Självklart ska vi i Skinnskatteberg ta vårt ansvar för miljön

Svar på insändare från Ingrid Sköldin, Vänsterpartiet Skinnskatteberg

Ingrid Sköldin tar upp IPCC-rapporten. Den lyfter åter städernas viktiga roll och ger nytt fokus åt förändrad efterfrågan, beteenden, teknikanvändning och planering av infrastruktur.

Skinnskatteberg är ingen stad med våra ca 0.4 promille av Sveriges befolkning. Men självklart tar vi och ska ta ansvar i miljöfrågor, vilket man som läsare av din insändare skulle kunna tvivla på. Man kan också fråga sig om det är avsiktligt, nu i valtider?

8 av 10 kommuner säger nej till storskalig vindkraft, även stora kommuner med betydligt bättre förutsättningar, ex. längs kusterna. Skinnskatteberg har i stort sett lika många samhällsutmaningar som stora kommuner. Vi, (S), har fler områden i fokus, till exempel tillväxt och inflyttning så att vi kan växa och behålla minst två elevklasser per årskull, få hit arbetskompetens och öka vår skattekraft.

Ni anser att fullmäktige kastade era “klimatförbättrande motioner” i papperskorgen. Lite fakta: Det krävs en majoritet i fullmäktige för att få igenom motioner. Vidare har även L, M och SD samma åsikter och röst mot storskalig vindkraft i Skinnskatteberg, motsvarande cirka 90 procent av partirösterna.

Miljöfrågan handlar om mer än att producera mer el med storskalig vindkraft, det är en grov förenkling. Detta ämne behöver problematiseras mycket mer (vilket jag gjorde i SvD:s artikel):

– Spara el, livsstilsfrågor som hur vi reser, privat konsumtion, shoppingvanor, näthandel med mera.

– Utlandsägandet av vindkraften, inte minst kinesiskt

– Vingarna som släpper mikroplaster. Vad får det för konsekvenser?

– Klimatet kring vindkraftverken.

– Stort lokalt motstånd bland kommuninvånarna, vilket till stor del ligger bakom att 8 av 10 kommuner säger nej.

– Vår kommuns främsta tillgångar har med naturvärden att göra, vilket många människor söker. Vi säljer tomter nu. Vi har bekräftad inflyttning nu, på grund av ställningstagandet. Vi har köpt sjönära mark för mer tomtprojektering, kanske en ekoby. Vi har besöksnäringen med mera.

– Vi effektiviserar uppvärmningen av kommunala fastigheter kontinuerligt.

– Vi har gått med i Glokala Sverige för att arbeta med hållbarhetsmålen, Agenda 2030 och genomfört utbildning för politik och förvaltning (vi saknade V).

– Vi har tydliga riktlinjer för förvaltningarnas arbete i vår Miljöpolicy.

– Vi har försökt att få till stånd solkraftspark, inget intresse ännu. Förvaltningen har budget och uppdrag för laddstolpar.

Lena Lovén Rolén (S), kommunalråd

%d bloggare gillar detta: