SD:s landsbygdspolitik behövs i Fagersta och Skinnskatteberg

INSÄNDARE

Sverigedemokraternas landsbygdspolitik behövs för Skinnskatteberg och Fagersta, vi behöver säkerställa att företag på landsbygden får bra förutsättningar för att bedriva verksamhet.

Sverige har gjort sig känt för innovationer och högteknologisk industri. Sådant som skapat förutsättningar för oss att utvecklas också som välfärdsnation. Ett Sverige som bortom storstadsregionernas myller består av skärgård, kustlandskap, bördiga jordar, kala fjäll och milsvida skogar.

Här har driftiga entreprenörer skapat välstånd och gör så än idag. Här har smarta innovatörer kommit på geniala lösningar och skapat uppfinningar som satt Sverige på kartan och så sker även idag.

Sverige är stad och land, båda lika nödvändiga för vår utveckling men trots detta glöms landsbygderna tyvärr ofta bort av storstadseliten. Detta trots att mycket av vårt välstånd genereras av människor som bor och verkar på landsbygden.

Dålig politik har under decennier försämrat villkoren för människor och företag ute i landet. Politiker har utlovat stödåtgärder och bidrag. I debatten har de bedyrat att ”Hela Sverige ska leva”. Samtidigt har de utan att blinka bidragit till att drivmedelsskatter höjts, infrastruktur förfallit och att samhällsservice har utarmats.

Sverigedemokraterna tror på regional utveckling – I hela landet. Vi menar att människor och företag utanför storstäderna har förmågan att blomma ut till sin fulla potential bara de ges rätt förutsättningar. Det handlar inte om fler och mer bidrag utan att skapa i grunden bra förutsättningar genom en genomtänkt och medveten politik som ser till hela landets bästa.

Landsbygderna förtjänar det. Sverige förtjänar det. Vi alla tjänar på det.

Eric Palmqvist (SD)
riksdagsledamot med ansvar för regional tillväxtpolitik

Ewa Olsson Bergstedt (SD) gruppledare Skinnskatteberg

Bertil Fredriksson (SD) gruppledare Fagersta

%d bloggare gillar detta: