S och M driver igenom att Fagerstas kommunalråd ska ha arvode på riksdagsnivå

De styrande i Fagersta tar ingen notis om oppositionens åsikter att arvodena till de ledande politikerna, alla S-märkta, är för höga i förhållande till kommunens storlek och arbetsinsatsen.

En riksdagsledamot tjänar 71 500 i månaden, eller 858 000 om året. Det blir också arvodet för Fagerstas kommunalråd i fortsättningen om fullmäktige på måndag går på det förslag som lagts, vilket är högst sannolikt.

Marino Wallsten, S, tjänar ungefär 100 000 kronor mer om året än exempelvis Hallstahammars Catarina Pettersson, S, trots att hon styr över en kommun med flera tusen personer större befolkning.

Orsaken är att Hallsta, liksom Arboga och Kungsör anser att uppdraget är värt 95 procent av en riksdagsledamots arvode och följer deras ökning medan Fagerstas höjning varit större varje år sedan lång tid.

För ett antal år sedan ville en socialdemokratisk politiker i Fagersta lämna in en motion om att arvodena borde ses över och jämföras med andra kommuners. Kommunalrådet Wallsten satte sig dock helt emot det och frågan togs därför aldrig upp.

Men efter att Fagersta organiserat om ansvaret mellan nämnderna och NVU lagts ned har kommunchefen Karolina Berglund begärt att arvodena ska ses över. Därför har de varit ute på remiss till partierna.

Vänstern anser att arvodena ska sänkas, i kommunalrådets fall till 85 procent av en riksdagsledamots, vilket blir 60 775 kronor i månaden, eller 729 300 om året. Medan SD anser att arvodena ska frysas tills de hamnar på en nivå i linje med jämförbara kommuner i landet.

På måndag avgörs frågan i fullmäktige, men den utredning som gjorts i kommunhuset går på Socialdemokraternas linje och M håller med. Så här var arvodena i de mindre kommunerna i Västmanland förra året:

Fagersta 847 228

Surahammar 794 080

Arboga 754 920

Hallstahammar 754 920

Kungsör 754 920

Skinnskatteberg 695 640

Norberg 629 100

%d bloggare gillar detta: