Barn med NPF ska inte bollas fram och tillbaka

Svar på insändaren ”Samhället sparkar på de barn och föräldrar som redan ligger” från Lilia Waléus, Fagersta.

Först vill jag tacka Lilia för att hon orkar skriva sin text, orkar försöka ännu en gång att förklara sin verklighet.

Hon beskriver frustrationen som jag misstänker att de allra flesta föräldrar till barn med NPF-diagnos (neuropsykiatrisk funktionsnedsättning) känner och efterlyser handling från de instanser hon idag kämpar mot.

KD är vakna och ser problemen runt barn med NPF-diagnos. Vi ser att ett brett kunskapslyft behövs och vi ser att de olika instanser barnen möter behöver etablera ett fungerande samarbete.

Personer med NPF-diagnos är med rätt stöd en tillgång för samhället. Därtill har alla barn rätt att må så bra att hon eller han klarar grundskolan.

Jag och mina partikollegor har därför lagt ner arbete på att ta fram politik som vi tror kan göra skillnad på riktigt för de här barnen i Västmanland. Förslagen kommer presenteras inom kort.

KD har i Region Västmanland redan föreslagit att det ska tas fram nya förbättrade rutiner för hur BUP, skola och föräldrar ska samarbeta vid misstänkt NPF-problematik. Så att barnet inte bollas fram och tillbaka innan utredning. Vi försöker också driva på för att det ska finnas minst en familjecentral i varje kommun där alla föräldrar ska få råd och stöd.

KD i Region Västmanland kommer att agera för att kunskapen i hela samhället ska öka kring NPF. Det är nödvändigt och det är vår skyldighet.

Återigen ett stort tack Lilia för din insändare.

Elin Granqvist, KD, kandidat till regionfullmäktige

%d bloggare gillar detta: