Moderaterna överklagar beslutet att sälja Prästgården

Moderaterna i Skinnskatteberg överklagar fullmäktigebeslutet den 6 mars att kommunen ska sälja Klockarbergsvägen 8, även kallad Prästgården, till Statens bostadsomvandling för en krona och teckna avtal om omvandling till boende för äldre.

Den 16 maj 2022 beslutade kommunfullmäktige liknande i samma ärende. Det överklagades till förvaltningsrätten som upphävde beslutet eftersom det innebar ett statsstöd och stod i strid med lagen.

”Vi finner att ovanstående beslut är samma beslut som förvaltningsrätten upphävde och att de handlingar som tillkommit inte förändrar skälen förvaltningsrätten hade för avgörandet i det tidigare ärendet: Vi, klagande anser, trots ny beredning av ärendet i kommunstyrelsen, att beslutet fortfarande är i strid med lag. Inget har i beredningen tillförts ärendet som skulle medföra att de synpunkter förvaltningsrätten framförde i sin dom har bemötts”, säger Marie Tollefsen Markström och Bo Öberg i överklagandet.

De påpekar att handlingarna i ärendet skickades ut dels samma dag, ett värdeutlåtande, dels under sittande möte en tjänsteskrivelse och att fullmäktiges ledamöter inte haft möjlighet att läsa in sig på ärendet. Samt att det inte framgår av dokumentet om det i informationen från Skinnskatteberg till uppdragstagaren framgått att kommunen hade flera budgivare på fastigheten då den låg ute till försäljning, varav det högsta budet var 5,5 miljoner kronor.

”Enligt klaganden är ett försäljningsvärde på den öppna marknaden det troliga marknadsvärdet, det talar om vad marknaden faktiskt är villiga att betala. Därav finns det skäl att, som Förvaltningsrätten skrev i domen, anta att marknadspriset för fastigheten vida överstiger den avtalade köpeskillingen med SBO”, påpekar de vidare.

%d bloggare gillar detta: