NVK lovar skyndsamma åtgärder i Risbrohallen

NVK kommer att åtgärda bristerna i Risbrohallen snarast möjligt. Det säger fastighetschef Oscar Bogren till Fagersta Nyheter.

– Detta kom till vår kännedom sent igår eftermiddag. De brister som påtalats i tillsynsronderna ska ha åtgärdats och har av NVK sedan tidigare beställts av extern leverantör. Enligt åtgärdsplanen från leverantören ska dessa varit åtgärdade senast den 22 mars, berättar Bogren.

Men eftersom de inte var det såg de båda skyddsombuden på Brinell och Risbro ingen annan väg än att på tisdagen sätta ett skyddsstopp som förbjuder skolundervisning i sporthallen på grund av fara för liv och lem.

– Under förmiddagen idag kommer NVK skyndsamt utreda varför eventuella åtgärder kvarstår, och om så är fallet hantera dessa så snart som möjligt i dialog med verksamheten och leverantör, påpekar Oscar Bogren.

%d bloggare gillar detta: