SD: Vindkraftsparker ödelägger friluftslivet

INSÄNDARE

Runt om i vårt land uppförs allt fler vindkraftsparker, särskilt på landsbygden. I Skinnskatteberg har vi en politisk majoritet som är emot storskalig vindkraft.

Storskaliga vindkraftsparker innebär en negativ utveckling för bland annat förvaltandet av sårbar natur, djurliv och friluftslivets förutsättningar. 

Friluftsrörelsens situation under pandemin har varit hårt ansträngd. Då regeringen prioriterat andra områden har friluftsorganisationerna stått utan ekonomiskt stöd. När fler storskaliga vindkraftsparker byggs förvärras situationen ytterligare.

Tyvärr byggs vindkraftsparker även i områden med högt natur- och kulturvärde. Det innebär att utvecklingsmöjligheterna minskar, liksom även attraktionskraften. Friluftslivet och turismen riskerar att minska samtidigt som det enorma natur- och kulturvärdet förstörs. Naturen, utsikten, tystnaden och orördheten upphör att existera. Dessutom får kartor för områdens turism ritas om. 

Regeringen motiverar ofta vindkraftssatsningar med ”den gröna omställningen”. Här är det tydligt att regeringens definition av grön omställning i praktiken innebär en förstörelse av våra gröna miljöer. Sverigedemokraterna kommer aldrig stötta den anti-gröna omställning regeringen så desperat försöker uppnå. Vi slår vakt om värdet av vårt lands fantastiska natur och friluftsliv. Sverige är värt mer än satsningar på ineffektiv och instabil energiförsörjning, särskilt om man på riktigt strävar efter en hållbar miljöpolitik. 

Bo Broman (SD), kulturpolitisk talesperson

Ewa Olsson Bergstedt (SD), gruppledare Skinnskatteberg

%d bloggare gillar detta: