Samtliga 300 inom skolan i Fagersta ska utbildas i familjesamverkan

Det är svårigheter att få familjemedverkan att fungera inom förskola och skola i Fagersta. Därför görs en satsning på att intensivutbilda personal om vad man kan göra åt problemet.

Målet med familjesamverkan är att skapa förtroendefulla relationer mellan förskola/skola, barn och familjer. Syftet är att bygga kunskap om vad svårigheterna beror på samt att hitta sätt att främja den.

”Berättelser från skolpersonal vittnar om hur svårt det kan vara med familjesamverkan, särskilt med familjer som har migrationserfarenheter. Flera säger att det känns som att information inte når fram. Det upplevs som frustrerande och dränerande på energi och framför allt kommer barnen i kläm när samverkan inte fungerar”, säger Fagersta kommun i ett pressmeddelande.

Men varför fungerar det inte? Sedan oktober år 2020 har Förnyelselabbet tillsammans med Fagersta kommuns skolpersonal och personer från förvaltningar som hanterar jämlikhet, folkhälsa och integration skapat en labbgrupp som har utforskat möjliga anledningar till att familjesamverkan inte fungerar.

”Gruppen har också arbetat med vad familjesamverkan egentligen innebär. Barn, vårdnadshavare och skolpersonal har generöst delat med sig av sina erfarenheter vilket har hjälpt labbgruppen att fördjupa sin förståelse.”

– Vi kommer att vrida och vända på perspektiv och reflektera över vad personalen kan prova och utforska i sin del av skolsystemet, säger Elin Engström från Förnyelselabbet på Stiftelsen Svensk Industridesign som har processlett labbet.

Nu skalas labbgruppens lärande upp till cirka 300 personer i skolpersonalen. De kommer att få vara med om samma sju månader långa process som labbgruppen fast på tre timmar i en upplevelsemiljö.

%d bloggare gillar detta: