Vänstern i Norberg vill att regionen tar över färdtjänsten

Varför inte lämna över ansvaret för riksfärdtjänst och färdtjänst till Kollektivtrafikförvaltningen/Region Västmanland?

Det frågar Vänsterns Pratima Åslund och Karin Hurtig i en motion till Norbergs kommun.

”Troligen skulle det frigöra tid från handläggarna på socialförvaltningen och också göra myndighetsutövningen mer rättssäker och professionell, och kommunen skulle slippa upphandla utförande trafik”, säger de båda och fortsätter:

”Vad vi förstår har Kollektivtrafikförvaltningen nödvändiga system för administration och upphandlar trafiken samordnat för färdtjänstresor, sjukresor mm i en samordnad form vilket verkar resultera i positiva synnergieffekter ur ekonomisk och kvalitetsperspektiv. Idag samordnar Kollektivtrafikförvaltningen uppdraget för Västerås och Sala kommuner.

Vänsterpartiet vill därför att kommunen utreder om det är möjligt för Norberg att lämna över ansvaret för riksfärdtjänst och färdtjänst till Kollektivtrafikförvaltningen /Region Västmanland. Och om det visar sig möjligt – att kommunen också gör så.

%d bloggare gillar detta: