Ett lån på 430 000 erbjuds för att klara bygget av nytt klubbhus vid Fageråsen

Fagersta kommuns ledning anser att ett förmånligt lån på 430 000 kronor är bästa sättet att klara finansieringen av det som fattas för ett nytt klubbhus för 2,7 miljoner vid Fageråsen.

Fastigheten dömdes 2017 ut av en extern fastighetskonsult. Den besiktigades igen av NVK under 2021 i syfte att utreda renoveringskostnaden som skulle bli oerhört dyr. Kommunstyrelsen beslutade därför i juni 2021 att tidigare beslut om rivning skulle kvarstå.

”I dag är området Fageråsen en naturlig miljö för framförallt cykel i natur. I dialog med enheten för kultur- och fritid samt RF-SISU Västmanland har föreningarna arbetat fram ett projekt som omfattar helheten för idrotts- och friluftsområdet Fageråsen. Projektets syfte är att tillgängliggöra området Fageråsen för alla, med funktionsanpassningar i fokus, såväl för områdets utomhusaktiviteter som etableringen av ny klubblokal”, skriver kommunens avdelning Välfärd och service.

Projektets totala kostnader är enligt offerter beräknade till 2 745 900 kronor inklusive oförutsedda kostnader om 20 procent. Säkerställd finansiering genom Arvsfonden, RF-SISU Västmanland och LONA uppgår till 2 315 500 kronor. Kvarstående belopp för att säkerställa projektets budget är 430 400 kronor.

Välfärd och service föreslår att Fagersta Orienteringsklubb beviljas ett projektstöd på 430 000 kronor. Kultur- och fritidsutskottet beslutade den 18 maj att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsens arbetsutskott för vidare beredning och att se över möjligheterna till ett föreningslån.

Arbetsutskottet konstaterar att vid liknande ärenden har Fagersta kommun tidigare erbjudit föreningslån och Välfärd och service uppdras nu att föra en dialog med föreningen kring möjligheterna till ett lån på 430 000.

%d bloggare gillar detta: