Norbergs kommuns snålhet kostar miljoner

INSÄNDARE

Socialtjänsten i Norbergs kommun har ett år efter beslutet i fullmäktige ännu inte tillsatt en specialistsocionom som målinriktad med stöd av uppsökande arbete skall stoppa alkohol- och narkotikamissbruk bland både unga och vuxna i Norberg.

En sådan resurs skall också förhindra att personer i Norberg utvecklar ett så allvarligt missbruk att personen måste omhändertas med stöd av Lagen om vård av missbrukare (LVM).

Socialchefen försvarar sin passivitet med att sektorn inte fått några pengar som skulle finansiera en uppsökare. Vi anser att det bara är ett svepskäl för att inte göra något. De som har makten att göra något är Socialdemokraterna och så länge de inte sätter ner foten händer inget.

I dagarna konstaterar vi att kommunen nu tvingats att tvångsplacera en vuxen missbrukare vars problem varit kända av socialtjänsten under flera år. Oviljan att låta en uppsökare jobba på fältet och förebygga ett förvärrat missbruk förorsakar därför kommunen en vårdkostnad på minst en miljon kronor. Pengar som till och med kunde ha finansierat två uppsökare.

När skall förnuftet råda i Norberg? Skall det krävas att vi får en dödsskjutning för att Socialdemokraterna skall vakna ur sin slummer?

Lennart Skansfors, Ordförande Demokraterna i Norberg

%d bloggare gillar detta: