Hur kan Fagersta kommuns tjänstemän ha så mycket ledigt?

INSÄNDARE

Jag är en av dem som förvånas över hur svårt det kan vara att få tag på chefer och tjänstemän på Fagersta kommun och ofta mötas av svaret att de är lediga.

En chef sa till mig i förra veckan att återkomma efter påsklovet med mitt ärende, och två dagar före jul skrev kommunen på Facebook att ”Nu åker nissarna på kommunhuset iväg för att fira jul och nyår. Vi är åter den 5 januari 2022.”

Vi som arbetar i den privata sektorn som trots allt drar in pengarna till kommunens anställda har våra semesterveckor på sommaren och vill man ha ledigt i mellandagarna och på påsklovet så får man ansöka om det särskilt och dra ned på sommarledigheten. Men även sommartid verkar det vara dåligt bemannat i kommunhuset.

Hur kan Fagerstas chefer och tjänstemän ha så mycket ledighet att ta ut? En orsak som jag hört är att det finns möjlighet att jobba in ledigheten med att göra lite längre dagar.

Men är det i så fall det bästa för dem som Fagersta kommun ska vara till för?
Vi är många som behöver komma i kontakt och få hjälp och service utförd även de vardagar som ligger i anslutning till storhelger.

Frustrerad Fagerstabo

SVAR DIREKT FRÅN HR-CHEF ING-MARIE W GUSTAVSSON:

Enligt semesterlagen har varje medarbetare rätt till 25 semesterdagar per semesterår, vilket motsvarar fem veckors semesterledighet.

Medarbetare har enligt kollektivavtalet Allmänna Bestämmelser rätt till semesterledighet med nedan angivet dagantal för det semesterår hen tjänat in fulla semesterförmåner:

Till och med 39 år 25 semesterdagar
Från och med 40 år 31 semesterdagar
Från och med 50 år 32 semesterdagar

Huvudsemester
Enligt kollektivavtal ska det eftersträvas att medarbetaren får en ledighetsperiod av minst fyra veckor under tiden juni – augusti.

Semesterledigheten kan förläggas till annan tid än maj – september om det finns särskilda skäl, om medarbetaren begär det, eller om arbetsgivaren kommit överens med den lokala arbetstagarorganisationen eller med den enskilde medarbetaren.

Kommunen har slutit lokala kollektivavtal avseende möjlighet för medarbetare att byta semesterdagstillägg mot ledig tid (5 dagar till och med 39 år, 6 dagar från 40 år)
Enskild överenskommelse görs med närmaste chef om sådant byte.

Ingmarie W Gustavsson| HR och utvecklingschef

%d bloggare gillar detta: