Kravet att alla ska visa öppenhet och respekt för demokratin klingar falskt

NYHETSKRÖNIKA

Fagersta kommuns två ledande personer, Marino Wallsten, S, och kommunchefen Karolina Berglund, har undertecknat ett dokument där de kräver ett samtalsklimat som kännetecknas av öppenhet och respekt.

FN har redan fått tre insändare där Wallstens eget beteende ifrågasätts starkt. Det gäller bland annat hans utspel på Facebook där han inte visade respekt för det demokratiska rättsväsendets beslut att han inte utsatts varken för ofredande eller något annat brott. Alla hans anmälningar lades ned av polis och åklagare innan någon ens delgavs misstanke.

Det gäller även kommunalrådets sätt att angripa media och politiska motståndare med hånfulla och sarkastiska inlägg, något som är mycket ovanligt för politiker på hans nivå. De flesta brukar tänka ett steg längre.

Deklarationen för en stark demokrati är framtagen av kommittén Demokratin 100 år i syfte att samla och engagera de krafter som stödjer demokratin som styrelseskick och uppmuntra till att fler tar tydlig ställning och arbetar för att stärka demokratin.

– Det är kanske viktigare nu än någonsin att försvara och stärka demokratin och dess grundläggande värderingar. Det finns allt mer högljudda krafter som gör sitt för att urholka denna grund och inskränka på många delar vi idag betraktar som självklara, säger Marino Wallsten på kommunens hemsida.

Genom att skriva under deklarationen tar Fagersta kommun ställning för alla människors lika värde, de grundläggande fri- och rättigheterna och rättsstatens principer.
För att stärka demokratin ska alla deltagare:

👉verka för att fler får en god kunskap och medvetenhet om det demokratiska systemet,

👉arbeta för att fler deltar aktivt och står upp för demokratin

👉bidra till ett samtalsklimat som kännetecknas av öppenhet och respekt.

Det ska bli intressant att se om Fagerstas kommunalråd klarar av att leva upp till detta, särskilt nu när vi går in i ett valår. Hittills har han dessvärre inte gjort det.

Ola Wahlsten

Ansvarig utgivare

%d bloggare gillar detta: