationsfond delas ut till elever som:
• genom framsteg i sina studier gjort sig särskilt förtjänta av uppmuntran
• genom gott kamratskap bidragit till en god anda i den egna klassen och i skolan.

Högskolestipendiet är på 21 000 kronor första året på högskola/universitet och kan förlängas i ytterligare två år. Det går till Elsa Zachrisson, NA19 och Emma Wyatt, SA19 och Wille Runesson, TE19

Premier om 1 500 kronor delas ut till elever i årskurs två som gjort sig särskilt förtjänta:
Astor Vainikainen, TE20 Fadi Essa, NA20
Fanny Larsson, SA20 Frej Söderberg, IN20 Jesper Andersson, BA20 Salwa Heso, EK20
Tova Johansson, BF20 William Forsberg, FT20, samt Yara El Seoudi, VO20

Stipendium om 5000 kronor för årets El-elev tilldelades David Pettersson som genom:
• engagemang och goda studieresultat
• goda omdömen från genomförd APL
• ett gott kamratskap bidragit till en god anda i den egna klassen och i skolan
Stipendiet sponsras av Assemblin El AB, Fagersta Elektriska AB, Seco Tools AB Uponor AB och Outokumpu Fagersta Stainless AB.

För stor hantverksskicklighet och gott kamratskap erhåller i år två elever stipendium om 2 500 kronor från Byggbranschens Yrkesnämnd Västmanland.
Ludvig Johansson, BA19HU och Sigge Andersson, BA19HU.

För goda studieresultat och gott kamratskap tilldelar Fagersta Teknikföretag tre elever stipendium om 10 000 kronor vardera:
Blin Shehrama, IN19 Sebastian Strömberg, TE19 och Sara Annala, NA19

Företagarna i Fagersta belönar det mycket framgångsrika UF-företaget ShineBright UF för sin hållbara affärsidé. Idén är att samla in överblivet stearin från exempelvis kyrkor och tillverka nya ljus i tilltalande design. Företaget belönas för att man anpassat sin produkt efter kundens behov och kombinerat detta med miljömedvetenhet.
Amelie Friman, EK19 Fatma Uzun, EK19 Isak Forsström, EK19 och Tyra Ringström, EK19

För väl genomförd insats inom elevrådet uppmärksammas i år:
Matilda Söderberg, TE19 Moain Ghabsha, NPS och Sakariye Hassan Khalif, EK19

Berzeliusdagarna är ett stipendium som ger elever möjlighet att under två dagar deltaga vid Kemisamfundets årliga Berzeliusdagar vid Stockholms universitet.
Berzeliusdagarna har till syfte att väcka intresse för kemi och vidare utbildning inom kemiområdet. Årets stipendier sponsras av industrierna som ingår i Teknikcollege Bergslagen och Brinellskolans kemiinstitution.
Elsa Zachrisson, NA19 och Wille Runesson, TE19

Linnédagarna arrangeras av biologilärarnas förening för gymnasieelever med ett stort intresse för biologi. Linnedagarna har anordnats på olika platser i Sverige sedan 1964 och arrangerades i år på Östra reals gymnasium i Stockholm. Årets stipendium går till Mandreja Söderberg, NA19 och sponsrades av Brinellskolans biologiinstitution.

Sveriges Centralförening för Idrottens Främjande utdelar årligen vid vårterminens slut en skolpremie i idrott kallad Idrottsskölden.
I år tilldelas detta pris tillsammans med presentkort om 2 000 kronor till Tyra Ringström, EK19

Debatt: ”I Fagersta finns ingen vård att få!”

Det här är historien om min far Veijo Moilanen, som drabbades av cancer och fick illusionen om den goda vården och det fina omhändertagandet krossad under sista halvåret av sitt liv.
”I Fagersta finns ingen vård”, konstaterade han uppgivet, skriver Mikael Moilanen i den här debattartikeln.

Farsan var ett fysiskt fenomen – som 82-åring gick han 20 kilometer upp på Fulufjället i Dalarna och plockade hjortron. Men 2021 på vårkanten fick han smärtor på vänster sida i bröstet och på sjukhuset i Fagersta trodde man att han sträckt sig när han skottat snö.
Smärtorna i bröstet blev värre och på försommaren sökte han igen. I augusti fick han domen: Lungcancer, som spridit sig från en modertumör som man aldrig hittade.
Den gick inte att operera eller stråla och vid det laget var farsan i så dålig kondition att cellgifter inte gick att sätta in.

Detta blev startskottet för en fruktansvärd tid, där vi anhöriga fick kämpa med näbbar och klor för att få till de mest självklara grejerna.
Veijos smärtor var så svåra att han var tvungen att gå upp på nätterna. För att kunna vara kvar hemma och inte sabotera sambons nattsömn, ville han ha en säng att ställa i vardagsrummet. Det skulle vara med ställbar rygg, eftersom det lindrade smärtor.
Nej, sa kommunens byråkrati. Sängen ska stå i sovrummet, annars hjälper kommunen inte till.

Okej, vi köpte en säng och en madrass. Men det behövdes en tryckavlastande madrass mot smärtorna. Svaret blev att sådana bara kunde beställas på torsdagar – och att det sedan var leveranstid på madrasserna.
På de lägre tjänstemannanivåerna hade man ingen snabb lösning på problemet. Jag tvingades kontakta socialnämndens ordförande och den högsta tjänsteman jag kunde få tag i på socialförvaltningen i Fagersta – först då förmådde man gräva fram en tryckavlastande madrass som vi fick låna från serviceboendet Malmen.

Smärtlindringen fungerade inte i hemmet och Veijo lades in på en avdelning på Fagersta lasarett. Man försökte hitta doser med mediciner som höll smärtan borta men utan att han blev förgiftad av preparaten.
Medicineringen lyckades inte utan farsan klagade ständigt över kraftiga smärtor.

”Har du berättat att du har ont och bett om mer medicin”? frågade jag.

”Ja, det har jag. De svarade: ”Ont, nej det kan du inte ha”, svarade farsan.

En fredagkväll beviljades han plötsligt permission från avdelningen. Det var mot löfte att han skulle få komma tillbaka om smärtorna blev svåra.
Klockan 23.15 den kvällen slog farsan larm om outhärdliga smärtor.

”Du måste tillbaka till lasarettet”, sa jag.

”De vägrar ta emot mig”,svarade han.

”Du får ringa efter ambulans – då blir de tvingade att ta emot dig”, sa jag.

När ambulansen anlände till hemmet i Fagersta vägrade avdelningen på Fagersta lasarett fortfarande att ta emot farsan. De ville dirigera ambulansen till Köping.
Men ambulanspersonalen vägrade den ordern och till slut fick farsan komma tillbaka till vårdavdelningen.
Vid ett stormöte som jag begärde att få vara med på med inblandad personal på kommunen och sjukhuset, beklagade man sig:
”Det blev inte bra, det där”. Och så slog man ut med armarna.

Under den här tiden tjatades det ivrigt om att farsan skulle vårdas på en avdelning på servicehuset Malmen. Men på stormötet nåddes en överenskommelse. Veijo Moilanen skulle inte skrivas ut från lasarettet innan han var smärtfri.
Det gick bara några dagar och sedan ansåg den medicinska ledningen på Fagersta lasarett att han var färdigvårdad. Han skickades till kommunens vårdavdelning.
Efter ett par timmar ringde han och undrade om vi kunde komma dit med kalsonger och andra kläder. Han hade inte fått någonting med sig när han skickades iväg.
Dagen efter ringde han och undrade om vi kunde åka till apoteket och köpa medicin åt honom. Det hade han inte heller fått med sig.

I efterhand kan man konstatera att det inte finns någon samordning alls mellan de olika vårdgivarna. Nu var vi flera anhöriga som lade ned massor med kraft på att kartlägga alla instanser som måste ringas på olika telefontider.

”Hur går de för människor som är så sjuka att de inte orkar själva – och som inte har några anhöriga”? säger min syster Tiina Moilanen Demargne.

Smärtlindringen, som idag sägs vara närmast hundraprocentig, lyckades man inte med i Fagersta.

Farsan var en inbiten socialdemokrat. Vi brukade skoja och säga att även om partiet beslutade att han skulle få båda benen avslagna, så skulle han tåga i första maj-demonstrationen. Han ville påverka inifrån och såg det som en plikt att engagera sig.
När han var som sjukast låg han helt orkeslös och svårt smärtpåverkad i sängen. Det var ett starkt ångestladdat ögonblick när han uppgivet sökte ögonkontakt och konstaterade: ”I Fagersta finns ingen vård.”

Farsan beställde vuxenblöjor för att få en värdig sista tid i livet. Den offentliga vården och omsorgen skickade 600 blöjor.

”Varför skickar ni så många blöjor till en man som är döende?”, frågade jag.

”Vi har de rutinerna”, var svaret.

Till slut insåg vi anhöriga att kompetensen för smärtlindring och ett gott omhändertagande inte finns i Fagersta. Vi lyckades få en plats för farsan på avdelningen för vård i livets slutskede, palliativa enheten i Västerås.
Där fick Veijo Moilanen äntligen adekvat smärtlindring innan han dog den 19 januari.
I efterhand står en sak väldigt klar för mig: Jag avslutar hellre mitt liv själv än hamnar i samma helvete som min far fick genomlida.

Mikael Moilanen

Ta en kyrkbåtfärd på Oljeöns dag!

Världens äldsta bevarade oljeraffinaderi på ön utanför Ängelsberg öppnar för familjedag i morgon, 12 juni med visning och naturäventyr i regi av det lokala föreningslivet.

I år erbjuds prova-på-tur med Västervålas kyrkbåt Djupnäs II. Det blir visning av smideskonst och naturvandring, samt
gudstjänst under ledning av kyrkoherde Heléna Markfjärd.
Dessutom bjuds guidade visningar av såväl den gamla fabriken som bostadshus. Uggelbo Trädgård bidrar med plantor till försäljning. Det blir förtäring samt underhållning med Ängelsbergs lokale trubadur Simon Sigfridsson.

”Oljeöns dag” är en tradition som levt i många år. Som utomhusevenemang gick det att fortsätta även under pandemin, även om antalet passagerare på Petrolia fick vara begränsat. För att komma till Oljeön åker man med färjan Petrolia från Ängelsbergs station.

Oljeöns Vänförening arbetar för att hålla ön i god vård med sina speciella byggnader, den yttre miljön och den spännande historien. Kyrkbåten från 2009 är en nybyggd kopia av den gamla från 1850-talet som finns att beskåda på Vallby museum i Västerås.

Platsen har en dramatisk förhistoria då fabrikör Ålund på 1870-talet ansökte om att bygga fabriken i Ängelsberg efter att hans tidigare fabrik uppströms ån, vid Snyten hade totalförstörts vid en explosion.
”Men då får han anlägga fabriken på ön, för säkerhets skull”, sa de styrande i Ängelsberg. Så blev det och fabriken var i drift till 1927.

Victor Ricatti Guldbrandsson tillbaka i Per-Ols

Per-Olssfostrade Victor Ricatti Guldbrandsson väljer att komma hem till Per-Ols efter ett års uppehåll från innebandyn.

Senast representerade han Lokomotiv Avesta men har nu skrivit på för moderklubben.

”En stabil och fysiskt stark poängspelare väljer att fortsätta sin karriär i röd/svart och ingen är gladare än vi”, meddelar Per-Ols ledning.

KD: Alla bör få höjda pensioner!

INSÄNDARE

Sveriges pensionärer förtjänar en bättre pension. Kristdemokraterna vill därför höja pensionerna för alla 2,3 miljoner svenska pensionärer, och särskilt mycket för de med lägst.

Tillsammans med Moderaterna, Sverigedemokraterna och Liberalerna har vi nu enats om den största förstärkningen av pensionärernas ekonomi sedan det nuvarande pensionssystemet infördes på 90-talet.

För de ekonomiskt mest utsatta pensionärerna och en genomsnittlig ensamstående kvinna innebär det en förstärkning av plånboken med cirka 1000 kronor per månad. Samtidigt får pensionären med en genomsnittlig pension uppemot 400 kronor mer per månad.

I vårt förslag höjer vi garantipensionen, konsumtionsstödet i bostadstillägget, sänker skatten för alla och inför en ”gas” – en pensionsutdelning – till alla. Det sista kan vi göra eftersom pensionssystemet har stora överskott som borde komma pensionärskollektivet till del.

Socialdemokraternas och Vänsterpartiets alternativ, det illa utformade ”garantitillägget”, skapades för att få Magdalena Andersson vald till statsminister. Förslaget har kritiserats hårt, av såväl Pensionsmyndigheten som fackföreningar och pensionärsorganisationer.

Förslaget gör det ännu mer svårt för pensionärer att förstå vad de kan förvänta sig i pension, och det gör dessutom att vissa pensionärer skulle få lägre pension om de arbetade ytterligare ett år. Vi tycker inte det är rättvist eller rätt. Att jobba ska alltid ge högre pension.

Man kan alltid lita på att Kristdemokraterna är de äldres röst. Nu vill vi genomföra den största förstärkningen på 30 år. Sveriges pensionärer förtjänar bättre, det gäller både dagens och framtidens pensionärer.

Ebba Busch, partiledare (KD)

Jakob Forssmed, ekonomisk-politisk talesperson (KD)

Hans Eklind, ledamot i pensionsgruppen (KD)

Samuel Stengård, toppkandidat till riksdagen från Västmanland (KD)

Allmänheten ska engageras i kampen mot psykisk ohälsa

Personer som arbetar med barn, unga och äldre men även allmänheten ska få mer kunskap för att bli bättre rustade att möta personer som mår dåligt. Det är tanken med ett utvecklingsarbete som Region Västmanland genomför 2022-2024 tillsammans med Folkhälsomyndigheten.

– Det handlar om att motverka stigmatiseringen kring psykisk ohälsa och suicid, att personal ska känna sig bekväma med att våga prata och uppmärksamma när någon de möter mår dåligt. Men det är också viktigt att minska stigmatiseringen kring psykisk ohälsa och suicid i samhället i stort, vilket innebär att vi även kommer att vända oss till allmänheten. Vi måste alla våga fråga och vara trygga med att lyssna när någon mår dåligt, säger Linda Sahlström, utvecklingsledare, psykisk hälsa och suicidprevention.

Västmanland är en av fyra regioner som kommer att delta i utvecklingsarbetet tillsammans med Folkhälsomyndigheten under de kommande tre åren. Samverkan kommer även ske med länets kommuner, liksom med de båda organisationerna Hjärnkoll Västmanland samt NSPH Västmanland, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. Det sistnämnda är ett samarbetsorgan mellan patient-, brukar- och anhörigorganisationer verksamma inom området psykisk hälsa.

– Vi kommer bland annat att ta in föreläsare från Hjärnkoll för att sprida kunskap utifrån egenupplevd erfarenhet av psykisk ohälsa, eller som anhörig till en person med psykisk ohälsa. Syftet med utvecklingsarbetet är inte att göra terapeuter av professioner som inte har det i sin roll, utan att man ska bli bättre på att tala om de här frågorna på en allmänmänsklig nivå, och inte vara rädd för att göra det, säger Linda Sahlström.

En av de stora utmaningarna med stigmatisering kring psykisk ohälsa och suicid är att den drabbade kan känna skam, vilket kan leda till att man döljer sina besvär eller inte söker hjälp.

– Men det går att förändra. Stigmatisering av personer med psykisk ohälsa beror ofta på okunskap och fördomar. Utvecklingen i samhället går framåt och vissa, framför allt yngre, har lättare att tala om de här frågorna än medelålders och äldre, vilket ju är en positiv utveckling, avslutar Linda Sahlström.

Sommarbilden

Fotot är taget på det vackra området vid kyrkbron i Västanfors, där det finns parksoffor att slå sig ned på och njuta av utsikten mot sjön som ingår i Strömsholms kanal.

Skicka in din sommarbild du också och var med och tävla om trisslotter.

Artikeln om Fagersta Nyheter med i ny bok om bästa reportage

Bokförlaget Volante ger ut den inbundna boken Det nya landet, där man har samlat tidningen Expressens bästa reportage från hela Sverige. Ett kapitel handlar om Fagersta Nyheters framgång.

Reportaget om Fagersta Nyheter heter Mannen på soffan och syftar på nyhetssajtens skapare och redaktör Ola Wahlsten, som ofta skriver sina artiklar liggande på soffan för att vila den opererade ryggen.

Reportaget skrevs av den dubbelt prisbelönta reportern Johanna Karlsson, som besökte Fagersta i flera dagar och talade med politiker och allmänhet om FN:s framgång och att den huvudsakliga debatten i Fagersta förs på dess Facebooksida sedan några år.

– Det var väldigt roligt att Expressen uppmärksammade Fagersta Nyheter så stort och det är förstås hedrande att reportaget får vara med i boken om Det nya Sverige.
Det är viktigt för demokratin att nya kanaler kan startas och ha en chans mot mediejättarna med deras stora ekonomiska resurser och statliga stöd för att driva lokalpress, tyvärr med monopolställning på många orter, säger Ola Wahlsten.

Bokens 250 sidor innehåller 19 mycket välskrivna reportage som i olika grad blivit omtalade både ute i landet och bland toppolitikerna i riksdagshuset. Bland annat Striden om Norrlands guld, Berättelsen om ett bombdåd, Bortgift som 14-åring och slav på Möllan, När polischefen tog makten, Byn som S glömde, Tvingade till tystnad i den öppna staden, Ett reservat för övre medelklassen och Barnen på Ramels väg.

Lägenhetspriserna upp med tio procent i Fagersta

Priserna på bostadsrätter har stigit betydligt mer i Fagersta än i länet och riket som helhet det senaste året. Men nu befaras en allmän nedgång på grund av det höjda ränteläget.

Det senaste året har priserna på bostadsrätter i Västmanland stigit med tre procent, medan villapriserna ökat med två procent. I riket som helhet visar motsvarande siffror en uppgång på fem procent för bostadsrättspriserna och en ökning med sex procent för villapriserna.

– Två av tre svenskar äger sitt boende, och stigande räntor i kombination med en hög inflation minskar nu deras köpkraft. Vi märker att försäljningarna tar längre tid och bedömer att bostadspriserna kommer att fortsätta sjunka på många håll det närmaste året, säger Marcus Svanberg, VD på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

Men i Fagersta har uppgången på lägenhetspriserna varit hela tio procent det senaste året, med ett medelpris på 3 750 kronor kvadratmetern. Orsaken är efterfrågan på fina lägenheter i attraktiva områden som framför allt Västanfors och Björksta.

– Det är mycket psykologi på bostadsmarknaden när priserna börjar sjunka. Bostadsköpare brukar vara snabba med att räkna med en lägre prisnivå, medan säljare ofta behöver lite mer tid för att vänja sig vid att deras bostad inte är värd riktigt lika mycket som för några månader sedan.

– Efter ett rally på fritidshusmarknaden i Sverige, med en prisuppgång på hela 35 procent på två och ett halvt år, ser vi nu en inbromsning på många platser. En ökad osäkerhet kring hushållsekonomin påverkar efterfrågan på fritidshus och betydligt färre affärer görs nu jämfört med förra våren, säger Marcus Svanberg.

Vi liberaler har länge kämpat mot hedersförtryck!

INSÄNDARE

Den 1 juni började den nya lagändringen gälla om ett nytt brott för hedersförtryck. Den nya brottsbeteckningen innebär en strängare straffskala för den som upprepat begår vissa brottsliga gärningar mot en person med ett hedersmotiv.

Det nya brottet Hedersförtryck infördes den 1 juni i brottsbalken. Den nya brottsbeteckningen innebär en strängare straffskala för den som upprepat begår vissa brottsliga gärningar mot en person med ett hedersmotiv och där gärningarna utgjort led i en upprepad kränkning av personens integritet och varit ägnade att allvarligt skada personens självkänsla. Straffet ska vara fängelse i lägst ett och högst sex år.

Äntligen utropar vi Liberaler som länge kämpat för att de som utsätts eller har utsatts för hedersförtryck skall kunna leva ett fritt och tryggt liv. Alltför många liv har avslutats genom mord i hederns namn. Alltför många har fått sina liv begränsade. Alltför många har fått leva under skyddad identitet. NOG NU!

Vi välkomnar den nya lagändringen och hoppas att kunskapen och informationen om den får spridning och att fler brottslingar lagförs!

Anita LiljaStenholm, Liberalerna

Elias Adamsson tillbaka i Fagersta Södra

18-årige mittbacken Elias Adamsson är tillbaka i moderklubben Fagersta Södra efter tre år i Örebro SK.

”Elias är en mittback med bra spelförståelse och fina fötter. Han har fått träning i Örebros akademi de senaste tre säsongerna och har haft en positiv utvecklingskurva.
Eftersom att han har fått känna på spel med U21 och en del träningar med A-truppen i ÖSK så räknar jag med att han behöver en kortare anpassningstid till seniorfotbollen”, säger Södras sportchef Patrik Salminen.

”Elias kommer från Södra från början så han känner flera av våra spelare och jag hoppas därmed att han snabbt kommer in i gruppen och kan börja bidra”.

Varje kvinna måste ha ett ”om-något-händer-kapital”

INSÄNDARE

Det gör mig upprörd att läsa om Anna Frankowska och att hon måste stänga sitt företag när sambon gått bort. Historien upprepar sig. Om man inte är gift, har man inte laglig rätt att ärva. Hårt slit lönar sig inte om det inte finns papper på det.

Jag vet inte hur många gånger jag stött på det här, även inom min egen familj. Kvinnan lägger alla sina pengar på löpande utgifter och mannen betalar amorteringar och lån på hus och/eller företag – alltså sparar sina pengar. Oavsett om det är bortgång eller skilsmässa så står ofta kvinnan utan tillgångar om något händer. Varje kvinna måste ha ett ”om-något-händer-kapital”. Tyvärr kan jag sålla bort männen i argumentationen för det är sällan det omvända råder.

Vi måste föra upp diskussion om ekonomi till ytan. Inom vuxenutbildningen har jag lyft frågan flera gånger med mina elever. Jag och min man äger lika mycket av våra tillgångar. Mången gång har jag sett höjda ögonbryn över detta. Att dela lika betyder att min man vet att han kan lämna mig för någon annan, och han vet också att han klarar ekonomin utan mig om jag går bort. Detsamma gäller även omvänt. Jag kan lämna honom idag, om jag skulle vilja det. Att ha full koll på sin ekonomi är en frihetsfråga. 

Varje par måste också se till att pensionen fördelar sig lika så att inte kvinnan är hemma med barn och således minskar sin pension, medan mannen arbetar och säkrar sin. Fler kvinnor behöver bli medvetna om vad olika livsval har för konsekvenser. Män, ni måste tänka tanken att något kan hända innan det händer, och se till att era kärestor inte står barskrapade. Ekonomi är ett ansvar som ska delas i ett förhållande.

Mitt hjärta blöder för alla kvinnor som drabbas av samma sak som Anna Frankowska. När det ofattbara händer, ska åtminstone ekonomin rulla på som vanligt.

Liane Blom, Liberalerna Norberg/Liberala Kvinnor

Byggstarten närmar sig för Fagerstas toppmoderna äldreboende

Efter fem års politiska turer fram och tillbaka närmar sig nu äntligen byggstarten för Fagerstas nya toppmoderna äldreboende på Norrby. På onsdagskvällen fanns sakkunskapen på plats för att svara på frågor.

Fagersta kommun, Norra Västmanlands kommunalteknikförbund och Serneke bjöd in dem som bor närmast byggområdet till en informationsträff om vad som kommer att ske under sommaren samt hur planerna för det nya äldreboendet ser ut. Det fanns modeller både över husets exteriör och interiör och båda tilltalar dem som sett hur det ska bli. Det är en vacker byggnad med två innergårdar och mycket ljusinsläpp.

Frång början var meningen att det skulle byggas nytt och modernt på grusplanen på Uggelbo, men det stoppades på grund av överklaganden med hänvisning till strandskyddet. Då vände Fagersta kommuns blickar åter mot Norrbygården där socialnämnden plötsligt ändrade sig och tyckte att det gamla sjukhemmet kunde nog byggas om och bli bra.

Men så blev det inte. Beslutet blev att köpa Norrbygården för 15,5 miljoner och jämna den med marken. Rivningen har påbörjats och ska pågå hela sommaren. Sedan drar bygget igång där Fagersta kommun blir fastighetsägare och NVK hyresvärd. Byggtiden beräknas till cirka 2,5 år.

Det blev vildvuxet istället för uppsnyggat på grusvägen

För några år sedan ville Hans Granlund, då ordförande i vänstern, att området vid Melings nedre hyttruin skulle röjas upp och förses med parkbänk och belysning.

Grusvägen mellan Floravägen och Gamla Norbergsvägen har inget namn, men kallas i folkmun för Promillestigen eller Blindtarmen.
Den är flitigt använd av motionärer, och det händer även att folk vill besöka hyttruinen, något som knappt är möjligt efter många års misskötel av området. Omkullfallna träd, sly och annat bråte har satt hinder i vägen.

”Hela platsen ser anskrämlig ut och det är på tiden att denna plats får en upprättelse och uppröjning. Det är många som använder denna väg som motions- eller promenadstråk”, skrev Granlund i motionen.

Han föreslog att NVK skulle ges i uppdrag att röja själva vägen, liksom stigen till Melings nedre hyttruin, samt att ordna med belysning och kanske även en parkbänk att ta en vilopaus på.

Men i samband med att bron över Melingsbäcken rasade upptäcktes det att området från den och upp till Gamla Norbergsvägen är privatägt. Därför kunde inte Fagersta kommun säga varken bu eller bä till Granlunds förslag.

Sedan dess har området blivit så vildvuxet att det med svårighet går att passera för gående på vissa ställen. Och hyttruinen lär falla i glömska.

Domstol stoppar bostadsförsäljning i Skinnskatteberg

Kommunfullmäktige i Skinnskatteberg beslutade den 16 maj att ge förvaltningen i uppdrag att sälja den vakanta fastigheten på Klockarbergsvägen 8 till Statens bostadsomvandling AB. Det stoppas nu efter överklagan från Bo Öberg, Moderaterna.

Bo Öberg yrkade att beslutet inhiberas tills allt är utrett. Kommunstyrelsen beslutade den 22 oktober 2019 att säga ja ett initiativ gällande SBO. I initiativet sades att SBO övertar kommunala fastigheter, renoverar dem och omvandlar dem med fokus på hållbara bostäder för seniorer.

SBO besökte i ett senare skede kommunstyrelsen och hade en dragning, där det bland annat angavs att detta erbjudande var för kommuner som inte själva hade ekono- miska förutsättningar att rusta sina bostäder samt att det också avsåg fastigheter utan värde på den öppna marknaden.

Det beslutades också att genomföra en förstudie, som kommunen har finansierat till en kostnad om knappt en miljon kronor. Enligt underlaget ska fastigheten säljas till SBO för en krona. SBO rustar sedan fastigheten och kommunen blockhyr genom ett avtal den av SBO i 25 år, till en kostnad om knappt 1,9 miljoner per år.

”Det är inte förenligt med lagstiftningen att överlåta till förvaltningen att genomföra försäljningen. En försäljning av en kommunal fastighet ska beslutas av kommunfullmäktige, som då ska ha ett förslag till köpeavtal som underlag. Det är vidare oklart hur kommunen ska hantera fastighetens värde i balansen om den säljs till SBO för en krona. En sådan försäljning innebär en realisationsförlust, vilken inte är budgeterad” skrev Bo Öberg i överklagandet och fortsatte:

”Försäljningen är inte heller förenlig med konkurrenslagstiftningen då fastigheten inte kommer ut på den öppna marknaden. Det är kommunen som har genomfört upphandling beträffande totalrenovering.”

”Inhibition bör endast komma ifråga om starka skäl talar för att beslutet är olagligt och förbudet är ägnat att förhindra att ett allmänt eller enskilt intresse åsamkas beaktansvärd skada.
Mot bakgrund av vad som hittills framkommit i målet anser förvaltningsrätten att det finns skäl för att bestämma att det överklagade beslutet tills vidare inte ska gälla. Yrkandet om inhibition ska därför bifallas”, skriver förvaltningsrätten i Uppsala.

Nu kan Fagerstabor tipsa kommunen anonymt om missförhållanden

Nu är det möjligt att tipsa Fagersta kommun om missförhållanden utan att behöva framträda med namn. Det sker genom en visselblåsarfunktion där anställda uppmanas att inte använda jobbdatorn med risk för att kunna spåras.

Funktionen är avsedd för misstänkta missförhållanden och oegentligheter inom Fagersta kommuns nämnder och förvaltningar. De som vill uppmärksamma problem anonymt gör det via visselblåsningen.

”Det är viktigt att tidigt fånga upp och agera på signaler om eventuella missförhållanden i offentlig verksamhet. Fagersta kommun har en visselblåsarfunktion som är till för både medarbetare och invånare. Den är ett komplement och ska inte ses som en ersättning för ett öppet samtalsklimat. I första hand vänder du dig som anställd till din närmaste chef och som invånare till den verksamhet det berör”, påpekar kommunen.

För att göra en anmälan går man in på en extern webbplats och fyller i ett formulär med relevant information. En intern utredningsgrupp inom Fagersta kommun kommer sedan att bedöma ärendet och lämna rekommendation för vidare åtgärder till berörd verksamhet.

Visselblåsare uppmanas att:

  1. Använda en dator utanför arbetsgivarens nätverk när man rapporterar,
    då webbtrafik från arbetsplatsen kan vara spårbar
  2. Kopiera och klistra in länken nedan i webbläsaren:
    https://eservice.fagersta.se/vissel

Ania miste allt då sambon dog – tvingas stänga populära Guldsked

Ania Frankowska är förtvivlad. Förutom att hon miste sin sambo sedan åtta år, Marcus Wiberg i en bilolycka, tvingas hon lämna Guldsked och Enjoy Club som de byggde upp tillsammans.

– Jag är nere på noll efter åtta år tillsammans och har dessutom sorgen efter Marcus. Det känns fruktansvärt, säger hon och berättar att de båda bodde i det hus han hade efter en skilsmässa och att de för tre och ett halvt år sedan köpte det som skulle bli Guldsked och hon ansvarade för hela restaurangdelen medan han arbetade på Seco Tools till vardags.

Men att han stod ensam på papperen gjorde att hon inte ärver ett öre eftersom det inte finns något avtal. Det enda hon är delägare i är själva bolaget som driver Guldsked men det har inga tillgångar.

– Vi delade på alla utgifter för huset i åtta år som amorteringar och räntor och senare med fastigheten med Guldsked. Men mina utgifter och investeringar räknas inte eftersom han stod ensam på papperen för alla lån.

– Dagen efter att han omkom i olyckan fick vi besked av Skatteverket att vi skulle få gifta oss, vilket var inplanerat att ske snart. Men nu står jag här utan någonting och kan inte betala det som begärs för restaurangen. Så jag måste stänga, säger hon till FN.

Hon har erbjudits att köpa fastigheten och före detta sambons del i bolaget, vilket är omöjligt. Även om hon lyckats göra Guldsked väldigt populärt så finns inte den ekonomin i rörelsen att hon skulle klara lånen helt ensam.

S och M driver igenom att Fagerstas kommunalråd ska ha arvode på riksdagsnivå

De styrande i Fagersta tar ingen notis om oppositionens åsikter att arvodena till de ledande politikerna, alla S-märkta, är för höga i förhållande till kommunens storlek och arbetsinsatsen.

En riksdagsledamot tjänar 71 500 i månaden, eller 858 000 om året. Det blir också arvodet för Fagerstas kommunalråd i fortsättningen om fullmäktige på måndag går på det förslag som lagts, vilket är högst sannolikt.

Marino Wallsten, S, tjänar ungefär 100 000 kronor mer om året än exempelvis Hallstahammars Catarina Pettersson, S, trots att hon styr över en kommun med flera tusen personer större befolkning.

Orsaken är att Hallsta, liksom Arboga och Kungsör anser att uppdraget är värt 95 procent av en riksdagsledamots arvode och följer deras ökning medan Fagerstas höjning varit större varje år sedan lång tid.

För ett antal år sedan ville en socialdemokratisk politiker i Fagersta lämna in en motion om att arvodena borde ses över och jämföras med andra kommuners. Kommunalrådet Wallsten satte sig dock helt emot det och frågan togs därför aldrig upp.

Men efter att Fagersta organiserat om ansvaret mellan nämnderna och NVU lagts ned har kommunchefen Karolina Berglund begärt att arvodena ska ses över. Därför har de varit ute på remiss till partierna.

Vänstern anser att arvodena ska sänkas, i kommunalrådets fall till 85 procent av en riksdagsledamots, vilket blir 60 775 kronor i månaden, eller 729 300 om året. Medan SD anser att arvodena ska frysas tills de hamnar på en nivå i linje med jämförbara kommuner i landet.

På måndag avgörs frågan i fullmäktige, men den utredning som gjorts i kommunhuset går på Socialdemokraternas linje och M håller med. Så här var arvodena i de mindre kommunerna i Västmanland förra året:

Fagersta 847 228

Surahammar 794 080

Arboga 754 920

Hallstahammar 754 920

Kungsör 754 920

Skinnskatteberg 695 640

Norberg 629 100

Norbergs kommuns snålhet kostar miljoner

INSÄNDARE

Socialtjänsten i Norbergs kommun har ett år efter beslutet i fullmäktige ännu inte tillsatt en specialistsocionom som målinriktad med stöd av uppsökande arbete skall stoppa alkohol- och narkotikamissbruk bland både unga och vuxna i Norberg.

En sådan resurs skall också förhindra att personer i Norberg utvecklar ett så allvarligt missbruk att personen måste omhändertas med stöd av Lagen om vård av missbrukare (LVM).

Socialchefen försvarar sin passivitet med att sektorn inte fått några pengar som skulle finansiera en uppsökare. Vi anser att det bara är ett svepskäl för att inte göra något. De som har makten att göra något är Socialdemokraterna och så länge de inte sätter ner foten händer inget.

I dagarna konstaterar vi att kommunen nu tvingats att tvångsplacera en vuxen missbrukare vars problem varit kända av socialtjänsten under flera år. Oviljan att låta en uppsökare jobba på fältet och förebygga ett förvärrat missbruk förorsakar därför kommunen en vårdkostnad på minst en miljon kronor. Pengar som till och med kunde ha finansierat två uppsökare.

När skall förnuftet råda i Norberg? Skall det krävas att vi får en dödsskjutning för att Socialdemokraterna skall vakna ur sin slummer?

Lennart Skansfors, Ordförande Demokraterna i Norberg

Fagerstas matbestick i trä håller inte måttet – nu måste beslutet ändras

Kommunfullmäktige har beslutat att inga engångsprodukter i plast, såsom engångsglas, tallrikar och bestick får användas, och om engångsprodukter köps in ska det vara av certifierade träprodukter.

Problemet är bara att träprodukterna inte håller måttet. De går lätt sönder och delar kan hamna i munnen på den som äter. Dessutom är de förhållandevis dyra.

Beslutet om att de engångsprodukter som köps in ska vara av certifierade träprodukter innebär att det inte är möjligt att använda andra. Det finns till exempel så kallade C-PLA engångsbestick som är tillverkade av majsstärkelse. Dessa är biologiskt nedbrytbara och kan sorteras i avfallshanteringen.

Därför måste fullmäktige nu ändra ditt beslut med tillägget att: ”Om engångsprodukter ändå köps in ska dessa vara tillverkade av förnyelsebar råvara och i material som kan sorteras i befintlig avfallshantering.”

Fagersta Södra förstärker på mitten

Mittfältaren Kristian Ekberg förstärker Södra resten av säsongen. Det är ett välkommet tillskott i ett läge då laget haft det motigt i flera matcher.

25-årige Ekberg kommer senast från spel i Sunnansjö och har tidigare 3 säsonger i Södra.

”Kristian är en hårt arbetande mittfältare som alltid ger 110 procent på planen. Han har tidigare spelat med flera av våra spelare så han borde komma in i gänget snabbt.
Det känns som ett riktigt bra tillskott att få in Kristian i truppen och jag tror att han kan bidra med både poäng och hårt arbete”, säger sportchefen Patrik Salminen.

Tio tusen har sett klippet från Våryran

Mer än tio tusen personer har sett klippet på Fagersta Nyheters Facebooksida från det Västeråsbaserade bandet LBSB:s uppträdande i Vilhelminaparken på Våryran.

Arrangörerna lyckades perfekt med att engagera artister som Fagerstaborna ville se, där flera tusen kom till parken för att se och höra Klara Hammarström, LBSB, Jan Johansen med Black Rose och de övriga artisterna under helgen.

Här är klippet på LBSB:

https://fb.watch/dveLVreWt4/

Och här ett på Klara Hammarström:

https://fb.watch/dveCOdIxOC/

Rusta högskolorna för det livslånga lärandet i Västmanland

INSÄNDARE

Under 2022 sjösätts en historisk reform för omställning som gör det möjligt för fler yrkesverksamma att utbilda sig med betydligt bättre ekonomiska villkor än tidigare. Om reformen ska få full effekt anser Akavia, fackförbundet för akademiker, att högskolor och universitet måste rustas för det livslånga lärandet.

Sedan millennieskiftet har antalet högutbildade ökat i Sverige. I dag har nära var tredje läst vidare i minst tre år efter gymnasiet. Skillnaderna mellan olika delar av landet är dock stora. I Västmanland har 23procent av befolkningen en eftergymnasial utbildning som är tre år eller längre. Det visar statistik från SCB.

Arbetslivet förändras i snabb takt och eftersom vi också lever och arbetar längre, blir behovet av livslångt lärande tydligare. I framtiden blir det sannolikt vanligare att vi återvänder för att fylla på kunskapsbanken under arbetslivet.

För Akavia, som samlar 130 000 akademiker, är kompetensförsörjningen en central fråga. Därför bjuder vi under årets Almedalsvecka in till ett samtal om hur vi kan möta kompetensbristen på arbetsmarknaden genom att låta fler akademiker komma till sin fulla rätt.

Under 2022 sjösätts en historisk reform som möjliggör omställning och kompetensutveckling för yrkesverksamma. Det handlar om en reformerad arbetsrätt, ett nytt omställningsstudiestöd och ett nytt grundläggande omställnings- och kompetensstöd. Reformen har sin grund i en överenskommelse bland arbetsmarknadens parter på den privata arbetsmarknaden, där Akavia har varit en del genom förhandlingsorganisationen PTK.

Det nya omställningsstudiestödet innebär att den som är etablerad på arbetsmarknaden nu får möjlighet att utbilda sig med upp till 80 procent av den tidigare inkomsten. Det öppnar helt nya möjligheter för yrkesverksamma akademiker som vill kompetensutveckla sig eller ställa om. Regeringen räknar med att cirka 40 000 personer per år kommer att kunna ta del av omställningsstudiestödet när systemet är fullt utbyggt år 2026.

Men om reformen ska få full effekt krävs att vi rustar landets högskolor och universitet. Redan i dag har lärosätena ett ansvar att främja det livslånga lärandet enligt högskolelagen. Det ansvaret är dock svårt att leva upp till om det saknas resurser. En stor del av utbildningarna vid högskolor och universitet bygger i dag på traditionell campusundervisning i längre program eller kurser, vanligen på heltid och på plats. Det är en modell som passar dåligt för yrkesverksamma som ofta behöver större flexibilitet i både tid och rum.

På sikt behöver hela resurstilldelningssystemet för högskolan ses över för att främja livslångt lärande utan att göra avkall på kvaliteten i grundutbildning. En sådan reform kräver dock ett gediget utredningsarbete. Det hindrar dock inte att regeringen och utbildningsminister Anna Ekström redan nu bör tillföra öronmärkta resurser för att ge högskolor och universitet en verklig chans att bidra till att göra trygghetsöverenskommelsen och omställningsstudiestödet till den framgångsrika reform det skulle kunna bli.

Akavia vill därför att högskolor och universitet får särskilda medel för att utveckla och bedriva kurser och utbildningar anpassade för yrkesverksamma akademiker. För att få ut maximalt värde av statliga och kollektivavtalade medel behövs ett utbud som är relevant, flexibelt och håller hög kvalitet.

Det skulle bidra till att fler får chansen att välja en högre utbildning, såväl i Västmanland som i hela Sverige.

Patrik Nilsson, samhällspolitisk chef, fackförbundet Akavia

Norbergs politiker måste tänka om och rätt!

INSÄNDARE

Ukraina, ett land i ett brinnande ,vansinnigt krig. Desperata, traumatiserade människor på flykt, bland dem många barn. Efter en dramatisk evakuerings resa med tåg genom hemlandet, några mellanlandningar i Polen och Sverige, anländer cirka 85 personer så småningom i Norberg.

Här meddelar Migrationsverket att Norberg är slutdestinationen för åtminstone ett år, eftersom det tillfälliga uppehållstillståndet gäller minst ett år framåt. Äntligen, äntligen kan alla andas ut och känna sig någorlunda trygg.

Alla traumatiska upplevelser, oron och ångesten med tanken på allt och alla som lämnades finns naturligtvis kvar. Men, tack vare kommunen och många engagerade människor i Norberg hittade alla en relativ trygg tillvaron. Barnen började i skolan, fick kompisar, började idrotta, deltar i andra aktiviter. Ja, de fick tillbaka någon sorts vardag som er så oerhört viktigt.

Det som Migrationsverket inte tog hänsyn till när de placerade 85 personer i Norberg är den så kallade kvoten, som för Norberg ligger på 23 personer. En siffra som bestämdes av olika myndigheter. Viktiga faktorer i sammanhanget för den tilldelade kvoten är kommunens storlek och antalet flyktingar som kommunen har tagit hand om tidigare. Ett informationsmöte ordnades efter några veckor, där Migrationsverket informerade om att cirka 60 flyktingar skulle placeras i andra kommuner. Ett möte som väckte många upprörda, panikartade känslor och frågor, inte minst på grund av att Migrationsverket tidigare hade meddelat att Norberg var slutdestinationen.

Våra tankar går till alla barn som har landat här, upplever en viss trygghet och som eventuellt kommer att ryckas upp igen. Är det verkligen försvarbart att utsätta barn för ett sådant traumatiserande moment igen? Barnrättskonventionen, som 2020 blev lag i Sverige, är mycket tydligt: alla vuxna har ett ansvar att respektera, skydda och stärka barns rättigheter. Myndigheter, domstolar, kommuner och regioner har ett ansvar att genomföra barnrättskonventionen. Det betyder till exempel att politiker i en kommun ska fråga barn vad de tycker innan de bestämmer om sådant som påverkar barn. Med hänvisning till Barnrättskonventionen skulle vi vilja uppmana Norbergs kommunpolitiker att tänka om och tänka rätt: genom att följa lagen (Barnrättskonventionen ) visas att vi ställer oss bakom de ukrainska familjerna med barn och inte utsätter dom för ytterligare traumatiserande moment.

Rob den Hertog

Eva Hölke

Fagersta drabbat av skadegörelse i helgen

Flera platser i Fagersta har utsatts för skadegörelse under helgen. Vid lekparken på Norrby har alla nyplanterade träd förstörts.

Fagersta har varit relativt skonat från vandalisering en tid, men på nationaldagen hörde flera läsare av sig till FN och var ledsna och arga över att någon eller några gett sig på de nyplanterade träden vid lekplatsen på Norrby. Samtliga träd har förstörts genom att ryckas upp och brytas sönder. Det kräver en styrka som inte mindre barn har.

Boende på Ejalunden har kontaktat FN och uttrycker oro över att den vackra paviljongen åter attackerats. Förra gången förstördes den i en anlagd brand som det kostade skattebetalarna 350 000 kronor att bygga en ny likadan.

Stort intresse för motorhistoriska dagen i Fagersta

Trots att det inte annonserats om arrangemanget kom det mycket folk till firandet av den motorhistoriska dagen på Fårbo på nationaldagen.

Det var åtskilliga mer eller mindre speciella fordon av skiftande modeller och årgångar som visades upp av bilentusiaster som rest till Fagersta denna dag för att träffa andra motorintresserade.

Arrangören Anders Törnblom var nöjd med uppslutningen och kunde även glädjas åt det vackra vädret som gjorde att besökarna kunde njuta av utställningen i den första riktiga sommarvärmen. Och för dem som ville fanns det möjlighet att slita däck så det rykte rejält inför imponerade åskådare.

Foto: Jörgen Hjerpe

Öppet brev till Amineh Kakabaveh

INSÄNDARE

Hej, jag vill härmed vädja till dig att lägga din energi på annat än att fälla den Socialdemokratiska regeringen.

Du har modigt drivit några viktiga frågor så som hedersvåld, och har fått beröm av mig och många andra. Men att tro att den svenska regeringen kan påverka kurdernas situation i Syrien, Iraq, Iran eller Turkiet är naivt då det inte bestäms av svenska regeringen utan av stormakter.

Jag instämmer i ditt ställningstagande mot diktaturer i Mellanöstern. Men att att använda det förtroende som valde in dig i riksdagen för att fälla regeringen är omdömeslöst, ogenomtänkt och oförlåtligt. Sverige behöver kompromisser, dialog och stabilitet för att kunna spela en demokratisk roll i världspolitiken, som Olof Palme gjorde. Skapa inte kaos i Sverige.

Rösta emot misstroendeförklaringen och behåll även i fortsättningen den respekt du hittills haft! Rösta inte nej till ministern som kan innebära regeringens avgång.

Shiro Biranvand
Kommunpolitiker Fagersta Västmanland

Årets Fagerstabor prisade på nationaldagen

Priset till årets Fagerstabo går i år till paret Jenny och Mikael Djupenström som driver En hjälpande hand och Helena Nygårds, Norrby teater.

Jenny och Mikael Djupenström får utmärkelsen för deras fantastiska engagemang som gör stor skillnad för många människor. Med varmt hjärta och stor empati hjälper de till genom olika sociala insatser som är mycket värdefulla för många Fagerstabor, som av olika anledningar behöver stöd i livet, genom att sträcka ut en hjälpande hand.

Juryns val av Helena Nygårds motiveras med att hon är en eldsjäl som med ett brinnande intresse och stor empati ger alla möjligheten att ha roligt, uppleva glädje och gemenskap. En ledare som inspirerar till att våga stå på scenen, få bländas av rampljuset och känna pirret i magen innan ridån går upp.

– Jag är jätteglad både för min och Norrby teaters skull. Hade jag inte dem omkring mig skulle det inte bli något, säger hon ödmjukt.

Succé för firandet av nationaldagen i Fagersta

Sommaren anlände precis till nationaldagsfirandet och lockade flera hundra Fagerstabor till hembygdsgården i Västanfors där det bjöds på vacker sång och musik.

Under dagen framträdde kulturskolan där duktiga barn och ungdomar visade prov på sitt stora kunnande. Och stadsmusikkåren framförde under ledning av Stefan Sundqvist, och Maria Webb på sång, välljudande musik av svenska kompositörer, som passade idealiskt denna dag av nationell stolthet.

Högtidstalet hölls av Malin Andersson i Ekomuséum Bergslagen och Teemu Sulin framförde den svenska nationalsången. Arrangemanget leddes av Scoutkåren Stålringen som hade olika aktiviteter att prova på.

Hel avdelning slogs sönder under upploppet på Sundbo

De fem intagna som deltog i upploppet på Sundbo ungdomshem på söndagskvällen riskerar åtal för olaga hot och skadegörelse. En hel avdelning slogs sönder.

De ungdomar som deltog i attacken mot institutionen är alla dömda till vård och är inlåsta på Sundbo. Sent på söndagseftermiddagen började de hota personal och slog sönder allt som kom i deras väg inne på Sjögården.

Polisen skickade först fem patruller och därefter kom fyra man från insatsstyrkan. På plats fanns även räddningstjänst och ambulans.

Det rådde osäkerhet om hur det hela skulle sluta, men efter att en specialutbildad förhandlare från polisen kommit till platsen dröjde det inte länge innan de intagna gav upp. Insatsstyrkan gick in genom grindarna och fram till byggnaden och hämtade ut en efter en och förde dem till arresten.

Skadegörelsen på avdelningen visade sig vara så pass omfattande att ungdomarna inte kan återföras till Sundbo utan måste omplaceras till andra institutioner.

”Vi måste tömma avdelningen och renovera. Den är helt enkelt inte beboelig längre. Dessutom behöver vi sära på ungdomarna på avdelningen”, säger Jenny Brännström, tillförordnad biträdande institutionschef till SVT.

Nu slutar även nye rektorn på Centralskolan i Norberg

Hösten 2020 sade Centralskolans rektor Nicklas Olivensjö upp sig. Nu slutar även hans efterträdare Johannes Håll på skolan.

Anställda inom skolan i Norberg riktade skarp kritik mot att kommunens ledning inte agerat och stöttat och hävdade att arbetet saboterats på politikernivå när Nicklas Olivensjö sade upp sig.

”Centralskolans personal anser att det är en katastrof för skolans utveckling och fortsatta pedagogiska arbete på grund av att vår rektor nu sagt upp sig på grund av att han drivits bort från sitt uppdrag”, skrev personalen i ett brev till Norbergs kommun.

Bakgrunden var händelsen då skolledningen inte polisanmälde att en ung skolanställd skickat bilder på sin penis, fotograferad med kalsongerna på.

”Händelser som anmälningar och turbulens kring hur kollegor behandlas och hängs ut, vår rektor blir polisanmäld av arbetsgivaren och drevet går i sociala medier, utan att någon av er arbetsgivare dementerar, har nu lett till att vår arbetsmiljö på Centralskolan är under all kritik”, skrev personalen.

Men de lovades lugn och stabilitet när efterträdaren Johannes Håll tog över. Den blev dock inte långvarig eftersom även han nu har sagt upp sig, vilket Norbergs skolchef Ingrid Nord bekräftar men i övrigt inte vill kommentera.

Givande dag med sport och hälsa på Masbo IP

Omkring 300 personer besökte öppet hus på Masbo IP och Systemairhallen i Skinnskatteberg, där det var full aktivitet under lördagen.

Det fanns mycket att prova på under öppet hus, som arrangerades av Systemairhallen Sports Camp och Padelarena tillsammans med Knäppmora AIK, Skinnskattebergs kommun, Allaktivitetshuset Sture, First Class Gym Skinnskatteberg, PRO, MSK Skinnskatteberg, samt ICA nära berghallen.

Foto: Systemairhallen Sports camp

Emma Adolfsson ska utveckla Per-Ols

Emma Adolfsson fortsätter som assisterande tränare för Per-Ols herrar i innebandy.

Emma kom in i herrlaget redan 2020/2021 men då säsongen lades ner på grund av covid blev visiten kortvarig. Säsongen 2021/2022 hade hon ett stort ansvar på läktaren men i år kommer hon att flytta ner i båset på heltid, samtidigt som hon kommer ha ett större ansvar kring den individuella spelarutvecklingen och special teams.

Tidigare har hon spelat innebandy i damallsvenskan i klubbar som Kais, Mora, Västra Mälardalen och Rönnby Västerås IBK.

Polisens insatsstyrka grep upprorsmakarna på Sundbo

Efter två timmar kunde dramat på Sundbo ungdomshem avslutas med att polisens insatsstyrka grep de intagna som barrikaderat sig. Polisens särskilda förhandlare fick dem att ge upp.

Kvart i fem på söndagseftermiddagen gick larmet om att det brann på en avdelning och samtidigt fick polisen larm om att fem intagna startat ett upplopp och var våldsamma. Ett stort antal poliser beordrades till Sundbo, men valde att invänta insatsstyrkan.

Upprorsmakarnas syfte var att bli utsläppta och de slog sönder möblemang och hotade personal som lyckades ta sig ut från avdelningen. Det var dock ingen brand i byggnaden.

Efter insatsstyrkan kom också polisens förhandlare som efter en stund fick de intagna att ge upp. De fördes ut en och en av insatsstyrkan och belades med handfängsel innan vanlig polis tog hand om dem.

Får man lämna ett rivet hus så här?

INSÄNDARE

Under många år stod det ett fallfärdigt och helt vandaliserat hus i Meling utan att kommunen gjorde något för att få bort det. Det är rivet sedan en tid, men är fortfarande en farlig lekplats.

Tar risken att bli anklagad för att vara en gnällspik men jag har sett lite äldre barn leka i denna bråte och vad skulle Fagersta kommun säga om det skulle hända en olycka?

Är det för att det inte längre finns några miljö- och bygginspektörer kvar i Fagersta som ingen tycks bry sig om hur det ser ut här och där, med gamla bilvrak, byggavfall och annat som misspryder kommunen?

Någon av Fagerstas politiker i miljö- och byggnadsnämnden i Avesta kunde gott ta sig en runda i stan och pricka av de platser som behöver åtgärdas. Vi betalar ju trots allt skatt för denna verksamhet!

Meling forewer

Upprörda känslor mot att flyktingar från Ukraina tvingas flytta från Norberg

– Ukrainarna blir utsatta för psykisk misshandel genom att återigen behöva flytta. Den paniken de känner borde kunna undvikas och jag hoppas att Norbergs kommun och Migrationsverket tänker igenom sina beslut igen. Vill de verkligen bidra till mer ångest och panik i människors liv?!

Emma Björs i Norberg har engagerat sig i de ukrainska flyktingar som placerats i Norberg men där merparten inte får vara kvar på grund av att kommunen inte vill ha fler än de 23 som staten kommit fram till ska bo där. Norberg fick ta emot 85 flyktingar, de flesta kvinnor och barn.

Detta har Norbergs ledning protesterat mot till regeringen och Migrationsverket eftersom man anser att det är för många för kommunen att kunna klara att ta emot. Det handlar bland annat om skolans brist på resurser.

– Barnkonventionen blev svensk lag 2020. Det finns många ukrainska barn i Norberg som måste omfattas av den lagen. De har börjat med att flytta inom sitt hemland, från till exempel Donetsk till Kiev på grund av kriget. Sedan tvingades de lämna sina hem och delar av familjen för att fly till Polen och vidare till Sverige och Malmö, ett främmande land med nytt språk och nytt samhälle.

– Där fick de inte stanna länge innan färden gick vidare till Karlskrona, en ny stad i det främmande landet. Inte heller där blev de kvar länge. Därefter blev de flyttade till Västerås där de fick bo på madrasser på golvet i en skola i drygt tre veckor. Inte tog det slut där heller, för sedan gick färden vidare till Norberg. Där fick de höra att de skulle få stanna, berättar Emma och fortsätter:

– De började acklimatisera sig och sakta bygga upp något som ser ut som ett hem. Många Norbergare ställde upp på alla sätt och vis för att hjälpa dem på fötter. Ukrainarna, som inte kände varandra sedan tidigare, blev som familjer och stöttade varandra. Många svenskar blev deras stödfamiljer. Barnen började i skolan och kände glädje i livet igen. De fick svenska vänner.

– När Migrationsverket sedan informerade att vissa skulle flytta och att de skulle vara redo att flytta snart, så kom paniken tillbaka. Paniken som de trodde de skulle slippa känna igen. Just nu hamstrar de resväskor som står packade och klara ifall flyttbeskedet kommer nästa dag, säger Emma Björs.

Mycket stark insats av Yavar Biranvand på Stockholm Marathon

Långdistanslöparen Yavar Biranvand, 31 år, från Fagersta, svarade för en fenomenal insats då han i stenhård konkurrens sprang in på plats 172 bland 14 000 anmälda till Stockholm Marathon.

Stockholm Marathon avgjordes på lördagen över 42.1 kilometer med start vid stadion. Huvudstaden bjöd på vackert väder, som dock blev lite för varmt på eftermiddagen.

14 000 entusiastiska löpare var anmälda där cirka 3 000 kom från andra länder och kämpade med en stark vilja och stort publiksstöd för att komma i mål.

Resultatet för den träningsambitiöse Yavar Biranvand blev en tid på 2.56 timmar och placering 172, något som både Yavar själv och hans coach fadern Shiro självfallet är mycket nöjda med.

Här är hela resultatlistan där det finns flera löpare från norra länsdelen med:

http://results.marathon.se/2022/?pid=search

Stoppa prisdumpningen på kommunal skogsskötsel

INSÄNDARE

Sveriges befolkning är alltmer ute i skogen på sin fritid. Det ställer högre krav på den kommunala skogsskötseln, något som borde återspeglas i upphandlingarna. Men ofta fokuserar upphandlingen på vem som kan erbjuda det lägsta priset. Det riskerar att drabba djur, natur och invånare.

Ny statistik från SCB visar att betydligt fler svenskar sökte sig till naturen under 2021 än tidigare. Varje vecka var 52 procent av svenskarna ute i skog och mark på fritiden, att jämföra med drygt 30 procent under åren 2008–2019. Det är glädjande siffror, men innebär samtidigt att trycket på våra tätortsnära skogar ökar – skogar som ofta ägs kommunalt.

Västmanlands kommunskogar är alltså viktigare än någonsin för att ge invånarna tillgång till bra motionsslingor, trevliga promenadstigar och vackra miljöer. Att rekreation och friluftsliv är viktiga frågor återspeglas också i vilka mål Sveriges kommuner själva säger att de har för sitt skogsägande.

Skogssällskapets kommunskogsenkät, som genomfördes i maj 2021, visade att de högst prioriterade målen bland landets kommuner var att främja rekreation och friluftsliv samt att bevara och öka naturvärden. Virkesproduktion var det mål som kommunerna rankade lägst.

Från Skogssällskapets sida har vi också märkt ett allt större intresse för hyggesfria skötselmetoder hos svenska kommuner. Att sköta skogen hyggesfritt, rekreationsanpassa populära områden eller genomföra naturvårdande skötsel kräver kunskap och erfarenhet.

I det här arbetet är kvalitetsaspekten helt central. Skötseln av kommunskogarna kan inte fokusera på att skapa mesta möjliga lönsamhet eller att pressa ner kostnaderna i alla steg.

Hur kan det då komma sig att de kommunala upphandlingarna alltför ofta kretsar kring priset på sista raden? Varför ligger fokus på att utföraren ska kunna erbjuda de lägsta entreprenörskostnaderna och den billigaste arbetsledningen, snarare än skogsskötsel av hög kvalitet?

Det här är inte fallet överallt – en del kommuner ställer tydliga kvalitetskrav i upphandlingen av tätortsnära skogsskötsel. Men tyvärr ser vi alldeles för ofta hur kommuner missar att specificera sina krav. Resultatet blir att man, enligt lagen om offentlig upphandling (LOU), blir tvungna att teckna avtal med en leverantör som fokuserar på kvantitet, lågt pris och virkeshandel i stället för kvalitet för kommunens invånare.

Från Skogssällskapets sida menar vi att invånarnas intressen tydligare behöver återspeglas i upphandlingarna. Att din kommun gör en professionell upphandling, så att kommunen får en leverantör som verkligen kan leverera det som efterfrågas, tjänar djur, natur och du som invånare på. Vi hoppas att alla Västmanlands kommuner håller med oss om detta.

Fredrik Luhr, regionchef Skogssällskapet i Västmanland
Karin Fällman Lillqvist, hållbarhetschef på Skogssällskapet