Släng inte fallfrukt på allmän plats!

INSÄNDARE

Det verkar som att en del Fagerstabor helt glömt bort att man inte ska slänga sin fallfrukt på offentliga platser.

Det ligger en stor hög på ödetomten mitt emot Korskyrkan nära Brinellskolan som upprepade gånger fylls på med äpplen. Jag tänker på alla vildsvin och andra djur som kanske blir sugna på äpplen. Är det inte förbjudet att dumpa äpplen på offentliga platser?

Vän av ordning

Vafab visste om faran med vildsvinspest redan för fyra år sedan

Redan 2019 var Länsstyrelsen Västmanland ute på Vafabs avfallsanläggning i Västerås och informerade om riskerna med afrikansk vildsvinspest kopplat till matavfall och vildsvin. Det uppger Jordbruksaktuellt.

Det är många som undrat hur matavfall under lång tid kunde få ligga helt öppet på Sänkmossen för vildsvinen att gå in och äta buffé av. Men redan 2019 informerades Vafab, som ägs av kommunerna i länet, av Länsstyrelsens veterinär om att det kunde finnas en risk för svinpesten att spridas. Det är också i direkt närhet till avfallsstationen i Fagersta som smittan härjar och de döda djuren hittats.

I tidigare intervju som Jordbruksaktuellt gjorde med med Eva Favaro, avdelningschef hållbarhet och kommunikation på Vafab miljö, sade hon att frågan var ny för dem och att de inte känt till riskerna.

”Efter att jag pratade med dig gick vi tillbaka i våra diarier och hittade mötet från 2019. För vår del har det inte hänt något efter det och var frågan tog vägen då, vet vi inte. Den frågan har försvunnit. Jag tror att den här informationen inte var på agendan mer än på det här informationsmötet”, säger hon till tidningen.

Nu ska Vafab införa nya riktlinjer på sina anläggningar för att hindra vildsvin att komma åt mat- och restavfall.

Gömde sig och tvingade personal att låta dem rymma

När de intagna på avdelningen Wengen på Sundbo låstes in i sina rum i lördags kväll upptäcktes inte att en saknades. Han tvingade senare personal att släppa ut honom och fyra kompisar.

Det sitter både dömda och vårdplacerade på Sundbo.

Killen hade enligt uppgifter till FN gömt sig i ett tv-spelsrum på avdelningen, när de andra låstes in vid halv tio. Tre timmar senare, strax före halv ett, övermannade och hotade han nattpersonal och krävde att man skulle öppna åt de andra fyra, alla i 15-17-årsåldern.

De tvingade till sig bilnycklar men valde ändå att ta sig därifrån till fots. Polisen skickade ut flera hundpatruller som körde i ilfart från Västerås, samt beordrade upp en helikopter. Ambulans kallades också till Sis-hemmet.

En vanlig flyktväg är efter järnvägsspåret raka vägen mot Västanfors, där den första bebyggelsen och möjligheten att stjäla bilar är Uggelbo, vilket polisen var väl medveten om och styrde en del styrkor dit.

Polisen tar rymningarna från Sundbo på stort allvar.

Flera boende på Uggelbo kontaktade FN vid ett-tiden på natten om att det var fullt pådrag med blåljus och sirener. Polishundarna letade upp tre av rymlingarna där och en fjärde närmare Sundbo. Den femte lyckades komma undan.

Det har varit flera uppmärksammade händelser på Sis-hemmet i sommar. I maj slog två intagna personal med pinnar från sönderslagna stolar och en skadades. Flera polispatruller skickades dit efter larm om hot och oroligheter. Det rörde sig om olika fall där intagna hade barrikaderat sig, och i det ena misstänkte man att ett vasst vapen hade tillverkats och personal kände sig hotad. Polisen gick in och avstyrde genom att omhänderta fyra intagna.

Vid 04.40 natten mot den 7 juli fick polisen larm att det var stökigt på Sundbo. I tumultet lyckades tre intagna tvinga till sig en bil och rymma. De tog även med sig en kvinna ur personalen, men släppte av henne efter en kort stund. En halvtimme senare fick polisen stopp på fordonet nära Sala med de tre rymlingarna i.

Insatsstyrkan gick in vid ett tumult förra sommaren.

Under natten den 23 juli gick en intagen in på en annans rum och hotade honom med ett vasst föremål. Han sa till nattpersonalen att han skulle döda den andre om de inte öppnade dörren och släppte ut dem från avdelningen. Flyktförsöket misslyckades efter att polisen medlat.

Förra sommaren gick larmet om att det brann på en avdelning och samtidigt fick polisen larm om att fem intagna startat ett upplopp och var våldsamma. Ett stort antal poliser beordrades till Sundbo, men valde att invänta insatsstyrkan. Upprorsmakarnas syfte var att bli utsläppta och de slog sönder möblemang och hotade personal som lyckades ta sig ut från avdelningen.

Rymningar har förekommit i Sundbos hela historia, men skillnaden är att hoten blivit grövre och allvarligare med vassa föremål som vapen. Dessutom avtjänar mycket grova brottslingar sina straff där. Polisen har hög prioritet på att snabbt få fast de som rymmer och lyckas ofta med det.

Kultur är viktigt för hälsa och välbefinnande

Fagerstas nya kultur- och bibliotekschef, Elin Jansson från Sala, utstrålar positivism och ser fram emot det nya uppdrag hon har fått när kulturen och sporten nu går skilda vägar.

Elin Jansson är välkänd hos besökarna på biblioteket och nu får hon huvudansvaret för Fagersta kommuns hela kultursektor efter att den tidigare tjänsten som kultur- och fritidschef delats. Därmed är man tillbaka som det var organiserat förr med renodlade ansvar.

Vad är bra kultur för dig?

– Drömläget är förstås ett rikt kulturutbud där det finns något för alla. Jag tycker att det är viktigt att framförallt barn och unga ges möjlighet att utveckla sin kreativitet och sitt eget skapande inom många olika områden.

Vad är viktigt när det gäller lokal kultur?

– Lokalt kan ett rikt kulturutbud, liksom ett bra utbud av övriga fritidsaktiviteter, bidra till trivsel samt öka ortens möjligheter att locka till inflyttning. Kulturen påverkar människors hälsa och välbefinnande.

Elin Jansson, kultur- och bibliotekschef.

Vad är bra med kulturutbudet i Fagersta?

– Eftersom jag har min bas i biblioteksverksamheten ser jag Fagersta bibliotek som ett nav i kommunens kulturverksamhet. Det är en öppen och demokratisk yta som är till för alla, och här finns möjlighet att ta del av många olika kulturupplevelser.

Vad saknas inom kulturen i Fagersta?

– Det är för tidigt för mig att tycka till om.

Vad tycker du om att det utlovade kulturhuset lagts på is?

– Fagersta kulturskola och Fagersta bibliotek saknar tillgängliga och verksamhetsanpassade lokaler. Det är beklagligt. Kulturutbudet i Fagersta kommun skulle ges helt andra möjligheter i nya lokaler.

Hur ska du hinna med två jobb?

– Det återstår att se. Jag ska göra mitt bästa med hjälp av alla de övriga fantastiska personer som också jobbar för kulturen i Fagersta kommun.

Ge unga bussförare rätt att arbeta!

INSÄNDARE

Enligt körkortsdirektivet måste man vara 24 år för att få ett busskörkort med full behörighet. Denna begränsning slår hårt mot kollektivtrafiken i Västmanland. Regeringen bör arbeta för en förändring. Det skriver Peter Liss, vd, Svealandstrafiken och Per Nordenstam, vd för Sobona, kommunala företagens arbetsgivarorganisation.

Bussbranschen står inför utmaningar när det gäller att attrahera kompetent personal och säkerställa en trygg och tillgänglig kollektivtrafik. Det råder en allvarlig brist på utbildade bussförare. Enligt Transportföretagen behöver branschen rekrytera fler än 8 000 bussförare de kommande tre åren. Samtidigt är stor andel av förarna äldre – år 2021 var en fjärdedel av alla bussförare över 61 år.

Samtidigt finns begränsningar i de två EU-direktiv som reglerar svensk lagstiftning som får allvarliga konsekvenser för ungas möjlighet att bli busschaufför: körkortsdirektivet och yrkesförardirektivet.

Enligt körkortsdirektivet måste man vara 24 år för att få ett busskörkort med full behörighet. Det finns ett undantag för de som har genomgått en gymnasieutbildning – de får köra buss efter examen. Men de har enligt yrkesförardirektivet en begränsning fram till de fyller 21 år som innebär att de enbart får köra i linjetrafik på sträckor som inte överstiger 50 kilometer.

Begränsningen får flera absurda konsekvenser – en ung utbildad bussförare kan köra en stadsbuss i någon av Västmanlands tätorter en hel dag, men inte en länsbuss som kör längre än 50 kilometer.

Detta gör att många bussföretag inte kan anställa unga bussförare. Unga personer som utbildat sig till bussförare måste vänta i flera år innan de kan börja utföra sitt yrke.

Argumentet för det höga ålderskravet och 50-kilometersregeln handlar främst om trafiksäkerhet, men trafiksäkerhet är inte en fråga om ålder, utan om utbildning. Studier kan inte hitta några bevis för att unga bussförare skulle utgöra en större olycksrisk än äldre.

I mars presenterade EU-kommissionen ett förslag till reviderat körkortsdirektiv. Till vår besvikelse fanns inga förändringar gällande ålderskravet. Vi vill uppmana infrastrukturminister Andreas Carlsson samt EU-minister Jessika Roswall att verka för att ålderskravet för busskörkort sänks till 18 år samt en ändring av yrkesförardirektivet vad gäller 50-kilometersregeln.

Vi behöver kunna rekrytera kompetent personal. Ge unga västmanlänningar som är utbildade bussförare rätt att arbeta i en bransch som skriker efter deras kompetens.

Peter Liss, vd, Svealandstrafiken
Per Nordenstam, vd, Sobona

Inga döda vildsvin utanför inre zonen

Inte heller vid söndagens omfattande sökinsats efter döda vildsvin hittades några utanför den inre zonen närmast Västanfors.

På söndagen hittade jägarna åtta döda vildsvin som har provtagits i jakten på svinpesten. Lördagens sökande gav sju fynd och samtliga döda djur har hittats ganska nära varandra, vilket tyder på att smittan kan vara koncentrerad till kärnområdet och inte spritt sig vidare.

Nästa steg kan bli att kärnområdet inhägnas och att en del restriktioner kan komma att lättas på längre bort i det stora avspärrade området.

Kirurgkliniken i världsstudie om läkemedel mot tarmcancer

Kirurgkliniken i Västerås är en av initiativtagarna till en studie för att utveckla immunterapibehandling mot långt framskriden tjock- och ändtarmscancer. Målet är att skräddarsy individuellt anpassade läkemedel som stärker patienternas immunförsvar så att det angriper tumören.

– Det handlar om att behandla patientens specifika tarmcancer med en produkt som tagits fram enbart för den. Studien som vi i Västerås är en del av är den första i världen vad vi vet, säger Abbas Chabok, kirurg samt adjungerad professor i kirurgi vid Uppsala Universitet, tillika forskningschef för hälso- och sjukvården i Västmanland.

Trots all utveckling inom cancerområdet finns det en grupp patienter med spridd tarmcancer som hittills inte gått att bota. I den tvååriga studien ska man undersöka en ny typ av cancerterapi som bygger på T-celler från patienternas egna lymfkörtlar. T-celler, eller T-lymfocyter, är en typ av vita blodkroppar som utgör en del av kroppens immunförsvar.

Tidigare immunterapiförsök har riktats mot blodcancer, men nu ska principen provas på solida tumörer i en än mer individ- och tumöranpassad tappning. Studien består av fyra steg:

  1. Patienter med långt framskriden tarmcancer från hela landet väljs ut för att opereras i Västerås, där vävnadsprov tas från cancern samt från de tumörnära lymfkörtlarna.
  2. Efter kartläggning av cellförändringarna i cancern görs en genetisk tumörprofil som underlag för att skapa proteiner, så kallade neoantigener, som är specifika för tumören. Lymfkörtlarna i sin tur utgör källan för T-cellerna som aktiveras, tränas och mångfaldigas för att kunna angripa neoantigenerna som enbart finns i cancercellerna. Resultatet blir ett läkemedel för avancerad immunterapi bestående av personanpassade tumörtränade T-celler.
  3. Det skräddarsydda cancerläkemedlet ges till patienterna i form av en intravenös behandling på Karolinska sjukhuset. Därefter ligger de inne upp till en vecka och övervakas noga.
  4. Patienterna följs sedan upp i tio år för att kontrollera att behandlingen är säker, men också för att studera effekterna.
Malin Gabrielsson, regionråd.

– Studien är i första hand dimensionerad för att säkerställa att behandlingen är säker, men naturligtvis är vi även mycket intresserade av att se effekterna mot tumörsjukdomen, säger Abbas Chabok.

Abbas Chabok menar att det är alldeles för tidigt att utropa individualiserad immunterapibehandling till slutlig segrare över cancer:

– Däremot hoppas jag att den här typen av behandling kommer att vara ett mycket viktigt steg i kampen mot cancer på sikt!

Den nya behandlingsmetoden har tagits fram av forskare vid Karolinska institutet samt företaget Neogap Therapeutics AB ( som är en avknoppning från Karolinska Institutet) i samarbete med forskare på kirurgkliniken i Västerås och Centrum för klinisk forskning Västmanland – där den prekliniska studien genomförts.

– Det är mycket glädjande att sjukhuset i Västerås är del av den här studien som kan bli betydelsefull i kampen mot cancer. Återigen har den kliniska forskningen i Västmanland visat att den ligger i framkanten både nationellt och internationellt, något som har stor betydelse för att kunna erbjuda trygg och säker vård, säger Malin Gabrielsson, (KD), regionråd med ansvar för specialiserad sjukvård.

Klasén femmålsskytt när Södra krossade Dala-Järna

William Klasén svarade för fem av de sju målen när Fagersta Södra besegrade Dala-Järna med hela 7-0 (2-0) i division 3 Södra Norrland på Fagerlidens konstgräs på söndagen.

Efter elva minuter gav William Klasén sitt lag ledningen efter passning från Kristian Ekberg och drygt 20 minuter senare ökade Ekberg på till 2-0. Assist: Aron Granquist.

Sedan dröjde det till ett par minuter in i andra halvlek innan Klasén satte sitt andra mål, även då på en passning från Kristian Ekberg, som efter att ha gjort 4-0 på pass från Mergim Ramadani passade fram till Klaséns tredje. De fjärde och femte gjorde skyttekungen på passning från Max Holmberg.

William Klasén. Arkivbild: Jörgen Hjerpe

Stor polisjakt efter att fem rymde från Sundbo i natt

Vid halv ett natten till söndagen gick larmet om en rymning från Sundbo Sis-hem. Flera polispatruller sattes in i jakten och grep fyra av de fem som rymt.

De tvingade genom hot till sig en bilnyckel men stack till fots. Fyra fångades in av polisen efter en tids sökande med hund. En person är fortfarande på fri fot. Rättsläget i dagsläget är rån och främjande av flykt.

Förstärkning beordrades upp från Västerås och polisbilar körde i hög fart med blåljus mot Fagersta. Några sökte igenom Västanfors under en timme medan en annan patrull stoppade och kontrollerade bilar vid Ombenning.

Eftersom jakten fortfarande pågick för fullt sent i natt kunde vakthavande befäl i Uppsala vid fyratiden inte säga något om hur rymningen hade gått till.

Seger för Lundquist/Segerström i sista SM-deltävlingen

Det blev en övertygande seger för Martin Lundquist och Christian Segerström när den sista SM-deltävlingen i rally avgjordes i Arvika på lördagen.

Fagerstaekipaget körde snabbt och säkert hela tävlingen som startade på fredagen och var hela 43 sekunder före tvåan Johan och Christer Holm i mål.

Tyvärr blev det ändå ingen SM-medalj totalt efter det olyckliga haveriet i Skillingaryd där de vann 11 av 13 körda sträckor och segermarginalen kunde blivit över en minut, men Lundquist stängde av bilen vid radiointervjun efter sista sträckan och elstartspärren slog i och de kunde inte gå i mål och blev utan poäng.

Norrby teater framträder i kyrkan och vid kulturdagen

Det är cirkus i stan och byn! Norrby teater medverkar vid förmiddagens familjegudstjänst i Västanfors kyrka, samt i Karbenning på eftermiddagen med Den omöjliga cirkusen som gör allt möjligt.

Det vi vet är att de har en omöjlig clown som gör allt omöjligt. Så när cirkusen ska börja blir allt fel.
Men det blir det även för trollkarlen, lindanserskan och mimaren.
En mardröm för cirkusdirektören. Allt är omöjligt.
Hur ska cirkusnumren räddas? Kanske av den som gör det omöjliga möjligt!

400 jägare hittade bara sju döda vildsvin

Den massiva insats som gjordes på lördagen med cirka 400 jägare ledde till att sju döda vildsvin hittades. Alla i den inre zonen.

För en vecka sedan talades det om att man räknade med att hitta hundratals döda vildsvin och ett stort område spärrades av, till stora bekymmer för skogsägare och andra.

Under helgen kraftsamlar man med 400 frivilliga jägare som får 300 kronor i timmen för att leta efter döda vildsvin. Men fynden på lördagen blev oväntat få, vilket tyder på att svinpopulationen i området är betydligt mindre än vad man trott.

För skogsägare och allmänhet är det positiva besked att det smittade området verkar vara relativt litet och möjligheten är då att zonen kan minskas ned och förses med elstängsel.

Kvacksalvare anlitades för att få stopp på dödsfallen i Västanfors

TILLBAKABLICK

I slutet av 1800-talet drabbades Västanfors socken, som Fagersta hette då, av en lungsotsepedemi. Många dog i sjukdomen eftersom ingen visste hur den skulle behandlas. I desperation anlitades kvacksalvare för att få stopp på dödsfallen.

Västanfors fick sin första läkare 1896, doktor E. Hildebrand. Han gjorde sitt bästa för att behandla arbetsskador och sjukdomar, men utan läkemedel var han maktlös mot lungtuberkulos. Myndigheterna anlitade i desperation flera bluffmakare för att få stopp på dödligheten i lungsoten, som den kallades då. En försökte med elchocker och stenhård massage och en annan med smält bly.

Målning av Stanislav Grocholski 1884.

Det rådde stor trångboddhet bland arbetarfamiljerna på den här tiden. Många stora barnfamiljer levde i ett enda rum med kokvrå och de sanitära och hygieniska förhållandena var undermåliga. Dessutom fanns en tradition att inte vädra ut bostäderna.

Trångboddheten gjorde att sjukdomar lätt spreds. En vanlig sjukdom var diareer, ofta orsakade av dåligt dricksvatten, samt att svagdricka förvarades för länge i rumstemperatur. Den jäste och surnade.

1897 avled åtta personer i socknen av lungtuberkulos. Läkaren hade ingen bot och myndigheterna ville försöka med alternativ medicin. Därför anlitades en “sjukvårdssoldat” från Söderbärke. Hans udda metoder var att ge kraftiga elstötar och hård massage. Naturligtvis lyckades inte denna kvacksalvare bota en enda.

Året efter avled 33 personer av TBC. Flera av dem var gästande järnvägsarbetare som inkvarterats hos ortsbefolkningen. 1899 dog 16 personer av lungsot, och under sekelskiftesåret miste 25 Västanforsbor livet i lungsjukdomar.

Den ende läkaren i hela socknen stod handfallen utan kunskap om sjukdomen eller verksamma mediciner, så myndigheterna beslutade att anlita ännu en kvacksalvare. Det var en kvinna vid Säteriområdet som värmde och stöpte bly och smörjde på huden. Behandlingen lär ha varit mycket smärtsam. Men inte heller hon lyckades bota någon.

Vilhelminahemmet, numera Brukskyrkan.

1906 försökte en annan lycksökare, massör Öbrink, att bota svåra sjukdomar med vatten från Digerkälla brunn. Även han misslyckades. 1911 steg dödssiffran i tuberkulos till 51, plus att tio avled i lunginflammation. Samma år flyttade socknens ende läkare och under det närmaste året vikarierade 12 personer på tjänsten.

Dessa stafettläkare hade många patienter som sökte för lunginflammation och difteri, men också personer som skadats i det tunga, hårda och ibland farliga arbetet på bruket.

Svenska Nationalföreningen mot tuberkulos startade med uppropet att sjukdomen skulle bekämpas ”med alla till buds stående medel”. Den förste att underteckna uppropet var kronprins Gustaf, sedermera Gustaf V.

Pengar samlades in till dispensärer, sanatorier och senare även till skärmbildsbussar, samt till forskning kring den fruktade sjukdomen. Den första dispensären låg i Uppsala där lungsjuka och deras familjer kunde undersökas, få information och råd om sjukdomen, samt visst understöd. Nationalföreningen bidrog även med pengar till nya sanatorier för lungsjuka.

1912 behandlades 59 fall av difteri, samt 25 fall av lungsjukdomar i Västanfors. Den tyske senatorn Emil Possehl, som ägde Fagersta bruk AB, reagerade på sjukvårdsbristen och beslutade att betala läkarens hela lön, men framför allt stå för kostnaden för att bygga ett riktigt sjukhus.

Det blev stor strid mellan de politiska makthavarna om var i socknen sjukhuset skulle placeras. Många ansåg det självklart att huvudorten Västanfors skulle få sjukhuset. Vid en kommunalstämma 1912 förlorade Västanfors omröstningen och sjukhuset, Vilhelminahemmet kallat efter Pohsells hustru, byggdes i Fagerstas centrum.

Sjukhuset var väldigt modernt för sin tid och hade operationsrum och plats för 18 inneliggande patienter. Det drevs helt av Fagersta bruk. Många i socknen fick vård vid Vilhelminahemmet under de kommande åren.

Ola Wahlsten

Fakta/Tuberkulos

Även kallad TBC, är en infektionssjukdom som oftast orsakas av tuberkelbakterien Mycobacterium tuberculosis. Tuberkulos drabbar framförallt lungorna, men kan även angripa andra organ som centrala nervsystemet, könsorganen, blodet, skelettet, leder eller huden. Tuberkelbakterien upptäcktes och renodlades 1882 av Robert Koch. Han fick nobelpriset i medicin 1905. Ända fram till 1975 vaccinerades barn i Sverige mot sjukdomen.

Skarp kritik mot chef i Norberg från visselblåsare

I en visselblåsning till Norberg kommuns ledning riktas skarp kritik mot en chef inom socialförvaltningen för att misshushålla med skattemedel och rekrytera kompisar som påstås sakna adekvat kunskap.

I visselblåsningen hävdas att chefen rekryterar konsulter istället för att anställa personal och att dessa har fått uppdrag som förlängts under lång tid istället för att annonsera efter ersättare, vilket inneburit höga arvoden och underskott för verksamheten.

”Skattemedlen och konsultlöner kunde använts till att främja att medarbetare vill stanna kvar och arbeta för Norbergs kommun. Resultat är nu att personal fortsätter söka sig från kommunen”, står det i brevet, där chefen anklagas för att ha anställt personal som hen umgås privat med, på längre tider än nödvändigt.

”Dessa personer bidrar till missförhållanden på arbetsplatsen genom arrogant, spydigt och maktposerande beteende. Dessutom har de inte den kunskap utifrån förvaltningsrätt, lagar och förordningar som är krav för att vara anställda på de premisser de är. Genom okunskap skapar det missförhållanden för medarbetare genom otrygg arbetsmiljö och okunskap, där de ställer till det för handläggarna, genom att gå in och bestämma om ändringar till beslut som innebär att klienter hamnar mellan stolarna, går emot de lagar och förordningar vi arbetar utifrån och skapar misstro hos politiken”, står det vidare.

Enligt visselblåsaren är upplevelsen från personal att chefen håller dessa anställda bakom ryggen genom att ingen åtgärd genomförs och att personal önskar att kommunledningen och politiken hade mer insyn i arbetsmiljön och kräver åtgärd snarast innan ytterligare personal säger upp sig och ”det blir svårt att rekrytera utifrån de rykten som åter börjat cirkulera till andra närliggande kommuner”.

Fagerstaborna tar ut mer kontanter än snittet i länet

Under första halvåret 2023 tog varje västmanlänning i genomsnitt ut 493 kronor i månaden ur Bankomats kontantautomater. Men i Fagersta tog man ut mer – 710 kronor i snitt.

Motsvarande siffra för våren 2022 var 571 kronor i Västmanland. Uttagen av kontanter minskade därmed med 14 procent i länet. Samtidigt som uttagen minskade under första halvåret 2023 ökade insättningen av kontanter med 6 procent, från 154 kronor per person och månad våren 2022 till 163 kronor per person och månad våren 2023.– Även om människor använder kontanter i allt mindre utsträckning så finns det ett stort samhällsbehov av en fungerande kontanthantering. Kontanter är framför allt nödvändiga för människor som befinner sig i digitalt utanförskap och för att samhället inte ska bli för sårbart i en krissituation, säger Johan Nilsson, kund- och marknadschef på Bankomat AB.

Den minskade efterfrågan på kontanter försvagar incitamenten för kommersiella aktörer att hantera kontanter, vilket har lett till att många företag som erbjuder kontanttjänster har dragit ner på eller upphört med sin verksamhet.

Under våren presenterades utredningen Staten och betalningarna, som bland annat haft i uppdrag att ta ställning till statens respektive näringslivets ansvar för kontanthanteringen. Slutbetänkandet bereds nu inom Regeringskansliet.


– Utredningen slår fast att staten ska ta ett större ansvar för kontanterna, men saknar tyvärr förslag på hur det ska gå till. Vad som konkret behövs är att staten finansierar de mest sårbara delarna av kontanthanteringen. Det handlar främst om manuella kontanttjänster, handelns kontanthantering och värdehantering, säger Johan Nilsson.

Dagens toppmatch inställd – Västanfors klart för tvåan

Många har sett fram emot dagens hemmamatch mellan serieledande Västanfors och tabellfyran Sköllersta, där Fagerstalaget skulle spela hem de poäng som krävs för uppflyttning till division 2. Men det blir ingen match.

I dag arrangeras VIF-dagen på Fagerliden med en rad ungdomsmatcher, hoppborg, tipspromenad, speed shooting, ansiktsmålning och godisregn.

Dagen skulle avslutas med matchen mellan Västanfors och Sköllersta IF, men på fredagen lämnade gästerna walkover, vilket ger VIF de poäng som behövdes för att få ett ointagligt försprång och därmed avancemang till tvåan nästa säsong. Bra förstås, även om det hade varit ännu roligare om publiken fått se laget spela hem segern. Tre omgångar återstår av säsongen.

Västanfors går upp i division 2. Foto: Jörgen Hjerpe

20 fall av svinpest konstaterade – nu inleds stor helginsats

Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, bekräftade på fredagskvällen 20 fall av afrikansk svinpest i Fagersta. Sökandet efter kadaver fortsätter och i morgon påbörjas omfattande sökinsatser i de yttre delarna av zonen. Efter helgen kommer bilden av smittans utbredning att vara tydligare.

Statsepizootolog Karl Ståhl

– Inför sökinsatserna i helgen ordnades i går ett informationsmöte i Fagersta och uppslutningen av jägare var helt fantastisk. Vi är väldigt många som jobbar tillsammans nu för att göra vad vi kan för att begränsa det här utbrottet, både på plats och centralt på myndigheter och inom olika organisationer, säger Karl Ståhl, Statsepizootolog.

– Det gäller många olika områden, allt från att söka efter och provta ruttnande kadaver och få till avtal om ersättningar, till att få dataflöden och visualisering på webben att fungera. Alla bitar är nödvändiga för att det ska fungera. Att se hur alla bidrar är rörande, jag vill verkligen rikta mitt tack till alla som är med, påpekar Ståhl.

Staten ger 176 miljoner i stöd till region Västmanland

Regeringen kommer i statsbudgeten att presentera ett stödpaket till Sveriges regioner och kommuner på tio miljarder kronor. Syftet är att mildra de ekonomiska effekter som sektorn står inför. För Region Västmanland innebär stödpaketet ett tillskott på 176,6 miljoner kronor.

Stödet från regeringen kommer i en tid då samtliga regioner förutspår ekonomiska underskott under innevarande och/eller kommande år. För Region Västmanlands del är den utmanande ekonomiska situationen inget undantag och regionen beräknas att göra ett underskott under 2023 och 2024.

– Region Västmanland arbetar hårt för att hantera de ekonomiska utmaningar vi ställts inför. Regeringens stödpaket är ett välkommet steg i rätt riktning i en tuff ekonomiska tid.Samtidigt måste vi fortsätta och intensifiera vårt eget arbete med att få en ekonomi i balans, säger Mikael Andersson Elfgren, regionstyrelsens ordförande (M).

V: Låt regionens personal åka billigare

INSÄNDARE

Region Västmanland är en av länets största arbetsgivare som har musklerna att göra viktiga insatser för klimatet och samtidigt underlätta för personalen. Vänsterpartiet föreslår därför att regionen ska göra det billigare för regionens cirka 7 000 anställda att åka med länets kollektivtrafik.

För att begränsa jordklotets uppvärmning och de allvarliga konsekvenser som det medför måste koldioxidutsläppen minska kraftigt. En viktig del är att minska användningen av fossila bränslen. Västmanland har en uttalad ambition att vara en miljö- och klimatförebild, vilket innebär att de nationella klimatmålen ska överträffas eller uppnås tidigare här än nationellt.

Ett naturligt steg i den riktningen är att underlätta för den egna personalen att ta sig till och från jobbet med buss eller tåg. Idag har 43 procent mindre än 5 km till jobbet. Det skulle också vara ett sätt att komma till rätta med parkeringsproblemen vid sjukhuset i Västerås, samtidigt som förmånligt resande är en del i att vara en attraktiv arbetsgivare. En tredjedel av medarbetarna svarar att de skulle åka mer kollektivt med rabatterade resor via arbetsgivaren.

Flera andra regioner har redan infört förmånliga kollektivtrafikkort för sina anställda, antingen genom förmånsbeskattning eller avdrag på lönen, och övriga regioner som har tillfrågats anser att det vore önskvärt att införa. Förra politiska styret valde att utreda vårt förslag och frågan kommer upp igen på regionfullmäktige nu i september. Vi hoppas att det nya styret visar samma goda vilja att göra rätt vägval för klimatet.

Heidi-Maria Wallinder, regionråd för Vänsterpartiet

Felicia Granath, regionråd för Vänsterpartiet

Pratima Åslund, ledamot i kollektivtrafiknämnden för Vänsterpartiet

Elin Jansson blir ny kulturchef i Fagersta

Bibliotekschefen Elin Jansson blir ny chef för kulturen i Fagersta kommun efter Lena Sundholm, som även hade fritidssektorn under sitt ansvar. Nu delas de båda områdena upp.

– Det vi gör är att vi separerar kultur och fritid. Det kommer inte längre att vara en gemensam kultur- och fritidschef. Elin blir ny kulturchef där hennes uppdrag inom biblioteket kvarstår, och hon kommer även att ha kulturskolan organisatoriskt under sig, säger Kent Nilsson, avdelningschef för välfärd och service.

Elin Jansson, kultur- och bibliotekschef.Inom fritidssektorn kommer det att finnas en ny chef över fritidsgården och Fagerstahallen. Rekrytering pågår till den tjänsten (texten är korrigerad).
Hela förändringen ska vara klar till årsskiftet.

– Målet är att uppnå en tydligare organisation, med klart definierade chefsuppdrag samt kortare beslutsvägar, säger Kent Nilsson till FN.

Kraftig minskning pekar på att vildsvinen är färre än man trott

Det har talats om att det skulle hittas flera hundra pestdöda vildsvin runt Fagersta. Men hittills har bara 18 smittade upptäckts och populationen i området kan vara mycket mindre än vad man tidigare trott.

Ett tiotal friska vildsvin i Fagersta 25 augusti.

Hittills har Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, bekräftat 18 fall av afrikansk svinpest på vildsvin, alla inom en radie på två kilometer. I det område där fall redan hittats är förväntningarna att man ska hitta flera döda djur.

Sökandet efter kadaver i zonen fortgår och den kommande helgen kommer omfattande sökinsatser att genomföras även i de yttre delarna av zonen av ett stort antal jägare. Dessa kommer att bidra med viktig information för att förstå smittans utbredning, uppger SVA.

Filmen ovan visar ett tiotal vildsvin och togs utanför Fagersta på kvällen den 25 augusti i år, alltså innan det första fallet av afrikansk svinpest konstaterades. Sedan dess har antalet djur minskat kraftigt vid kameran och allt talar för att de är döda.

Här har de 18 smittade vildsvinen hittats.

Barnens kulturdagar får genomföras

Den förbjudna zonen sätter inga käppar i hjulen för Barnens kulturdagar som arrangeras i Karbenning i helgen.

Eftersom många utomhusevenemang ställs in på grund av förbudet att vistas i skog och mark har uppfattningen spritts att det även gäller arrangemanget i Karbenning. Men eftersom man håller till i och utanför den gamla skolan så är det fritt fram att genomföra dagarna.

Barnens kulturdagar är ett event där barn och vuxna får prova på olika aktiviteter och uppleva saker tillsammans. Nästa helg arrangeras dagarna som innehåller allt från prova-på-cirkus och pysselverkstad, till hinderbana och trollerishow.

Illa att skolan ser ut som ett övergivet plåtskjul

INSÄNDARE

Normalt så vill kommuner som har gymnasium visa upp en fin fasad i konkurrensen med andra orter om eleverna. Men det struntar man tyvärr i när det gäller Brinellskolan.

Skolans placering gör den väl synlig både för de som åker på riksvägen och de som cyklar eller går mellan Fagersta och Västanfors. I flera år har jag och många med mig undrat hur Fagersta kommun kan underlåta att hålla efter fasaden som både är bulig och lortig.

Det ger intrycket av att man gett upp om att vilja ha elever till Fagersta och då är det inte så konstigt att man går många miljoner back.

Moster Märta

Barn har rätt till information även om det som är skrämmande

Barn påverkas på olika sätt av gängvåld och skjutningar. För att möta den oro som unga kan känna kring detta har Lilla Krisinfo i samarbete med Bris och flera myndigheter samlat information och svar på frågor om gängkriminalitet.

– Barn har rätt till information om viktiga saker som händer i deras omvärld, särskilt när det är något skrämmande, säger Anna Toss, redaktör och projektledare på Lilla Krisinfo.

Ett av Lilla Krisinfos uppdrag är att informera barn om såna händelser och kriser i samhället som kan påverka deras liv och vardag på olika sätt. De pågående gängkrigen bedöms vara en sån händelse, inte minst eftersom det ofta rör sig om unga människor, till och med barn, som både utsätter andra och utsätts för det gängrelaterade våldet.

– Vi har sett att många barn oroar sig för gängvåldet och undrar hur det kan drabba dom själva eller människor dom känner, så vi skrev till olika berörda myndigheter och bad om hjälp att beskriva läget för barn och unga, säger Anna Toss, redaktör och projektledare på Lilla Krisinfo.

På Lilla Krisinfo, som är en del av MSB, kan barn och unga ta del av information om gängkriminalitet från bland andra Polisen, Socialstyrelsen och Stockholm stad. Myndigheterna besvarar frågor om varför det finns gängkriminalitet, varför så många unga dras in i gängen och vad myndigheterna gör för att få bukt med våldet.

– Vi hoppas att det ska få barn att förstå bättre varför det händer, vad dom själva kan göra för att inte dras in i gängens problem och vem dom kan prata med om dom känner sig oroliga, säger Anna Toss.

En av de andra aktörerna bakom insatsen är Bris (Barnens rätt i samhället). Till Bris vänder sig barn för att få stöd i sin situation, en del barn har även frågor om det som händer i samhället.

– Barn berörs på olika sätt av det våld som sker i offentliga miljöer. Barnet kan ha hört att vuxna pratar om det, men också sett eller hört något själv. Det kan ha varit något som hänt på skolgården eller där man bor. Det kan också handla om att barnet har ett syskon som har blivit skadat eller att barnet själv har blivit kontaktad av äldre kriminella. Det kan helt enkelt finnas olika skäl till att barnet har behov av att förstå det som händer, dessutom är information en rättighet som barnet har, säger Marie Angsell, sakkunnig socionom på Bris.

Om Lilla Krisinfo

Lilla Krisinfo är en del av Krisinformation.se och drivs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Syftet med Lilla Krisinfo är att nå barn som kan läsa med information i samhällskriser, hjälpa barn att bli bättre förberedda för kris och på sikt att själva vara en resurs i kris.

Tanja Hyving lämnar politiken i Fagersta

Gymnasieläraren Tanja Hyving valdes till ny ordförande för Liberalerna i Fagersta för drygt två år sedan. Nu flyttar hon till Luleå och partiet måste se sig om efter en ny ledare lokalt.

Liberalerna i Fagersta hade som Folkpartiet en tongivande roll under flera decennier på 1900-talet men fick ständigt ge sig oavsett vilka förslag man lade, då socialdemokraterna styrde med en rösts övervikt i fullmäktige och avfärdade det allra mesta från vänster till höger.

Men efter att väljarna gett sitt betyg åt det styret och vänstern tog över makten 1998 gick det lättare för Folkpartiet att få igenom förslag men partiet har ändå hamnat i skymundan där debatten mest kommit att stå mellan S och V lokalt.

Liberalerna i Fagersta har i dag bara ett mandat av fullmäktiges 35, men ingår sedan 2018 i koalitionen som förväntas rösta som S och M vill, exempelvis att sälja kommunhuset och hyra in sig på 25 år.

De gamla lysrörens tid är nu förbi

Lysrör och lysrörslampor innehåller det mycket giftiga ämnet kvicksilver, samtidigt som de är mindre energieffektiva än nya LED-alternativ. Därför har EU beslutat att de ska fasas ut. Det rör sig om många rör i bland annat skolorna som nu måste få dyrare, men mer hållbar belysning.

Lysrör och lysrörslampor finns i stor mängd framför allt i skolor, kontor, sjukhus och industrilokaler, men även i privata bostäder. Utfasningen sker i etapper som följer två EU-lagstiftningar. RoHS, direktivet om begränsning av giftiga ämnen, samt ekodesignförordningen för belysning som fokuserar på energieffektivitet.

Redan i februari 2023 inleddes utfasningen av kompaktlysrör med separata drivdon i enlighet med RoHS och utfasningen av T5 och T8-lysrör gäller från och med den 24 augusti. Den 1 september fasas T8-lysrör även ut av ekodesignförordningen.

– Syftet är att begränsa spridningen av kvicksilver och minska användningen av el. Vid byte till LED-alternativ kan elanvändningen för belysning i en lokal nästintill halveras. Med smart styrning är det möjligt att spara ytterligare 20–40 procent. På nationell nivå innebär det en besparing på cirka 2,5 TWh årligen när bytet är genomfört i sin helhet, säger Peter Bennich, senior rådgivare.

Så småningom kommer det inte längre gå att köpa lysrör och lysrörslampor som innehåller kvicksilver.  

– De lysrör och lysrörslampor som är i bruk och som finns i lager kan fortsätta att användas. Det är många ljuskällor med kvicksilver som ska bytas ut och det kommer ta flera år innan alla har ersatts av LED-belysning, säger Peter Bennich.

Att byta till LED-belysning är en smart investering. Det minskar kostnaden för både drift och underhåll. Merparten av de lysrör och lysrörslampor som behöver bytas ut finns inom offentlig sektor samt flerfamiljshus.

– Börja med att kartlägga befintlig belysning och behovet av att byta till ny belysning. Ett annat tips är att gå igenom lokalerna när de inte används för att se om ljuset är på när det inte behövs, säger Peter Bennich.

Fakta

  • Kompaktlysrör med externa drivdon fasades ut i februari 2023 via RoHS-direktivet. RoHS står för Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment.
  • T5- och T8-lysrör fasades ut från och med den 24 augusti via RoHS-direktivet.
  • Den 1 september fasas T8 även ut via ekodesignförordningen för belysning.
  • Genom att byta till energisnåla apparater och belysning samt isolera bostäder och optimera industriprocesser kan vi minska vårt energibehov. 

Konsult tas in för att utreda skolans kraftiga underskott

Fagerstas kommunledning är bekymrad över att underskottet skenar inom skolans område och tar nu in en extern konsult för att undersöka vad det beror på.

Under många år har Fagersta satsat extra på skolan med utbyggnader, tvålärarsystem, med mera, samtidigt som man tagit över gymnasiet i egen regi efter att samarbetet med Norberg och Skinnskatteberg i form av NVU skrotades. Motiveringen var att Fagersta inte ville hindras av de båda andra kommunerna från att satsa. Och skolan har varit prioriterad av de styrande i många år för att få fler att bli behöriga till gymnasiet.

Problemet är att man tappat kontrollen över ekonomin, samtidigt som de förväntade förbättrade studieresultaten i stort sett uteblivit. Kommunstyrelsen gav därför tidigare i år utbildningsnämnden i uppdrag att presentera hur man skulle få budgeten i balans, något som inte lyckats. Vid budgetuppföljningen före sommaren beräknades skolan redovisa ett underskott på hela 33 miljoner på en budget på drygt 366 miljoner när året är slut. Det anses ohållbart.

Därför kallar kommunen nu in extern hjälp in för att ta reda på varför skolan inte klarar att hålla sig inom ramen och var åtgärder kan sättas in. En faktor som nämnts är att löneökningarna varit större än beräknat, en annan är finansieringsmodellen för elever över 18, samt ökade kostnader för skolmat.

Snart är båtrampen på plats efter åratal av diskussioner

Så snart vattennivån sjunkit till normal nivå kommer den efterlängtade båtrampen att anläggas vid Aspens strand intill det gamla sågområdet i Västanfors. Allt material är inköpt och klart.

E-förslaget om en liten båtramp vid Aspen i Västanfors har tröskats i det kommunala maskineriet i över sex år. Fagersta kommun har genom åren fått in många önskemål om att anlägga en öppen sjösättningsramp i närheten av Simbadet. Kommunstyrelsen ställde sig redan 2017 positiv men förordade placering vid Skeppmoraviken bortom Uggelbo.

Här ska båtrampen placeras. I bakgrunden Simbadet.

En utredning visade dock att Skeppmoraviken har alltför många nackdelar för att kunna ha en allmän båtramp. NVK föreslog därför att den skulle placeras vid Simbadet. Kommunstyrelsen ställde sig fortsatt positiv till att anlägga en sjösättningsramp men uppdrog till NVK att ta fram förslag på alternativ, då man ansåg att varken Skeppmoraviken eller Simbadet var aktuella.

NVK:s direktion beslutade istället 2019 att föreslå att Västanfors Båtklubbs sjösättningsramp skulle nyttjas vid sjösättningar eftersom man inte hittade någon lämplig plats efter Sloghagsvägen, numera Sjövägen.
Men för att använda båtklubbens sjösättningsramp måste man ha tillträde till det inhägnade området, och det var inte poängen.

Ett av många undrande brev till FN om båtrampen.

Kommunstyrelsen beslutade i november samma år att ge NVK i uppdrag att anlägga en sjösättningsramp längs Sjövägen, någonstans utmed sträckningen mellan reningsverket och kurvan där den övergår till Bondevägen. Men efter att en namninsamling gjorts bland närboende om att inte ha den vid ”Bertils brygga” uppmanade kommunledningen i augusti förra året NVK att omgående hitta en plats längs den blivande strandpromenaden, gärna nära reningsverket.

Men NVK stod fast vid att det inte finns någon lämplig plats där eftersom det behövs en stadig väg och utrymme för att vända och förordade åter att rampen läggs antingen nedanför fotbollsplanen på det gamla sågområdet, eller vid termogaragen. Och då gav kommunstyrelsen med sig och accepterade NVK:s beslut. Man enades om platsen nedanför sågplanen.

Det går en grusväg från Parkvägen ned till stranden.

Så sent som i vintras verkade det därmed som att rampen skulle komma på plats inför årets sommar, men så blev det inte. Av miljöskäl får bygget bara ske mellan oktober och mars.

– Allt material till båtslipen är hemma. Jobbet är beställt av vår markentreprenör, dock har vi valt att avvakta tills det höga vattenståndet kommer till en mer normal nivå. Om vi har rätt förutsättningar i och med det, så kommer den att utföras i höst, säger Patrik Eriksson, enhetschef gatuservice vid NVK.

Kriminaliteten är ett hot mot företagsklimatet

INSÄNDARE

Ett gott företagsklimat är avgörande för Sveriges och Västmanlands utveckling. En fråga som allt oftare kommer upp när vi är i kontakt med företag är kriminaliteten. Frågan lyfts därför att den i allt större utsträckning har kommit att påverka förutsättningarna att driva företag i alla delar av Sverige, inte bara i storstäderna.

Kriminaliteten har blivit en viktig näringspolitisk fråga i så gott som alla kommuner. Näringslivets kostnader för kriminaliteten är stora. Därtill påverkar det arbetsmiljön och tryggheten negativt för både anställda och kunder. Brott mot företag har länge varit ett stort problem i Sverige. Handlare vittnar om omfattande köttstölder och notoriska snattare som kan fortsätta utan rättssamhället på allvar griper in.

Därtill har vi bygg- och anläggningsföretag som vittnar om hur stölder av maskiner från byggarbetsplatser och dieselstölder vid vägbyggen gör att arbetet tvingas stå still långa stunder. Det drabbar både företag och samhälle, i många fall även i form av ökade kostnader när det som stulits ska ersättas.

Norra Västmanland, har under senare tid drabbats av en mängd inbrott och stölder. Norberg har varit särskilt hårt drabbat. Många företagare och privatpersoner har nu fått ökade kostnader i form av självrisker, reparationer, larminstallationer, förlorad arbetsinkomst. Oförutsedda kostnader som drabbar både företag och privatpersoner hårt.

Trots att stöldligor har härjat i Sverige under lång tid saknade den tidigare socialdemokratiska regeringen handlingskraften och förmågan att komma åt problemet. Ett tydligt exempel på det är oförmågan att ge tullverket adekvata befogenheter och tillräckliga resurser för att upptäcka och stoppa utförsel av stöldgods vid gränsen.

Vi moderater tar företagens utsatthet för brott på stort allvar. Många av de frågor som den moderatledda regeringen nu arbetar med för att bekämpa och förebygga brott kommer att ha betydelse även för näringslivet. Avskaffade mängdrabatter, hårdare straff vid återfall i brott samt att fängelsestraff ska dömas ut i fler fall kommer innebära att mängdbrottslighet straffas hårdare och att skyddet för både privatpersoner och företag stärks. Tullverkets brottsbekämpande uppdrag ska stärkas och utförsel av stöldgods kriminaliseras. Lagen om tillträdesförbud till butik har tillämpats restriktivt och det kan finnas anledning att se över den lagstiftningen.

Därtill kommer regeringens mönsterbrytande åtgärder mot gängen – preventiva tvångsmedel, dubbla straff för gängkriminella, visitationszoner, anonyma vittnen och sänkt gräns för obligatorisk häktning – att minska även näringslivets utsatthet för gängrelaterad och andra former av organiserad brottslighet.

Den kanske allra viktigaste frågan för att minska näringslivets utsatthet för brott, liksom för att stärka trygghet och säkerhet för alla svenskar, är en mer lokalt närvarande polis i hela landet med förmåga och att klara upp fler brott. Regeringen kommer fortsätta utbyggnaden av polisen. Men det är nödvändigt att polisens resursförstärkningar används mer effektivt och att mer resurser når lokalpolisområdena.

Näringslivets förutsättningar är avgörande för att stärka svensk konkurrenskraft. Då är det nödvändigt att uppmärksamma den negativa påverkan kriminaliteten har för näringslivet. Regeringens politik inom området kommer göra skillnad men frågan förtjänar än mer uppmärksamhet.

Mikael Damsgaard (M), riksdagsledamot för Västmanlands län

Jan Johansson (M), Gruppledare Fagersta kommun

Anna Kramer (M), Gruppledare Norbergs kommun

Bo Öberg (M), Gruppledare Skinnskatteberg

Här ska de pestsmittade vildsvinen förbrännas

Som ett viktigt led i arbetet med att bekämpa den afrikansk svinpesten har Jordbruksverket upprättat en central för provtagning och förbränning av vildsvinskadaver vid Sänkmossen i Fagersta.

– Det är mycket viktigt att vi nu har en fungerande central på plats. Centralen är uppbyggd på ett sätt som innebär att vi kan utföra provtagning och förbränning på ett effektivt sätt och med en smittsäker transportkedja, säger Helena Sixtensdotter, insatschef på Jordbruksverkets operativa ledningscentral.

Kadavren transporteras in till provtagningstältet ett i taget. Veterinär genomför provtagning av kropparna. Proven transporteras en gång per dag till Statens veterinärmedicinska anstalt för analys. Efter provtagning är kadavret färdigt för destruktion genom förbränning i den stora ugnen som klarar runt ett halvt ton i timmen. För att använda förbränningsugnen effektivt lagras kadavren i kylrum på centralen tills tillräckligt många kan brännas.

Centralen är uppbyggd för att säkra att smittämnen inte sprids vidare. Området är indelat i rena orena och rena zoner. Alla som deltar i arbetet – från sökandet i skog, via transport av kadaver till hantering på centralen, provtagning och förbränning utbildas i hur de ska följa smittskyddsrutiner. Alla transporter, utrustning med mera saneras när de lämnar smittad zon

Kost och livsstil stora riskfaktorer för hjärtinfarkt och stroke

Förhöjda värden för blodtryck, blodsocker, blodfetter och övervikt ökade risken att drabbas av allvarlig hjärtkärlsjukdom med 40 procent – och risken för förtida död med 35 procent. Det framgår av långtidsuppföljningen av en västmanländsk studie från 90-talet.

Resultaten fick stor uppmärksamhet på den europeiska kardiologikonferensen nyligen, och har även uppmärksammats av Dagens Medicin, CNN och engelska tidningen The Guardian.

– Våra resultat understryker vikten av tidig upptäckt av dessa tysta men på sikt allvarliga riskfaktorer, till exempel genom att erbjuda riktade hälsosamtal och hälsoundersökning. Det möjliggör tidiga insatser i form av stöd till förändrade levnadsvanor och adekvat läkemedelsbehandling vid avvikande värden, säger forskaren Lena Lönnberg.

Under åren 1990-1999 deltog drygt 34 000 invånare i Västmanland i studien Westmannia cardio vascular risk factor study, WICTORY, under professor Jerzy Lepperts ledning.

Under en tioårsperiod erbjöds samtliga invånare en hälsoundersökning det år de fyllde 40 eller 50 år. Bland annat genomfördes blodprovstagning, och mätning av blodtryck, vikt och midjemått, samt att deltagarna fick fylla i frågeformulär om sina levnadsvanor. De som hade avvikande värden remitterades åter till sina vårdcentraler.

Under den i snitt 27 år långa uppföljningstiden framgår det att personer som hade flera riskfaktorer samtidigt löpte 40 procent ökad risk att drabbas av allvarlig hjärtkärlsjukdom och 35 procent högre risk för förtida död – jämfört med kontrollgruppen som saknade riskfaktorerna. Dessutom drabbades de av hjärtkärlsjukdom i snitt 2,3 år tidigare än jämnåriga utan riskfaktorer.

Skinnskatteberg höjer mest och är dyrast i länet

Fjärrvärmepriserna når nya rekordnivåer. Under 2023 har fjärrvärmebolagen i Västmanland höjt priserna med i genomsnitt 5,2 procent. Solör Bioenergi i Skinnskatteberg höjer mest med närmare 19 procent och har nu dyrast fjärrvärme i länet. Det visar den årliga Nils Holgerssonundersökningen.

Solör Bioenergi höjer priset i Skinnskatteberg med 18,9 procent, mest i länet. Följt av Västra Mälardalens Energi i Köping där priset höjs med 10,3 procent. I Arboga ligger Västra Mälardalens Energis fjärrvärmepris däremot kvar på samma nivå som förra året. Även i Sala ligger fjärrvärmepriset stilla.– Aldrig tidigare har vi sett så stora prisökningar på fjärrvärme som i år. Det är klart att det blir kännbart för kunder när värmekostnaderna stiger så dramatiskt på kort tid, säger Louise Wall, ordförande i Nils Holgerssongruppen.

– Fjärrvärmen i Solör Bioenergi fjärrvärmenät i Skinnskatteberg är nu dyrast i länet och närmar sig 1200 kr/MWh-gränsen snabbt. Billigast är fjärrvärmen i Köping. Skillnaden mellan det dyraste fjärrvärmen i Skinnskatteberg och den billigaste i Köping är nu närmare 60 procent. – Fjärrvärmebolag har naturligt monopol på fjärrvärmen i sitt geografiska nät och det gör det i praktiken omöjligt att byta leverantör. Att gå över till en annat uppvärmningssätt kräver mycket av fastighetsägare. Det är uppenbart att konsumentskyddet på fjärrvärmemarknaden behöver stärkas, säger Louise Wall.

– Fjärrvärmemarknadens uppbyggnad är komplicerad. Regeringen bör därför låta utreda hur kundernas ställning kan bli starkare och i närtid återkomma med förslag som stärker konsumentskyddet.

Sedan år 1996 ger Nils Holgerssongruppen årligen ut rapporten ”Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige”. I rapporten ”förflyttas” en bostadsfastighet med 15 lägenheter genom landets samtliga 290 kommuner för att jämföra kostnader för sophämtning, vatten och avlopp, el och uppvärmning. Gruppens medlemmar är Bostadsrätterna, Fastighetsägarna, HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och Sveriges Allmännytta.

Fagersta golfklubb gjorde inget fel – banan öppnas igen

Fagersta golfklubb utsattes för en skur av kritik för att man arrangerade en tävling på lördagen när Fagersta placerats i zonen där vildsvinspest finns. Men kritiken var obefogad och nu öppnar man igen efter samråd med Jordbruksverket.

– Vi är fast beslutna att göra allt som står i vår makt för att bekämpa spridningen av svinpest och samtidigt säkerställa en trygg golfupplevelse för våra medlemmar och besökare, säger Joakim Johansson, ordförande för Fagersta GK. Vi följer noggrant Jordbruksverkets rekommendationer för att minimera risken för smittspridning.

Från i dag har golfbanan öppet igen.

Golfklubben påpekar i ett pressmeddelande att svinpest är en allvarlig sjukdom och att det är av yttersta vikt att alla berörda parter arbetar tillsammans för att bekämpa den. Fagersta GK tar sitt ansvar på största allvar och har vidtagit flera åtgärder för att minimera risken för smittspridning på golfbanan.

Klubben har infört riktlinjer för rengöring av utrustning som måste följas strikt. Eftersom smittspridning kan ske genom förorenad utrustning, är det av största vikt att alla medlemmar och besökare följer dessa. Om rengöring av utrustning inte följs kan åtgärder komma att vidtas för att säkerställa att smittspridning inte sker.

Här följer de rekommendationer som gäller för golfbanan i Fagersta från Jordbruksverkets smittskyddshandläggare, veterinär Maria Cedersmyg:

• Skodon, kläder och utrustning som har använts på golfbanan bör tvättas rent med vatten och borste så att de blir rena från all synlig smuts. De ska vara så rena att man kan använda dem inomhus. Var extra noggrann med sulor på peggade skor och med hjul på vagnar.

Det är åtta kilometer mellan smittfallen och golfbanan.

Det finns naturliga skyddsbarriärer mellan centrum för smittan och golfbanan i form av Strömsholms kanal samt ett antal bostadsområden. Om Jordbruksverket upptäcker en smittad gris som närmar sig golfbanan kommer vi att inleda en diskussion om eventuella åtgärder. Det är cirka åtta kilometer mellan smittan och Fagersta Golfklubb och man tror att smittan skall sprida sig ca 1,5-2 kilometer per månad.

– Att vi nu har öppet är i enlighet med Jordbruksverkets riktlinjer, och vi har haft en kontinuerlig dialog med myndigheten angående vår verksamhet. Vi kommer fortsätta att anpassa oss efter deras rekommendationer, påpekar Joakim Johansson.

Det är inte alla som sörjer att vildsvinen försvinner

INSÄNDARE

Vår familj tillhör de som fått sina trädgårdar i Västanfors sönderbökade av vildsvin i sju års tid och när inte jägarna klarat av att hålla beståndet nere så kommer den här svinpesten faktiskt som en skänk från ovan för många av oss.

Redan för tio år sedan hörde man folk i Fagersta tala om att vildsvinen utfordrades av jägare för att de skulle bli fler och sedan goda söndagsmiddagar. Men det spårade ur och vi är många som fått våra gräsmattor och trädgårdsland helt förstörda av vildsvinens framfart, ända från Sundbyberg till Hindric Pers.

Det har varit otaliga nyhetsinslag i tv, radio och tidningar om förtvivlade villaägare som gång på gång fått påhälsning av dessa djur som blivit alltmer närgångna. Myndigheterna har liksom jägarna stått handfallna men nu blev det fart på dem och anledningen är förstås att det finns risk för att uppfödningen av tamgrisar riskerar att drabbas.

Men naturens gång gör att vi efter alla år äntligen slipper titta ut på morgonen och se trädgårdarna helt förstörda av vilddjuren och jägarna kan tjäna en hacka på att leta efter döda svin istället för att skjuta dem.

Nöjd trots allt

Filip från Per-Ols uttagen till Talang 17

På måndagen reste Filip Wiik till Mariestad för att deltaga på Talang 17, som är en del av Svensk Innebandys utvecklingstrappa och arrangeras regionalt en gång per år.

Cirka 30 spelare som går andra året på gymnasiet tas ut till varje läger där det varvas teori och praktik och leds av förbundskaptenerna för U19-landslagen.

Syftet med Talang 17 är dels att förmedla framgångsfaktorer kring en framtida elitkarriär. Men också att ge fler spelare en första kontakt med landslagsverksamheten för att förstå vilka spelarbeteenden och förväntningar som finns kopplat till ett U19-landslag.
Förutom förbundskaptenernas närvaro deltar några U19-landslagsspelare för att tydliggöra kopplingen till landslaget i en form av mentorskap.

Fagersta bekostar inte hiss till Norrby teater

Fagersta kommun kommer inte att finansiera någon hiss till Norrby teater. Det står klart efter att budgetberedningen behandlat ansökan.

Det är inte möjligt för rullstolsburna att ta sig upp till övervåningen på teatern där föreställningarna spelas och Norrbys styrelse har ansökt om att Fagersta kommun bekostar en handikapphiss.

Men så blir det inte, bland annat på grund av det ekonomiska läget. Budgetberedningen föreslår att ansökan om en handikapphiss avslås och att Norrby istället kommer in med en ansökan om ett föreningslån, samt uppmanar att ansöka om bidrag hos exempelvis Allmänna arvsfonden.

Jägarna får 300 kronor i timmen för att leta döda vildsvin

De jägare som ingår i det organiserade arbetet med att söka igenom den smittade zonen efter vildsvin och som har gått en utbildning på plats kommer att få cirka 300 kronor per timme i ersättning av svenska staten.

Den kommer också att betalas ut retroaktivt till dem som varit med och sökt sedan slutet på förra veckan. Det meddelar Jordbruksverket som återkommer med mer information om ersättningen och hur man söker den. De jägare som är med i arbetet kommer att få detaljerad information.

Vid utbrottet av afrikansk svinpest kan det vara andra som påverkas av restriktioner än djurägare. Jordbruksverket håller på att utreda frågan om ersättning till dessa grupper.

Middagsmöte i Fagersta om kriserna i länet

Landsbygdsminister Peter Kullgren (KD) besökte under måndagen Västmanland. Statsrådet ägnade dagen åt att besöka översvämningsdrabbade delar av Sala, samt träffade representanter för företag och allmänheten i den smittade zonen kring svinpestutbrottet i Fagersta.

Under kvällen fick lokala representanter från Kristdemokraterna chansen att ställa frågor till landsbygdsministern om regeringens agerande i det utsatta läget.

Landsbygdsministern på middag i Fagersta.

Regionrådet Elin Granqvist (KD), med ansvar för turismfrågor, var en av deltagarna och lyfte besöksnäringens villkor, där tidiga uppskattningar talar om bortfall uppåt en miljon kronor i veckan.

– Att landsbygdsministern så snabbt prioriterar att besöka länet visar att en snabb lösning för vår drabbade företag är prioriterad av regeringen, säger Elin Granqvist. Restriktionerna i delar av länet är en katastrof för många, både personligt och ekonomiskt. Med så många drabbade blir det snabbt stora summor i intäktsbortfall inom besöksnäringen, precis som för lantbruk och skogsbruk. Vi måste arbeta snabbt för att minimera de långsiktiga konsekvenserna.

Lars-Göran Bärling (KD) bor själv i det avgränsade området och välkomnade Peter Kullgrens besök.

– Det känns oerhört viktigt att regeringen både agerar i sak och tar sig tid att komma hit för att besöka oss som bor och lever här på plats. Peter lyfte både på presskonferensen och i vårt samtal jägarnas viktiga arbete och jag kan bara instämma. Oerhört många har kämpat dag och natt i allmänhetens tjänst och förtjänar all vår tacksamhet.” säger Lars-Göran Bärling, gruppledare för KD i Surahammar.

– Regeringen har agerat kraftfullt med att maximera och möta upp EU stödet mot översvämningarna i augusti när man ändrade krisstödet mot torkan till att även täcka översvämningar. Jag tror att många länsbor uppskattar att Peter var här och besökte de översvämningsdrabbade områdena här i Västmanland, säger Samuel Stengård (KD).

– Kriser föder ofta en speciell sorts gemenskap och engagemang, inte minst ser vi det med de ovärderliga insatserna som jägarna gör nu i samband med den Afrikanska svinpesten här i de norra länsdelarna. Jag är glad att landsbygdsministern kunde komma hit och ta del av och se situationen på plats. Nu bygger vi upp Västmanland tillsammans igen.

27 döda vildsvin hittade och fler jägare behövs i sökandet

Det är en besvärlig uppgift de frivilliga jägarna har att meter för meter, ibland i mycket svår terräng, leta efter döda vildsvin. Hittills har de hittat 27 döda djur och i går kväll anmälde sig fler jägare som behövs för att söka i den avspärrade zonen.

Flera hundra personer deltog vid informationsmötet i Fagerstahallen i går kväll.

På måndagskvällen bjöd Jordbruksverket in allmänheten till Fagerstahallen för att informera om vad som gäller, samt svara på frågor. Det var mycket att ta in för åhörarna som fick veta att expertisen på området vildsvinspest förberett sig i åtta år för att det här skulle hända.

Man var dock inte alls beredd på att utbrottet skulle ske just i Fagersta, där populationen vildsvin trots allt inte är särskilt stor, men är tillfreds med att de smittade djuren hittats inom ett begränsat område och att det inte finns några större uppfödningar av tamgris i trakten.

Veterinär Maria Cedersmyg.

Det klargjordes tydligt att all vistelse i skog och mark är förbjuden för att inte sprida smittan vidare och på frågan om vad de som bor i ett hus ute i skogen ska göra, blev svaret att de måste hålla sig på tomten och på vägen dit. Hur länge är det ingen som vet, allt hänger på hur smittan sprids och om den även skulle hamna utanför det avspärrade området. Men minst ett år lär det dröja.

Maria Cedersmyg, smittsskyddshandläggare på Jordbruksverket, talade länge och väl om varför det är så viktigt att ta smittan på största allvar och redogjorde för bekämpningens principer och målet att till varje pris hålla smittan borta från tamgrisar.

– Om man inte är säker på att kunna skydda grisproduktionen och vi hade haft grisarna kvar och sjukdomen kommit in där, då hade det blivit en så dramatisk effekt på hela grishållningen i hela Sverige, framför allt vår export, att det hade blivit en mycket svårare situation, sa hon om beslutet att avliva alla tamgrisbesättningar inom den avspärrade zonen.

Frågan om ekonomisk ersättning för arbetet kom upp under mötet, liksom om ersättning till de näringsidkare inom olika branscher som redan drabbas av intäktsbortfall. Om detta ska landsbygdsministern återkomma när alla regelverk gåtts igenom.

Det rådde dock allmänt en försiktig optimism hos expertisen som behöver fler jägare till sin hjälp för att arbetet med att hitta döda djur ska kunna fortgå med oförminskad kraft. Och ett stort antal jägare anmälde sitt intresse och träffade efter mötet de ansvariga för smittbekämpningen.

Tjejkväll med Ramona Karlsson hos Fagersta MK

På måndag arrangeras en digital tjejkväll hos Fagersta motorklubb där rallyföraren Ramona Karlsson medverkar för att ge inspiration att engagera sig i sporten.

Allt fler tjejer intresserar sig för att bli aktiva inom rallysporten och nu vill man locka fler i Fagerstatrakten genom denna tjejkväll. Hon kommer att berätta om hur det är att vara kvinna i en mansvärld, vikten av att följa sin passion, att hantera press, att bygga självförtroende, samt mental träning och entreprenörsskap.

Ramona Karlsson vann som första svenska kvinnliga förare ett SM-rally tillsammans med sin co-driver Miriam Walfridsson. 2012 blev hon första svenska kvinnliga förare att driva ett eget team i Rally-VM.

Under VM-deltävlingen på Nya Zeeland låg hon på andra plats när bilen fattade eld och de tvingades bryta rallyt. 2013 blev hon första kvinnliga förare att köra en WRC-bil under tävling och utsågs samma år till Årets rallyförare av tidningen Bilsport.

Träffen sker i motorklubbens lokal, men det går också att delta hemifrån om man vill det. Här är länken till anmälan:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrEMhzl29q1Jo2mINDR_yP6j3NOYxjLKKwC8jCVM7ZeVZ0Vw/viewform

13 vildsvin konstaterat smittade

Statens veterinärmedicinska anstalt påvisar allt fler smittade vildsvin inom zonen. Efter att proven från de kadaver som provtogs under gårdagen har analyserats är det nu totalt tretton säkra fall av afrikansk svinpest hos vildsvin.

Provtagning av dött vildsvin i zonen inFagersta. Foto: Estelle Ågren/SVA.

– Som vi berättade igår är det helt enligt förväntan att vi hittar fel positiva fall inom området. Sökandet efter kadaver fortsätter och enligt plan och nu börjar sökandet i området runt det först påvisade fallet. Sökområdet kommer att utökas allt eftersom. Det är en svår terräng och de deltagande jägarna gör ett fantastiskt arbete, säger statsepizootolog Karl Ståhl.

På SVA:s webbplats finns en karta med övervakningen av afrikansk svinpest som uppdateras dagligen. Två av kadavren var upphittade intill varandra och ser på kartan ut som en prick, men det rör sig om två djur.

Alla tamgrisar i smittområdet ska avlivas

Alla tamgrisar i den smittade zonen i norra Västmanland ska avlivas. Det meddelade Jordbruksverkets överdirektör Jan Cedervärn på pressträffen i Fagersta.

Det förekommer olika bud i media om hur många tamgrisar det egentligen rör sig om, men enligt de senaste uppgifterna handlar det om sex besättningar inom området och högst 120 djur.

Det beskrevs som ett nödvändigt beslut för att inte få in den afrikanska svinpesten i tamdjursbeståndet inom den smittade zonen. Grisägarna kommer att kompenseras ekonomiskt för förlusten.

Ministern uppmanade alla att följa restriktionerna

– Det är viktigt att alla gör allt vi kan för att förhindra att den här smittan sprids vidare. Det framhöll landsbygdsminister Peter Kullgren när han besökte Fagersta på måndagen.

Han var på plats för att få en uppdatering av läget av myndigheterna, träffa berörda skogsägare, grisbönder, jägare, med mera.

– Jag är glad att vi i Sverige har en god beredskap för att bekämpa denna allvarliga smitta som nu begränsar människors frihet mycket. Och det är viktigt att man följer de de hårda restriktionerna, annars kommer ännu större områden att drabbas, sa ministern och betonade att regeringen tar situationen på största allvar.

När det gäller ersättningar till drabbade ska Jordbruksverket återkomma.

Norbergs kommun upp i stabsläge

Kommunchef Christian Foster har beslutat att Norbergs kommun går upp i stabsläge
i dag med anledning av den pågående afrikanska svinpesten.

Anledningen till beslutet är för att säkerställa kommunens förmåga att:

– bistå jordbruksverket med insatser kopplade till det akuta skedet av ASF samt

– säkerställa adekvata resurser för information och stöd till näringsliv, föreningsliv och allmänhet.