Tobias Back ser positivt på Fagerstas möjligheter att få bättre betyg av företagarna

– Det är glädjande att vi bryter trenden och får ett bättre betyg av företagen i år än tidigare. Fagersta är den enda kommunen i Västmanland som förbättrar sitt resultat.

Fagersta kommun har under flera år legat långt ner på listan över företagsklimatet. Men i fjol gjorde man en värvning från Norberg av en person som många beskriver som ett kap. Det var Tobias Back som i hård konkurrens fick jobbet som näringslivsansvarig. Och redan nu har Fagerstas resultat klättrat något.

– Det är viktigt att poängtera att det här bara är början på ett gediget och långsiktigt arbete där vi ska nå rikssnittet inom fem år. Detta är också en attitydsundersökning som är viktig för oss att veta vad folk tycker. Därmed är den stora utmaningen att vara tydlig med vad vi vill, påpekar han.

– Arbetet går till stor del ut på att ha en större dialog med företagen och vässa den interna kommunen det vill säga öka servicen och information. Från näringslivsavdelningen så kommer vi föra en närmare dialog med våra samverkansorgan för att öka förståelsen för företagandet. Vi har sedan årsskiftet inrättat ”en väg in” som ska förenkla för företagens kontakt med kommunen och den kommer att bidra till ökad service.

Tobias Back nämner att en annan viktig del som man kommer att sätta tänderna i är att sänka trösklarna för nystartade företag. Det ska vara tryggt och tydligt vad som gäller.

– För de etablerade företagen som behöver arbetskraft så ska vi se över möjligheter till kompetensmatchning genom validering, lärlingsprogram eller annan utbildning som gör att arbetssökande snabbt kan komma ut i arbete och förhoppningsvis tillgodose företagets behov. Så en bättre dialog och samarbete mellan skola och näringsliv diskuteras redan idag hur vi ska spetsa till.

Han framhåller att det stora arbetet är att kommunen på alla nivåer förstår vidden av företagen och hur viktiga de är för Fagersta, och det gäller på alla nivåer från lärare till politiker.

– Tycker vi alla att det är viktigt med företag så kommer fler att starta företag eller etablera sig här och företagsklimatet ökar och har vi ett bra företagsklimat då kommer fler arbetstillfällen att skapas och mer skatteintäkter skapas och på så vis kommer det välfärden till gagn. Så det vi gör i dag är samhällsutveckling i morgon, påpekar han.

%d bloggare gillar detta: