Med nya miljoner i kassan behöver ingen förskola stängas i Fagersta

Fagersta kommuns ledning tar fasta på den hårda kritik som riktats från facken mot planerna på att dra ner på lokaler och personal inom barnomsorgen.

När utbildningsnämnden på försommaren fick veta hur mycket pengar de hade att röra sig med nästa år blev beskedet att avveckla ytterligare en singelavdelning, vilket skulle resultera i att tre medarbetare kommer att få sina anställningar avslutade.

Barnen i den aktuella gruppen skulle då komma att fördelas ut på de 38 kvarstående avdelningarna, vilket kan komma att innebära en förtätning i barngrupperna.
”Denna anpassning räcker inte till för att nå ramen. Ytterligare konsekvens kan bli avveckling av ännu en förskoleavdelning”, konstaterade utbildningsnämnden.

Reaktionerna blev kraftiga från facken.
”Så återigen sviker/sparar politikerna i Fagersta på kommunens yngsta invånare som inte får tillfälle att göra sin röst hörd. Hur går detta ihop med den av Sverige ratificerade Barnkonventionen? Ska grupperna ytterligare och återigen förtätas vilken arbetsmiljö leder det till för barnen? Att vara många på en avdelning kan likställas med om minst 22 politiker skulle samsas på samma yta som förskolebarn har till sitt förfogande. Arbetsro? Ljudnivå? Trängsel?”, skrev Lärarförbundet i en kommentar.

Kommunal påpekade att nedläggning av en förskoleavdelning innebär:
– Större barngrupper
– Sämre arbetsmiljö
– Risk för psykisk- och fysisk ohälsa för våra medlemmar – Risk för fler tillbud och olycksfall
– Sämre kvalitét i förskolan
– Att våra medlemmar riskerar att uppsagda

När kommunstyrelsen i förra veckan behandlade budgeten hade man skakat fram ytterligare två miljoner till förskolan, för att kunna minska barngruppernas storlek. Sista ordet har fullmäktige.

%d bloggare gillar detta: