Nu föreslås att även högbegåvade barn ska uppmärksammas i Fagersta

Under många år har politikerna i Fagersta diskuterat problemen med att alltför många skolelever inte klarar godkänt och att en del inte klarar skolan alls. Men nu ska även de högpresterande eleverna kunna få uppmärksamhet.

De elever som har extra lätt för sig i skolan kan också drabbas av problem eftersom de finner undervisningen tråkig och meningslös då de redan kan det som lärs ut. Enligt Skolverkets beräkningar är cirka fem procent av samtliga elever i Sverige särskilt begåvade. Det innebär att de lär sig extremt snabbt, kan föra långa komplicerade resonemang och har ett IQ över 130.

Sakkunskapen är enig om att barnen behöver svåra utmaningar på sin nivå för att inte tycka skolgången är meningslös. Om de inte får hjälp kan de bli utåtagerande och provocerar lärarna eller vänder sig inåt och blir tystlåtna. Det är inte ovanligt att de drabbas av depression tidigt i livet på grund av brist på stimulans i skolan.

”Uppskattningsvis 15-20 procent av eleverna i skolan skiljer sig så pass mycket från genomsnittet när det gäller begåvning att de behöver extra stöd och stimulans. Konsekvensen blir annars att de blir uttråkade, understimulerade och kan ofta sälla sig till skaran hemmasittare. Det är också de som mår sämst i skolan och som oftast drabbas av psykisk ohälsa”, skrev Norbergspolitikern Anna Lindgren, DiM, i Fagersta Nyheter i våras.

”Socialdemokraternas och Vänsterns ovilja att sätta sig in i ämnet och samtidigt ställa krav drabbar dessa elever och deras familjer oerhört”, fortsatte hon och anklagade de båda styrande partierna för att svälja skolchefen Ingrid Nords beskrivning att Norberg inte har några särbegåvade barn.

Även Liane Blom, ordförande för Liberalerna i Norberg, har under en längre tid förgäves försökt få Norbergs ledande politiker och skolledning att göra något för de särbegåvade eleverna.

Men i Fagersta resonerar V och S inte alls som i Norberg och det finns heller ingen chef inom skolan som förnekar att det finns särbegåvade barn i Fagersta. Vid senaste sammanträdet i utbildningsnämnden föreslog Ann-Christine Andersson, ordförande i Vänstern, med stöd av Ulrika Skoglund, S och Päivi Kirsilä, V, att utbildningsförvaltningen uppdras att upprätta en handlingsplan för särbegåvade elever samt elever som har lätt för lärande.

Ordföranden Sune Andersson, S och Jan Johansson, M, ställde sig positiva och lovade att ta upp det vid nästa möte i presidiet.

Livsviktigt att inte lämna hunden i varm bil

Temperaturen i en bil stiger mycket fort när solen är framme. Redan efter en kort stund kan den vara livsfarligt hög för hunden. Den som lämnar sitt djur i en varm bil kan bli åtalad för djurplågeri.

Det påpekar Länsstyrelsen inför sommaren som nu kommit med normala temperaturer i Sverige. Men för en hund i en bil kan värmen vara livshotande efter en kort stund. När kroppstemperaturen hos hunden kommer över 42 grader börjar cellerna och proteinerna i kroppen att förändras. Det kan leda till så svåra inre skador hos hunden att den dör.

”Även i skugga och tidigt på dagen kan det snabbt bli farliga temperaturer i en parkerad bil. Enligt djurskyddslagen får ett djur inte lämnas utan tillsyn i en bil om temperaturen befaras överstiga 25 grader inne i bilen”, påpekar Länsstyrelsen.

Om du ser en hund i en varm bil och situationen verkar akut, se till att hunden kommer ut. Att krossa en bilruta räknas i det fallet enligt Brottsbalken 24:4 som nöd. Se om möjligt till att ha ett vittne och ring polisen först.

Det här tipsar kennelklubben om inför sommarens bilresor med hund:

  • Vid långa bilresor, kör tidigt på morgonen, eftermiddagen eller kvällen, när solen inte står som högst.
  • Se till att hunden har tillgång till kallt, färskt vatten.
  • Stanna ofta och rasta hunden, gärna vid en sjö så att hunden kan svalka sig.
  • Om du måste lämna hunden i bilen en kort stund, tänk på att solen förflyttar sig snabbt. Bilen som nyss stod i skugga kan plötsligt stå mitt i solen.
  • Om du har en kombi – installera grindar eller en bur så att du kan öppna bakluckan och låta hunden få frisk luft när du stannar till
  • Packa inte bilen så full att lufttillförseln stryps bak till hunden.
  • Bind aldrig hunden i bilens stötfångare, dragkrok eller liknande – om du plötsligt måste flytta bilen eller åka vidare kan det sluta mycket olyckligt!

Max Holmberg inblandad i alla målen när Södra slog Sala

Fagersta Södra lyckades vända den negativa trenden när man på söndagen tog emot Sala FF hemma på Onsjövallen. Max Holmberg hade en stor del i segern med 3-1 (2-0).

Redan efter åtta minuters spel nickade Max Holmberg in 1-0 efter pass från Joakim Larsson. Och Södra ångade på med fler målchanser tills Holmberg spelade fram Ylvi Syberi som satte 2-0 efter drygt en halvtimme.

Sala inledde andra halvlek med att skapa några fina målchanser men det var åter hemmalaget som träffade rätt, genom Shafick Irarema på pass från Max Holmberg.

Sala gav dock inte slaget förlorat och lyckades få till flera chanser att göra mål innan reduceringen kom efter 65 minuter. Men närmare än så kom de inte. Fagersta Södra vann rättvist och fick tillbaka självförtroendet som sviktat i takt med den senaste tidens motgångar.

Lundqvistarna topp tre i första tävlingen i bilcross

Fagersta MK hade stor framgång på söndagen när Svenska Bilsportförbundet arrangerade första tävlingen i bilcross i Borlänge.

Martin Lundqvist vann alla kvalheat och även A-Finalen. Rasmus Lundquist blev tvåa i A-finalen och om inte det var nog så körde Daniel Lundqvist in på tredje platsen i A-finalen.

Bilcross är en tävlingsgren för lite bättre bilar än folkrace. Bilarna kostar 23000 kronor när man lägger ett bud + 500 för varje bud.
Bilcross har funnits en tid men det här var första tävlingen som Svenska Bilsportförbundet ordnade. Det talas om att det eventuellt kommer att köras SM I bilcross senare.

Hur kan kyrkan slå bort Fagerstas vackraste sommaräng?

INSÄNDARE

Förra året var slänten mitt emot Lindgården Fagerstas vackraste sommaräng med många ovanligare växter. Tidigare i veckan var den full av prästkragar och många andra blommor på väg att slå ut.

I dag åkte jag förbi för att se om det börjat blomma men döm om min förvåning när hela slänten blivit slagen. Jag hade förväntat mig en ännu vackrare slänt i år men tji fick jag. Vem har ansvaret för att detta skett?

Jag antar att kyrkans personal kommer att skylla på att nån stackars sommarjobbare missförstått vad som skulle göras när det antagligen är handledningen som felar.

Besviken Fagerstakvinna

Fagersta kan få resursskola för barn med svårigheter

Skolan har oftast svårt att ge elever som har en funktionsnedsättning inom autismspektrat den utbildning och det särskilda stöd de behöver. Detsamma gäller för elever med språkstörning. En egen resursskola kan bli lösningen.

I Fagersta finns flera elever som beviljats placering på en resursskola eller liknande utanför kommunen. En sådan placering är inte ett förstahandsval men kan ibland vara det bästa för en elev. Kostnaden för en interkommunal placering är dock oftast mycket hög. Och ofta vill barnen studera på hemmaplan.

Enligt skollagen ska skolan ge extra anpassningar till de elever som har svårt att uppfylla kunskapskraven. Om extra anpassningar inte är tillräckligt ska skolan ge särskilt stöd. Skolan ska så långt det är möjligt ge de anpassningar och det stöd som krävs för att en elev ska uppnå kunskapskraven.
Rektorn får besluta att en elev ska undervisas i en annan undervisningsgrupp än den som eleven normalt tillhör om det finns särskilda skäl, en så kallad särskild undervisningsgrupp.

I dagsläget har några av låg- och mellanstadieskolorna i Fagersta organiserat en mindre egen undervisningsgrupp, medan Risbroskolans årskurs 7-9 har Team 21, och på Brinellskolan finns Bryggan som också ger möjlighet att arbeta i ett mindre sammanhang.

Därför ser utbildningsnämnden att alternativet att starta en resursskola för elever med specifika svårigheter inom autismspektrat, och eventuellt inom området språkstörning, kan gynna eleverna. Ett sådant uppdrag kan med fördel ges efter det att beslut tas om regeringens förslag kring att ändra förutsättningar för resursskolor, menar utbildningsnämnden.

Nämnden beslutade att skicka utbildningsförvaltningens yttrande om alternativet att starta en egen resursskola i Fagersta till budgetberedningen för vidare behandling.

Norberg kan bättre – men inte med Socialdemokraterna vid ratten

INSÄNDARE

Valrörelsen har dragit igång och jag noterar att S valslogan detta år lyder ”Sverige kan bättre”. Det är insiktsfullt av ett parti som styrt Sverige de senaste åtta åren. Varför har man inte under dessa år presterat bättre?

I Norberg har partiet däremot styrt i 16 år vilket inte visat sig i någon positiv effekt, varken på resultaten iskolan eller genom en förbättrad kvalitet i omsorgen. Norberg kan bättre men tyvärr inte med hjälp av socialdemokraterna.

Det socialdemokratiska styret har istället präglas av en tystnadskultur där de som ifrågasätter brister i ledningen tystats ner. Passiva s-politiker uppvisar en märklig motvilja att styra trots att de alltid strävar efter att ha makten att styra.

De senaste dagarna har jag tagit del av ett öppet brev som riktar förödande kritik över det inkompetenta sätt som skolan styrs idag. Författaren ger en inblick i skolans värld där ledning och styrning utövas med en monumental brist på kompetens och ansvarstagande.

Skrivelsen inleds med ”…varför tar inte NÅGON i Kommunstyrelsen, som är huvudman för skolan, något reellt ansvar för elevernas utbildning, lärarnas och rektorns arbetssituation…”

Samma fråga har vi ställt oss i fyra år nu. Demokraterna har protesterat och kritiserat utan respons från de styrande.

Författaren skriver vidare:

”…det finns ett ledningsskikt i Norberg som nedvärderar yrkeskompetens och utbildning och som ser kompetens hos medarbetarna som ett hot mot sin maktposition. En skolledare skall naturligtvis ha högst kompetens, inte lägst som sektorchefen pga. sina egna brister verkar arbeta hårt för…”

Beskrivningen gäller Centralskolans biträdande rektor som, trots avsaknad av grundläggande kvalifikationer, för flera år sedan tilldelades tjänsten som biträdande rektor. Det är samma S-märkta rektor som anklagar Demokraterna för att vi med våra insändare skadar Centralskolans rykte så pass att man inte kan rekrytera lärare.

Brevet avslutas med ”… kommunstyrelsen och kommunchefen borde avgå allihop om de nu inte genast tar det ansvar som huvudman för skola, som de är satta att ta…”

Jag är beredd att instämma i författarens slutord. Norberg kan bättre – men inte med nuvarande politiska regim.

Anna Lindgren, ersättare i kommunstyrelsen
Demokraterna i Norberg

V-politiker idiotförklarad av motståndare vid vindkraftsmöte

Moderaten Bo Öberg ilsknade till rejält på Vänsterns Fredrik Skog vid vindkraftsmötet i Skinnskatteberg och stormade ut medan han kallade Skog för jävla idiot.

Det framgår av ett inslag i SVT som var på plats för att höra hur tongångarna går i Skinnskatteberg när det gäller vindkraft. Mötet var till för att folk skulle få säga sin mening, men ganska snart blev det en irriterad stämning då Fredrik Skog satt och kallade debattörer för foliehattar, något som flera hörde och reagerade starkt på.

Bo Öberg sa till honom att hålla käften men tillställningen fortsatte att spåra ur och till slut tappade Öberg tålamodet och lämnade mötet i fullt humör.

– När Fredrik Skog satt och kallade de som talade för ”Jävla foliehattar” fick jag nog. Man måste låta den som pratar få prata ifred, säger Bo Öberg till Fagersta Nyheter.

FN har talat med flera privatpersoner som var närvarande och de anser att Fredrik Skog uppträdde provocerande och störande under mötet.

– Sättet som Fredrik Skog betedde sig på var anmärkningsvärt, att sitta och kalla de som kommit för foliehattar är dåligt. Skog hade inte några argument i sak, han ville bara utestänga de som bor på andra sidan kommungränsen vilket är odemokratiskt i en sån här fråga, säger en som deltog i mötet.

Fredrik Skog säger till SVT att han tappade konceptet helt när en man från föreningen Motvind Norrmogen ställer sig upp och ska hålla något slags fördrag.

”Det är helt absurt att de, på ett möte arrangerat av kommunen, får ta plats med sin propaganda. Hade det här varit ett seriöst möte hade man väl bjudit in någon från till exempel Energimyndigheten för att ge perspektiv i frågan.”

Medborgardialogen arrangerades med anledning av att fullmäktige i Skinnskatteberg ska säga ja eller nej till storskalig vindkraft.

Här kan ni se när känslorna hettade till:

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vastmanland/starka-kanslor-pa-vindkraftsmote-i-skinnskatteberg

Basse Strandberg byter roll i Per-Ols

Sebastian ”Basse” Strandberg, Per-Ols allt-i-allo-materialare, väljer kommande säsong att satsa på en målvaktskarriär.

”Nog är vi glada att få in Basse i kassen även om vi tappar hans otroligt viktiga roll på sidan av planen. Från att göra några få inhopp under förgående säsong kommer vi under 2022/2023 se mer av honom på planen och att gå från materialare till målvakt kan nog få många att höja på ögonbrynen… men vänta bara!”, säger Per-Olsledningen.

Dyrare aktiefonder är ofta sämre än de med låg avgift

INSÄNDARE

Den som placerat sin premiepension i en aktiefond med högre avgift riskerar att få en sämre avkastning och lägre pension än den som har placerat till låg avgift. Pensionssparare i Västmanland bör därför ta reda på om det finns liknande fonder fast till lägre avgift, skriver Jesper Lorentz och Ole Settergren på Pensionsmyndigheten.

Den inkomstgrundade delen av den allmänna pensionen består av inkomstpension och premiepension. Premiepensionen är den del av den allmänna pensionen som placeras i fonder. Sedan införandet på 1990-talet har premiepensionen gett i genomsnitt 8,3 procent i avkastning per år. Det är ett gott resultat som kan jämföras med inkomstpensionens genomsnittliga tillväxt på 3,1 procent. Inkomstpensionen växer i samma takt som genomsnittsinkomsten i Sverige.

Hur stor värdeutveckling den enskilde västmanlänningen får beror på fondernas avkastning och avgifternas storlek. På premiepensionens fondtorg finns 475 fonder man kan välja att investera sitt premiepensionskapital i. I den nya rapporten ”Lönar det sig att välja dyrare fonder?” har vi analyserat utvecklingen på fondtorget åren 2012–2021.

Fonder kostar olika mycket att spara i. De fonder som följer ett aktieindex – så kallade indexfonder – har oftast en låg avgift, medan aktivt förvaltade aktiefonder tar ut en högre avgift. Hur stor avgiften är kan göra stor skillnad.

Ett sparande med samma insättning under 40 års tid ger en premiepension som är 4,5 procent lägre om man sparar i en fond som tar 0,4 procent i avgift jämfört med en fond som tar 0,2 procent, förutsatt samma värdeutveckling. Högre avgifter ger ännu större skillnad i storleken på värdet.

Aktiefonder med högre avgifter har heller inte genererat högre värde under perioden än deras billigare motsvarigheter, tvärtom verkar de ha presterat sämre, visar vår rapport.

Det går självfallet inte att förutspå hur värdet utvecklas i framtiden men en bra tumregel är att en indexfond inte bör ha en avgift över 0,2 procent. I valet mellan likartade fonder är den fond som har lägst årlig avgift generellt att föredra.

Personer med lång tid kvar till pension får oftast bäst värdeutveckling genom att spara i aktier. Även om börsen på kort sikt kan svänga upp och ner har utvecklingen över tid varit positiv. Det passar därför de flesta att spara långsiktigt snarare än att försöka tajma börsens upp- och nedgångar.

Den som är nära pensionen kan göra klokt i att minska risken. Då kan man placera en del av premiepensionssparandet i räntefonder som ger en lägre, men mer stabil värdeutveckling.

Många gör inte själva något aktivt fondval och dessa personer får premiepensionen placerad i det statliga förvalsalternativet AP7 Såfa. Det är en global fondportfölj med låg avgift och som anpassas efter individens ålder. Den västmanlänning som inte vill göra ett eget val behöver inte välja. Förvalet har låga avgifter och i förväntan en god värdeutveckling.

Jesper Lorentz, analytiker
Ole Settergren, analyschef
Pensionsmyndigheten

Lyckat jubileum för Myrbergsrallyt

Många tog chansen att ge sig ut i det vackra vädret för att titta på veteranbilar och tvåhjulingar av olika slag när Myrbergsrallyt firade 30 år på lördagen.

Folk mötte upp överallt efter banan som bland annat passerade Beautytown Cruisers klubblokal i Fagersta, till mångas glädje. Här är ett bildsvep från arrangemanget:

Polisen uppmanar föräldrar att ha koll på sina ungdomar

Inför sommarlovet startar polisen en kampanj där man uppmanar föräldrar att ha koll på vad deras tonårsbarn sysslar med och var de får sina pengar ifrån.

Fagersta Nyheter berättade i torsdags om att flera boende i Kolarbyn hört av sig med oro över att barn är ute på nätterna och ställer till med diverse problem. Skadegörelsen brukar öka i Fagersta på sommarloven.

Socialtjänsten uppmanas även från regeringshåll att agera med tidiga insatser för att hindra barnen från att hamna i dåligt sällskap och dras in i gäng där man ägnar sig åt brott som rån och narkotikahandel. I större städer blir det allt vanligare att barn ända ned i sju-åttaårsåldern används som kurirer, med mera.

Nu går polisen ut och riktar sig direkt till föräldrarna med uppmaningen att ha koll på ungdomarnas konton och ta reda på varifrån deras pengar kommit om de inte fått dem hemifrån.

Föräldrar uppmanas vidare att vara nyfikna och kolla upp vilka tonåringarna hänger med på kvällar och nätter under sommaren, samt att se till att själva vara tillgängliga. Dessutom tipsas de vuxna om att fråga om vilka deras barn umgås med på sociala medier, där de kanske håller till istället för att åka och bada.

Här är polisens video, som även Fagersta kommun delat med texten: ”När ungdomar har mycket fritid och inte är i skolan kan det var bra att hålla lite extra koll på vissa saker. Här är tre tips från polisen till dig som är förälder!”

https://fb.watch/dIMIXr4yST/

Miljonregn över Fagersta för fler sjuksköterskor till äldreboendena

Fagersta kommun kommer att få ta del av ett prestationsbaserat stöd för att man anställt fler sjuksköterskor inom äldreomsorgen, samt för att ha minskat andelen timanställda inom vård och omsorg.

”Vi har anställt flera sjuksköterskor på särskilt boende, från tre stycken år 2020 till åtta stycken år 2021. Våra timanställda har minskat från 94 stycken år 2020, till 22 stycken år 2021”, meddelar kommunen.

Detta beror på socialförvaltningens arbete med den så kallade heltidsresan, att heltidsarbete ska bli norm inom vård- och omsorgsverksamheten i Fagersta. Den totala summan statsbidrag är 22 miljoner kronor.

Elever med NPF slås ut ur skolan – KD kräver åtgärder och kunskapshöjning

KD presenterar nu förslag på åtgärder hur Region Västmanland skulle kunna bidra till att fler barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning ska klara grundskolan, samt hur länet ska kunna få till en kunskapshöjning och bättre rutiner kring NPF.

”15 procent av eleverna i Västmanland klarar inte grundskolan. Inom gruppen elever med NPF-diagnos är risken extra hög att inte klara skolan. Dessa barn och ungdomar och deras föräldrar hamnar ofta i kläm mellan skola och sjukvård. Dvs även regionen har via sjukvården ett ansvar för att fler barn ska klara grundskolan. Regionen har även ansvar för föräldrautbildning samt det regionala utvecklingsansvaret”, säger KD i ett pressmeddelande.

– Vi kan inte och ska inte stå och titta på när så många barn slås ut ur skolan. Jag är stolt över att vi kan presentera konkreta förslag för att åstadkomma förändring. Det här är viktigt för barn med en NPF-diagnos, deras familjer och samhället i stort. Vi behöver kraftsamla för att alla barn ska nå sin fulla potential och Region Västmanland ska göra sin del säger Elin Granqvist, som lett arbetet.

I december 2019 beslutade Regionstyrelsen om remisskrav för neuropsykiatriska utredningar för att höja patientsäkerheten. Sedan dess har tillgängligheten snarare minskat än ökat då det varit problem med upphandlingen. Innan beslut om utredning ska skolan göra en pedagogisk bedömning och vissa anpassningar av skolmiljön. Ibland ifrågasätter BUP att skolan gjort sin del av uppdraget och barnet skickas tillbaka till skolan utan utredning.

”Vi vill att ett nytt arbetssätt med tydliga rutiner tas fram mellan skola och BUP vid misstänkt NPF-diagnos. När en remiss går iväg till BUP ska skolan ha gjort sin del så att BUP accepterar att skicka barnet för utredning, helst utan att barnet behöver vänta på att träffa läkare hos BUP. Det är alldeles för många stopp på vägen idag både för barnet, för personalen i skolorna, för föräldrarna och för personalen på BUP. Nu behöver det klargöras vem som gör vad. Det kommer göra stor skillnad för alla”, säger Curt-Åke Larsson.

En stor grupp elever, 5–7 procent i den svenska skolan, har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Räknar man in de elever som har liknande svårigheter men inte uppfyller kraven för diagnos eller ännu inte utretts blir andelen ännu större. Det vill säga det finns några barn i varje klass med dessa svårigheter och de och familjerna behöver hjälp från såväl sjukvård som skola, socialtjänst och försäkringskassan. För att kunna rikta råd och hjälp rätt behöver sättet att kommunicera, liksom lokaler och olika arbetssätt anpassas för att hjälpen ska kunna tas emot.

– Kompetensen behöver höjas inom många av de offentliga verksamheterna – som egentligen borde vara proffs på att hjälpa människor med svårigheter. Vi föreslår att länets kommuner och regionen gör gemensam sak och tar fram anpassade utbildningar som rör NPF. Det kan ske via Regionens utbildningsenhet, säger Per Norin.

– Jag vet vilken oro föräldrar känner och hur de kämpar för att barnen ska lyckas i skolan och hitta rätt väg i livet. Jag vet också hur ensam den kampen kan kännas många gånger. Jag är därför övertygad som att rätt och mer stöd från länets familjecentraler skulle vara guld värt för dessa föräldrar och leda till att mota bort mycket psykisk ohälsa, påpekar Elin Granqvist.

 

30-årsjubilerande Myrbergsrallyt gästar Beautytown

I morgon, lördag, är det dags för det 30:e Myrbergsrallyt med start och mål i Norberg. I år blir det uppehåll vid Beautytown Cruisers klubblokal i Fagersta.

Starten sker vid Myrbergs verkstad på hembygdsgården Karlberg i Norberg från klockan 9. Den första kontrollen är vid Karbenning kyrka/Café Amanda, som liksom övriga stopp är en bra publikplats. Sedan går färden vidare till kontroll 2 som är vid Engelsbergs Bruk. Kontroll 3 är vid Beautytown Cruisers i Fagersta Folkets park och därefter åter till Norbergs torg för lunchuppehåll och mingel.

Torget är reserverat för deltagande ekipage och publik fram till klockan 14. Etapp 2 startar från Norbergs torg och körs via Mimerlaven/Gamla banan/Rönningstorpsvägen till Kärrgruveparkens parkering och Kontroll 4.

Kontroll 5 är vid Bålsjö flygfält. Åter via Bålsjövägen/Riksväg 69/Kastenhofsvägen/Grindbovägen och Flängan till Kontroll 6 vid Abrahamsgården med parkering vid Frida Hansdotter Arena.

Och slutligen via Västanforsvägen till stora parkeringen vid Myrbergs för målgång senast klockan 14 och med prisutdelning preliminärt en halvtimme efter det.

Nu börjar arbetet med ett kulturhus i Fagersta om från noll

Det finns inga planer på var Fagerstas efterlängtade kulturhus ska placeras. Sex år efter att visionen om ett allaktivitetshus presenterades är man tillbaka på ruta ett.

Huset är efterlängtat, framför allt av kulturskolan som för 25 år sedan förpassades till Risbroskolans källare när man hade bra lokaler i folktandvårdens före detta lokaler nära Brinellskolan, liksom av personal och besökare till biblioteket. Lokalerna är hårt slitna och inte anpassade för verksamheten.

Kritikerna inom kultursektorn mot att inget hänt på området trots vallöften, pekar på att Fagersta kommun viftade bort den utredning man beställt och som förordade bygge av en kub gjord i bland annat glas i Vilhelminaparken.

– Fagersta kommun har fattat beslut om ett omtag i ärendet. Den tidigare utredningen var mer av en vision för vad ett allaktivitetshus kan vara. Den kan heller inte i sig utgöra beslutsunderlag inför en investering. Dessutom har förutsättningarna för att genomföra projektet förändrats sedan den presenterades för politiken. Behovet av nya ändamålsenliga lokaler för biblioteket och kulturskolan kvarstår dock, och det är dessa som ska prioriteras, säger NVK:s fastighetschef Oscar Bogren.

Han berättar att NVK har infört en ny projektmodell som fokuserar på de tidiga skedena i lokalanskaffningsprocessen, framförallt att noga genomarbeta och sammanställa verksamheternas behov. Detta för att NVK ska kunna bygga och leverera rätt lokaler till kommunernas verksamheter.

– Projektmodellen med den inledande behovsanalysen syftar till att strukturera och förbättra beställningar vid ny-, till- och ombyggnadsprojekt samt förtydliga roller och mandat i koppling till lokalanskaffningsprocessen. Resultatet av det tidiga skedet ska bland annat resultera i ett lokalprogram (tidig skiss av lokalerna), investeringskalkyl och hyresoffert, förslag på upplåtelseform (egenägt eller inhyrt) samt förslag på lokalisering.

– Eftersom att det nu blir ett omtag där vi tittar med helt nya ögon på projektet, så vill jag inte förekomma processen och peka ut specifika platser. Anledningen till det är att än så länge finns inga utpekade platser eller tomter. Innan behovsanalysen och lokalprogrammet är färdigställt så vet vi inte hur stort vi ska bygga och därmed heller inte hur mycket mark vi behöver ta i anspråk, säger Bogren.

NVK har efter beslutet i kommunstyrelsen tillsatt en projektledare som tillsammans med representanter från verksamheterna nu ska påbörja arbetet med att sammanställa behovsanalysen.

Vad vill M och L göra för Fagersta?

INSÄNDARE

På riksplanet står det nu tydligt mellan två block vid valet – ett blått med M, L, KD och SD, och ett rödgrönt med S, V, C och MP. Men vad röstar vi på i Fagersta om vi vill se en förändring efter åtta år med konstiga affärer?

Varken Moderaterna eller Liberalerna vill ha något samröre med Socialdemokraterna på riksdagsplanet, medan båda partierna har möjliggjort ett S-styre i Fagersta där Vänstern och Sverigedemokraterna ensamma opponerat sig mot besluten.

Exempelvis det att sälja Brukskontoret och hyra in sig på 25 år, vilket enligt all ekonomisk sakkunskap blir mycket dyrare än att ha stannat kvar på Norbergsvägen. Men majoriteten drev igenom det.

Till detta kommer att Fagerstas skattebetalare redan tvingats betala hyror på flera miljoner även för de tomma höghusen, där man efter ett år ännu inte kommit igång med någon ombyggnad till hyreslägenheter. Rent slöseri med andras pengar!

Som tur är lyckades V och SD stoppa köpen av de nedgångna fastigheterna på Hantverksvägen, som annars kunnat förstöra Fagerstas ekonomi för många år framåt. S var på god väg att upprepa misstagen från förr när det gäller bostäder.

Hade förväntat mig bättre omdöme från Moderaterna när det gäller skötseln av ekonomin, till exempel blev storköket dubbelt så dyrt som planerat, men nu är det dags att bekänna färg inför oss Fagerstabor – vad vill M och L egentligen?

Räcker det att få sitta med och känna doften vid maktens grytor, eller har ni några egna idéer om vad ni vill se förverkligat i Fagersta? Ska vi fortsätta ha lika låga krav på de som får 20 miljoner i socialbidrag i Fagersta varje år?

Om inte M och L ger klara besked så kommer era röster att gå antingen åt höger till SD, eller till vänster där de båda i alla fall har modet att framföra sina åsikter och krav och ta strid för dem.

Maria, född och trogen Fagersta

Livmoderhalscancer kunde ha förhindrats

Trots regelbunden uppföljning efter tidigare cellförändringar utvecklade patienten livmoderhalscancer. Något som sannolikt hade kunnat undvikas om behandlingsriktlinjerna följts fullt ut. Därför anmäler Region Västmanland händelsen enligt lex Maria.

Region Västmanland erbjuder kvinnor äldre än 23 år att genomgå regelbunden gynekologisk cellprovtagning, vilket innebär att ett cellprov tas från livmoderhalsen. Syftet är att upptäcka tidiga cellförändringar som skulle kunna leda till livmoderhalscancer. Vid vissa avvikelser i cellprovet återkallas kvinnan för vidare utredning, behandling eller tätare uppföljning.

Patienten diagnostiserades med allvarliga avvikelser i cellprovet och genomgick ett kirurgiskt ingrepp för att ta bort cellförändringar. Då det fanns enbart lätta cellförändringar kvar efter operationen valde man att följa patienten med regelbundna och omfattande kontroller under flera år.

På grund av återkommande avvikelser i cellprovet genomfördes ett förnyad kirurgiskt ingrepp där undersökningen visade att det fanns tecken till livmoderhalscancer. Därefter visade en fördjupad undersökning ett tidigt stadium av sjukdomen, och patienten fick genomgå en botande behandling.

Region Västmanland har tydliga riktlinjer för handläggning av cellförändringar som kräver vidare utredning och behandling. Dessa lokala riktlinjer följer det nationella vårdprogrammet för förebyggande av livmoderhalscancer. Den interna utredning som gjordes i den berörda verksamheten kunde dock visa att det fanns brister i behandlingen av patientens cellförändringar.

Det har därför vidtagits åtgärder för att minska risken för liknande händelser i framtiden

Norbergskvinna åtalad för blåljussabotage och bombhot

En 23-årig kvinna, bosatt i Norberg, åtalades på torsdagen för en rad brott som har fängelse i straffskalan.

Kvinnan anklagas för att ha orsakat en stor polisinsats den 24 januari då hon ringde 112 och påstod att en person hotade att spränga en bomb på Kornettgatan i Norberg.

Hon ska sedan ha rusat emot en polisbil under utryckning och slagit emot den med skaftet till en sopborste – innan hon höjde skaftet mot en polisman, uppger P4.

Kvinnan åtalas nu för falskt larm, blåljussabotage, flera fall av hot mot tjänsteman, våldsamt motstånd samt brott mot knivlagen.

Johan Ekström fortsätter i FAIK

22-årige backen Johan Ekström, med Surahammar som moderklubb, kom till Fagersta AIK en bit in på förra säsongen. Nu ser man fram emot att ha honom med redan från start.

”Det känns riktigt roligt att skriva på för en säsong till med ett väldigt revanschsuget, FAIK. Och framförallt kul för mig att vara med från start. Försäsongen rullar på bra och nu ser jag fram emot att gå på is igen, säger Johan Ekström”, till klubbens hemsida.

Nu ska Skogslund i Fagersta åter bebyggas med bostäder

80 år efter att änkehemmen i Fagersta blev kända i hela landet som ett föredöme för bostäder åt ensamma gamla, ska området nu bebyggas igen. Och det gamla och riktiga namnet är Skogslund och inte Kottmossen, som kommunen kallar det.

Det första änkehemmet i Skogslund byggdes 1935 i svensk herrgårdsstil med brutet tak på gavlarna. De innehöll tio enrumslägenheter med rostfria diskbänkar och spis att elda i. Där bodde änkor och andra ensamstående, en del med sina barn. De närmaste åren byggdes ytterligare fem likadana hus. Området kallades av Fagersta stad, de boende och andra för Skogslund, men vägen förbi går till det som förr var Fagerstas soptipp och hette Kottmossen, även kallad ”Kottis”. Ett namn med dåligt rykte.

Satsningen på fattigvården uppmärksammades vida omkring och ”Fagerstatypen”, som den kom att kallas, blev ett föredöme i hela Mellansverige. I slutet av 1940-talet byggdes strax intill änkehemmen en gråputsad flerfamiljsfastighet som med den tidens mått var så modern att den fick namnet Slottet. Där ansågs det finare att bo.

Men husen tilläts efter några decennier att förfalla och på 80-talet blev de bostäder åt Fagerstas hemlösa missbrukare, medan en del utrymmen blev replokaler åt rockband.

Slottet förstördes av en omfattande vattenskada och gick inte att rädda. Till slut blev misären så stor att husen revs och ersattes i början av 90-talet med moduler, som inte blev något lyckat projekt. Till slut avvecklades allt boende där.

Det har gjorts flera försök att marknadsföra tomterna och ett tag var det på gång med att en privat aktör skulle bygga mindre lägenheter för unga, ensamma eller par. Men planerna blev aldrig verklighet.

I måndags kväll beslutade fullmäktige i Fagersta att teckna ett optionsavtal med Sakofall Fastigheter AB för fem av tomterna. En av de tio tomterna, direkt nedanför kullen där Slottet stod, har sålts till ett par privatpersoner via kommunens tomtkö. Där har nybygget nu startat.

Optionen innebär att Sakofall under två års tid har ensamrätt att marknadsföra och försälja tomterna. Projektidén är att bygga och bilda en bostadsrättsförening som omfattar tio lägenheter i parhusformat.

Detaljplanen medger bostadsbebyggelse med en maximal byggnadshöjd på 4,5 meter samt en byggnadsarea på totalt 25 procent av fastighetens totala. De aktuella tomterna uppgår till en area på cirka 7 800 kvadratmeter med en genomsnittlig tomtyta på 1 560 kvadratmeter.

Markpriset uppgår till 125 kronor per kvadratmeter. Vid en försäljning uppstår en intäkt på cirka 975 000 kronor.

Sommarbilden

Fotot är taget i Västanfors vackra oas Gröndalsparken, där NVK varje år pryder planteringarna till glädje för alla som besöker den för att njuta av sommaren.

Skicka in din sommarbild du också och ha chansen att vinna trisslotter.

KD: Kraft- och fjärrvärme spelar en grym roll i systemet

Elsystemet idag står inför enorma utmaningar, detta efter en misslyckad energipolitik de senaste mandatperioderna. Sveriges utmaningar när det gäller energiförsörjningen kommer inte lösa sig utan en ny energipolitisk agenda.

INSÄNDARE

Vi kristdemokrater har länge sett vad kraft- och fjärrvärmen tillför elsystemet som helhet och att då föra en politik som inte värnar dessa kraftslag är inget annat än oansvarigt.

Kraftvärme är teknik för att samtidigt producera el och fjärrvärme. Fjärrvärmen har hög verkningsgrad och den samtida produktionen gör den resurseffektiv. När avfall uppstår ute i samhället, oavsett om det är i byggprocesser eller i allas vår egen konsumtion (förutom hushållsavfall), är det ur ett cirkulärt perspektiv effektivt att använda resurserna. Både materialåtervinning och energiåtervinning är viktiga redskap för att minska mängden deponerat avfall. 

Kraftvärmeproduktionen är möjlig att planera, och är en del av vår baskraft och ett oerhört viktigt komplement till väderberoende kraftslag.

Numera är även Bio-CCS, dvs koldioxidinfångning av utsläppen en mycket viktig pusselbit i arbetet att bli klimatneutrala eller till och med utsläpps-negativa. Den har potential att utvecklas ytterligare och vi tycker att sektorn behöver konkurrenskraftiga och långsiktiga villkor. Något regeringen lagt krokben för under denna mandatperiod. De säger en sak och gör en annan. De straffar ut med fiskala skatter och lovordar samtidigt deras roll i systemet. Det är inte seriöst.

Vi kristdemokrater vill se

– en sammanhållen strategi för kraft- och fjärrvärmen

– borttagande av avfallsförbränningsskatten 

– statligt stöd till Bio-CCS

För att det ska bli verklighet behövs en ny regering. Vi kristdemokrater är redo!

Camilla Brodin, KD, Närings- och energipolitisk talesperson

Malin Gabrielsson, KD, Regionråd i opposition

Samuel Stengård, KD, kandidat till riksdagen

Detta innebär den nya funktionen med visselblåsning i Fagersta

Läsare har hört av sig och undrar vad den nya visselblåsarfunktionen inom Fagersta kommun innebär. Den främsta frågan gäller vilka det är som ska ta hand om tipsen om oegentligheter. Och det är inte politiker.

Frågan om man har rätt att vara anonym besvarades redan i artikeln. Det är visselblåsaren själv som avgör det genom att inte ange sitt namn. Anställda uppmanas till och med att inte använda kommunens datorer när de tipsar för att vara helt säker på att inte kunna spåras.

Fagersta Nyheter har vidarebefordrat de övriga frågorna till den högst ansvarige, kommunchef Karolina Berglund.

Vad innebär visselblåsarfunktionen för insynen?

– Insynen i kommunens verksamhet kommer inte att påverkas och som invånare har man fortfarande rätt till insyn i kommunens verksamhet. Alla handlingar som upprättas/inkommer till kommunen är allmänna handlingar som antingen är offentliga eller omfattas av sekretess och bedömningar gällande insynen görs alltid utifrån offentlighetsprincipen och handlingsoffentligheten.

Kommer allt att sekretessbeläggas?

– Sekretessen kommer att hanteras utifrån gällande lagstiftning och en skadebedömning kommer alltid att göras utifrån det enskilda fallet. Sekretessbestämmelserna återfinns i Offentlighets- och sekretesslagen 17 kap. 3 b § som är presumtion för offentlighet och omfattar annan person än den rapporterade personen, samt 32 kap. 3 b § som reglerar den rapporterade personen och andras personliga och ekonomiska intressen där huvudregeln är sekretess. Ytterligare sekretessbestämmelser kan komma att tillämpas beroende på ärendets karaktär, exempelvis brottsutredning.

Vilka sitter i den grupp som ska granska dessa meddelanden?

– Vi har en mottagningsfunktion som bedömer om ett meddelande uppfyller de formella kriterierna för ett visselblåsarärende, och därefter lämnar över ärendet till en arbetsgrupp. Arbetsgruppen består av tjänstepersoner i Fagersta kommun som anses vara oberoende och självständiga för att utföra det aktuella utredningsuppdraget, vilket betyder att gruppens sammansättning kommer att behöva varieras. Ett utredningsuppdrag kan också hänvisas till extern utredare.

Moderaterna vill förbjuda kusinäktenskap

Moderaterna vill förbjuda kusinäktenskap, något som av flera skäl välkomnas av partiet i Region Västmanland, bland annat bortgifte av unga kvinnor mot deras vilja.

Det är tillåtet att gifta sig med sin kusin enligt svensk lagstiftning. Moderaterna gick under veckan ut och meddelade att de vill förbjuda kusinäktenskap. Ett besked som välkomnas av Moderaterna i Region Västmanland.

– Vi har lyfte redan för två år sedan att Region Västmanland bör informera om riskerna med kusinföräldrarskap trots att Socialstyrelsen saknar rekommendationer för det. Det är väldokumenterat att kusinföräldraskap medför ökad risk för barnadödlighet och missbildningar, säger Mikael Andersson Elfgren, oppositionsråd.

– Att en moderatledd regering kommer förbjuda kusinäktenskap är ett mycket välkommet besked. Det är ett viktigt led i att stoppa släktbaserad kriminalitet, bortgifte av kvinnor mot deras vilja och för att minska medicinska risker vid graviditet.

– Hur många kusinföräldraskap som finns i Västmanland eller Sverige vet vi inte då det inte finns tillförlitlig statistik på området. Men det finns starka skäl att anta att detta har ökat i omfattning då vi haft en stor migration från områden där kusinäktenskap förekommer i större omfattning än i Sverige, säger Mikael Andersson Elfgren.

Nik Unuk klar för comeback i FAIK

Det är nu klart att Nik Unuk gör come back i Fagersta AIK. Det är ett viktigt tillskott i klubbens lagbygge inför seriestarten i hockeytvåan.

”Nik brinner för hockeyn och är en otroligt bra hockeyspelare och en pålitlig poängplockare. Så det är klart att det är kul att han tror på FAIK och väljer att komma tillbaka till sitt andra hem”, säger sportgruppens Lars Ahlbäck till hemsidan.

I Fagersta har han varit en ledande spelare och en pålitlig poängplockare med 62 poäng på 53 matcher. Han lämnade FAIK ungefär halvvägs in på förra säsongen och valde att prova sina vingar i Grästorp i Hockeytvåan Södra under den andra halvan av säsongen.

”Ska bli väldigt kul att komma tillbaka till FAIK. Jag känner en stor revanschlusta och kommer kriga hårt i vinter. Nu kör vi! Säger Nik Unuk.”

Alltför få utbildar sig till de yrken som Fagersta behöver

Inom vården och omsorgen väntas pensionsavgångarna bli större än genomsnittet på hela arbetsmarknaden, samtidigt som det är relativt få ungdomar som valt vård och omsorg som sitt förstahandsval till gymnasiet.

Det visar en prognos för länets kompetensförsörjning som Region Västmanland presenterar. SCB har på uppdrag av Sveriges regioner tagit fram regionala utbildnings- och arbetsmarknadsprognoser som ligger till grund för en rapport som Region Västmanland sammanställt. Den presenterar tillgång och efterfrågan på utbildade och en beräkning på arbetsmarknadens läge år 2035. Under prognosperioden förväntas nästan hälften av alla utbildningsgrupper i Västmanland ha brist på utbildade.

– Tillgången till rätt kompetens är avgörande för att länets företag ska kunna växa och vara konkurrenskraftiga och för att den offentliga sektorn ska kunna attrahera relevant kompetens. Vi ser att länets arbetsgivare har allt svårare att rekrytera, men med hjälp av trendrapporter och prognoser kan vi som jobbar med kompetensförsörjningsfrågor tillsammans se var det behöver göras insatser. Det är en viktig grund när vi ska göra prioriteringar, med stöd av vår länsgemensamma kompetensplan, säger Christer Alzén, verksamhetschef näringsliv och kompetensförsörjning Region Västmanland.

Ett exempel på ett område där det förväntas bli stor brist är inom vård och omsorg. Där väntas pensionsavgångarna bli större än genomsnittet på hela arbetsmarknaden, samtidigt som det är relativt få ungdomar som valt vård och omsorg som sitt förstahandsval till gymnasiet i höst. Ett annat exempel är industritekniska utbildningar, där länets tillgång på utbildade beräknas minska med cirka 40 procent fram till år 2035.

– De regionala prognoserna visar tydligt de utmaningar Västmanland står inför. Med hjälp av dem kan vi föra en dialog med utbildningsanordnare, branschföreträdare och arbetsgivare för att försöka motverka obalans på arbetsmarknaden. Det är även bra för föräldrar och för studie- och yrkesvägledningen att ha en framtidsberäkning att utgå från när de samtalar kring gymnasievalet med unga, säger Charlotta Larspers, utvecklingsledare näringsliv och kompetensförsörjning Region Västmanland.

Barn i nio-tioårsåldern med i brottsgäng i Fagersta

Ett fenomen har dykt upp i Fagersta som sätter hård press på framför allt socialtjänsten. Det är att barn i så låga åldrar som nio-tio år är med i gäng som ägnar sig åt brottslighet. Motivet är snabba pengar, gängtillhörighet och status.

Fagersta Nyheter har under en längre tid fått påringningar om att barn är ute på nätterna och skapar oro framför allt i Kolarbytrakten. Många drar sig för att gå ut av rädsla för att bli rånade. Men det gäller också narkotikaförsäljning, som i sin tur skapar beroende och att fler dras in i brottsligheten för att finansiera missbruket.

– Det är ungar som är ute och springer vind för våg hela nätterna och ställer till jävelskap för vanligt hederligt folk. Det handlar inte bara om stölder utan om totalt meningslös skadegörelse på egendom, säger en Fagerstabo som tröttnat och kräver krafttag från socialtjänsten.

Orosanmälningarna om att allt yngre barn dras in i kriminalitet i Fagersta har nått socialtjänsten som uppmanas att agera. Trycket kommer också från justitieminister Morgan Johansson, S, som anser att kommunerna har pengar och måste gå in i ett tidigare skede med åtgärder för att stoppa brottsligheten innan den blir värre.

”Det är barn med problem såsom obearbetade trauman, mobbning, krigsupplevelser eller att föräldrar brustit i omsorgen”, sa Cecilia Bergh, chef för individ och familjeomsorgen i Fagersta till P4 Västmanland redan hösten 2020. ”Det är orosanmälningarna som visar tendenserna, att vi ser att vi får in yngre ungdomar, anmälningar gällande kriminellt beteende”.

Socialnämnden i Fagersta har samtidigt trycket på sig att hålla budgeten, där kostnaderna för placeringar av unga är höga och varje år blir dyrare än vad man räknat med. Socialtjänsten har också de senaste dagarna kritiserats hårt av Michael Tärnfalk, universitetslektor i socialt arbete för att socionomernas utbildning inte är anpassad för att ta itu med dagens problem med ökat ungdomsvåld. Något som även polisens ungdomsutredare Carin Götblad konstaterade i gårdagens Aktuellt.

– Om inget radikalt görs åt dessa problem kommer det bara att bli värre när de här pojkarna växer upp med en tidigt grundlagd kriminell identitet och ett utanförskap mot det vanliga samhället – där man måste utbilda sig och arbeta för att kunna köpa sig en guldkedja eller bil. I deras värld säljer man knark eller rånar folk, det ger snabba pengar, säger en polis som vill vara anonym till Fagersta Nyheter.

Äkta finsk hårdrock till Kärrgruvan

På lördag kväll blir det ett kärt återseende för de som var unga för 40 år sedan och rockade loss till Hurriganes livemusik. Bandet uppträder då i Kärrgruvans folkets park.

Hurriganes grundades redan 1971 av trummisen och sångaren Remu Aaltonen. Bandet körde en rivig rock som gick hem hos många unga både i Finland och Sverige. De drog en stor och jublande publik till Folkets park i Fagersta runt 1980.

Men det hårda livet som rockstjärnor fick ganska tidigt olyckliga slut då först basisten Cisse Häkkinen dog 1990 och gitarristen Albert Järvinen året efter. Han anses än i dag vara en av Finlands bästa gitarrister genom tiderna.

Men den viktigaste medlemmen för bandets sound, Remu Aaltonen, är fortfarande kvar och övriga medlemmar är Nipa Niilola på gitarr och Mikko Löytty på bas.

Nu kan de ansvariga se från första parkett vilket felköp de gjort

INSÄNDARE

Gick förbi det nya kommunhuset i dag och vad fick jag se om inte de båda robotklipparna stå helt stilla ute på gräsmattan.

Fagersta kommuns märkliga agerande med att först testköra svensktillverkade kvalitetstobotar från den lokala leverantören och se att de fungerade bra, men sedan införskaffa 30 klippare från en leverantör i Västerås som inte klarar uppgiften, lär knappast glädja de politiker som ler från stora bilder i skyltfönstren på stan när det nu drar ihop sig till val.

Som någorlunda erfaren från trädgårdsskötsel kan jag efter att ha besökt de områden där robotarna satts ut, konstatera att gräsmattorna i stora drag är i för dåligt skick för att motorsvaga robotar ska kunna användas. Den enda som är jämn är den i Vilhelminaparken, medan den utanför kommunhuset gjorts med stora maskiner och är inget man skulle vilja spela fotboll eller golf på precis.

Om det nu var för att komma billigare undan genom att förbigå den lokale företagaren, så är frågan vad det kostar i längden att ha folk springande i parkerna för att putta igång robotar som fastnat i någon liten grop eller över en trädrot och måste ha hjälp.

Nej, tänk ett steg längre och införskaffa robotklippare som fungerar och som tas in på nätterna istället för att kastas i dammen i Bäckens park, eller får laddningsgaragen vandaliserade.

Bengt Larsson

Världsdagen uppmärksammar våld mot äldre kvinnor

INSÄNDARE

Det grova våldet, inte minst dödsskjutningarna får stor uppmärksamhet. Ett ständigt pågående våld som inte får samma uppmärksamhet är övergrepp mot äldre och då särskilt äldre kvinnor.

Liberala Kvinnor vill sätta fokus på detta och då särskilt i dag den 15 juni då denna glömda fråga särskilt uppmärksammas över hela världen. Våld mot äldre kvinnor är ett samhällsproblem och det finns en upplevelse i samhället att äldre kvinnor inte utsätts för våld. Det finns risk att de inte därför blir trodda på.

Våldet mot äldre kvinnor kan förekomma på flera sätt. Det är inte helt ovanligt att yngre släktingar vill få pengar. När då den äldre kvinnan säger nej kommer knytnävarna fram och i värsta fall också tillhyggen. I en sådan situation har till och med kvinnan fått sätta livet till. 

En annan situation är att vårdnadshavare på sjukhus, på äldreboende eller någon från hemtjänsten står för våldet. En tredje situation är våld från annan äldre, detta inte helt ovanligt på demensboende eller makar emellan. Här behövs information och utbildning för att upptäcka tecken på detta våld och hur detta motverkas.

Således kan situationen variera, men likheten är att det känns skamligt att ha blivit utsatt för våld. Märkligt är att det också är den som blivit utsatt för våld, offret, som känner skam. Det är aldrig offret för våldet som ska behöva känna skam över det inträffade. Äldre kvinnor ska kunna leva sitt liv i frihet och utan våld.

Birgitta Åkerberg, ordförande Liberala Kvinnor Västmanland och kandidat till regionfullmäktige Västmanland

Anita Lilja-Stenholm, medlem Liberala Kvinnor Västmanland och kandidat till Regionfullmäktige Västmanland, Liberalerna Norberg

Liane Blom, ordförande och gruppledare Liberalerna Norberg

Mimmi Wallin, Liberalerna Norberg

Maria Persson, Liberalerna Norberg

Tage Berggrens Bäverdalskrönikor finns nu i bokform

Tage Berggren bodde i halva sitt liv i det han kallade Bäverdalen i Sunnanfors i Skinnskatteberg. Där skrev han omtyckta krönikor i VLT. Nu har en del av dem blivit bok.

Tage flyttade från Lappland till Stockholm och senare till Västerås i slutet på 1950-talet. Han fick jobb som fotograf på VLT och sedan början på 70-talet var han verksam på tidningens dåvarande redaktion i Fagersta.

Hans gamle arbetskamrat Ingemar Johansson har varit drivande i arbetet med boken med Tages krönikor från åren mellan 1995 och 2004. Det blev en bok på 250 sidor.

– Det är väldigt roligt att få samla pappas Bäverdalskrönikor i en bok. Det är dessutom intressant att åter läsa dem, om korrupta politiker, EU:s toppstyrning och oron för miljön. Tyvärr har ingenting blivit bättre sedan pappa skrev krönikorna, säger sonen Kristian Berggren.

”När han i mitten av 70-talet började skriva sina lördagsspalter ”Från Bäverdalen” var mänsklighetens påverkan på klimatet ett återkommande tema. Tack vare dessa krönikor blev faktiskt VLT det första massmedieföretag som regelbundet rapporterade om klimatförändringar, nästan ett halvt sekel innan övriga massmedia i Sverige hakade på!”, skriver Kristian och hans syster Annica i förordet till boken.

Med i bagaget från Lappland fanns dessutom ett brinnande intresse för jakt och framför allt fiske som ingående beskrevs i krönikorna. Sedan pojkåren hade Tage dessutom ett stort flygintresse som han praktiserade som segelflygare på 60-talet, i Bäverdalen växlade intresset till modellflyg. Han kombinerade modellflygandet med fotograferandet.

Försvarsmakten hade gett honom flygfototillstånd för modellflygplan med rätt till självgranskning så flygbilderna i boken är lagliga för spridning. De fantastiska bilderna han tog från sina modellflygplan fick uppmärksamhet på riksnivå. Vilket ledde till att han fick en förfrågan från den östtyska ambassaden om han inte kunde tänka sig att åta sig lite flygfotouppdrag runt om i landet… Tage tackade bestämt nej!

Boken kan köpas på Baggbrons Överskott.

20-årig forward klar för Fagersta AIK

Forwarden Casper Leksell har skrivit på för FAIK säsongen 2022/2023. Den 20-årige högerskytten med Mariestad BoIS som moderklubb gjorde förra säsongen sin första säsong på seniornivå.

I Kramfors-Alliansen i HockeyTvåan Norra gjorde Casper 13 poäng (9+4) på 21 matcher. Casper blev även utlånad till Örnsköldsvik i HockeyEttan. Han är en storväxt forward (193 cm, 86 kg) som ger allt för laget i alla lägen, jobbar hårt och bidrar med energi, berättar FAIK på hemsidan.

”Vi hade lite kontakt med Casper redan inför förra säsongen och är nu glada att han signat på för FAIKEN. Vi tror att han kommer utvecklas väldigt bra hos oss”, säger sportgruppens Lars Ahlbäck.

”Min förhoppning är att vi som lag ska göra en riktigt bra säsong. Jag som ny kommer att försöka bidra med det som jag är bra på och komma in med lite ny energi in i laget. Förhoppningen för mig själv är väl att fortsätta att ta kliv i alla delar av mitt spel. Men också kunna bidra med lite poäng och ett uppoffrande spel för laget”, säger Casper Leksell på hemsidan.

Kraftig ökning av antalet hundar i länet under pandemin

Antalet hundar i Västmanland har ökat under pandemin. Under 2021 fanns 2 112 fler hundar i länet jämfört med 2019 – en ökning med 8 procent på två år. Det visar statistik från Jordbruksverket som sammanställts av branschorganisationen Svensk Djursjukvård.

– Det är fantastiskt att fler ser värdet i att skaffa husdjur. Samtidigt innebär det en ökad belastning på djursjukvården, som redan före pandemin led av stor brist på legitimerad personal, säger Emma Terander, branschansvarig på Svensk Djursjukvård.

Hundarna i Västmanland har blivit fler under pandemin, från 26 211 hundar under 2019 till 28 323 hundar under 2021. Det innebär en ökning med 2 112 hundar – eller 8 procent – på två år, enligt statistik från Jordbruksverket som sammanställts av Svensk Djursjukvård. I riket som helhet har antalet hundar ökat med 10 procent, motsvarande 93 590 hundar, mellan 2019 och 2021.

– Om Sveriges djur ska fortsätta må bra måste djursjukvården få rätt förutsättningar att leverera en vård i världsklass. För att långsiktigt säkra djurvälfärden behöver vi utbilda fler veterinärer och djursjukskötare, säger Emma Terander.

45 procent av Svensk Djursjukvårds medlemsföretag upplevde ett ökat antal patienter under 2021. Samtidigt råder det brist på veterinärer i hela landet. Inför 2022 uppskattade medlemsföretagen att de behöver rekrytera totalt 433 veterinärer, 213 djursjukskötare och 198 djurvårdare.

Hösten 2021 meddelade regeringen att SLU får extra anslag för att öka antalet utbildningsplatser på djursjukvårdsutbildningarna. Det kommer att innebära en ökning med ungefär 40 platser på veterinärutbildningen och 20 platser på djursjukskötarutbildningen, enligt SLU.

– Regeringens satsning på fler utbildningsplatser är väldigt välkommen, men den kommer bara täcka en bråkdel av branschens rekryteringsbehov. Redan före pandemin var behovet av legitimerad personal varje år fyra gånger högre än antalet examinerade. Nu behöver regeringen skapa ännu fler utbildningsplatser på fler orter, säger Emma Terander.

Fem fakta om djursjukvården

1. Rekryteringsbehovet är stort. Svensk Djursjukvårds medlemsföretag uppskattade inför 2022 rekryteringsbehovet till 433 veterinärer, 213 djursjukskötare och 198 djurvårdare på utökad nivå (nivå 2 och 3).

2. 2021 utfärdades 250 veterinärlegitimationer i Sverige. Av dem var det 58 procent som genomfört sin utbildning i ett annat land.

3. Veterinär- och djursjukskötarutbildningen erbjuds enbart på Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, i Uppsala och söktrycket är högt. Inför terminsstart hösten 2021 var det 16 sökande per plats till veterinärutbildningen och 22 sökande per plats till djursjukskötarutbildningen.

4. Hösten 2021 aviserade regeringen att SLU får extra anslag för att bygga ut utbildningen av veterinärer och djursjukskötare. Satsningen motsvarar ungefär 40 platser på veterinärutbildningen och 20 platser på djursjukskötarutbildningen enligt tidigare uttalanden från SLU.

5. Under 2020 och 2021 har djursjukvårdens patienter blivit fler, eftersom många skaffade husdjur under coronapandemin. Mellan 2019 och 2021 ökade antalet hundar i Sverige med 10 procent, motsvarande 93 590

Centern: Vi ska jobba för Fagerstas bästa!

INSÄNDARE

Under de fyra kommande åren kommer vi att arbeta för att göra Fagersta tryggare och mer attraktivt. Centerpartiet ska vara ett parti som samarbetar med partier som vill ‎fokusera på uppnåbara framtida mål.‎

Vi ska vara ett pålitligt samarbetsparti. När vi kommer in i kommunfullmäktige och är en del av ‎majoriteten tar vi det fulla ansvaret tillsammans.

Vi kommer inte att vara ett parti som bara röstar på ‎majoritetsbudgeten och glömmer tidigare överenskommelser, utan vårt främsta mål är att ‎utveckla kommunen och vi kommer absolut inte att överge våra samarbetspartners när kritiken blåser. Vi kommer att dela framgång och misslyckanden ‎tillsammans, vi kommer att arbeta för en bättre framtid för hela kommunen.‎ Tillsammans kan vi bygga ett bättre samhälle.

Om vi är i opposition  kommer vi att ‎kritisera för att uppnå bättre lösningar och vi kommer att rösta med majoriteten när vi ser att ‎de har förslag som passar våra idéer och visioner för en bättre framtid för invånarna ‎i Fagersta .‎

Vi kommer att samarbeta med partier som vill satsa på medborgarnas hälsa, ‎tryggare skolor, förbättring av arbetsmiljön för elever och lärare och vi vill stötta befintliga ‎småföretag och de som tänker starta nytt.‎

Vi vill att landsbygden ska ha nära och bra service. Den ska hålla samma kvalitet som ‎i storstäderna.‎

Vi är med de partier som vill det bästa för Fagersta kommun. Vi kommer att sträva ‎efter att vara nära invånarna i kommunen för att lyssna på deras oro och idéer.‎

Vi kommer att stödja nya idéer där man tänker utanför ramarna och har modet att testa ‎nya smarta tankar och tillvägagångssätt.‎

Vi ska arbeta för att alla som röstar på Centerpartiet ska vara säkra på att de kan se ‎våra vallöften bli till verklighet efter valet. Det kan vara svårt att uppfylla allt direkt, men vi strävar efter att så snart som möjligt uppnå så många som möjligt av våra mål.

Vi kommer att arbeta för att Centerpartiet får stort genomslag de kommande åren. Vi kommer att vara en konsekvent röst för en bättre ‎framtid – för Fagerstas bästa.

Yousef Hussin

Sebastian Frannfors

Fagerstas enda leksaksaffär stänger

Centrumhandeln i Fagersta drabbas av ett nytt bakslag när Bananens lek & baby stänger butiken. Därmed är Fagerstas båda leksaksaffärer borta.

Under många år fanns det två större leksaksaffärer i Fagersta, men efter att den på Brinellvägen slogs igen har Bananens mitt emot Liljan varit den enda. Men nu säljs allt ut inför stängningen.

Ägaren säger till FN att det inte är någon särskild orsak som gör att man lägger ner, men den allt hårdare konkurrensen från näthandeln har lett till en vikande lönsamhet.

Sedan Coop slutade med leksaker kommer nu enda möjligheten att kunna handla dessa varor i Fagersta att finnas på Dollarstore, som har ett ganska brett utbud även om det inte är i nivå med specialbutikerna när de var som störst.

Fagersta centrum har därmed under 2000-talet mist en bok- och pappershandel, en fotobutik, en färghandel, en bank, en guld- och smyckesbutik, två presentshoper, två tv-handlare, en hemslöjdsaffär, en elvarubutik, samt flera klädaffärer och Intersport.

Dags att hitta knasigaste trädet i Västmanland

Sveriges skogar kryllar av träd med udda former och på otippade platser. Nu vill stiftelsen Skogssällskapet ha allmänhetens hjälp att hitta årets knasigaste träd i Västmanland. I fjol segrade kandelabergranen i Fagersta.

– Västmanlands knasiga träd förtjänar att bli hyllade. De lämnas ofta vid avverkning då virkesvärdet är lågt, men naturvärdet blir desto högre när de får stå kvar som så kallade ”evighetsträd”. Dessutom är de roliga att titta på, säger Karin Fällman Lillqvist, hållbarhetschef på Skogssällskapet.

Hon påpekar att en stor andel av Sveriges skogar sköts aktivt för att ge råvara till förnybara produkter, men den svenska skogen fyller också en viktig funktion som en plats för rekreation och naturupplevelser. Allt fler svenskar söker sig ut i naturen för att upptäcka skogens alla värden.

Överallt i skogen finns annorlunda träd. Träd som ser ut som figurer, slingrar sig runt varandra, som växer på otippade platser eller på ovanliga sätt. Under sommaren 2021 efterlyste Skogssällskapet knasiga träd i hela landet och många hundra bilder delades i sociala medier under hashtaggen #knasigaträd.

Skogssällskapet efterlyser nu nya bilder från allmänheten. Bilderna delas, precis som föregående år, i sociala medier med hashtaggen knasigaträd (#knasigaträd). I höst utser en jury vilket träd i respektive landskap som är årets knasigaste träd.

– Skogssällskapet vill bidra till att öka kunskapen om skogen, hur vi sköter skogen på ett ansvarsfullt och hållbart sätt och gynnar den biologiska mångfalden. Därför vill vi nu uppmuntra västmanlänningarna att spana efter knasiga träd när de vistas i skog och mark i sommar, säger Karin Fällman Lillqvist.

Här är vinnarna från hela landet förra året:

https://www.skogssallskapet.se/ovrigt/nyheter/nyheter/2021-10-04-skogssallskapet-har-utsett-sveriges-knasigaste-trad.html

Uppskattat tioårsjubileum för Fagersta hundcenter

I lördags var det tioårsjubileum för Fagersta hundcenter vid Brukshundklubbens inomhushall i Åvestbo.

Besökarna fick testa flera olika hundsporter, till exempel rallylydnad, lydnadsklass, nose work, specialsök, hoopers och prova på att leta upp föremål som ingår i brukstävlingar. Dagen var väldigt uppskattad av både besökarna och funktionärer.

Foto: Fagersta Brukshundklubb

Filip Johansson klar för spel i NHL

Filip Johansson från Fagersta kommer att spela i Vancouver från och med säsongen 2023/24.
– Det var nästan en chock av glädje i början. Man tänker på all tid och kraft man har lagt ner på ishockeyn genom åren, säger han till GP.

På måndagskvällen blev det klart att Filip Johansson nästa år lämnar Sverige för spel i Vancouver Canucks inNHL.

Filip Johansson, sonson till Fagersta AIK:s legendariske Kjell ”Dadda” Johansson, kommer att vara utlånad till Frölunda den kommande säsongen men åker redan i sommar till Kanada för ett utvecklingsläger med Canucks.

https://www.gp.se/sport/ishockey/fr%C3%B6lundas-filip-johansson-klar-f%C3%B6r-nhl-1.74790648

Liane Blom: Felaktiga rykten om skolavslutningen i Norberg

INSÄNDARE

På sociala medier sprids nu en hel del konstigheter om skolavslutningen i Norberg. Därför tycker jag att det är på sin plats att förtydliga en del saker. Det är INTE ett politiskt beslut att avslutningen inte sker i kyrkan.

Det har heller inte något att göra med religion och att skolan ska vara icke-konfessionell, som det också spekuleras i.

På sista barn- och utbildningsutskottet så presenterades att skolavslutningen inte skulle ske i kyrkan på barnens begäran. Därför hade jag som politiker inga åsikter om det. Om barnen vill ha en lugn avslutning i sina klassrum så är det helt okej för mig.

Nu verkar meningarna gå isär om informationen vi politiker fick är sann eller inte. Det kan inte jag avgöra. Det är dock sant att politikerna inte har fattat det här beslutet.

Liane Blom (L), ledamot i barn- och utbildningsutskottet i Norberg

”Medborgare ska kunna lita på oss Socialdemokrater’

Insändarsvar på M:s svar till S

Medborgare ska kunna lita på oss Socialdemokrater. Invånare, kontakta oss gärna för en mer utförlig bild, än vad denna insändare kan ge.

Här följer fakta som kan kontrolleras:

1. Förstudien planerades att kosta 400 000 kronor. Arkitektfirman var dyrare än de tidigare SBO haft att göra med. Extra 300 000 äskades och tilldelades. Vartenda öre av dessa cirka 700 000 kommer kommunen att få tillbaka från SBO när vi går in i samverkan. SBO kommer att ta ALLA kostnader för ombyggnationen av Klockarbergsvägen 8, dryga 50 miljoner kronor. Vår kostnad är cirka 500 000 för personal.

2. Beträffande att vi Socialdemokrater bromsar era (Ms) motioner, så är inte detta möjligt. Vi, S, fick 41 procent av Skinnskattebergs röster förra valet. Det krävs således att även C, L och eller SD OCKSÅ röstar emot era motioner. Vi är inte intresserade av att bromsa någon, vi är bara intresserade av att utveckla Skinnskatteberg. En hel del av era förslag anser vi inte gynna kommunen eller att dom är inaktuella.

3. Fint att ni tänker en långsiktig hållbar kommun. Då borde ni röstat JA till SBO och inte överklaga beslutet. SBO innebär att vi inte behöver rusta Klockarbergsvägen för egna medel. Ni ville sälja klockarbergsvägen 8 (2018-2019) för cirka 5 miljoner och riskera social dumping. Ni ville överbygga en ny brandstation, 3 gånger större än den vi har idag och cirka 2 miljoner i ökade driftkostnader/år. Ni ville/vill ha in privata leverantörer inom äldreomsorgen. Ni ville lägga miljoner i marknadsföring istället för äldreomsorgen i budget 2020.

Ni skriver att ni inkommer med en lista vad ni gjort denna mandatperiod. Glöm då inte att berätta för invånare allt det vi nämner ovan. Vi S, kommer alltid att prioritera en bra och trygg välfärd. Inga höjda skatter behövs med ansvar och förnuft. Nu har vi fått arbetsro, den kommer att generera en bra fungerande styrning och ledning, något som vi förutsätter att inget parti rubbar igen.

Vi kan bara hoppas att invånarna genomskådar eran politik. Nu behövs en stabil majoritet. En röst på S är en garant för stabilitet och utveckling!

Lena Lovén Rolén (S)

Fredrik Vigerskog (S)

Därför är det bara 80 mellan Oti och Dalagränsen

Många bilpendlare mellan Fagersta och Smedjebacken-Ludvika har hört av sig till FN med frågan om varför hastigheten höjts till 90 på dalasidan av riksväg 66, men inte på den västmanländska. Orsaken är att Fagersta kommun inte ansökt om dispens.

– Det är jäkligt surt att när man kommer från Ludvika och kör lagliga 90 så sänks hastigheten plötsligt till 80 fast det är samma väg och samma standard. Sedan är det ju suveränt att det dessutom dyker upp en fartkamera ganska omedelbart, säger en bilpendlare till FN.

Trafikverket beslutade tidigare att sänka hastigheten från 90 kilometer i timmen till 80 på ett antal vägar runt om i landet, däribland riksväg 66. Men 90-skyltarna sattes tillbaka den 16 maj i år efter protester från Dalarna.

För jobbpendlande Fagerstabor mot Ludvika välkomnades beslutet om att hastigheten höjdes och gör att deras tid på riksvägen därmed blir kortare. Sträckan är 34,5 kilometer lång mellan Fagersta och Ludvika. Höjningen innebär att restiden blir kortare och har varit efterlängtad.

Smedjebackens kommun har protesterat mot dessa försämringar för bilister på landsbygden, som är generella beslut som inte föregåtts av några noggrannare konsekvensbeskrivningar. Tillsammans med övriga kommuner i Dalarna har Smedjebacken motsatt sig Trafikverkets agerande, bland annat genom flera artiklar i nationell media.

”På Socialdemokraternas partikongress drev Daladelegationen igenom ett förslag om att trafiksäkerheten på landets vägar ska höjas genom aktiva åtgärder – inte generella hastighetssänkningar. Regeringen har på initiativ från infrastrukturminister Thomas Eneroth (S) beslutat att upphäva Trafikverkets beslut om generella hastighetssänkningar på riksväg 66 och flera andra vägar i landet”, skrev Smedjebackens kommunalråd Fredrik Rönning, S, på sin Facebooksida.

”Det här är ett väldigt välkommet besked från regeringen som visar att de förstår landsbygdens villkor. Det arbete som vi lagt ned från Dalarnas kommuner har gett mycket gott resultat. Jag är väldigt stolt över att vi har en socialdemokratisk regering som verkligen bryr sig om att hela landet ska leva”, påpekade Rönning på Facebook.

Men från Fagerstas sida har man alltså inte agerat och därför sänks hastigheten till 80 när man kommer till Björsbo från Söderbärkehållet trots att trafiksituationen med en bred bra väg är densamma.

Polisen missar många anmälningar och tips eftersom de inte svarar

Polisens statistik över brottsligheten haltar betänkligt. Orsaken är svårigheten att komma fram på 114 14, samt att tekniken krånglar på nätet.

Många läsare har hört av sig på senare tid om hur svårt det kan vara att komma fram i rimlig tid på 114 14, där polisanställd personal i bland annat Norbergs kommunhus tar emot anmälningar och tips.

– Jag har försökt flera gånger men med väntetider på upp emot en timme ger man upp. Och servicen att de ska ringa upp fungerar inte, säger en Fagerstabo som anser att det är på tiden att detta problem blir känt offentligt.

– Polisen har missat två riktigt bra tips från mig och en kompis eftersom de aldrig hörde av sig, säger en ung Norbergskvinna till FN.

Fagersta Nyheter har tre gånger den senaste tiden ringt 114 14 för att anmäla, respektive tipsa polisen om brott som vi fått kännedom om. I två av fallen var det mycket lång väntetid och vi accepterade erbjudandet att de skulle ringa tillbaka från dolt nummer senast nästkommande dag.

Men polisen har inte hört av sig och när anmälan istället då gjordes utförligt på e-tjänsten kom beskedet vid sändning att det uppstått ett tekniskt fel som gjorde att de inte kunde ta emot meddelandet. Polisen missar därmed dels chansen att utreda brotten och dels att få en tillförlitlig statistik.

– Polisen i Fagerstaområdet fungerade ju bra förr då de svarade i telefon på stationen och tog upp anmälan dygnet runt. Nu ger man upp eftersom det är så krångligt. Det verkar som att hur mycket mer resurser polisen än får så blir servicen bara sämre, se bara hur det är med passen, säger en annan Fagerstabo som också råkat ut för att inte bli uppringd så som utlovat.