Prisfall på bostadsrätter i Fagersta det senaste kvartalet

De senaste tre månaderna har villapriserna i Västmanland sjunkit med 9 procent, vilket är mest i hela landet. Priset på bostadsrätter sjönk med måttliga 4 procent i länet, medan de föll 12,5 procent i Fagersta. Det visar nya siffror från Svensk Mäklarstatistik.

Även i landet som helhet har bostadsrättspriserna under samma period sjunkit med fyra procent, medan villapriserna minskat med sju procent. Sett över en 12-månadersperiod har priserna på bostadsrätter i Västmanland sjunkit med 14 procent, medan Fagersta ligger på minus 7,1 procent. Nedgången accelererade under slutet av förra året.

Riksgenomsnittet för en bostadsrätt är cirka 2,7 miljoner eller 51 748 kronor per kvadratmeter, medan priset i Fagersta är 216 000 eller 3 405 kronor kvadraten.

– Trots att räntan troligen kommer stiga lite till tyder mycket på att de kraftiga prisnedgångarnas tid är över. Det stora utbudet av bostäder till salu ger spekulanterna mycket att välja på, men vi ser samtidigt allt fler besökare på visningarna och en ökad aktivitet i budgivningarna, säger Marcus Svanberg, VD på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

– Vår prognos är att bostadsmarknaden stabiliserar sig under våren men att det dröjer till nästa år innan priserna vänder uppåt igen. Även om det utökade elstödet kan lindra svenskarnas boendekostnader tillfälligt kommer det högre ränteläget och inflation fortsätta pressa hushållens ekonomi.

De tre senaste månaderna såldes 560 bostadsrätter i Västmanland, vilket är 21 procent färre än samma period förra året. Antalet sålda villor var 279, en uppgång med en procent. I Fagersta såldes 29 bostadsrätter och 12 villor.

Ingen fara för att Västanfors ska bli utan bankomat

Flera läsare har hört av sig med frågor om bankomaten vid Järnvägstorget i Västanfors ska tas bort. FN kan lugna alla oroliga.

Efter att två bankomater plockats bort i Fagersta centrum och endast den i Liljanhuset återstår, har den i det gamla postkontoret i Västanfors fått en allt större betydelse eftersom den är nåbar dygnet runt.

Men när statens servicekontor nu blir ny hyresgäst i huset där bankomaten är inrymd och apparaten monterats bort har många boende oroats över att det slut på möjligheten att ta ut pengar där.

FN ringde upp Bankomat AB som ansvarar för automaterna och fick svaret att den blir kvar i Västanfors, men i en nytt modernt utförande. Om några dagar ska den nya vara på plats och i drift.

Hög tid att bredda verktygslådan i den svenska skogen

INSÄNDARE

I begreppet ”hyggesfritt” ryms ett flertal olika metoder som får olika konsekvenser för skogen. Skogsägare i Västmanland behöver börja med att fundera igenom vilka mål man har för förvaltningen av sin skog, innan man bestämmer sig för vilken metod som passar. Det skriver företrädare för Skogssällskapet.

Ett kalhygge väcker känslor. Det som tidigare var skog blir en stor tom yta, något som i debatten används flitigt för att illustrera att något är fel med svenskt skogsbruk. Samtidigt hyllas trä som förnybar råvara och det finns bara positiva associationer kring ett ökat trähusbyggande, kläder i lyocell och andra innovationer från skogen. Slutsatsen är att vi både vill bruka skogen och ha den kvar.

På senare tid har hyggesfritt skogsbruk alltmer lyfts fram som lösningen på alla problem. Bra för människa, klimat och biologisk mångfald. Eller? Sanningen är, som alltid, inte så enkel. För att hyggesfritt ska ge positiva effekter krävs kunskap om vilka värden man vill gynna.

Blädning, luckhuggning, skärmställning och plockhuggning är exempel på olika hyggesfria metoder som kräver olika förutsättningar och får olika effekter på skogen – ekonomiskt, ekologiskt och socialt. Gemensamt är egentligen bara att skogsmarken aldrig lämnas helt kal.

Här närmar vi oss det allra viktigaste i debatten om hyggen och hyggesfritt: vilka – och vems – mål det är som styr.

Vi står inför en omställning i den svenska skogen där det är uppenbart att vi inte kan köra på i gamla hjulspår. Här och nu är det motiverat att stanna upp och fråga sig vad som hittills varit styrande i valet av metod. Har det varit varje enskild markägares mål som format skogsskötseln på fastigheten, eller har det varit ett ganska ensidigt fokus på industrins behov av virke?

Under olika tider och på olika platser har det givetvis varierat, men helt klart är att vi under lång tid förvaltat och brukat de svenska skogarna i stort sett enligt en och samma metod – trakthyggesmetoden.

Nu är det hög tid för Västmanland markägare att tänka igenom vad som ska uppnås med den skog man äger. Det kan givetvis vara hög virkesproduktion, men det kan likväl vara jakt, biologisk mångfald eller naturturism. Först därefter är det dags att fundera på vilken eller vilka skogsskötselmetoder som utvecklar skogsfastigheten i den riktningen.

Svaret behöver inte vara antingen eller: hygge eller hyggesfritt. Det går att prova både och. På en del av fastigheten kan upplevelser och viltvård vara i fokus, på en annan del virkesproduktion, och på en tredje del naturvård.

Det är hög tid att bredda verktygslådan i den svenska skogen. Markägare i Västmanland har både ett ansvar och en möjlighet att vara med och bestämma hur skogens framtid ser ut. Låt oss bara börja i rätt ände – så att vi först vet vad det är vi vill åstadkomma.

Karin Fällman Lillqvist, hållbarhetschef Skogssällskapet

Fredrik Luhr, regionchef Skogssällskapet i Västmanland

Risk för böter om katten inte är märkt och registrerad

Om du inte redan märkt och registrerat din katt är det hög tid att göra det. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet och påpekar att de kan besluta om åtgärder om en katt inte är det. En sådan är att utdöma vite.

Den 1 januari i år började en ny lag gälla som innebär att katter ska vara märkta och registrerade hos Jordbruksverket. Lagens syfte är att öka kattens status som sällskapsdjur och värna om dess välfärd. Det gäller både innekatter och utekatter. När alla katter är märkta och registrerade, blir det enklare att återförena en bortsprungen katt med sin ägare, och att se vilka katter som saknar ett hem så att de kan tas om hand och få hjälp.

”Vi är tillsynsmyndighet och har ansvar för att lagen efterlevs. Vi kan också besluta om eventuella åtgärder om en katt inte är märkt eller registrerad. Det handlar i första hand om att informera kattägaren om att id-märka och registrera sin katt i jordbruksverkets register. Om katten förblir omärkt och oregistrerad kan Länsstyrelsen förelägga om vite”, påpekar Länsstyrelsen på sin hemsida.

Märkningen utförs hos veterinär antingen genom ett chip i huden eller tatuering i örat. Registreringen görs på Jordbruksverkets webbplas. Observera att om katten är registrerad på exempelvis SVERAK eller DjurID, måste den ändå registreras hos Jordbruksverket.

Märka och registrera katter på Jordbruksverkets webbplatsLänk till annan webbplats.

Hot om vite på 750000 för fallfärdigt hus i Fagersta dras tillbaka

Miljö- och bygg fick redan för tio år sedan in anmälan om en ovårdad villa i Fagersta och vid inspektion konstaterades att huset var i mycket dåligt skick. Miljö- och bygg hotade med vite på 750 000 kronor om inte huset revs. Nu tvingas man dra tillbaka det.

Miljö- och bygg skickade först brev till ägarna men fick inget svar. En ny besiktning gjordes två år senare, och ett nytt brev skickades. Men inte heller då fick man något svar. Den ena ägaren, en kvinna bosatt i Skinnskatteberg, förklarade när miljö- och bygg ringde upp att den andra ägaren inte vill veta av att huset finns.

Miljö- och byggnadsnämnden har genom åren kontaktats av flera grannar om husets dåliga skick och beslutade för ett år sedan huset måste rivas eftersom det är en säkerhetsrisk att befinna sig i eller i närheten av det. Ägarna hade då sex månader på sig att se till att huset jämnas med marken. Men det står fortfarande kvar på Per Olsområdet.

Orsaken är att den andra ägaren till fastigheten är bosatt utomlands och han har inte gått att nå. Och delägaren som bor i Skinnskatteberg har meddelat att mannen motsätter sig en rivning. Därmed kan miljö- och bygg inte tvinga henne ensam att riva huset och beslutet rivs upp.

Specialister söks till komprimerad polisutbildning på halva tiden

Just nu rekryterar Polisområde Västmanland till den funktionsinriktade polisutbildningen med möjlig placering i Fagersta, Västerås, Köping, eller Sala. Utbildningen görs på halva tiden mot den ordinarie.

”Har du en högskoleexamen och några års erfarenhet av arbete inom exempelvis ekonomi och finans, IT eller inom det beteendevetenskapliga området? Då har du möjlighet att gå den komprimerade polisutbildningen och bli polis med din expertis. Under utbildningstiden har du fast lön”, skriver polisen i Västmanland på Facebook och nämner jurist, ekonom, IT-forensiker, socionom, utredare eller annan akademisk bakgrund.

– Många av de som genomfört den funktionsinriktade polisutbildningen har tidigare valt andra vägar i arbetslivet, men hållit fast vid en dröm eller tanke om att bli polis. Den funktionsinriktade utbildningen gör det lättare att förverkliga den drömmen eller tanken, säger Johan Thalberg, tillväxtsamordnare i polisområde Västmanland på Facebook.

Den funktionsinriktade utbildningen är en komprimerad variant av den ordinarie polisutbildningen och genomförs under drygt 1,5 år. Studierna sker på distans med fokus på de teoretiska ämnena, varvat med närstudier på campus för genomförande av praktiska moment som till exempel kriminalteknik, polisbilskörning, vapenhantering och fysisk taktik. Utbildningen avslutas med 6 månaders aspiranttjänstgöring.

Polisen söker dem med relevant akademisk bakgrund och arbetslivserfarenhet för att verka inom någon av dessa roller:

  • Forensiker IT
  • Utredare inriktning finansiella brott
  • Utredare inriktning brott mot barn
  • Utredare inriktning brott i nära relationer
  • Utredare inriktning bedrägeri
  • Utredare cyberbrott
  • Kriminaltekniker
  • Operativ analytiker
  • Specialiserad gränspolis (utredare och beslutsfattare)

Nya lokalen för LSS i Fagersta andas desperation och totalt hjärnsläpp

INSÄNDARE

Då jag ibland besöker de aktuella LSS-verksamheterna har jag på nära håll träffat personal och deltagare. Efter att så många år har förflutit sedan lokalerna blev en tillfällig lösning har även personal och deltagare blivit äldre, det märks tydligt.

Känslan att möta dem alla nu är en slöja av uppgivenhet och trötthet. Lokalerna de befinner sig i är under all kritik, det vet alla. Fler deltagare har tillkommit i grupperna och fler knackar på dörren och behöver daglig sysselsättning, jag undrar hur de får konceptet daglig verksamhet LSS presenterat?

Efter sista besöket på verksamheten var jag tvungen att åka ner till de lokaler som nu är under renovering och vad möts jag av? Ett gammalt industriområde med förfallna byggnader, stålstängsel, grindar och Kolbäcksån strömmar förbi byggnaden på bägge sidor, ingen utemiljö alls att ha aktiviteter på tillsammans, undangömt och helheten för mig andas desperation och totalt hjärnsläpp från ansvariga i Fagersta kommun.

I hjärtat känns det som om jag slungats tillbaka årtionden när jag står utanför och ser detta, tiden då dessa svaga människor skulle hållas avskilda från övriga i samhället, en tid som vi som arbetat inom LSS verkligen har jobbat oss ifrån under många år.

Ann-Sofie Fredriksson

Region Västmanland bör upprätta en strategi för energiförsörjningen

INSÄNDARE

Region Västmanland fick redan 2017 ett utvecklingsansvar, något som Sverigedemokraterna ser positivt på då vi anser att regionen har en viktig roll i tillväxt- och utvecklingsarbetet.

Idag omfattar utvecklingsansvaret områden såsom innovation och företagande, attraktiva miljöer och tillgänglighet, kompetensförsörjning och internationellt samarbete, men vi Sverigedemokrater anser att det bör utökas till att även innefatta landsbygdsutveckling.

Samtidigt som regionerna har utvecklingsansvaret, påverkas man av de förutsättningar som ges utifrån regeringens politik. Exempelvis så ansvarar statliga Tillväxtverket för beslut om åtgärder och fördelning av resurser som i stor utsträckning påverkar utvecklingen inom regionen.

Man har tidigare infört särskilda skatter inom energiområdet vilka påverkar energiförsörjningen eller drivit migrationspolitik som vi sett leda till bostadsbrist och ökad arbetslöshet. Då regionerna inte har möjlighet att direkt påverka i dessa frågor är det otroligt viktigt att belysa problemen och framföra kritik mot åtgärder som påverkar regionens förutsättningar negativt, framför allt inom hälso- och sjukvård, kollektivtrafik samt regional utveckling.

Den nuvarande ansvarsfördelningen mellan stat och region försvårar för Region Västmanland att till fullo utföra sitt uppdrag och kan ha en negativ påverkan på exempelvis företagsetableringar och investeringar i regionen.
Sverigedemokraterna anser att Region Västmanland med statens goda minne bör tilldelas enskild beslutsrätt i frågor rörande regional utveckling av landsbygd, glesbygd och skärgård.

Sverige är ett land som präglas av långa avstånd, något som ställer stora krav på infrastrukturen för att möjliggöra snabba transporter inom viktiga samhällsfunktioner. Kommunikation innebär även väl fungerande tåg och kollektivtrafik med utökade busslinjer för att regionen ska utvecklas och fungera framgångsrikt.
För Västmanlands del fyller beredskapsflygplatsen i Västerås en vital funktion för samhället, totalförsvaret, polismyndigheten, ambulansflyget samt för brandförsvarets förebyggande verksamhet och under insatser vid exempelvis skogsbränder. För att verksamheten skall kunna bedrivas måste man säkerställa att det finns både personal och utrustning.

Sveriges elnät lider av en omfattande eleffektbrist, både regionalt och nationellt. Denna eleffektbrist påverkar inte bara samhällets befintliga energibehov utan innebär att industrins möjligheter till expansion och nyetablering begränsas och försvåras avsevärt där frågan kring energiförsörjningen i många fall är avgörande. Första steget mot en säkrad energiförsörjning är att uppnå en gemensam strategisk samsyn kring nationella, regionala och kommunala åtgärder. Region Västmanland bör därför upprätta en övergripande regional energiförsörjningsstrategi som en del av den regionala utvecklingsplanen.

Janeth Persson Regionråd (SD)
Joakim Öryd Vice gruppledare, Ledamot Regionfullmäktige(SD)
Sven Fallgren Ledamot Regionfullmäktige (SD)
Håkan Malmström Ledamot Regionfullmäktige (SD)
Peter Lilja Ledamot Regionfullmäktige (SD)

Fixering vid sjukhus löser inte vårdens grundproblem

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, är fixerad vid sjukhus i stället för att se vården som ett system som måste hänga ihop för patientens bästa. Det anser Region Västmanland i sitt svar på myndighetens granskning av patientsäkerhet och vårdplatser. 

– Att bara räkna vårdplatser kommer inte att lösa vårdplatsbristen, varken i Västmanland eller i resten av landet. Tvärtom finns risken att man bromsar utvecklingen av ett sjukvårdssystem som hänger ihop och ger patienterna rätt vård på rätt nivå. I stället behöver svensk sjukvård lämna de gamla arbetssätt som ju skapat dagens problem, säger Lars Almroth, hälso- och sjukvårdsdirektör.

I sitt svar ger regionen IVO rätt i att beläggningsgraden är för hög, liksom att antalet utlokaliseringar av patienter mellan kliniker/avdelningar också behöver sänkas. Regionen instämmer även i att det är oacceptabelt att patienter vårdas i korridorer – och lovar åtgärder före sommaren.

Men regionen menar att myndigheten misslyckas med att sätta in frågan om beläggningsgrad i ett sammanhang där sjukhusvård endast är en del av ett större system.

– IVO missar helheten. Under en enda slumpvis utvald dag i höstas kunde vi konstatera att 72 patienter på sjukhuset egentligen inte behövde inneliggande specialiserad vård. Ungefär hälften av dem behövde enbart omvårdnad, och den andra halvan hade kunnat få sitt vårdbehov genom sjukvård i hemmet – om det funnits en struktur för det, säger Lars Almroth.

I sitt svar hänvisar regionen till det långsiktiga arbete som startade förra året för att få hälso- och sjukvården att fungera som ett integrerat system – där sjukhusvården är en av flera aktörer. Det handlar bland annat om att satsa på åtgärder så tidigt som möjligt i patientens sjukdomsförlopp för att undvika vård senare. Därför är primärvården och förflyttning mot nära vård viktigt. En första uppföljning av närvårdsteamet i Sala visar på 50 procent färre inläggningar och runt 60 procent färre vårddygn. Närvårdsteamen syftar till att ge en trygg, nära och individanpassad vård i hemmet och finns även i Köping, Fagersta och Västerås.

Regionen satsar också på nya arbetsformer och modern teknik för att patienter inte ska stanna kvar på sjukhusen längre än nödvändigt – och att de i vissa fall överhuvudtaget inte ska behöva läggas in. Ett exempel är egenmonitorering, vilket innebär att man med hjälp av digitala lösningar kan följa patientens hälsa i hemmet. Verksamheten startar i länet under 2023.

Dessutom ska bristen på vårdplatser motverkas genom skapandet av nya avdelningar med klart definierade uppdrag – samtidigt som den dagliga fördelningen av vårdplatser utvecklas.  Vecka 6 startade en avdelning på sjukhuset i Västerås för äldre multisjuka med stort omsorgsbehov.

Förutom att utveckla vårdsystemet vill regionen motverka personalbristen genom att göra vårdarbete mer hållbart och attraktivt, till exempel genom kompetensutveckling och nya arbetsformer.

Fagersta får hyttruin på köpet när Paradiset byggs ut med 15 villor

Fagersta kommun köper närmare 16 hektar mark i Meling för 1,6 miljoner för att snarast iordningställa 15 attraktiva tomter för villor. Området gränsar till Paradiset som bebyggdes på 70-talet. På köpet får man en hyttruin.

Det är i första hand delen närmast Paradiset som ska iordningställas för privat byggande av småhus. Fastigheten omfattas inte av detaljplan så tidplanen för att åstadkomma 15 nya tomter har i värderingen antagits vara mellan tre till fem år. Kostnader för exploatering inklusive fastighetsbildning, väg, detaljplan och nödvändiga utredningar ingår i marknadsvärdesbedömningen och uppskattas uppgå till 3 000 000 kronor.

”Ett förvärv av fastigheten medför att Fagersta kommun går i den riktning som utstakas i Vision 2030 där det läggs vikt på god kommunal planberedskap för att kunna bygga efter behov”, konstaterar kommunstyrelsen.

På köpet får Fagersta kommun Melings nedre hyttruin vid grusvägen mellan Floravägen och Gamla Norbergsvägen, i folkmun kallad Promillestigen eller Blindtarmen.
Den är flitigt använd av motionärer, och det händer även att folk vill besöka hyttruinen, något som knappt är möjligt efter många års misskötel av området. Omkullfallna träd, sly och annat bråte har satt hinder i vägen. Melings nedre masugn uppfördes på 1650-talet och levererade tackjärn till Semla bruk ända in på 1840-talet.

”Hela platsen ser anskrämlig ut och det är på tiden att denna plats får en upprättelse och uppröjning. Det är många som använder denna väg som motions- eller promenadstråk”, skrev Hans Granlund, V, i en motion.

Han föreslog att NVK skulle ges i uppdrag att röja själva vägen, liksom stigen till hyttruinen, samt att ordna med belysning och kanske även en parkbänk att ta en vilopaus på.

Men i samband med att bron över Melingsbäcken rasade upptäcktes det att området från den och upp till Gamla Norbergsvägen är privatägt. Därför kunde inte Fagersta kommun säga varken bu eller bä till Granlunds förslag. Men snart är kommunen ägare till området och kan då röja upp så att det går att ta sig ned till hyttruinen.

Snart premiär för landets modernaste tåg i Fagersta

Om en månad ersätts Tåg i Bergslagens äldsta X14-tåg med helt nya, moderna dubbeldäckare. Då sätts de två första av sju beställda ER1-tåg i trafik på Bergslagspendeln mellan Västerås och Ludvika.

”För dig som reser väntar avsevärt högre komfort och gott om plats. De nya tågen består av fyra vagnar med 333 sittplatser, plus 24 fällbara stolar. Salongerna är luftiga, entréerna har gott om utrymme och insteg i nivå med plattformen gör det enkelt att stiga på och av”, meddelar Tåg i Bergslagen och påpekar att de nya tågen är anpassade för pendlare. Det blir enklare att arbeta ombord med bättre wifi, dubbla eluttag vid varje säte, ställbara bord och läslampor.

”Tågen uppfyller helt de senaste kraven på tillgänglighet. Ombord borgar halkfria och ljuddämpande mattor och god luftkonditionering för hög komfort, och det är gott om bagageutrymme och fler cykelplatser ombord än tidigare. På tågen finns även en allergivänlig avdelning, en lugn avdelning och en särskild avdelning för den som reser med djur”, skriver Tåg i Bergslagen.

Resterande fem tåg kommer att levereras löpande under första halvåret, och efter sommaren ska samtliga gamla X14-tåg ha ersatts.

Fakta Tåg i Bergslagens ER1

Går i trafik: vecka 9 (preliminärt)
Sittplatser: 333 + 24
Våningar: 2
Vagnar: 4
Toaletter: 2 + 1 handikappanpassad
Wifi: ja
Servering: nej
Eluttag: 4 per stolspar
Avdelningar: Lugn, Allergivänlig, Res med djur
Tillverkare: Stadler i Schweiz
Topphastighet: 200 km/h
Tomvikt: 232 ton

Även nästa hemmamatch för Fläkten måste spelas borta

Även hemmamatchen mot IK Tellus på lördag flyttas till Herosvallen i Smedjebacken. Orsaken är avsaknad av spelbar is på Västanfors IP.

Klubbens pojklag har redan tränat i Smedjebacken och direkt efter lördagsmatchen kommer F17-laget också att träna på Herosvallen. Dit flyttas även den så kallade utvecklingsligan för flicklag som skulle ha arrangerats på IP under söndagen, meddelar Västanfors på hemsidan.

Arbetet med att få ordning på isen på IP fortgår och expertis på frysområdet är konsulterad för att bistå med råd om hur man bäst ska gå tillväga för att anlägga en bandyplan utan sprickor.

Fagersta lånar in Isak Dahlman

Resten av hockeysäsongen kommer Isak Dahlman att ha möjlighet att spela med både Fagersta AIK och Ludvika Lightning.

Isak har i år noterats för 33 poäng på 14 matcher i Hockeytrean med Ludvika och blir ett tillskott i FAIK som tappat flera spelare den senaste tiden.

Uppgörelsen med Ludvika gör att Fagersta kan kalla in 19-åringen från Smedjebacken när det passar i schemat.

180 skolbarn skidade i vintervackert Norberg

180 barn från förskolan, årskurs 2 och 4 skidade flera varv på en rundbana i centrala Norberg på måndagen med riktig långloppsstart, speaker och fin vinteratmosfär.

Som speciellt inbjuden gäst på plats var Svenska skidförbundets projektledare för ”Alla på Snö”, Fredrik Blank.

I morgon körs en till upplaga av Klasskidan och ytterligare 180 unga deltagare väntas. Arrangören hoppas att fler Norbergare hittar vägen till torget för att heja fram de unga.

Foto: Gunnar Meller

Kanadensare klar för spel i FAIK

Liam Grande, uppvuxen i Whitby, Kanada, flyttade till Sverige för spel i Alfta GIF säsongen 20/21. Sedan dess har det blivit 53 matcher och han har fixat hela 75 poäng.

Liam ansluter nu till Fagersta AIK och kommer att genomföra sin första träning med laget redan i kväll. En bra förstärkning när det nu börjar dra ihop sig till kval till hockeyettan.

30 dödsfall av Covid-19 i Fagersta och 11 i Norberg

30 Fagerstabor och 11 Norbergsbor har avlidit av Covid-19 sedan pandemin började. Däremot finns inget dödsfall i sjukdomen rapporterat i Skinnskatteberg.

Uppgifterna redovisades i fredags i Region Västmanlands speciella lägesrapport som uppdateras varje vardag. Av den framgår också att Fagersta fortfarande har flest fall av konstaterat smittade i länet i förhållande till folkmängden. Det rör sig om 317 fall per tusen invånare.

Norberg hade till skillnad från Fagersta ingen större smitta inom äldreomsorgen i början av pandemin, men sjukvården har konstaterat 247 fall per tusen invånare totalt och i Skinnskatteberg rör det sig om 236 fall.

De flesta behöver inte längre lämna prov vid symtom på Covid-19. Endast patienter, omsorgstagare eller personal inom vård och äldreomsorg provtas, förutom personer som läkare bedömer är viktiga att provta då det kan påverka vård och behandling. Det innebär att antalet nya bekräftade fall av covid-19 har minskat. På fredagen vårdades tio personer i länet för Covid-19.

Lyckad Young Mogul Generation i Klackberg

Det blev en lyckad tävling med många glada barn i Fridabacken i Norberg i helgen. Och en vinnare från Högby alpina.

För andra året arrangerade Högby alpina freestyle tillsammans med Norbergs SLK barn och ungdomstävlingen YMG, Young Mogul Generation. Det är en puckeltävling med barn från 4 till 16 år i olika klasser.

Drygt 70 barn och ungdomar från klubbarna Värmdö, Gävle och Högby alpina deltog. Bästa resultat för Högby blev Alice Pålsson som vann kids tjejer.

Engelbrektspokalen till framgångsrik brottare

Mohin Kharoti, Norbergs brottarklubb, blev årets vinnare av Engelbrektspokalen. Han fick ta emot den vid en ceremoni på torget i helgen.

Pokal och stipendium delas varje år ut till en Norbergsbo som nått framgångar. Mohin Kharoti fick den för sitt silver på U17-SM samt att han fått representera landslaget i Helsinki Open.

Norbergs framgångsrika brottarklubb blev för övrigt vinnare av lagpriset på Gävleträffen i konkurrens med 24 klubbar i helgen.

Tusen åkare deltog i Engelbrektsloppets 30- och 45-kilometerslopp

Vinterveckan fortsatte på söndagen med loppen över 30 och 45 kilometer där närmare tusen åkare deltog. Nytt för i år var en tävlingsklass för damer och herrar över 45 kilometer som dessutom var seedningsgrundande för Vasaloppet.

45-kilometersloppet kördes som 20+20+5 och vanns av Anders Boström XC Stockholm Ski Club. Damklassen vanns av Linnea Johansson från Linköping på en tid som hade räckt till en tolfte plats bland herrarna. Patric Vilhelmsson skidade in på en fin fjärde plats, cirka 700 åkare nådde målet och avslutade den lyckade helgen i Norberg med totalt över 2000 deltagare.

20 kilometer välpreparerat konstsnöspår räddade som flera tidigare gånger arrangemanget, en del nysnö hade fallit under natten men det var inget som vållade åkarna eller arrangörerna några problem.
30-loppet för damer och herrar kördes som 20+10 och snabbaste åkare var Mathilda Ruus från Åsarna IK, före 2 andra damer. Bästa herre blev Håkan Axelsson, Södra Dalarnas räddningstjänst på en fjärde plats. Cirka 200 deltagare gick i mål, bland dem Per Nilsson Fagersta född 1933, som torde vara den äldste person som skidat in under Engelbrekts målportal.

Nu följer Klasskidan under måndag och tisdag innan Engelbrektsveckan fortsätter med Engelbrektsstafetten, Kristinaloppet och 60-kilometersloppet under fredag, lördag och söndag. Arrangören hoppas på över 3500 deltagare totalt under Vinterveckan.

Text: Jan-Olav Boeriis

Foto: Gunnar Meller

Västanfors kvar på sista plats efter ännu en storförlust

Det blev förlust för Västanfors även i söndagens bortamatch. Lidköpings AIK vann mötet med 8-1 (3-1) och chansen för VIF att få vara kvar i Allsvenskan är minimal.

Västanfors gjorde ändå en hyfsad insats under första halvlek och fick in 2-1 genom Andreas Jonsson tre minuter före pausvilan. Men i den andra rasade det och hemmalaget kunde ösa in mål.

Martin Lundquist vann första SM-deltävlingen

Fagersta MK:s Martin Lundquist och Christian Segerström vann årets första SM-deltävling som avgjordes i Lima på lördagen.

– Det var en nervös och spänd början på dagen, lite orolig hur bilen skulle bete sig men vi hittade en ganska bra känsla direkt och de två sista sträckorna kändes riktigt bra, säger Martin till FN.

Martin vaknade illamående av nervositet med så mycket vilja att lyckas efter allt slit de senaste veckorna och ovisshet om hur bilen skulle fungera. Men det började bra redan på första sträckan och gick bara bättre och bättre under hela dagen.

Sista specialsträckan var även Power stage där det delades ut extra poäng för placering. Fagerstaekipaget avslutade i stor stil och vann även den sträckan och tog hem segern i klassen med full pott och 30 poäng.

– Så kul när allt faller på plats. Är extremt tacksam för all hjälp med att slutföra bilbygget och sponsorerna som gör det möjligt att kunna köra på den här nivån.

Man anhållen för mordförsök på 25-åring

En man i 25-årsåldern greps på lördagskvällen misstänkt för att ha knivhuggit en jämngammal man i bröstet, nära halsen i Skinnskatteberg.

Polisen larmades vid halv niotiden av närboende och flera patruller beordrades till centrala Skinnskatteberg med anledning av ett misstänkt mordförsök.

På plats påträffades en man som blivit knivhuggen av en annan man som hittades i närheten av brottsplatsen och greps. Polisen har genomfört flera utredningsåtgärder i området och platsen är avspärrad.

Den knivhuggne blev transporterad till akuten med ambulans och bedömdes som livshotande skadad av hugget som träffade nära halsen. Han opererades akut.

Succé för premiären av vinterveckan i Norberg

Engelbrektsloppets Vintervecka inleddes under lördagen med idealiska vinterförhâllanden, minusgader, solsken och perfekt preparerade spår.

”Åk en mil vinn en bil” lockade 1000 deltagare frân Mellansverige i alla âldrar och var en ren skidpropaganda, lycklig vinnare av bilen blev
Marika Åkerlund från Saltsjö-Boo som vann en ny Volkswagen T-Roc värde 428 500 kronor. Tio andra fina priser lottades ocksâ ut.

Vinterveckan fortsätter på söndagen med lopp över 30 och 45 km för bâde damer och herrar, antal anmälda skidâkare är runt 1000, med detta kommer Engelbrektsloppets vintervecka att ha en fantastisk start med över 2000 startande under den första helgen.

Lilla Engelbrektsloppet samlade 170 deltagare vilket är rekord och bådar gott för framtidens skidarrangemang.

Blir bra med nytt kommunalråd i Fagersta!

INSÄNDARE

Kan bara hålla med om att det är bra att vi fått ett nytt kommunalråd som kan ge Fagersta tillbaka en del av det anseende och den framtidstro som gått förlorad under den förras bråkiga och stökiga tid.

Varken kommun eller socialdemokratin har vunnit nånting på att Fagersta haft en företrädare som försatt sig i olika personkonflikter där folk i allmänhet tagit ställning för dom som han attackerat offentligt. Raset i valet visade hur framgångsrik strategin var att göra sig osams med folk som kommunen kunnat haft nytta av, att han inte tycks förstå det är illa men några andra i partiet tycks ha fattat det.

Men nu ser vi framåt och det blir nog bra med en kvinna så att mänskliga värden som vård och omsorg kanske sätts mer i första rummet och inte bara husaffärer, asfalt och betong, och förhoppningsvis också en som bryr sig om att svara på mejl från vanligt folk.

Bara en Fagerstabo i mängden

Äntligen klart efter sex år var båtrampen ska placeras

Diskussionerna om att anlägga en liten båtramp vid Aspen i Västanfors är nu över, efter att ha tröskats i det kommunala maskineriet i snart sex år. Rampen ska placeras nedanför fotbollsplanen på det gamla sågområdet.

Fagersta kommun har genom åren fått in många önskemål om att anlägga en öppen sjösättningsramp i närheten av Simbadet. Kommunstyrelsen ställde sig redan 2017 positiv men förordade placering vid Skeppmoraviken bortom Uggelbo.

En utredning visade dock att Skeppmoraviken har alltför många nackdelar för att kunna ha en allmän båtramp. NVK föreslog därför att den skulle placeras vid Simbadet. Kommunstyrelsen beslutade i november 2017 att ställa sig fortsatt positiv till att anlägga en sjösättningsramp och uppdrog till NVK att ta fram förslag på alternativ placering, då man ansåg att varken Skeppmoraviken eller Simbadet var aktuella.

NVK:s direktion beslutade därför i augusti 2019 att föreslå att Västanfors Båtklubbs sjösättningsramp skulle nyttjas vid sjösättningar eftersom man inte hittade någon lämplig plats efter Sloghagsvägen, numera Sjövägen.
Men för att använda båtklubbens sjösättningsramp måste man ha tillträde till det inhägnade området, och det var inte poängen.

Kommunstyrelsen beslutade därför i november samma år att ge NVK i uppdrag att anlägga en sjösättningsramp längs Sjövägen, någonstans utmed sträckningen mellan reningsverket och kurvan där den övergår till Bondevägen. Men efter att en namninsamling gjorts bland närboende om att inte ha den vid ”Bertils brygga” uppmanade kommunledningen i augusti förra året NVK att omgående hitta en plats längs den blivande strandpromenaden, gärna nära reningsverket.

Men NVK stod fast vid att det inte finns någon lämplig plats där eftersom det behövs en stadig väg och utrymme för att vända och förordade åter att rampen läggs antingen nedanför fotbollsplanen på det gamla sågområdet, eller vid termogaragen. Och då gav kommunstyrelsen med sig och accepterade NVK:s beslut. FN frågade var på sträckan som den ska anläggas i sommar.

– Vi siktar in oss på den västliga platsen, alltså inte vid termogaragen. Det blir en kortare sträcka att bygga och vi ordnar så att strandpromenaden fortsatt fungerar på ett bra sätt i koppling till detta, svarar Magnus Grill, utredare vid NVK.

Lite färg skulle behövas på Fagerstas enda egna rondell

Det var en riktigt bra idé att utsmycka rondellen vid Norrby teater med två figurer som förknippas med teater. Men sådant måste underhållas om det inte istället ska förfula miljön.

I flera år har jag väntat på att någon på Fagersta kommun skulle få i uppdrag att snygga upp de båda figurerna med svart färg så att de blir som de utsprungligen var när de monterades upp i rondellen. Men när det inte skett så återstår bara att skriva en insändare så kanske någon känner sig manad att fixa det.

Det är knappast någon kostsam sak eftersom figurerna är rostfria och i gott skick, men viktigt för att ge intryck av att det är en välskött stad vi lever och bor i, precis som Fagersta kommun påpekar i sin Vision 2030 att den ska vara.

Hendric Persbo

Osäkert om det blir någon is på IP innan serien är slut

Efter en veckas stora isproblem på Västanfors IP är det inte helt klarlagt varför ismakeriet blev ett fiasko. Ett intensivt arbete pågår med att hyvla bort den trasiga isen för att kunna fylla igen sprickorna och bygga upp ny is.

Det återstår bara fem omgångar av årets allsvenska bandy och tre av dem är hemmamatcher för Västanfors. Efter tre veckors försening på grund av värmen gjordes ett intensivt arbete i november för att få spelbar is och en teori är att det gick för snabbt så att det uppstod hålrum i isen, som sedan ledde till stora och djupa sprickor över hela planen. Enligt expertis på området är den teorin den troligaste.

Därför hyvlas isen nu ner så mycket det går, innan man fyller på med hett vatten för att försöka smälta ihop isen och få bort sprickorna. Sedan i tisdags har NVK:s vaktmästare hyvlat intensivt med ismaskinen. På fredagen byttes den ut mot en traktor med isrivarblad som kan ta tjockare lager.

Det är inte bara representationslaget som drabbas av att Västanfors IP saknar is. Barn och ungdomar som sett fram emot att få träna och spela, eller bara åka skridskor för skojs skull är ledsna för att anläggningen måste hållas stängd.

Målet är nu att få ordning på isen till nästa lördag då det är hemmamatch. Dessa seriematcher återstår:
Lördag 4 februari: IF Boltic–Västanfors IF
Söndag 5 februari: Lidköpings AIK–Västanfors IF
Lördag 11 februari: Västanfors IF–IK Tellus
Lördag 18 februari: Västanfors IF–Ljusdals BK
Lördag 25 februari: Västanfors IF–Borlänge Bandy

Sjuk- och skadedrabbat FAIK föll mot serieledarna

Det var ett sjuk- och skadedrabbat Fagersta AIK som reste till Arboga i kväll. Men trots flera man kort gjorde FAIK en bra insats större delen av matchen som slutade 3-1 (1-0, 0-1, 2-0) inför 370 åskådare i Brödernas arena.

Hemmalaget tog ledningen efter sju minuter och behöll den första perioden ut, men i den andra var Fagersta starkast och gjorde periodens enda mål genom Viktor Johansson.

Men i den tredje tog tröttheten ut sin rätt för det decimerade FAIK, som redan var klart för att bli tvåa i tabellen och därmed får spela två av de tre kvalmatcherna hemma.

Liv kan räddas med nässprej vid överdos av opioider

Varje år dör fler än 900 personer i landet på grund av narkotikamissbruk, och då i första hand opioider. Västmanland är ett av länen med högst dödlighet i Sverige. Oftast handlar det om oavsiktliga överdoser.

Region Västmanland går nu ut med information om att Naloxon är ett motgift som tillfälligt tar bort effekten av opioider som till exempel morfin, heroin, fentanyl och tramadol. Vid en opioidöverdos är det många gånger närstående som behöver ge nässprejen då överdosen kan göra att personen är okontaktbar eller medvetslös. Nässprejen verkar bara om man har opioider i kroppen.

Läkemedlet är kostnadsfritt och går att få utskrivet i samband med utbildning via lågtröskelmottagningen eller vuxenpsykiatriska beroendemottagningen i Västerås.

👉Läs mer om hur du kan rädda liv med naloxon på 1177.se: https://www.1177.se/Vastmanland/naloxon

Engelbrektsloppet körs på två mil med fina spår av konstsnö

Normalt hade Engelbrektsloppet inte kunnat genomföras i år på grund av snöbrist och plusgrader. Men arrangörerna är luttrade och väl förberedda med konstsnö inför starten av vinterveckan i morgon.

”Vintervädret på våra breddgrader har inte varit det bästa för skidåkning de senaste veckorna. Därför kompletterar vi just nu med mer snö på de avsnitt där det behövs, samt förlänger spåret in mot torget i Norberg till ett 20 kilometer långt varv som ska användas under hela Vinterveckan”, meddelar ledningen för loppet.

En nyhet är att vara med i ett roligt skidlopp och samtidigt bidra till Barncancerfonden, genom att sätta ihop ett lag på jobbet, med kompisarna eller familjen. Varje sträcka körs 2×5 kilometer med både varvning och växling på torget. Loppet sänds live på webben samt på storbildsskärm. För varje lag som deltar går 300 kronor till Barncancerfonden.

Vinterbilden

Elisabet Hultberg i Färna tog bilden på sångsvanen som redan flyttat tillbaka. Fågelns vårsträck genom landet sker vanligtvis i mars – april. Det är Finlands nationalfågel som var nästan utrotad genom jakt både där och i Sverige för hundra år sedan.

Träd stoppade brandbil från att välta

När räddningstjänsten skulle lämna platsen för bilbranden vid sjön Flogen på torsdagskvällen var det så halt att en brandbil gled av vägen och hade vält på sidan om inte ett träd stått i vägen.

Vägen mellan Semla och Andra sidan är så extremt hal och bitvis gropig att FN:s reporter fick krypköra till olycksplatsen och tillbaka. När släckningsarbetet var över åkte polisen och räddningstjänstens två styrkor vidare mot Andra sidan. Men i en backe kom en brandbil inte upp och föraren tvingades backa för att vända.

Brandbilen började då glida på det ishala underlaget och hamnade i diket där den var på väg att välta men stoppades av ett träd.

Fagersta slår ihop näringsliv och turism

Ansvaret för turism flyttas från kultur och fritid till näringsliv och tillväxt vid Fagersta kommun. Chef blir Tobias Back när Raija Edvinsson går i pension efter 32 år inom turismen.

Tobias Back blir Fagerstas första näringslivs- och turismchef. I den enheten kommer även Eveline Wahlfeldt och Anna-Karin Larsson att ingå, samt Isabella Carlsson som är tjänstledig för tillfället.

– Det finns många positiva effekter av att slå ihop enheterna och inte minst att vi blir fler med olika kompetenser och mindre sårbara. Vi jobbar båda enheterna i dag med såväl företag inom besöksnäringen som platsvarumärket Fagersta bland annat. Däremot blir det tufft att fylla nuvarande turismchef Raija Edvinssons kostym som varit verksam i 32 år. Där finns det en enorm rutin, trygghet och kompetens inom området, säger Tobias Back.

Fagersta kommun och NVK – ni borde skämmas!

INSÄNDARE

Västanfors IF (VIF) bildades 1916 och har alltså 107 år på nacken. Det gör föreningen till en av de mera klassiska i hela idrotts-Sverige men frågan är hur länge sagan fortlever.

Jag är född och uppväxt på Parkvägen i Västanfors och gick i Mariaskolan från 2:an till och med 6:an från 1957 och framåt. Kan fortfarande minnas de otaliga gånger man stannade till vid IP på vägen hem för att lira fotboll och bandy med kompisarna. Året om under hela uppväxten.

Från 6-7 årsåldern slussades man in i kvartersbandyn, cupen mellan skolorna, pojk-och juniorlagen där man hade förmånen att bland annat få spela med kommande stjärnor som Sven-Erik Näslund, Sören Norberg och Sören Boström. Man lärde sig att fungera i ett lag, ta hänsyn till och stötta varandra i alla lägen och så vidare.Dessa år var oerhört värdefulla för mig och satte definitivt spår för resten av mitt liv. Dessutom fick man idoler på nära håll som Jörgen Granström, Hasse Lundqvist och Lasse Lööw.

Det måste vara 100-tals killar och tjejer som delar mina erfarenheter av ungdomsåren i VIF och naturligtvis också från andra föreningar. I de flesta fall oavlönade ledare som gör ett fantastiskt jobb även sett ur ett bredare samhällsperspektiv.

Jag har med starkt ökande förvåning som gradvis övergått i frustration/förbannelse följt den behandling som mitt kära Fläkten utsatts för av Fagersta Kommun och NVK. Vill helst inte nämna leverantören Huurre vars namn för mig mer kopplas till godis eller halstabletter.

Poängterar att jag baserar mitt inlägg på vad som skrivs på Västanfors´hemsida, till exempel det senaste inlägget av Madde.Murray som i sig är en skrämmande läsning, snack med bandykompisar, och så vidare. Dessutom, vilket verkligen manar till eftertanke om man har något innanför pannbenet, reaktioner från bandy-Sverige:

Jag går regelbundet på Sirius hemmamatcher i bandy för att inte tala om SM-finalerna och träffar hela tiden bandyfolk som frågar om vad som händer med Fläkten. Det börjar tyvärr sprida sig mer och mer om de fruktansvärt dåliga förutsättningar som VIF jobbar under för andra året i rad. Om man förtydligar att VIF spelar de 6-7 första matcherna borta och inte kan börja träna på IP förrän nästan halva serien har passerat är det många som knappt tror på vad man säger.

Är Fagersta Kommun/NVK medvetna om, att man är på god väg att snabbt montera ner det som tagit 107 år och tusentals timmar av hårt arbete att bygga upp? Bryr ni er, eller har ni förmåga att inse, att ni drar ett löjets skimmer över hela Fagersta?

Några frågor:

* Är Fagersta Kommun/NVK medvetna om allvaret i situationen och detta gäller förutsättningarna både för ungdomar och seniorer?

* Finns det någon plan med åtgärder, tider och vem som är ansvarig?

Ett par reflexioner:

Har någon tänkt på att den här ”soppan” är ett klassiskt exempel på vissa politikers och kommunala tjänstemäns inkompetens och brist på ansvarstagande, man skyller istället på varandra.

Borde inte detta vara något mycket frestande för program som Uppdrag Granskning och Kalla Fakta att sätta tänderna i? Gräva djupt i dyngan som undersökande journalistik handlar om.En mycket frestande tanke, eller hur?

Bosse Wahlfeldt, stolt VIF:are i tredje generationen.

Martin Lundquist siktar mot toppen med comeback i rally-SM

Fagerstaföraren Martin Lundquist är tillbaka i Rally-SM, tillsammans med kartläsaren Christian Segerström. Men nu i en ny klass och ny bil, med premiär i Lima på lördag.

36-årige Martin är en av Fagersta MK:s mest meriterade förare efter bland annat SM-guld 2017 i trimmat 2wd och många beklagade att han slutade sin satsning 2018. Men tävlandet tog mycket tid och var dessutom väldigt kostsamt i klassen för trimmade bilar. De främsta konkurrenterna hade stora resurser med staber av mekaniker, hjälpredor och sponsorer.

Tidigare körde han en Golf MkII, men nu blir det en standard Volvo S40 i den nya grupp F-klassen som lockat många ut på skogsvägarna. Rallyt har en totallängd på cirka 250 kilometer varav 134 är specialsträckor fördelat på 6 stycken.

– Jag har tävlat kanske en gång om året sedan 2018, det har varit svårt att låta bli och jag blev sugen att satsa igen när Nattkröken kördes i Fagersta i somras. Vi har byggt den här bilen på tre månader med störtbåge, andra stötdämpare, diverse förstärkningar och annat som man får ändra på. Det har varit ett intensivt arbete där många hjälpt till och slitit in i det sista, säger Martin Lundquist till Fagersta Nyheter.

I morgon åker han och Christian Segerström till Lima för att testa bilen och vara redo när SM-deltävlingen startar på lördagen i ett riktigt vinterväder med mycket snö. Efter den fyra år långa pausen är han laddad och har siktet inställt på att placera sig i toppen.

– Den här bilen är väldigt oprövad i rallyskogen och förmodligen får vi utveckla den framöver. Men det ser bra ut just nu i alla fall.

Kosmetisk kirurgi kan vara rysk roulette med hälsan

Svåra sårskador och inlagda patienter som är så sjuka att de behöver intravenös antibiotikabehandling. Kirurgkliniken i Västerås får ta emot allt fler som söker vård för misslyckad kosmetisk kirurgi som utförts av privata aktörer såväl i Sverige som utomlands.

– Man spelar rysk roulette med sin egen hälsa. Det handlar om allt från rumpförstoringar som gått fel till fall där patienter som inte kvalificerat sig för överviktsoperation i den offentligt finansierade vården valt att operera sig för egna medel. Ibland är konsekvenserna fruktansvärda. Problemet har ökat varje år och 2022 hade vi ett 30-tal vårdtillfällen gällande skador från kosmetisk kirurgi, säger Haile Mahteme, chef för kirurgkliniken.

Patienterna söker sig själva till kirurgkliniken, eller har skickats vidare via vårdcentralerna. Ofta handlar det om att få operationssår omskötta. När det gäller bröstoperationer kommer patienter som vill korrigera operationsärr, byta sina bröstimplantat eller ta ut dem – eftersom man ångrar operationen.

– Men det senaste året har vi också haft flera patienter som behövt få sår opererade, och ibland även läggas in för behandling med intravenös antibiotika. En patient var tvungen att vårdas ett halvår efter en operation utomlands, säger Haile Mahteme.

Alla kirurgiska ingrepp innebär alltid en viss risk, och som potentiell kund av kosmetisk kirurgi har man ett mycket stort ansvar att själv syna både kirurgen och företaget i sömmarna. Den ökade strömmen av patienter med skador efter kosmetisk kirurgi innebär en ökad belastning på den offentliga vården. Patienter som har icke akuta besvär hänvisar kirurgkliniken tillbaka till den klinik eller kirurg som utförde operationen.

– Skador på grund av kosmetisk kirurgi är ett ökande problem som förvärras av sociala medier och oseriösa influencers. Det är bra att lagstiftningen redan skärpts på området och att det görs granskningar. Det är viktigt att alla förstår att den här typen av ingrepp har risker och vad konsekvenserna kan bli, säger Lars Almroth, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Fagerstaborna får prova om de klarar fystestet för att bli polis

I dag, torsdag, kommer polisen till Parken Fitness Fagersta som har öppet hus. Det finns då möjlighet att prova liknande fystester som genomförs på Pliktverket och som är en del i att bli antagen till polisutbildningen.

Flera poliser med kunskap om fystesterna, utbildningen och polisarbetet kommer att finnas på plats för att ge tips och svara på frågor om allt som intresserade vill veta.

”Målet är att du som besökare ska öka chanserna att klara alla testerna för att bli antagen till polisutbildningen. Är du bara intresserad av polisyrket men den här gången inte vill prova de fysiska testerna är du självklart välkommen ändå”, påpekar polisen i Västmanland på sin Facebooksida.

Tre års fängelse för man som bar laddat gevär i Norbergs centrum

Polisen grep en 34-årig man som gick omkring med ett laddat avsågat hagelgevär i en butik i Norberg i november. Han döms nu till tre års fängelse.

Vid rättegången berättade mannen att han skulle träffa en kvinna och hade vapnet med eftersom han var rädd på grund av att tidigare ha blivit utsatt för mordförsök hos henne. I hans väska hittade polisen också lösa patroner, en kniv och narkotika.

Tingrätten tyckte inte att hans förklaring var trovärdig och fällde honom för grovt vapenbrott, brott mot knivlagen och ringa narkotikabrott. Mannen är även tidigare dömd två gånger för grovt vapenbrott.

Mats Strandbergs bästsäljare Konferensen blir film

På onsdagen offentliggjorde Netflix sitt senaste filmprojekt, den blodiga skräckkomedin Konferensen, baserad på romanen med samma namn av Mats Strandberg från Fagersta.

För regin står Patrik Eklund och manus är skrivet av Thomas Moldestad. I huvudrollerna ses Katia Winter och Adam Lundgren som Lina och Jonas, tillsammans med Eva Melander som Eva. Filmen är producerad av SF Studios, som också har producerat Snabba Cash, Red Dot, Loving Adults, Ehrengard, A Beautiful Life och Troll för Netflix. Konferensen har nyligen avslutat sin inspelning och har premiär globalt på Netflix under 2023.

Konferensen handlar om en grupp anställda på kommunens exploateringsenhet som anländer till den pittoreska lilla stugbyn vid Kolarsjöns strand. De är där för att ha konferens om ett kontroversiellt projekt som väcker starka känslor, både på bygden och bland personalen.

Vad konferensdeltagarna inte vet är att någon iakttar dem från andra sidan sjön. Någon som är ute efter hämnd. När mörkret faller börjar de försvinna, en efter en.

Livstidsdomen fastställd i gruvehåledådet

Högsta domstolen meddelar inte prövningstillstånd i ansvarsdelen för den 41-årige afghanske som dömts till livstids fängelse och utvisning för att ha våldtagit och kastat ned en 22-årig kvinna i ett gruvhål i Norberg. Hovrättens avgörande står därmed fast i den delen.

För att Högsta domstolen ska pröva ett överklagande av detta slag krävs prövningstillstånd. Sådant får meddelas om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av Högsta domstolen. Därutöver får prövningstillstånd meddelas i undantagsfall, nämligen när det finns synnerliga skäl för en prövning i Högsta domstolen.
Det har inte kommit fram något skäl att meddela prövningstillstånd i ansvarsdelen.

Frågan om prövningstillstånd i skadeståndsdelen ska tas upp till behandling i ett nytt mål som ska handläggas enligt reglerna för tvistemål.

Stark arbetsmarknad gav bra resultat för region Västmanland

I bokslutet för 2022 redovisar Region Västmanland ett resultat i verksamheten på 367 miljoner kronor. Det är 150 miljoner kronor högre än budgeterat, främst tack vare ökade skatteintäkter och extra statsbidrag.

Omvärldsläget 2022 präglades av hög inflation, räntehöjning och kraftig börsnedgång till följd av pandemi, energikris och krig i Ukraina. Den kraftiga nedgången på börsen gör att regionens resultat efter finansiella poster blev negativt: – 370 miljoner kronor. Det innebär att regionen inte helt når de finansiella målen.

– Trots börsnedgången är regionens finansiella ställning fortsatt god, säger regionstyrelsens ordförande Mikael Andersson Elfgren (M). – Men vi behöver fortsätta vårt arbete med prioriteringar, tidiga insatser och mer fokus på våra kärnuppdrag, för att långsiktigt klara våra ekonomiska åtaganden.

För kommande år är utsikterna betydligt sämre. Utöver höga nivåer på priser och räntor har inflationen stor påverkan på regionens pensionsskuld. I Regionplan 2023–2025 budgeterar regionen negativt resultat för både 2023 och 2024. Situationen är densamma i flertalet regioner. Utöver inflationen finns andra utmaningar såsom brist på arbetskraft, en befolkningsstruktur med fler äldre med stort vårdbehov, kostnadsökningar inom kollektivtrafiken och ett fortsatt stort ekonomiskt underskott inom hälso- och sjukvården.

– Under pandemiåren har regionen haft extra starka verksamhetsresultat. För att trygga välfärden långsiktigt behöver vi hålla oss hårt till budgetramarna och fortsätta att ställa om till framtidens hälso- och sjukvård och utveckla nya arbetssätt och tjänster, säger ekonomidirektör Katarina Simert.