Risbrohallen stängd av skyddsombuden – för stora risker att elever skadas allvarligt

Risbrohallen får inte användas av eleverna på högstadiet och gymnasiet i Fagersta. Skyddsombuden på de båda skolorna har lagt ett skyddsstopp som innebär förbud för all skolverksamhet där tills bristerna åtgärdats.

Redan vid starten av höstterminen år 2020, för ett och ett halvt år sedan, riktades allvarliga anmärkningar mot säkerheten i hallen både vad gällde fasta som lösa inventarier.
Hallen har vid tillsynsronder fått anmärkningar av grad tre, den allvarligaste, som inte har åtgärdats trots påtryckningar.

– Tyvärr skyller ansvariga på varandra och skickar runt problemet istället för att någon tar på sig att göra något, säger Lena Andersson, facklig företrädare för Lärarförbundet till Fagersta Nyheter.

Redan tidigt sattes det efter en skyddsrond upp röda lappar på det som måste åtgärdas på grund av så allvarliga brister i säkerheten att det är risk för svåra personskador och till och med fara för livet.

– Det är risk för att det kan gå riktigt illa. Men de röda lapparna sitter kvar och i början av mars krävde vi besked av de båda arbetsmiljöansvariga rektorerna på Brinell och Risbro att det måste åtgärdas. Vi var snälla när vi efter att tiden gått ut för att svara gav dem ytterligare två veckor på sig. Men sedan kontaktade vi Arbetsmiljöverket, berättar Lena Andersson.

Det ledde fram till att de båda skyddsombuden på skolorna, Michael Bratt på Risbro och Lena Sjödin på Brinell, lade ett skyddsstopp. Det innebär att ingen undervisning kommer att bedrivas i sporthallen tills vidare.

FN har kontaktat NVK om stoppet och varför inga åtgärder har gjorts trots att det gått så lång tid. Väntar på svar.

%d bloggare gillar detta: