Fler är behöriga till gymnasiet i Skinnskatteberg än i Norberg och Fagersta

Med 80 procent behöriga till gymnasiet är Skinnskatteberg den kommun som lyckats bäst med årets niondeklassare i norra Västmanland. Norberg kommer på god andra plats medan Fagersta inte lyckats lika bra.

Målet för skolpolitiken i alla kommuner är att så många som möjligt ska ha betyg från nian så att de kommer in på något nationellt program på gymnasiet. Man har valt olika strategier för att kunna höja nivån som ligger på 87 procent i genomsnitt på riksplanet. Dit är det det är bra bit kvar för de tre kommunerna i länsdelen.

En högre andel flickor än pojkar uppnår behörighet till gymnasiet och det är vanligare att elever når dit om deras föräldrar har eftergymnasial utbildning, enligt Folkhälsomyndigheten, som påpekar att låga eller ofullständiga betyg från årskurs 9 ökar risken för framtida psykosociala problem.

I Skinnskatteberg har det skett en rejäl uppryckning sedan 2017 då endast 63,3 procent av avgångseleverna var behöriga. Två år efter det hade man nått toppresultat. I dag kommer fyra av fem elever från kommunen in på gymnasiets nationella program.

Så här har det varit de senaste åren i Skinnskatteberg:

2018: 91,3 procent 

2019: 95,7

2020: 83,3

2021: 79,1

2022: 80

I Norberg var andelen behöriga så lågt som katastrofala 56,5 procent 2017, men även där har det skett en klar förbättring som gjort att 78 procent av niorna nu kommer in på gymnasiet.

Så här har det varit de senaste åren i Norberg:

2018: 70,8

2019: 68,4

2020: 68,3

2021: 76,2

2022: 77,9

I Fagersta har man satt in en rad olika åtgärder de senaste åren för att höja resultaten, bland annat en specialenhet för att hemmasittarna ska återgå till skolan. Men någon förbättring kan ändå inte ses vad gäller andelen som är behöriga till gymnasiet.

I höst kommer var fjärde elev från Risbroskolan att få börja på program där de måste läsa upp betygen för att få gå ett nationellt som ger gymnasieexamen.

Så här har det varit de senaste åren i Fagersta:

2018: 76,2 procent

2019: 75

2020: 80

2021: 75,8

2022: 74,3

%d bloggare gillar detta: