Vänstern backade om kravet på fler arvoderade politiker i Fagersta

Ersättarna kommer inte att få delta i arbetsutskottens möten, som Vänstern föreslagit. Det beslutade fullmäktige på måndagskvällen. Men Sverigedemokraterna opponerade sig.

Ann-Christine Andersson, V, förklarade att hon ändrat sig och drog tillbaka sitt förslag om att även ersättarna skulle få sitta med vid sammanträden i kommunstyrelsens tre utskott. En orsak är kostnadsökningen eftersom alla mötesdeltagare har rätt till både arvode och ersättning för förlorad arbetsförtjänst.

Medan Peter Lilja, SD, menade att det gynnar demokratin om fler ögon och öron är med vid mötena och att det är ett nollsummespel om även ersättarna får delta eftersom flera är pensionärer. Han fick mothugg från Socialdemokraterna.

– Det är inte ett nollsummespel nånstans med tanke på att arvode ska betalas ut i vilket fall. Och framför tycker jag ju ett det skickar helt fel signaler att vi skulle bredda politikerverksamheten. Och det är ju rejält, det är inte frågan om att det är någon enstaka procent, utan det är ju på en väldigt hög procent som vi skulle utöka vår politikernivå, sa Niclas Bergström, S.

Och fullmäktiges beslut blev att behålla nuvarande system där ersättare går in vid utskottsmöten endast då någon ordinarie är förhindrad att delta.

%d bloggare gillar detta: