Sverigedemokraterna vill att Fagersta köper tillbaka kommunhuset av SBB

Sverigedemokraterna föreslog vid tisdagens kommunstyrelse att Fagersta kommun skyndsamt utreder och vidtar åtgärder för ett återköp av kommunhus och näringslivskontor från Samhällsbyggnadsbolaget, SBB, som är nära att vara på obestånd.

Börsvärdet har rasat för SBB från 60 till endast 5 kronor per aktie och bolaget måste sälja stora delar av sitt fastighetsinnehav för att klara att betala räntor och amorteringar. Det kan innebära att Fagerstas kommunhus får en utländsk ägare som man inte alls vill ha.

Kritiken växer också mot att affären drevs igenom i stor oenighet i fullmäktige. ”Det kanske inte var så genomtänkt att sälja vissa samhällsfastigheter till privata aktörer”, säger näringslivsprofilen Christer Gardell till Affärsvärlden.

Peter Lilja och Sven Åke Fredriksson menar att Fagersta kommun kan låna till köpet av Kommuninvest, där räntan är förhållandevis låg.

”Fagersta har nyligen bildat Bergslagsbo Fagersta AB, för att hantera allmännyttan och en stor del av Fagersta kommuns fastigheter, vilket borgar för att det finns kompetens inom Fagersta kommun gällande fastighetsförvaltning. Det gäller att smida medan järnet är varmt”, säger de båda i ett inlägg till kommunstyrelsen.

Sommarbilden

Någon har monterat upp två fina hängmattor på ödetomten i hörnet av Brinellvägen och Blomstervägen i Fagersta. De smälter väl in i grönskan och det verkar som det bara är att lägga sig och vila eftersom det är allmän mark. Skicka in din sommarbild du också!

Henrik Lundberg utsedd till fansens spelare

Fagersta AIK:s upporterklubb Bruket har hyllat fyra spelare lite extra efter säsongen. De är Anton Sohlin, Daniel Modin, Viktor Johansson och Henrik Lundberg.

Lundberg var den siste i kvartetten att få emotta sitt pris som han tilldelas med motiveringen ”För att han är ett föredöme på och utanför isen som många yngre ser upp till, som alltid spelar tufft men schysst och är en klippa i försvaret.”

Anton Sohlin fick priset som säsongens spelare med motiveringen ”Du har fortsatt att växa under hela säsongen och blivit en spelare som känns som vår egen, du kliver alltid fram när det behövs som mest och bidrar alltid med trygghet i vårat spel.”

Priset som säsongens kämpe gick till Daniel Modin med motiveringen ”För sin tunga försäsong med återhämtning efter skada säsongen innan och för att han alltid ger allt på isen byte efter byte.

Viktor Johansson fick utmärkelsen som säsongens nyförvärv motiverat med följande: ”110 procent i varje byte och en poängskörd som har tagit dig upp till plats nummer 5 som poängplockare i klubbens historia.”

Kunder luras att köpa en värdelös attrapp av IPhone 14

”Om ett erbjudande verkar för bra för att vara sant är det förmodligen så det ligger till!” Det påpekar polisen i Västmanland efter att personer lurats att köpa en Iphoneattrapp.

Polisen märker av ett återkommande tillvägagångssätt när det gäller annonsbedrägerier och köp av nya mobiltelefoner.
Annonsen visar att man får köpa en helt ny Iphone 14, i obruten förpackning för ett mycket bättre pris än om man köper den ny i butik. Säljaren av mobiltelefonen vill ha kontanter vid köpet.

”Dock visar det sig att det inte ligger någon ny Iphone 14 i den obrutna förpackningen, utan det är en fejk-telefon som ser ut som den riktiga modellen men som inte fungerar alls. Går du i tanken om att köpa en ny mobiltelefon, var medveten om detta tillvägagångssätt!”, uppmanar polisen.

Brand i terrängen söder om Eskiln

Räddningstjänsten i Fagersta larmades på tisdagseftermiddagen till en brand i närheten av järnvägsspåret söder om sjön Eskiln.

Branden tros ha orsakats av bromsande tåg, vilket är ganska vanligt i det området. Det brann på en sträcka av cirka 100 meter och släckningen beräknas vara klar vid 17-tiden.

Det finns inte tid att glänsa och göra Fagersta vackert på utsidan om insidan är ”rutten”

INSÄNDARE

Vi alla vet att det är neddragningar inom skolverksamheten och äldrevården i vårt land. Vi förstår situationen, det vi inte förstår är prioriteringarna av landets och kommunens pengar/budgetfördelning.

Hur kan någon tro att vi får en tryggare och en genuint bättre skola med högre resultat, när det inte finns ekonomi till att stötta alla elever. En skola för alla, pyttsan! Hur ska vi kunna erbjuda en likvärdig utbildning, betala skatt och hur får vi en värdig äldreomsorg i andra änden av vårt liv?

En plan eller långsiktig analys skulle vara önskvärd. Det kan aldrig vara försvarbart att skolan får så lite i sin budget att vi måste dra ner på allt och där också personal. Hur ska personal/pedagoger utveckla sin undervisning, utmana, handleda, stötta och skapa relationer med eleverna? Vi kan ge en miljon exempel på att detta kommer att kosta, en sak är i alla fall säkert och det är att det kommer kosta i ett längre perspektiv, där de elever som inte får det stöd de behöver och som faller ur ”ramarna”, då blir det en stor kostnad för socialförvaltningen som redan är underbemannad, går med minus i mer än slantar.

Detta är ett led i emot vår välfärd, vår omtanke och framtid. Det kan aldrig vara värt att ”sälja” våra ungdomar som ska ta över vårt samhälle i framtiden, som ska vårda våra äldre, arbeta och betala skatt. Till vad då?

I dagarna fick en anhörig ett brev från en enhetschef gällande daglig verksamhet. Citat:

”Gällande daglig verksamhet. Under sommaren kommer ett tufft bemanningsläge för hela vård och omsorg i Fagersta och vi kommer tyvärr inte få några sommarvikarier som ersätter vår personal under sommarsemestern. Vi har heller ingen tillgång till bussen under tre veckor i sommar” Slut citat.

Vi behöver starka ledande politiker som vågar göra rätt. Det finns inte tid för att glänsa och göra Fagersta vackert på utsidan (Vilhelminaparken, Brinelltorget mm) om insidan är ”rutten”. Vi måste tänka om. Glada trygga barn skapar goda resultat och tar till sig kunskap och blir. Äldrevården är något man vill vara stolt över, det är vår rättighet att få en värdig ålderdom.

När våra äldre slitit ut sina kroppar och har i regel ingen stor pension att skryta med då ska de få glänsa, de ska må bra och ha en god omsorg. De behöver stimuleras, de behöver samtala, få göra aktiviteter på deras nivå så att de inte tappar sinnet. Under Covid19 har många äldre inte haft så stor interaktion med andra och dementa tappar mer av minnet när de inte får kommunicera. Att sedan ta ifrån dem/begränsa sin dagliga verksamhet där de träffar andra och får en chans till viktiga möten med andra.

Vi vet att penningpåsen ska räcka till mycket men att prioritera annat än våra barn/ungdomar samt äldrevården, då har man inte någon skam i kroppen. Många miljoner hade kunnat sparats till dessa förvaltningar om det inte vore för att vinna röster på att ”polera en sten”.

Alla vill väl sina barn/ungdomar och våra äldre allt gott.

Linda Normann, Ann-Christine Andersson Vänsterpartiet

Därför driver inte Fagersta eget hem för omhändertagna barn

Placering av barn är en orsak till att socialnämnden inte lyckas hålla budgeten. Vänstern vill att Fagersta kommun driver ett HVB-hem i egen regi, men det skulle inte fungera, enligt sakkunskapen på området.

De flesta HVB (hem för vård eller boende) drivs i privat regi och har avtal med kommuner om att ta emot de som placeras av socialnämnden eller domstol. Kostnaden är hög, bland annat på grund av att det krävs olika former av specialistkompetens beroende på vad det rör sig om för problematik.

Det kan vara olika grader av autism, självskadebeteende, utåtagerande eller annat. Ibland är föräldrarna problemet. Ofta rör det sig om yngre tonåringar som hamnat snett med missbruk och kriminalitet och en viktig del i behandlingen är då att de bryter med sitt umgänge. Att då bo kvar på hemorten och träffa kompisarna skulle kraftigt störa, eller omintetgöra behandlingen resonerar vårdexpertisen och landets socialtjänster.

– Jag kan inte svara på hur andra kommuner tänker, men ungdomar som placeras i HVB har ofta en sådan problematik så det kan vara svårt att vara kvar i sin hemkommun.
Anledningen till att man blir placerad kan exempelvis vara att hemförhållandena är svåra och att ungdomen behöver komma iväg och få hjälp, säger Fagerstas socialchef Ingrid Holmgren och fortsätter:

– Det kan också vara så att ungdomen har en problematik med missbruk och kriminalitet och då behöver bryta med bekantskapskretsen, det vill säga flytta från orten, för att kunna tillgodogöra sig den behandling som erbjuds.

HVB är en beteckning för en rad olika slags institutioner. De varierar med avseende på driftsform, målgrupp, arbetsmetoder och rättsliga ramar. En skiljelinje går mellan de särskilda ungdomshemmen som SiS (Statens institutionsstyrelse) ansvarar för och övriga HVB. Vid de särskilda ungdomshemmen har personalen under vissa förutsättningar rätt att använda tvångsåtgärder.

En privat aktör måste ha tillstånd av IVO (Inspektionen för vård och omsorg) för att bedriva HVB. Detta gäller sedan april 2017 även för verksamhet som kommun genom entreprenadavtal överlåtit till enskild att utföra.

Beslut om placering i HVB görs av socialnämnden i respektive kommun. Placeringen kan ske med stöd av socialtjänstlagen (SoL) eller lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Vid vård med stöd av LVU är det förvaltningsrätten som prövar frågan om vård. Socialnämnden har ansvaret för att den enskilde får det stöd och hjälp som behövs under tiden i vård.

Exportföretagens framtidstro kan skapa nya jobb i Västmanland

Trots svag konjunktur räknar nästan fyra av tio svenska exportföretag med att öka antalet anställda i Sverige det kommande året, visar Exportkreditbarometern. Att Västmanlands omkring 800 exporterande företag, som sysselsätter cirka 29 000 personer, ser ljust på framtiden är bra för hela länet.

– Att det går bra för svensk export är oerhört viktigt för det svenska samhället i stort. Man ska komma ihåg att exportnäringen står för omkring halva Sveriges BNP och att det går bra för exportbolagen innebär fler jobb och en stärkt, svensk ekonomi. I synnerhet i tider av oro är det viktigt att påminnas om att det som verkligen bär upp den svenska ekonomin än så länge går väldigt bra, säger Magnus Montan, vd för Svensk Exportkredit.

Nästan fyra av tio exportföretag, 37 procent, räknar med att öka antalet anställda i Sverige under det kommande året, visar Exportkreditbarometern från Svensk Exportkredit. Det är en ännu högre nivå än för ett halvår sedan, när motsvarande siffra var 34 procent. I Västmanland finns det cirka 800 exportföretag som tillsammans sysselsätter omkring 29 000 personer.

– Exportföretagens planer att anställa får stor effekt för både tillväxten och jobben i Västmanland. Planerna skulle sannolikt varit ännu mer optimistiska om inte företagen haft brist på både kompetens och komponenter, säger Magnus Montan.

Färre än ett av tio exportföretag, 8 procent, räknar med att minska antalet anställda i Sverige närmsta året. Exportföretag med verksamhet i andra länder räknar med att växa även där. Tre av tio, 34 procent, planerar att öka antalet anställda utomlands.

– 1,5 miljoner svenskar och 29 000 västmanlänningar arbetar i exportsektorn. I och med sektorns storlek och kraft att påverka kommer en framgångsrik grön omställning bli ett av Sveriges största bidrag till den globala klimatomställningen, säger Magnus Montan.

Hälften av utbildade lärare som lämnat skolan kan inte tänka sig att återvända

En krympande andel lärarutbildade som lämnat skolan kan tänka sig att återvända till läraryrket, visar en ny rapport från SCB. Kvinnliga grundskollärare är minst positiva till att återvända, visar rapporten ”Lärare utanför yrket”.

Grundskolan får allt svårare att rekrytera och behålla behöriga lärare och en effekt är att många elever inte uppnår kraven för att komma in på gymnasiet. För Brinellskolan innebär det ett stort ekonomiskt åtagande att tvingas driva undervisning för elever som inte kommit in på något program så att de blir behöriga.

Inte heller höjda löner har hjälpt att få fler behöriga eftersom många slutar på grund av den allt tuffare arbetsmiljön. Och bara hälften kan tänka sig att återgå till skolans värld.

– Det är en mindre andel än 2016, då vi senast gjorde en sådan här undersökning. Då angav cirka 60 procent att de kunde tänka sig att arbeta som lärare igen. Minskningen är störst bland kvinnor, säger Jessica Baldgrim, utredare på SCB.

I den senaste studien ingår personer som var högst 65 år gamla och yrkesverksamma under 2022 men inte som lärare i skolan. Alla hade en lärarlegitimation och hade arbetat som lärare inom skolan minst två år någon gång mellan 2012 och 2020.

– Jämfört med undersökningen 2016 anger nu en högre andel att arbetsbelastning, stress och förväntningar från vårdnadshavare, administrativa uppgifter, för stora elevgrupper och små möjligheter att styra över arbetssituationen bidragit till att de lämnat yrket.

Arbetsmiljön är den vanligaste anledningen till att lärare lämnat yrket i såväl grundskolan, gymnasieskolan som komvux. Men den är mer dominant bland tidigare grundskolelärare. Det var även vanligare att lärare inom grundskolan arbetade övertid.

Flera faktorer påverkar viljan att arbeta inom skolan igen hos personerna som lämnat yrket: mer tid att förbereda, genomföra och följa upp undervisningen, en rimligare arbetsbelastning och att få större möjligheter att styra över arbetssituationen.

– Tidigare lärare vid gymnasieskolan och inom komvux är något mer positiva till en återgång jämfört med grundskollärare. Kvinnliga grundskollärare är minst positiva till att återvända.

FAIK värvar back från Hällefors

21-årige Samuel Ahlström, som senast spelade i Hällefors, har skrivit på för Fagersta AIK. Han har spelat 55 matcher i HockeyTvåan och gjort 32 poäng.

”Vi ser verkligen fram emot att få se Samuel till hösten. En spelare vi tror kommer ta stora steg och bidra offensivt”, kommenterar Faikledningen nyförvärvet.

”Ser mycket framemot att spela för FAIK nästa säsong, följde framgången förra året och hoppas vi som lag kan ta större kliv denna säsong. Hoppas alla drar sig till Fagerliden i vinter så ser vi till att vi får en otroligt rolig säsong tillsammans!” hälsar Samuel Ahlström.

Fagerstaborna uppmanas att inte ha häckar som skymmer

Det har varit tyst om problemet i några år, men nu går Fagersta kommun ut med uppmaningen att inte låta häckarna bli så stora att de skymmer sikten.

Varje år skadas människor i onödan för att sikten skyms i korsningar och vid utfarter. Det är framför allt höjden på villahäckar i korsningar som kan störa trafiken. Därför är maxhöjden satt till 80 centimeter på en sträcka av tio meter åt båda hållen.

”Enligt rekommendationerna bör växtlighet inte vara högre än 80 centimeter från körbanan i en sikttriangel som sträcker sig 2,5 meter åt vardera hållet vid en utfart och 10 meter åt vardera hållet vid korsningar. För att inte hindra framkomligheten bör växtlighet även hållas inom den egna tomten. Om det finns buskar eller träd som sträcker sig ut över gatan bör du se till att det finns fri höjd för trafikanterna”, upplyser NVK.

Full koll ska peppa vuxna att sätta gränser om alkohol

För att stötta föräldrar och andra vuxna att sätta tydliga gränser för ungdomar om alkohol och andra droger har Länsstyrelsen lanserat webbplatsen Fullkoll.nu som hjälper och peppar genom att bidra med konkreta tips och att ge fakta om olika preparat.

Undersökningar visar att föräldrar och andra vuxnas tydliga gränser när det gäller alkohol och andra droger bidrar till minskad konsumtion bland ungdomar.

– Vi vet att ingen kan ha 100 procent koll på sin tonåring, men vi vill ge föräldrar och andra viktiga vuxna bättre koll på vad som verkligen gäller när det kommer till ungas relation till alkohol och andra droger. När man har den kunskapen och tryggheten kan det vara lättare att säga nej. Dessutom visar undersökningar att ungdomar uppskattar tydliga gränser, säger Eva-Linnéa Eriksson, utvecklingsledare inom ANDTS på Länsstyrelsen Västmanland.

Förutom tips till föräldrar och andra viktiga vuxna innehåller Fullkoll.nu verktyg och material till kommuner, civilsamhälle och andra aktörer som arbetar förebyggande mot alkohol och andra droger. Exempel på sådant material är affischer att använda i verksamheterna och kommunikationsinsatser att dela i sociala medier.

– I verktygslådan som Fullkoll.nu erbjuder finns olika typer av material som vi hoppas ska vara användbart i olika sammanhang. Om vi är många aktörer som hjälps åt kan det få stor genomslagskraft i hela landet”, fortsätter Eva-Linnéa Eriksson.

– Att fler ungdomar väljer att skjuta upp sin alkoholdebut och att färre börjar använda droger överhuvudtaget leder förhoppningsvis till att de även i vuxen ålder har en mer restriktiv inställning till alkohol och andra droger. Fokus på barn och unga är liksom vid många andra tillfällen en viktig del i det förebyggande arbetet, säger Sofia Herlitz, länsstyrelsernas nationella ANDTS-samordnare.

Fagersta har högst elnätspriser i Västmanland

I Västmanland är elnätspriserna högst i Fagersta med 3 604 kronor per lägenhet och år och lägst i Västerås med 2 947 kronor. Det innebär att elnätspriserna är 22 procent högre i Fagersta.

Efter en period med relativt stabila elnätspriser stiger de igen, med nästan 10 procent över hela Sverige, där det finns fall med prisökningar över 30 procent. En kartläggning från Nils Holgerssongruppen visar att det är stor skillnad mellan de olika kommunerna och stor skillnad mellan hur de olika stora privata elnätsföretagen har agerat. Eon har kraftigt höjt sina priser (19–23 procent), Ellevio har höjt sina priser (5–14 procent) medan Vattenfalls priser över lag har sänkts (-7–0 procent).

Det är oroande med de kraftiga höjningarna och det är inte rimligt med så stora skillnader, där vi har svårt att se hur de stora skillnaderna är motiverade, säger ordförande Louise Wall och fortsätter:

 Med bakgrund av detta och den kommande perioden för reglering av elnätsintäkter ser vi att det är särskilt viktigt att uppmärksamma de olika skillnaderna. Den skärpning som Energimarknadsinspektionen införde för förra perioden var ett bra första steg mot mer rimliga elnätsavgifter. Vi välkomnar nu att Energimarknadsinspektionen tar arbetet vidare för att ytterligare förstärka kundperspektivet.

Fakta elnätspriser:

Elnätspriser är avgifter som elnätsföretagen tar ut för att transportera el från produktionsställena till hushåll och företag. Dessa priser kan variera beroende på vilket elnätsområde fastigheten ligger inom och beror bland annat på kostnaderna för att bygga och underhålla elnäten i det specifika området. Elnätspriserna är en separat avgift som konsumenter betalar utöver kostnaden för elhandeln. Nätföretaget har inga konkurrenter och kunderna kan inte vända sig till något annat nät om de är missnöjda med överföringstjänsten eller priset.

Ge alla barn i Västmanland möjlighet till rörelseglädje

INSÄNDARE

Barn har rätt till bästa möjliga hälsa. Det står skrivet i barnkonventionen som är lag i Sverige sedan 2020. För att det ska bli verklighet behöver vuxenvärlden erbjuda mer rolig rörelse. Det skriver Pelle Möller, vd för Jumpyard.

För att barnen i Sverige ska må bra, både fysiskt och psykiskt, rekommenderar Folkhälsomyndigheten 60 minuters pulshöjande rörelse varje dag. Samtidigt visar Pep-rapporten 2023 att bara två av tio barn når det målet.

Det innebär att 46 000 av alla barn i Västmanland behöver röra sig mer, ansvaret för det vilar på oss vuxna. För att sätta alla cirka 57 000 barn i rörelse behöver vi skaka fram lockande rörelsetillfällen motsvarande 399 000 timmar i veckan. På ett år behövs svindlande 20 748 000 timmar, men det är ingenting i jämförelse med hur många timmar barnen sitter still.

Folkhälsomyndighetens siffror från 2019 visar att 11-åringar i genomsnitt tillbringar 67 procent av sin vakna tid sittande, stillastående eller i väldigt lite rörelse. Bland femtonåringar ökar siffran till 75 procent. Att vara i rörelse är naturligt för små barn och avgörande för vår utveckling. Så varför slutar barnen att röra på sig?

Det finns förstås många svar på den frågan, men ett kan vara att den värld vi vuxna format inte är utformad för vilda och lekande barn. Tvärtom signalerar den ofta att vi helst vill ha lydiga barn som sitter still, utom när vi säger att de borde röra på sig. Men rörelse är inte ett borde utan en rättighet.

Varje år genomförs drygt en miljon hopptimmar i våra trampolinparker i landet. Många av de barn vi möter får sin enda rörelse hos oss. I mötet med dem har vi sett hur både mod, kondition och självkänsla kan utvecklas av att få prestera fysiskt på sina egna villkor.

Vi vill dela med oss av vår erfarenhet av att driva trampolinparker och visa på vikten av att utforma rörelseengagerande miljöer utifrån alla barns villkor.
För att fler barn ska nå målet om en timme pulshöjande rörelse varje dag behövs en rad insatser för att locka barn till lek och rörelse i vardagen.

• Hela samhället, kommuner, staten, ideella krafter, föräldrar och privata aktörer som vi, behöver engageras i arbetet att sätta barn i rörelse och utveckla platser där barn får vara barn, med all den rörelse och lek som de har rätt till och så väl behöver.

• Gemensamma kommunala ytor, lekplatser och skolgårdar behöver utformas så att de bjuder in till spontan lek och fysisk rörelse utifrån alla barns behov.

• Fysisk rörelse behöver bli en naturlig del av skoldagen.

Glada barn rör sig och barn blir glada av att röra på sig. Därför behöver vi i vuxenvärlden erbjuda roliga, lättillgängliga och tillåtande rum för rörelse.

Pelle Möller, vd, Jumpyard

Det saknas en plan för att ha kontroll över Fagerstas ekonomi

INSÄNDARE

Representanter från majoriteten i Fagerstas kommunfullmäktige har skrivit en lång insändare om “förvirringen” på fullmäktiges sammanträde. De sågar Vänsterpartiet för att ha yrkat avslag på ansvarsfrihet för tre nämnder och undrar varför partiet gått emot revisorernas yrkande.

Det är viktigt att nämna att kommunfullmäktige är högst ansvarig för nämndernas ekonomi. Efter revisorernas anmärkning radar majoritetens representanter upp ett antal möten och datum, verbala rekommendationer, tankar om att omstrukturera budgetprocessen utifrån revisorernas granskning och prat om planer om investeringsprocessen och information från kommunchefen.

Allt detta för att motverka underskottet i socialnämnden, utbildningsnämnden och NVK. Men inga konkreta åtgärdsplaner eller förslag framförs, inte ett enda. De skriver också att “Vi beskriver i svaret till revisorerna att från och med budgetprocess 2024-2026 används systemstödet Hypergene som kommer att bidra till att ett gemensamt mål- och budgetdokument kommer att fastställas för år 2024”. Många ord utan att redovisa en enda åtgärd mot nämndernas underskott.

För de som inte känner till ”Hypergene” är det ett databaserat program som kommuner köper för att planera och kontrollera ekonomin. Fagersta kommun köpte programmet för cirka tre år sedan. Men trots det har underskottet fortsatt i socialnämnden med flera. Bortsett radade datum, möten och önskan enligt insändarna utan åtgärdsplan är frågan vilka konkreta planer som majoriteten har för att motverka underskotten?

Den största orsaken för socialnämnden är placeringar av barn. Vänsterpartiet föreslog att Fagersta startar eget hem för vård och boende (HVB) tillsammans med andra närliggande kommuner för två år sedan. Förslaget togs emot positivt. Men vad har hänt sedan dess? Inget i praktiken.

Placering av ett barn i privat HVB kostar från 5500 till 6700 kronor per dygn och är den största anledningen till underskottet i Socialnämnden. Varför gjorde majoriteten inte enligt V-förslaget? NVK har gått med underskott i många år. Varför hände inget?

Utbildningsnämndens underskott har många orsaker. En är privatiseringen av SFI men också betalningar till Lindgårdsskolan. Hur många miljoner som betalas till Lindgården varken pratas det om eller redovisas i budgeten. Varför?
Majoriteten har i sin kritik mot Vänsterpartiet inte presenterat ett enda förslag för att möta revisorernas kritik. Det vill säga att det saknas en åtgärdsplan för att ha kontroll över ekonomin framöver.

Shiro Biranvand

Besvikna på matutbudet på Mors dag i Fagersta

INSÄNDARE

Fagerstas matutbud under söndagen på Mors dag var allt annat än bra. Vi fick för oss att bjuda ut mor på god mat under eftermiddagen, men det blev en stor besvikelse.

Först tänkte vi prova den nya uteserveringen på Vallonen, glad ihågen traskade vi dit med höga förväntningar, men icke sa nicke där var det stängt. Ingen tanke på att några mödrar skulle få bli bjudna på lite enklare tilltugg.

Vi kollade därefter med Dickens, dom skulle ju ha morsdagarrangemang, men där var sista sittningen 13:45 så där blev det tji.
Men Hamnkrogen då? Det är väl ett säkert ställe en sådan här dag, men inte där heller var det öppet. Så ville man ha annan mat än pizza och hamburgare i Fagersta så var inte utbudet så värst lockande en morsdagsöndag.

Det enda vi kunde hitta var endast järnvägskrogen och dom har i och för sig väldigt god mat, men då hade vi tröttnat på allt letande av restauranger, så det fick bli en glass på Eskilns camping, dom hade i alla fall öppet.

Hungriga Fagerstabor

Somrig familjegudstjänst i Västanfors

Sommaren välkomnades på söndagen i Västanfors kyrka där det bjöds på fin musik, medverkan av en clown och efteråt blev det glass och pannkakor.

Prästen Helena Markfjärd talade med clownen Sol, gestaltad av Ulf Anders Ekman, om vikten av att vara en bra kompis och roliga saker att göra på sommarlovet. Den duktiga lilla barnkören framförde Sommarlov och Du måste finnas. Slutligen fick alla barn ta med sig varsin heliumballong. Förmiddagen avslutades med glass- och pannkaksfest på Lindgården.

Foto: Emeli Lillbacka

Barnkören med Debbie Wahlsten, Selma Murray, Lovis Boberg, Frans Sjölund, Agnes Eriksson och körledaren Britt-Marie Frid Andersson.

Fagersta karateklubb är en av landets bästa

Fagersta karateklubb hade gradering på lördagen. Det innebär att karateutövarna får visa praktiska prov på sin kunskapsnivå. Och de klarade det med bravur.

Gradering sker vanligvis en gång per termin, för de som tränar flitigt. Som bevis på vilken grad som uppnåtts får utövarna bälten i olika färger, hela vägen upp till svart bälte. Graderna under svart bälte kallas kyu i JKA (Japanise Karate Association) Shotokan och börjar med vitt bälte.

På lördagen visade 39 personer sina kunskaper, varav 30 barn och resterande vuxna. Klubbens instruktörer bedömde kunskapsnivån och denna gång klarade alla sitt prov och steg upp till en högre grad. Fagersta karateklubb är en av de bästa klubbarna i landet, tack vare engagerade utövare som visade det med superb kvalitet vid graderingen.

Vi sitter på läktaren och undrar vem som är smart, smartare och smartast

KRÖNIKA

Förr i tiden talade man om talang, sedan blev det begåvning och sedan kom IQ som ett paraply över alla orden. Men vad hände på vägen dit? Enklaste sättet att förklara det är att betrakta det som en strut. Ja, den dumstrut som placeras osynligt på näsan och blir till en riktig spetsstrut.

Just det, en spetsig strut som pekar bara i en riktning och det är mot själva spetsen som är riktad mot ett mål för att fastna på sin plats. Då uppstår ett äktenskap, en förening, mellan spets kompetensen och själva offret som blir en utvald del av mänskligheten. För att göra det extra fint i kanten så kallar vi det för ”headhuntad” och det är smickrande för den som blir handplockad. Sker det sedan i hård konkurrens så blir det extra plus och med guldkant.

Det är våra spjutspetsar som får vårt samhälle att utvecklas och det är dessa personer som ska bära upp vår framtidstro. Alltså de ska vara vår tids präster som ska ge oss en framtidstro och det en tro på utvecklingen. För att återgå till struten så kan vi säga som det är: Framtidstro är lika med utvecklingen av tekniken som skall tjäna oss människor så att vi mår bättre, gör livet enklare och bekvämare och får oss att tro på att det är helt gratis.
Det är definitionen på vad vi ska tro på och kodnamnet för det är: VÄLFÄRDEN.

Det är vår nya religion och namnet på Gud fast det religiösa i det här fallet kallas för politik som också skulle kunna kallas för ”den verbala syjuntan.” Politik handlar om att brodera ut verkligheten så att vi ska tro på att den politiska analysen är sanningen om våra liv. Den talare som hittar mitt i prick är den som vi kommer att rösta på och ge vårt mandat till att styra över våra liv. Men det är bara vart fjärde år och under tiden får vi sitta på åhörarläktaren och skåda på matchen om vem som är smart, eller smartare och frågan blir vem är då smartast?

Det vi kan se är en monsterarmé på inmarsch för att erövra torget och denna armé gör anspråk på att vara den smartaste. Den utmanar etablissemanget om makten och stå över alla andra mänskliga system. Den nye Gud håller på att sparka ut den gamle som blivit kraftlös.
Vilken Gud ska vi tro på, välfärdsguden eller teknikguden, ekonomiguden eller ordningsguden med blåljuset. Det finns mycket att välja på men över alla dessa gudar måste det finnas ”den smartaste.”

Vem är högguden? Jo, det är en svart plåtlåda med kylning, högtalare och en displayskärm. Resten är en osynlig gud, så ska det vara för att få våra gudsföreställningar bekräftade. De nye Gud talar genom skärmen och i högtalarna precis som på vilken fiction som helst. Själv skulle jag vilja testa den nye Gud med att fråga hur vi ska lösa gängkriminaliteten, kunskapskrisen, matpriserna, relationskriserna och så vidare.

Som Gud borde den vara den smartaste eller vad säger gudens präster om det? Varför vi har hamnat i en strut i den så kallade utvecklingen är att vi har fått skala av oss det mesta som människor.
Själva frågan om varför vi lever på jorden har vi trampat ner i jordmyllan och glömt. Vi har reducerat oss själva till att bli konsumenter och slutat att tänka själva och värna det egna livet.

Hur dum får en människa bli, dum som en dumstrut som lurar sig själv. Allt för att vinna lite tid, utöka sin bekvämlighet, lösa ondskans problem genom att blunda, det är att leva som dumstrut. Det som gör mig till ett dumhuvud är att jag tillåter en maskin ta över mitt ansvar, mitt kunnande och min förmåga till analys och slutsatser, alltså mitt tänk. I stället skall jag underordna mig någon som andra har konstruerat som ”den smartaste.” Den som skall vara allvetande, kontrollerande och allsmäktig. Vi slänger ut den gamle Gud och ersätter honom med en ny som är en kopia av det vi vill bli av med fast nu i ett omänskligt utseende.

Per-Arne Bengtsson

Bryr sig ingen om de män som misshandlas av kvinnor?

INSÄNDARE

Fagersta har liksom andra kommuner länge gått ut med att alla ska vara vaksamma på om någon kvinna eller barn misshandlas, men ingenting om de män som utsätts för fysisk och psykisk misshandel.

Självklart ska det bestraffas hårt när män slår kvinnor men det är tyvärr alltför vanligt även med motsatsen. Det vet både polisen och de som jobbar inom akutvården, men det mörkas för det mesta.

Det är väl skammen som hindrar män från att säga sanningen om varför de kommer till jobbet eller akuten med trasig mun, blåöga eller värre och hellre påstår att de gått in i en dörr. För att inte tala om dessa förtvivlade män som misshandlas psykiskt av kvinnor med att ständigt få höra hur värdelösa de är.

Långvarig psykisk misshandel kan ge svåra men och leda till depression, missbruk och annat elände, det vet alla med någorlunda insikt. Men kommunen verkar inte låtsas om detta dolda problem av någon anledning, kan det vara för att de som jobbar med detta och deras chefer är kvinnor? Tänk på att era egna söner kan drabbas en dag!

En som tyvärr sett det mesta

Ännu en seger för formstarka Västanfors

Västanfors håller stilen och tog sin femte raka seger i fotbollstrean på lördagen då tabelltrean Gideonsbergs IF besegrades med 4-0 (3-0) hemma på Fagerlidens konstgräsplan.

Västanfors tog ledningen efter åtta minuter genom Engla Olsson efter pass från Carolina Lång och i den 25:e minuten satte Mimmi Sjöberg 2-0, även det på assist från Lång. Ett par minuter senare spelade Sjöberg fram Moa Hjalmarsson till 3-0.

Redan efter två minuter in i andra halvlek ökade Alva Nyström på till 4-0, som stod sig matchen ut. Återigen en stark insats av Västanfors som är seriens enda lag med full pott.

Fler matchbilder kommer senare.

Informationscafé om att stötta andra och bevara sig själv

Göran Larsson från Dalarna är präst, psykoterapeut, författare och föreläsare. På tisdag håller han ett föredrag på Lindgården med namnet ”Rötter och vingar – att stötta andra och bevara sig själv”.

Föredraget visar vägar att bevara sig själv för den som i sin närhet har att möta det som kallas ”anhörig-påfrestningar” som beroende, (psykisk) sjukdom, demens eller annan problematik.

I samband med föredraget serveras kaffe och hembakat tunnbröd till föranmälda deltagare. Fikapengarna går till Act Svenska kyrkans hjälparbete i världen. Arrangörer är Svenska kyrkan i Fagersta och Fagersta kommun.

Sorgligt att en kommunal chef har sådan ovilja att ge en andra chans

INSÄNDARE

Läser om Skinnskattebergs skolchef Henrik Junnos svar på frågan om någon kan jobba kvar om den skulle bli dömd till fängelse. ”Jag tycker inte det. Man ska ju föregå med gott exempel”, svarar Junno.

Nyligen har Henrik Junno som tillförordnad kommunchef skrivit under ett avsked av den sjukskrivna VA- och fastighetschefen, som inte ens är misstänkt för något brott och under sin tid som chef för NVU lade han ner riksidrottsprogrammet över en natt utan att ens ha talat med direktionen om andra lösningar än att lägga ner Brinellskolans stolthet och inte heller där hade det begåtts några brott.

Det är sorgligt med en sådan syn på människors felsteg som Junno tycks ha. Ut med dem bara, verkar vara hans kalla modell istället för smidiga lösningar. Som tur är visar Norbergs skolchef Ingrid Nord att hon har en betydligt finare människosyn när hon säger om en anställd som dömts till fängelse:

”Personen i fråga fungerar jättebra i vår verksamhet så vi är glada att kunna hjälpa hen vidare efter en strulig period i livet.” och att hon i allmänhet menar att om man fått sitt straff och avtjänat det, så ska man få en chans att gå vidare.

Humanist och skolanställd

Jan Emanuel idiotförklarar politiker som sålt kommunhus för att hyra in sig

”Hela affärsupplägget i SBB går ju ut på att säljaren är en idiot, en ekonomisk analfabet. Och det känner ju Ilija Batljan till”. Det säger entreprenören Jan Emanuel till Affärsvärlden om att kommuner sålt fastigheter och sedan hyr dem på lång tid till överpriser. Även Fagerstas egen fastighetschef, Oscar Bogren, anser det bättre på sikt att äga.

Allt fler ställer sig kritiska till Fagersta kommuns försäljning av förra brukskontoret. Det blir inte alls billigare att hyra in sig än om man behållt och rustat, eller stannat kvar på Norbergsvägen. Plus att de tomma höghusen kostar Fagerstaborna flera miljoner årligen.

Redan 2019 konstaterade förre NVK-chefen Harold Nilsson i Fagersta Nyheter att hyresavtalen för Brukskontoret och Norra station innebär att Fagersta kommuns kostnad för kontorslokalerna minst fördubblas över tid i förhållande till på Norbergsvägen.

Jan Emanuel, före detta Johansson, är en svensk företagare, opinionsbildare och tidigare politiskt förtroendevald för socialdemokraterna i riksdagen. I en intervju med Affärsvärlden säger han detsamma som flera andra sakkunniga gjort de senaste åren, och som aktualiserats ytterligare efter att Samhällsbyggnadsbolaget, SBB, hamnat i svår ekonomisk knipa där aktievärdet rasat och även hundratusentals småsparare drabbas.

”Det är klart att det är superdåligt för kommunerna att allmännyttiga fastigheter hamnat i en privat kapitalists händer. Det är klart att det är bättre att kommunerna äger dem. Hela affärsupplägget i SBB går ju ut på att säljaren är en idiot, en ekonomisk analfabet. Och det känner ju Ilija Batljan till”, säger Jan Emanuel till tidningen Affärsvärlden.

Fagersta kommuns och NVK:s fastighetschef Oscar Bogren anställdes efter att man först köpte brukskontoret och sedan plötsligt ändrade sig och sålde och tecknade avtal om att hyra det i 25 år.

– Min åsikt är att kommuner ska äga sina lokaler som de använder för varaktig verksamhet, likt ett kommunhus. Dock beror frågan om en kommun bör äga eller hyra sina lokaler på olika faktorer och kan variera beroende på de specifika omständigheterna i varje enskilt fall. Det finns fördelar och nackdelar med båda alternativen som bör övervägas. Är behovet exempelvis tillfälligt och sträcker sig en begränsad period så talar det för att hyra in lokaler, säger Oscar Bogren.

– Att äga lokaler ger kommunen mer kontroll över fastigheten och möjligheten att anpassa den efter sina behov. Att äga kan också vara mer kostnadseffektivt på lång sikt, eftersom hyreskostnaderna ökar över tid med anledning av indexuppräkningar.

Hyran i de gamla kommunhusen hade varit omkring 4 490 500 kronor för år 2023. Hyran för det nya inklusive Norra Station är 6 771 376 kronor i år. Alltså 2 280 876 kronor dyrare. Och skillnaden kommer att öka i takt med att hyran varje år skrivs upp mer än vad det skulle ha kostat att äga sitt kommunhus. Det är just det som är affärsmodellen med att köpa och hyra ut till en kommun.

– Jag vill inte spekulera i vad hyreskostnaden hade varit om politiken hade beslutat att ge NVK i uppdrag att bygga om och anpassa lokalerna, eftersom jag inte var delaktig i diskussionerna som föranledde det politiska beslutet att sälja Brukskontoret, säger Oscar Bogren.

Många KRAV-bönder i Västmanland har naturbetesmark

I Västmanland har 80 procent av alla KRAV-certifierade gårdar med kor och får någon typ av naturbetesmark. De tillhör våra allra mest artrika marker, och ger ett viktigt bidrag till den biologiska mångfalden.

– Naturbetesmarker som betas är mycket viktiga för den biologiska mångfalden. De KRAV-certifierade gårdarna som låter sina djur beta på naturbetesmarker ger ett stort bidrag till att bevara markerna och den biologiska mångfald de rymmer, säger Emma Rung, vd på hållbarhetsmärkningen KRAV.

I det moderna jordbruket blir arealen naturbetesmarker allt mindre, en tredjedel av de naturbetesmarker som fanns i Sverige 1950 har försvunnit. För att behålla artrikedomen av växter och djur på de marker som finns kvar, och minska risken för att de växer igen, måste de fortsätta att betas.

– Forskare världen över larmar om att den biologiska mångfalden minskar, vilket kan få allvarliga konsekvenser för både natur och människor. När konsumenter i Västmanland vill köpa kött, kan man bidra till ökad biologisk mångfald genom att välja KRAV-märkt, säger Emma Rung.

Artrikedomen hos naturbetesmarker är ett resultat av att de inte besprutas med naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel, inte gödslas, odlas eller bearbetas – och av att de betas.

– Biologisk mångfald bidrar till bördiga jordar och större skördar, men hotas av både av klimatförändringarna och av intensiva jordbruksmetoder. KRAV-certifierad ekologisk produktion minskar klimatpåverkan samtidigt som de gynnar arter som har svårt att få plats i det konventionella jordbruket, säger Emma Rung.

Under 2022 fanns det naturbetesmarker på 43 av 54 KRAV-certifierade gårdar i Västmanland med kor och får, motsvarande 80 procent. Motsvarande siffra för de konventionella gårdarna i länet med kor och får som har naturbetesmark var 70 procent. I hela landet var andelen 92 procent för KRAV-certifierade djurgårdar och 78 procent för konventionella gårdar.

Om KRAV:
KRAV är Sveriges mest kända hållbarhetsmärkning för mat. KRAV-märket visar att en vara är producerad på ekologisk grund, utan naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel, dessutom med extra höga krav för biologisk mångfald, mindre klimatpåverkan, djurvälfärd och bättre arbetsvillkor.

Ännu en anlagd brand i Fagersta

Vid halv elvatiden på fredagskvällen gick det fjärde brandlarmet i Fagersta. Den här gången gällde det en anlagd brand vid Coops södra husvägg.

Larmet gällde att det brann i en container men det visade sig att någon eller några samlat ihop plastdelar intill en husvägg och tänt på. Det var det fjärde larmet om brand i Fagersta under loppet av fem timmar. Branden vid kraftledningsgatan på Andra sidan krävde assistans från flera enheter för att ringa in och släcka.

Brand i terrängen utanför Fagersta

Direkt efter att ha släckt branden vid cykelparken åkte räddningstjänsten västerut mot Silvbergsled där det uppstått en brand i ett öppet skogsparti.

Det brann på en längd av cirka 200 meter under kraftledningen väster om vägen mellan Andra sidan och Hedkärra. Styrkeledningen begärde assistans från kåren i Avesta. Sju enheter jobbade med att ringa in elden. Vid 22-tiden beräknas släckningsarbetet vara avslutat.

Brand vid cykelparken i Fagersta

Räddningstjänsten larmades vid sextiden på fredagskvällen om att det brann vid cykelparken på Andra sidan.

Det var ett trädäck med staket som brann men elden kunde snabbt bekämpas av räddningskåren. I närheten finns flera byggnader som varit i fara om elden spridit sig. Allt tyder på att branden var anlagd.

Västmanland gör nytt försök att bli försöksregion för gårdsförsäljning

Region Västmanland ansöker nu på nytt om att bli försöksregion för gårdsförsäljning av alkohol. En tidigare ansökan avfärdades hösten 2020 av den förra regeringen. Nu gör regionen ett nytt försök hos den nya. Liksom tidigare framhåller man att det kan ge jobb och tillväxt i länet.

– Västmanland har den starkaste tillväxten av dryckesproducenter i hela Sverige. Att sälja direkt till konsument skulle kunna ge ännu högre tillväxt och bättre förutsättningar för näringslivet i Västmanland. I grunden vill vi att gårdsförsäljning ska bli tillåtet i hela landet. Vi vill med den här ansökan hjälpa till med att få en nationell lösning på plats, en gång för alla, säger Jenny Landernäs, M, ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

Regionen anser att det går att få fram ett fungerande system där gårdsförsäljning av hantverksproducerad alkohol kan tillåtas utan att Systembolagets monopol äventyras eller där folkhälsan påverkas negativt. Länets besöksnäring är redan väletablerad med besökare från länet, övriga delar av Sverige och även internationellt. Det finns en marknad för upplevelser kring mat och dryck där man gärna vill handla direkt från producenten. Det kan resultera i ökade inkomster, fler arbetstillfällen och i förlängningen även i en ökad export av västmanländska produkter, menar regionen.

– För många besökare är det en självklarhet att kunna handla hantverksproducerade alkoholhaltiga drycker där den produceras, särskilt ur ett internationellt perspektiv. Gårdsförsäljningen innebär även en ökad efterfrågan på lokalt odlad frukt, bär och övriga grödor. Det bidrar till positiva effekter för länets självhushållning, säger Henrik Wester, turismchef i Region Västmanland.

Vänstern: Er teknik är att hunsa motståndarna till skam och lydnad

INSÄNDARE

Vi vill börja med att tacka för det varma och respektfulla inlägget, där majoriteten i Fagersta kommun beskriver vänsterpartister som förvirrade!

Vid budgetberedningsmötet den 10 april öppnade kommunalrådet med att uppmuntra oss att vara respektfulla och behandla varandra med vänlighet, tolerans och värdighet. Däremot används härskartekniker och skam som vapen när det politiska spelet inte sker på majoritetens villkor. De orden ni använder är inget annat än en psykologisk teknik att hunsa era motståndare till skam och lydnad.
Tack för det!

Vi vänsterpartister i Fagersta jobbar för och vill att vår kommun ska vara en bra plats att bo och leva på. Därför lägger vi förslag som syftar till att förbättra. Vi är inte intresserade av att angripa vare sig hela partier eller enskilda individer. Vi kommer därför inte att sjunka ner till den låga nivå som majoritetens insändare genomsyras av utan ärligt fortsätta att lägga förslag för ett bättre Fagersta.

Till det politiska;
Sedan vi började för ett halvt år sedan så har vi faktiskt märkt att kommunalrådet och kommunchefen, även socialnämnden och utbildningsnämnden, kommer med sunda planer på hur man ska arbeta för att hålla ihop ekonomin men även att man verkligen vill jobba för att förbättra Fagersta. Vi har diskuterat budget, att nämnderna ska hålla budgeten och även att de ska få rätta förutsättningarna för att kunna hålla budgeten. Så planer finns absolut. Det har diskuterats, absolut.

Det går så bra i kommunstyrelsen ibland att en V-ledamot i KS sagt till en annan partikamrat ”Det här gick ju bra, vi behöver inte ens argumentera för våra frågor”. En välkomnad förändring sett till tidigare mandatperiod, enligt oss i Vänsterpartiet.

Under strategidagen presenterades mest en vision om hur kommunen ska komma i ekonomisk balans och en plan på att arbeta fram en åtgärdsplan.
Nästa budgetberedning handlade om prioriteringar i investeringar som inte är påbörjade, sedan var Vänsterpartiets representant tvungen att lämna mötet, så vi vet inte om åtgärdsplan togs fram då!

Citat ur majoritetens insändare i Fagersta nyheter:
”Detta gjorde att 9 maj, när första rapporten kom till kommunstyrelsen för 2023 så beslutade kommunstyrelsen att ge uppdrag till Socialnämnd och Utbildningsnämnd att inför kommunstyrelsens arbetsutskott inkomma med en åtgärdsplan för budget i balans. Även här är Vänsterpartiet närvarande”

”Inkomma med en åtgärdsplan” alltså är en åtgärdsplan inte framtagen. Dessutom så kom rapport endast från socialnämnden, utbildningsnämnden fanns inte med bland rapporterna. Vi kan hålla med om att vi inte var riktigt tydliga i vårt argument, att vi kanske borde komma med förslag att skjuta upp ansvarsfrihets-biten till september, men det kanske handlar mer om rutin snarare än förvirring.

Det som återstår är att revisorerna efterfrågat åtgärdsplan till september, och sanningen kvarstår att det ännu inte finns en åtgärdsplan formulerad.

Ann-Christine Andersson
Linda Normann
Nils Wiik
Nora Bastås
Eigil Nielsen
Nana Abdul Sater
Pontus Ekwall
Päivi Kirsilä
Hassan Chabbani

Fullmäktigegruppen, Vänsterpartiet

Beautytown Cruisers upphöjd till kulturstatus i Fagersta

Föreningen Beautytown Cruisers har lämnat in en ansökan om att få bli bidragsberättigad förening. Fagersta kommun är positiv och likställer den med en kulturförening.

Välfärd och service har granskat föreningens stadgar där det framgår att den är demokratiskt styrd med årsmöte som högsta beslutande organ. Bedömningen är att föreningens verksamhet, syfte och mål är att likställa med en kulturförening i Fagersta.

”Beautytown Cruisers Fagersta är en ideell, politiskt obunden förening med verksamhet som ska främja bil- och nostalgiintresset hos kommunens invånare. Föreningens syfte är att främja fordonsintresset, rock n’ roll-musik och raggarkultur samt att anordna aktiviteter för gemenskap och samhörighet. Föreningen är öppen för människor i alla åldrar oavsett bakgrund”, konstaterar välfärd och service.

Beautytown Cruisers föreslås därför i enlighet med bestämmelserna att bli bidragsberättigad förening. Formellt beslut tas av kommunstyrelsen. De bidrag som kan komma att bli aktuella för föreningen att ansöka om är:

 • Drift- och underhållsbidrag för föreningslokal.
 • Riktat föreningsbidrag för anordnande av musik- och kulturarrangemang.

Uppskattad vårkonsert med Bergslagens röster

Kören Bergslagens röster bjöd in till vårkonsert i Risbrokyrkan på torsdagskvällen, med Kristin Kalmelid som körledare och Bengt Lindahl på piano.

Det blev en uppskattad konsert med en repertoar av mer eller mindre kända melodier som framfördes med fin stämsång. Även besökarna fick vara med och sjunga i några av dem. I pausen blev det fika och en del av entrén skänktes till “Kvinna till kvinna” som stödjer över 100 kvinnorättsorganisationer runtom i världen.

Perlefelt återvänder till Fläkten

Jonathan Perlefelt återvänder till moderklubben Västanfors IF efter tre säsonger i Heros från Smedjebacken.

2020 var han med och spelade upp Västanfors i allsvenskan efter en säsong i division 1. Men trots att han tagit stora steg som spelare under division 1-säsongen föll valet då på Heros. Nu väljer 23-åringen att göra comeback i Fläkten.

– Det här känns roligt, det ska bli kul att spela i Västanfors igen. Jag känner att jag vill göra en lite mer seriös satsning på bandyn igen, säger Perlefelt till hemsidan.

Var rädda om våra eldsjälar i Fagersta!

INSÄNDARE

Förra helgen fick vi alla ta del av en fantastisk Våryra som var välplanerad för alla åldersgrupper. Jag blir varm i hjärtat av att se mitt gamla Fagersta leva upp och njuta av festligheterna. Strax efteråt haglar superlativen. Men så har det inte alltid varit.

För ett par månader sedan var tongångarna något helt annat från såväl media som ortsborna. Hatet och elaka kommentarer flödade helt fritt. När jag dessutom pratade med arrangören så framgick det att man aldrig bokat bandet utan man har precis som med tiotalet övriga artister kollat pris och tillgänglighet.

När misstaget uppdagades att inget kontrakt var skrivet så var det bara väldigt tyst och jag har inte kunnat läsa någon form av upprättelse mer än att arrangörerna inte begått något formellt fel. Bandet tog dessutom bort sitt inlägg bara timmar efter att det fått spridning.

Nu levererar man, trots extremt stort flöde av hat och personangrepp, en Våryra i världsklass! Visste ni att andra arrangörer sneglar på det jobb som görs i Fagersta med Våryran? Man genomför en festival för Fagersta som inte begränsas av stängsel och entréavgifter, där alla får vara med och där alla får uppleva festligheter utan att det behöver kosta en krona!

Ska vi inte då vara rädda om dessa eldsjälar som är fullblodsproffs på att arrangera eller har vi så många människor som är beredda på att göra det hästjobb som krävs? Jag vill tacka för en fantastisk helg där man ännu en gång satte Fagersta på kartan! Tack för mig.

Lars Andersson, Fagersta

SVAR:

Instämmer helt i att Våryrans arrangörer gjort ett bra jobb. Frånsett artikeln om mångas stora besvikelse över att Sofie Svensson & Dom Där avbokades, så har Våryran fått massor av positiv publicitet i FN både före, under och efteråt. Och utan att det kostat arrangörerna en krona, vilket annars är det normala när man vill nå ut.

Ola Wahlsten, redaktör

I år ska det blomma vackert på ängen i Bäckens park

Än så länge ser det magert ut men det är bara maj månad och meningen är att det i sommar ska blomma ordentligt på ängen i Bäckens park.

Förra året kom de första blommorna upp på ängen som är en av tre platser där Fagersta kommun anlagt ängar, dels för att det är vackert och dels för att gynna den biologiska mångfalden. Satsningen har mötts av skepsis eftersom det inte blev något av ängen i Vilhelminaparken, men den i Bäckens park har skötts på ett annat sätt.

Blir det någon blomsteräng i år?

– Ja det kommer det att bli. Eftersom vi slog ängen förra året så kommer fröerna från de blommorna att fröa av sig och växa i år. Flera av de arterna är även perenner som kommer år efter år och som förhoppningsvis förökar sig med hjälp av sina egna frön, säger Lisa Ekberg, naturvårdshandläggare vid NVK.

– Kommer det inte upp tillräckligt i år, kommer vi att så in mer i höst för att få en tätare äng nästkommande år också.

Kunskap i svenska språket är en förutsättning för god vård och omsorg

INSÄNDARE

Alla äldre och deras anhöriga ska kunna känna sig trygga med att kvaliteten på vård och omsorg är hög och att man kan kommunicera obehindrat, på svenska, med all personal. Allt annat är ett hån mot de människor som har arbetat ett helt liv och på olika sätt byggt upp vårt land och vår välfärd.

Att personal som arbetar med äldre inte kan förstå eller göra sig förstådda på svenska är ett stort problem. Det är uppenbart att det saknas tydliga krav på språkkunskaper bland personal som arbetar med äldre.

Tillsammans med regeringen har SD tillsatt en särskild utredare med ansvaret att analysera och ta fram förslag på hur kraven på kunskaper i det svenska språket kan regleras för personal i äldreomsorgen. Utredningen ska överlämnas till regeringen senast den 1 september 2024.

Det är krav som vi framfört i vår kommun och även IVO, Inspektionen för vård och omsorg, har kritiserat oss i Fagersta för dessa tillkommakortanden.

Bertil Fredriksson
Peter Lilja
Sverigedemokraterna Fagersta

Vänsterpartiet i Fagersta går emot revisorerna i förvirrat yrkande

INSÄNDARE

Vänsterpartiet i Fagersta gör ännu ett förvirrat utspel i måndagens kommunfullmäktige. Det som förvirrar är inte så mycket att de gör själva utspelet utan förvirringen uppstår när de lägger fram sitt yrkande.

Man yrkar att man inte vill bevilja ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, socialnämnden och utbildningsnämnden innan en handlingsplan tagits fram. Detta trots att revisorerna tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas. Vänsterpartiet har heller ingen tydlig argumentation till varför de anser att revisorerna har agerat felaktigt i sin rekommendation.

Vänsterpartiet är i opposition i Fagersta, det är deras uppgift att ifrågasätta, det är en av de demokratiska grunderna i svensk politik. Så långt är vi med och har inga invändningar.

Det som däremot oroar är att Vänsterpartiet inte verkar förstå vilka beslut vi tar i kommunstyrelsen och vad vi diskuterar i budgetberedningen. Att man helt enkelt inte orkar/vill/har förmågan att sätta sig in i de ärenden vi lyfter på dagordningen.

Redan under budgetberedningens strategidag den 10 februari i år så lyfte vi att vi nu väljer att omstrukturera budgetprocessen utifrån revisorernas granskning. Vi beskrev hur vi nu ska gå framåt och förtydligade ett flertal gånger att processen ska uppfylla de rekommendationer som revisorerna framfört. Vänsterpartiet var närvarande det tillfället.

Under samma strategidag framfördes även en plan för hur investeringsprocessen ska gå till, att vi i alla beslut inför investeringar ska ha med allt från projektering till investering samt kostnad för drift.

Under nästa budgetberedningssammanträde så återupprepas denna information, det föredras ännu en gång av kommunchef, vi för en vidare diskussion och alla tycker att detta är en väg vi ska gå. Att sedan vänsterpartiets representant i budgetberedningen väljer att inte delta under hela sammanträdet är helt upp till dem. Det ansvaret måste ändå läggas på enskilt parti.

Den 4 april tar kommunstyrelsen ett beslut, efter åter igen en tydlig genomgång av kommunchef, där vi svarar revisorerna på deras granskning där vi beskriver hur vi under 2023 ska inleda ett utvecklingsarbete som handlar om att tydliggöra ekonominämndens/förvaltningens roll och uppdrag i budgetprocessen. Vi beslutar även att den samlade ekonomiska uppföljning som lämnas till kommunstyrelsen tre gånger per år utöver delårsbokslut och delårsrapport från och med 2023 ska hanteras som ett beslutsärende i kommunstyrelsen i syfte att öka tyngden och transparensen i hanteringen av ärendet. 

Detta gjorde att 9 maj, när första rapporten kom till kommunstyrelsen för 2023 så beslutade kommunstyrelsen att ge uppdrag till Socialnämnd och Utbildningsnämnd att inför kommunstyrelsens arbetsutskott inkomma med en åtgärdsplan för budget i balans. Även här är Vänsterpartiet närvarande.

Vi beskriver i svaret till revisorerna att från och med budgetprocess 2024-2026 används systemstödet Hypergene som kommer att bidra till att ett gemensamt mål- och budgetdokument kommer att fastställas för år 2024.

Vidare svarar kommunstyrelsen att i samband med budgetbeslut 2024 – 2026 ska tydliga finansieringsbeslut finnas för samtliga investeringsprojekt under aktuell period. 

När vi kommer till nämnderna och deras budgetramar så beskriver vi att budgetprocessens fokus 2024-2026 är att säkerställa relevanta och tydliga budgetramar för nämnderna och att förväntade kostnader ska i första hand budgeteras under berörd nämnds budgetram. 

Vi avslutar yttrandet med att nuvarande system med resultatdispositioner fasas ut under 2024-2026, inga nya avsättningar kommer att göras och NVE får i uppdrag att under 2023 utreda införande av resultatutjämningsreserv (RUR). När beslutet tas angående detta yttrande är Vänsterpartiet närvarande. 

Men vi nöjer oss inte där, vi bestämmer oss för att under budgetberedningens sammanträde den 2 maj lägga in en fördjupad information om granskningen av budgetprocessen då vi verkligen vill att alla är införstådda med de steg vi nu tar och som går helt i linje med revisorernas rekommendationer. Här är Vänsterpartiet med hela dagen och jag blir oroad om budskapet inte gått fram. 

Som sagt, opposition är bra, men det blir tokigt om man är så mycket i opposition så man nästan är i opposition mot sig själv. Vänsterpartiet har varit med och tagit dessa politiska beslut, frågan är bara om man förstår vilka beslut man tar eller om man bara vill göra en show inför kamerorna på kommunfullmäktige?

Åsa-Märta Sjöström, Socialdemokraterna

Jan Johansson, Moderaterna

Tanja Hyving, Liberalerna

Yousef Hussin, Centern

Brinellelever anordnar disco för att öka barns gemenskap

Efter succén med jullovsdiscot som en klass på Brinellskolan anordnade, blir det sommardisco för barn från förskoleklass till och med sexan i Folkets hus.

När klass EK21 anordnade disco vid jullovet kom det cirka 250 barn och blev väldigt lyckat. De fick in in en stor summa pengar som gick oavkortat till Musikhjälpen. Efter all fin respons så ska de nu anordna ett sommardisco. I julas gjorde klassen det som en uppgift i skolan men nu kör de i egen regi.

Det kommer att äga rum den 2 juni, på samma ställe som sist, i Folketshus B-sal och tiderna kommer att delas upp utifrån förskoleklass och låg- respektive mellanstadiet. De arrangerar discot med hjälp av Annika Hedberg från Fagersta kommun och Peter Thederan från Sensus med musikanläggning.

– Målsättningen med discot är att barnen ska få en bra start på sommaren, men vi vill även att det ska skapas bättre gemenskap mellan barn och unga i Fagersta. Då tycker vi att ett disco är ett bra sätt att låta barn från olika skolor mötas, säger Tilda Mårtensson och påpekar att hon går i en klass med bra sammanhållning som har lätt att komma på idéer vilket har gjort det enkelt för dem att genomföra sådana här tillställningar.

Çigdem Cindy Kurt tog mest uppskattade naturbilden

En kväll i mitten av mars tog Çigdem Cindy Kurt i Fagersta denna bild från Kungsbron, med norrskenet i bakgrunden.

Det fotot fick över 300 likes på FN:s Facebooksida och belöningen i form av trisslotter kommer med posten.

Två andra bilder som fick många likes togs båda av Bert Westelindh, den ena på en duvhök i Semla och den andra på en kattuggla på hemlig plats.

”Är allvarligt bekymrad för Skinnskattebergs framtid”

Öppet brev till kommunalrådet, kommunchefen, ledningsutskottet och kommunstyrelsen i Skinnskatteberg

Under ”allmänhetens frågestund” på KF-mötet i maj gjorde jag ett försök att få svar på ett par frågor. Jag vet att det inte är helt rätt forum och att man inte kan förvänta sig några egentliga svar, men tyckte ändå det var viktigt att föra upp ärendet på bordet. 

Att stå bredvid och se på hur Skinnskattebergs kommun hanterat ärendet som slutat i avsked av VA- och fastighetschef Titti de Verdier är oerhört frustrerande.

”Tycker ni att det är en bra idé att avskeda en långtidssjukskriven medarbetare utan att ange orsakerna? Och är ni medvetna om den ekonomiska risk det innebär att avskeda någon utan saklig grund?”

Detta var frågorna jag ställde och jag fick ett halvt svar, eller snarare en kort kommentar.
Vår KSO, Ewa Olsson Bergstedt (SD) meddelade att personen jag syftade på (Titti) blivit erbjuden att komma och ta del av orsakerna, men avböjt.
Detta ska alltså ha ”erbjudits” en person som genomgår cellgiftsbehandlingar med kraftigt nedsatt immunförsvar som följd och som har order om att träffa så få utomstående personer som möjligt, utan att man ens tar reda på hur vederbörande mår!
Den huvudsakliga frågeställningen, om huruvida hon ansåg att detta är ett klokt och väl genomtänkt förfarande, gav hon inget svar på.

Med det som framgår av tidningsartiklar och nyhetsinslag på P4 Västmanland verkar det finnas så mycket tveksamheter och felaktigheter att man häpnar och antalet frågor hopar sig. Bilden av Skinnskatteberg är allvarligt skadad och det är omöjligt att kunna känna något som helst förtroende för den administration och den politiska ledning som är ansvarig för detta. Det gäller även de politiker som förhindrat att denna mobbing stoppats.

• Hur kan ni riskera kommunens ekonomi och goda rykte med detta inhumana högriskprojekt?

• Hur kan ni ansvariga politiker försvara att den som jobbar enligt de politiska besluten får gå medan den som gör allt för att förhala dem får stanna?

• Eller att den/de som påtalar brister i arbetsmiljön får gå eller tystas, medan den/de som är orsaken får stanna?

• Hur ska det gå att rekrytera nya kompetenta medarbetare till vår kommun efter detta?

Undrar en kommuninnevånare som är allvarligt bekymrad för Skinnskattebergs framtid.

Åsa Wijgård

”Vi kommer inte att hålla tyst om SiS!”

Svar på Peter Johanssons insändare i Fagersta Nyheter om SiS, Statens institutionsstyrelse, ungdomshem:

Peter Johansson, före detta anställd på SiS, tycker att “debatterande skribenter ska dra ihop käften och hålla tyst”. Det säger väl rätt så mycket om mentaliteten på SiS.

Jag är en tjej som suttit inlåst på SiS och utsatts för övergrepp och övervåld från personalen. Vi är många.
Och tyvärr, Peter. Vi kommer varken dra ihop käften eller hålla tyst.
Du lär få höra mer från oss SiS-tjejer. Våra berättelser ska spridas vare sig du vill det eller inte.

Viktoria

Kontrollerad bränning just nu i naturvårdsområde

Flera har hört av sig om brandlukt i Skinnskatteberg. Men det är ingen fara, det är Länsstyrelsen som genomför en naturvårdsbränning i naturreservatet Lappland.

”Genom att utföra kontrollerade naturvårdsbränningar hjälper vi de arter som är beroende av brand för att överleva. Bränningen innebär att du kan se eller känna lukt av brandrök om du befinner dig nära området”, säger Länsstyrelsen i ett pressmeddelande.

Området som bränns ligger cirka fem kilometer sydost om Skinnskatteberg i naturreservatet Lappland. Ytan är cirka 15 hektar. Arbetet utförs av personal från Länsstyrelsen. Samtliga är utbildade i naturvårdsbränning. Bränningsarbetet startade runt lunchtid och ska vara klart under kvällen.

Naturvårdsbränningar måste genomföras när det är torrt i markerna, både av säkerhetsskäl och för att de ska ge önskad naturvårdsnytta. Länsstyrelsens naturvårdsbränningar genomförs dock inte om det är för torrt, för varmt eller för blåsigt.

Syftet med naturvårdsbränningar är att gynna en mängd olika arter som helt eller delvis är beroende av brand. Vissa arter behöver den värme och rök som branden genererar. Andra behöver den miljö som blir efter branden. Det gäller både växter och insekter, men även vissa fåglar som till exempel nattskärra och tretåig hackspett. Utan återkommande bränder riskerar vissa arter att helt försvinna.

 • En naturvårdsbränning görs alltid då väderförhållandena är lämpliga och säkra. Om väderförhållandena ändras under arbetets gång avbryts arbetet och lågorna släcks.
 • Personalen på plats har alla genomgått utbildningar i naturvårdsbränning.
 • Naturvårdsbränning sker genom markbrand med låg intensitet och styrs så att närboende ska få så lite problem som möjligt. Den som är i området kan dock känna av brandrök.
 • Området har tydliga gränser som bevattnas under hela arbetets gång. En helikopter med släckningsutrustning står standby ifall elden skulle smita utanför det avgränsade området.
 • Efter att lågorna slocknat kommer området att bevakas tills ingen rök längre kan upptäckas.
 • Räddningstjänst och SOS Alarm hålls informerade om naturvårdsbränningen.

Länsstyrelsen uppmanar allmänheten till följande:

 • Respektera avspärrningar och information om var du får vara.
 • Röken stiger oftast snabbt uppåt, men kan sjunka mot marken på kvällen.
 • Undvik att vara i området den närmaste tiden efter bränningen. Det är inte förbjudet område, men träd som brunnit kan falla och det är även sotigt.

Fagerstas fritidsgård flyttas från Pastejen till Lejonkulan

För att skapa en trygg och säker miljö kring fritidsgården kommer den sannolikt att flyttas från Pastejen till Lejonkulan och få utökade resurser för att bedriva bra aktiviteter även på helgerna.

Hösten 2022 fick välfärd och service i uppdrag att presentera ett förslag till fritidsgårdens framtida uppdrag, mål och syfte och hur riktade insatser till olika målgrupper skulle kunna utformas.

Man konstaterar att fritidsgårdens lokal inte är lämplig ur tillgänglighets-, samverkans-, säkerhets- och trygghetsperspektiv. Den ligger på plan 2 i Pastejen vilket gör att trapphus och utemiljö blir ett ingenmansland där personal har svårt med överblick.

”Detta har av bland annat polisen lyfts som en utmaning då incidenter skett tidigare både i trapphus och kringliggande utemiljö, vilket påverkar tryggheten och säkerheten för målgruppen och medarbetarna negativt”, framgår det i utredningen.

Utifrån uppdraget att utveckla fritidsgården till en trygg, säker och tillgänglig fritidsgård har lokalen Lejonkulan (före detta Lärcenter) undersökts som möjlig lokal. Ett samarbete med NVK har genomförts och en plan för hur lokalerna skulle anpassas för att vara lämpliga för en fritidsgård har tagits fram. Lejonkulan är på marknivå och i nära anslutning till Fagerstahallen, konstateras i rapporten till politikerna.

”En flytt till Lejonkulan skulle innebära att verksamheten blir mer tillgänglig för alla, även för unga med funktionsnedsättning. Dessutom kan personalen ha överblick över både aktivitet i lokalerna men även utanför. Flytt av fritidsgården som täcks inom befintlig budgetram beräknas ske i början på 2024.”

Det påpekas att kommunen har och planerar ett demokratiutvecklingsarbete för unga och det finns bra möjligheter att koppla detta till fritidsgården. Men för att bedriva en bra verksamhet så behövs det finnas en stabil grundbemanning.

”Detta betyder att förslaget på att ha fyra ordinarie personal är av stor betydelse för vilken effekt som kan fås av fritidsgården på sikt. Att ha en grundbemanning med fyra ordinarie personal är även en förutsättning för att fortsätta enligt plan med det operativa arbetet på fritidsgården med helgöppet, delaktighetsskapande aktiviteter, uppsökande verksamhet och föräldrakontakter.”

Kostnaden för att utöka fritidsgårdens personal med en tjänst beräknas till cirka en halv miljon kronor årligen, vilket man försöker lösa inom befintlig budget. Rapporten tas upp i kommunstyrelsen nästa vecka.