”Det stämmer att inkompetensen tillåts verka i Norberg”

Replik på Pratima Åslunds inlägg om skolan

Pratima Åslund – du företräder ett parti som under fyra års tid inte haft mod eller kraft att ta itu med de problem som den aktuella skrivelsen ger uttryck för.

Kritiken som framförs stämmer i stort sett överens med vår egen bild av hur inkompetensen tillåts verka under socialdemokraternas och vänsterns styre i Norbergs kommun.

Att förminska innehållet och författaren genom att hänvisa till att skrivelsen är anonym visar på en uppseendeväckande okunnighet om rådande lagstiftning för visselblåsare. Om man läser skrivelsen, vilket Åslund tydligen inte gjort, kan man konstatera att författaren är väl bekant och initierad i de problem och den lagstiftning som reglerar skolans värld.

Vi anser att en rektor som under ett politiskt sammanträde den 16 juni 2022 uttrycker att ”… föräldrar som vill ha dyslexiutredning på sina barn försöker bara hitta på ursäkter för sina barn som är lata…” är olämplig för sin uppgift. Uttalandet kännetecknas av en total brist på kunskap och förståelse för föräldrar som har barn med särskilda svårigheter.

Pratima – ta del av skrivelsen och återkom när du har någon substans och saklighet i ditt inlägg än vad du nu ger uttryck för.

Anna Lindgren, DiN, ledamot i barn- och utbildningsutskottet

Christer Filipsson, DiN, ledamot i kommunstyrelsen

%d bloggare gillar detta: