Fagersta får sju miljoner för att ordna god vård och omsorg om äldre

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under år 2022 fördela pengar till landets kommuner för en äldreomsorgsatsning. Syftet med statsbidraget är att säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer.

Socialförvaltningen i Fagersta rekvirerar därför 6 181 374 kronor enligt fördelningen i regeringsbeslutet. Pengarna kan användas till och med den 31 december i år. Det är också tillåtet att använda dem retroaktivt för verksamhet som kommer i gång från och med den 1 januari i år.

Återrapportering ska ske till Socialstyrelsen senast den 28 februari 2023. I formuläret ska anges hur mycket kommunen har använt, till vilken eller vilka målgrupper, samt till vilken eller vilka verksamheter.

Av rapporten till socialnämnden framgår inte exakt hur pengarna ska användas för att säkerställa en god vård och omsorg för äldre personer. Men de får inte användas till de områden där sociala redovisat stora underskott de senaste åren som försörjningsstöd och placeringar av barn och unga. Pengar som inte har använts i enlighet med villkoren ska återbetalas till Socialstyrelsen.

Regeringen genomför även en treårig bred satsning på stimulans till landets kommuner för att ge dem möjlighet att rikta insatser för att bland annat förbättra vården och omsorgen om personer med demenssjukdom.

Socialstyrelsen har fått i uppdrag att under år 2022 fördela pengar till landets kommuner för att motverka ensamhet bland äldre och för ökad kvalitet i vården och omsorgen om personer med demenssjukdom.

Socialförvaltningen i Fagersta rekvirerar 940 694 kronor enligt fördelningen i regeringsbeslutet. Socialstyrelsen betalar ut pengarna under året och de kan användas till och med den 31 december. Det är även här tillåtet att använda dem retroaktivt för verksamhet som påbörjats efter den 1 januari i år.

%d bloggare gillar detta: