LSS-boenden byggs i Kolarbyn och Rönningen

Fagersta får två nya LSS-boenden. Det första byggs i bostadsområdet Rönningen och det andra vid Bäckens park.

Parallellt med projekteringen av det nya äldreboendet på Norrby har NVK tillsammans med byggkoncernen Serneke även projekterat för nya gruppbostäder inom LSS-omsorgen.

Det första boendet kommer att byggas på Rönningen där detaljplanen medger bostäder och kommunen äger marken. Det andra är planerat att byggas intill Bäckens park bakom Norbergsvägen 21.
Under året påbörjar Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning arbetet med att ändra detaljplanen för att möjliggöra ett LSS-boende även där.

LSS-boende innebär en bostad som är anpassad för personer med fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar och det finns personal som hjälper de boende med dagliga behov. LSS-boendet får inte likna en institution utan ska fungera som personens privata hem. De på LSS-boendet har rätt till fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter.

%d