Möjligheter saknas för att starta nytt riksidrottsgymnasium i Fagersta

Fagerstas politiska ledning uppdrog i höstas åt utbildningsnämnden att ta fram förslag på ett riksidrottsgymnasium och möjliga inriktningar av detta på Brinellskolan från och med höstterminen 2023. Men beskedet är att det inte är möjligt att starta något.

Fagersta drev framgångsrikt ett riksidrottsgymnasium inom vattenskidor och wakeboard i 20 år med hela landet som upptagningsområde, innan det plötsligt lades ned strax innan skolstarten hösten 2020 efter anklagelser om en sexistisk och alkohol- och drogvänlig kultur. Något som tillbakavisades starkt av de som ansvarade för utbildningen.

Skolledningen kritiserades för att inte ha kontaktat politikerna innan det hastiga beslutet, som ledde till att Fagersta försvann som centrum för wakeboardåkandet och kommunen miste ett dragplåster. Nu vill man försöka få ett nytt riksidrottsgymnasium, något som kräver mer än vad Fagersta kan erbjuda i avsaknad av någon elitsatsande idrottsklubb.

”För att bli riksidrottsgymnasium behöver skolan och kommunen ha ett antal förutsättningar på plats. Bland annat måste det finnas elitsatsande idrottsförening med tränare med elitkompetens i kommunen, ett samarbete mellan skolan och föreningen måste vara upparbetat, passande träningsanläggningar som lämpar sig för träning och tävling på elitnivå måste finnas i närmiljön samt att ett antal elitsatsande elever/ungdomar måste gå i skolan, både nu och i framtiden”, konstaterar gymnasiechef Karin Drake i utredningen.

Däremot, menar hon, kan Brinellskolan försöka att utveckla skolans idrottsinriktningar för att kartlägga om det finns potential att utveckla en utbildning inom någon av idrotterna till en nationellt godkänd idrottsutbildning, NIU. Denna process beräknas dock ta flera års arbete i anspråk.

Ett omfattande arbete med att genomlysa Brinellskolans verksamhet pågår. En satsning på riksidrottsgymnasium eller NIU kan därmed inte prioriteras med befintliga resurser.
Förvaltningen föreslår att nämnden antar yttrandet för att överlämnas till budgetberedningen.

%d bloggare gillar detta: