Stor brist på yrkeskunniga – hälften av alla rekryteringsförsök misslyckas

76 procent av de företag i länet som letar personal uppger att de har svårt att rekrytera. Fem av tio rekryteringsförsök har misslyckats helt det senaste halvåret. Samtidigt som många går på socialbidrag, särskilt i Fagersta. 

Företagen efterfrågar personal samtidigt som alldeles för många står utanför arbetsmarknaden och egen försörjning i Västmanland. Fagersta ligger i topp när det gäller försörjningsstöd och har lett till miljontals kronor i underskott i flera år för sociala.

– Så ska det verkligen inte vara, det tyder på stora strukturella problem, säger Kristin Lahed, Svenskt Näringsliv.

Svenskt Näringsliv har undersökt företagens rekryteringsbehov, eftersökta utbildningsnivåer och rekryteringsvägar. Närmare 67 procent av företagen i länet har under det senaste halvåret försökt att rekrytera. Av dessa anger 76 procent att de har varit svårt att hitta rätt kompetens, vilket har resulterat i att fem av tio rekryteringsförsök i länet misslyckats.

Den utbildningsnivå som flest företag i Västmanland letar efter är ”gymnasial yrkeskompetens”.  

– Gymnasial yrkeskompetens har varit den mest eftersökta kompetensen under en lång tid. Här finns riktigt goda möjligheter att snabbt få jobb, för elever som väljer gymnasiets yrkesprogram eller för den som skolar om sig genom en yrkesutbildning, konstaterar Kristin Lahed  

I enkäten anger även många företagare att de försökt rekrytera till tjänster som inte krävde några särskilda förkunskaper. Utav dessa upplevde en majoritet att det trots detta var svårt att hitta personal. 

– Det är anmärkningsvärt att så många företag har svårt att få personal till tjänster som inte kräver någon särskild utbildning eller förkunskaper. Detta samtidigt som över 35 000 människor i Västmanland inte är självförsörjande. Här behöver det ske verklig förändring. Om företagen lyckas anställa blir fler självförsörjande, vilket är en win-win för individen, företagen och hela samhället. Ju fler människor i arbete, ju fler företag som kan växa desto högre skatteintäkter och mer till vår välfärd, påpekar Kristin Lahed.

Den vanligaste orsaken till att det har varit svårt att få tag i de medarbetare som de haft behov av är bristen på personer med rätt yrkeserfarenhet och rätt utbildning. Vid sidan av specifik yrkeskompetens pekas rätt attityd, engagemang, ansvarstagande och serviceinriktad ut som de förmågor som har störst betydelse vid en rekrytering.  

 – Det är tydligt att företagen i allt högre utsträckning prövar nya rekryteringsvägar. För första gången är sociala medier den vanligaste rekryteringsvägen, även om man fortsatt når störst framgång genom informella kontakter eller spontana ansökningar.

Andel företag som använder sig av Arbetsförmedlingen fortsätter att sjunka. 33 procent av företagen i undersökningen uppger att de använt sig av Arbetsförmedlingens tjänster. Av dessa ledde 16 procent till en lyckad rekrytering.

Sammanfattning:

  • Gymnasial yrkeskompetens är den mest eftersökta utbildningsnivån
  • 28 procent av de utannonserade tjänsterna kräver inte några särskilda förkunskaper
  • Anledningen till svårigheterna att rekrytera är brist på personer med rätt erfarenhet, utbildning och engagemang.
  • Sociala medier är den vanligaste och informella kontakter den mest framgångsrika rekryteringsvägen
%d bloggare gillar detta: