Alltför få utbildar sig till de yrken som Fagersta behöver

Inom vården och omsorgen väntas pensionsavgångarna bli större än genomsnittet på hela arbetsmarknaden, samtidigt som det är relativt få ungdomar som valt vård och omsorg som sitt förstahandsval till gymnasiet.

Det visar en prognos för länets kompetensförsörjning som Region Västmanland presenterar. SCB har på uppdrag av Sveriges regioner tagit fram regionala utbildnings- och arbetsmarknadsprognoser som ligger till grund för en rapport som Region Västmanland sammanställt. Den presenterar tillgång och efterfrågan på utbildade och en beräkning på arbetsmarknadens läge år 2035. Under prognosperioden förväntas nästan hälften av alla utbildningsgrupper i Västmanland ha brist på utbildade.

– Tillgången till rätt kompetens är avgörande för att länets företag ska kunna växa och vara konkurrenskraftiga och för att den offentliga sektorn ska kunna attrahera relevant kompetens. Vi ser att länets arbetsgivare har allt svårare att rekrytera, men med hjälp av trendrapporter och prognoser kan vi som jobbar med kompetensförsörjningsfrågor tillsammans se var det behöver göras insatser. Det är en viktig grund när vi ska göra prioriteringar, med stöd av vår länsgemensamma kompetensplan, säger Christer Alzén, verksamhetschef näringsliv och kompetensförsörjning Region Västmanland.

Ett exempel på ett område där det förväntas bli stor brist är inom vård och omsorg. Där väntas pensionsavgångarna bli större än genomsnittet på hela arbetsmarknaden, samtidigt som det är relativt få ungdomar som valt vård och omsorg som sitt förstahandsval till gymnasiet i höst. Ett annat exempel är industritekniska utbildningar, där länets tillgång på utbildade beräknas minska med cirka 40 procent fram till år 2035.

– De regionala prognoserna visar tydligt de utmaningar Västmanland står inför. Med hjälp av dem kan vi föra en dialog med utbildningsanordnare, branschföreträdare och arbetsgivare för att försöka motverka obalans på arbetsmarknaden. Det är även bra för föräldrar och för studie- och yrkesvägledningen att ha en framtidsberäkning att utgå från när de samtalar kring gymnasievalet med unga, säger Charlotta Larspers, utvecklingsledare näringsliv och kompetensförsörjning Region Västmanland.

%d bloggare gillar detta: