Vänstern vill införa kostnadsfri kulturskola i Fagersta

Slopa avgiften för en jämlik kulturskola och barns utveckling! Det föreslår Vänsterpartisterna Shiro Biranvand och Linda Normann i en motion till fullmäktige.

Terminsavgiften på kulturskolan för en familj med ett barn är 650 kronor och för två 980 kronor. Till det kommer avgiften för hyra av instrument, 330 kronor per termin och barn. Sammantaget en årskostnad på 1960 kronor för ett barn och 3280 kronor om det är två barn från en familj som deltar i undervisningen.

”För alla som har svårt att få ekonomin att gå ihop ligger avgiften på en sådan nivå att det finns anledning att tveka om en kurs vid kulturskolan verkligen ska prioriteras. Den höga avgiften kan göra att familjer med låg inkomst behöver avstå och att även de med högre inkomst kan avskräckas. Följden blir att alla barn inte har samma möjlighet att delta i kommunens kulturskola. Det leder till ökat utanförskap och alla de konsekvenser som följer av det”, påpekar de båda och fortsätter:

”Det råder bred enighet om att kulturen är viktig för barn och unga. I FN:s barnkonvention, som sedan årsskiftet är svensk lag, finns skrivningar om att konventionsstaterna ska ”respektera och främja barnets rätt att till fullo delta i det kulturella och konstnärliga livet och ska uppmuntra tillhandahållandet av lämpliga och lika möjligheter till kulturell och konstnärlig verksamhet”.

De nämner vidare att det även i de nationella kulturpolitiska målen som riksdagen beslutade 2009 står att alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet och att barns och ungas rätt till kultur särskilt ska uppmärksammas.

”För att kulturskola för barn inte ska stanna vid välformulerade och vackra ord behövs en större förändring för att möjliggöra kultur för alla barn, oavsett tjockleken på föräldrarnas plånbok.
I Östhammar och Älvkarleby är kulturskolan avgiftsfri för barn och unga. Landets kulturskolor är viktiga aktörer i arbetet för barns rätt till kultur. De måste vara inkluderande och tillgängliga med låga eller inga avgifter. Det måste gå att omsätta Barnkonventionens skrivningar om lika möjligheter till kultur från ord till handling.

%d bloggare gillar detta: