Klen utredning gör att frågan om fontänens framtid inte är löst

När den omtalade fontänen på Brinelltorget togs upp i kultur- och fritidsutskottet blev beskedet att försöka en gång till med ljuddämpning av vattnet. Några andra idéer redovisades inte.

Fontänen stängdes av mitt under högsommaren efter klagomål från en närboende om att ljudet överskrider maxvolym av vad som är tillåtet. Debatten gick hög om att en viktig trivselfaktor försvann efter många år och att fontänen ändå bara är påslagen under dagtid.

Den nyinrättade avdelningen under kommunstyrelsen, Välfärd och service, hade inkommit med ett svar på uppdraget att presentera alternativ för framtida användning av fontänen, samt ta fram en prisuppgift för detaljerad bullermätning av en extern konsult. Den beräknas kosta cirka 10 000 kronor.

Trots att ett platsbyte med den betydligt mindre och tystare fontänen i Vilhelminaparken förts fram flera gånger i den offentliga debatten, togs den möjligheten inte ens upp i utskottet.
NVK har tidigare klargjort att det inte finns mer att göra än man redan har gjort.

Under vintern ska man nu tillsammans med kompetens inom vattenkonst, fontäner eller dylikt, undersöka möjligheten att byta ut locket i fontänen. Denna åtgärd beräknas vara närmast kostnadsfri och kan göras när fontänen normalt är avstängd.

Ljudmätning av extern konsult föreslås avvaktas tills ytterligare åtgärder först prövats.
Men några andra förslag på alternativa lösningar fanns inte med. Utskottet efterfrågar nu ett svar på tidigare lämnat uppdrag om fontänens användning och utformning med förslag till olika alternativ.
Svar ska lämnas till kultur- och fritidsutskottets sammanträde den 12 januari 2022.

%d bloggare gillar detta: