Förvaltningsrätten ogiltigförklarar beslutet om att bygga en brandstation för 47 miljoner

Förvaltningsrätten i Uppsala upphäver kommunfullmäktige i Skinnskattebergs beslut att anta det föreslagna anbudet på 47,1 miljoner kronor till nybyggnad av en räddningsstation.

– Beslutet som L, M, C och SD fattade är olagligt och upphävs av domstolen. Finansieringen saknades och fullmäktige får inte delegera till förvaltningen.
Stort tack till alla engagerade invånare som hjälpte till. Fantastisk och imponerande insats, säger Sheila I. Skog som var en av dem som överklagade.

. I en liten kommun som Skinnskatteberg med en befolkning på ca 4 400 invånare och en årlig budget på ca 290 miljoner kr är detta oerhört mycket pengar. Årlig budget för nybyggnation av brandstation är sedan 2019 31 miljoner kronor. De vet att det byggs brandstationer som uppfyller kommunens behov för ca 25 miljoner kronor, skrev de 18 personer som överklagat beslutet.

– Kommunen har många förvaltningsfastigheter som är i behov av att rustas och moderniseras och det planeras för byggnation av hyreslägenheter och äldrebo- ende. Kommunfullmäktiges beslut skulle få allvarliga konsekvenser för kommunens verksamhet. Bara den extra ökade kapitalkostnaden blir 900 000 per år.

%d bloggare gillar detta: