Vackra ord om demokrati stämmer inte med den politiska majoriteten i Fagersta

INSÄNDARE

Två av demokratins fundament utgörs av respekten för människan och det fria ordet.
Men i Fagersta förminskas politiska motståndare offentligt genom tilltalsnamn som “urflippad”.


Detta för att jag kallat majoritetens ledare för lögnare, hemlighetsmakare och diktator. Orsakerna har jag gång på gång gett exempel på.
Demokratin, som till sitt väsen är representativ och pluralistisk, medför ansvar inför valmanskåren, en förpliktelse för myndigheterna att följa lagar. Men majoritetens ledning i Fagersta står över lagen. Köper och säljer, hyr in och ut, bygger och river utan konsekevensbeskrivningar, överskrider budget med miljontals kronor utan att ta ansvar gentemot väljarna och sätter Fagerstas framtid på spel precis som diktatorer.

Diktaturens gemensamma drag är att de bildar kontrast till demokratin. Stat/kommun eller organ styrs av en person eller en begränsad grupp. Insyn, offentlighet och
yttrandefrihet är begränsad. Medborgarnas möjligheter att utkräva ansvar och
påverka samhällsutvecklingen är kringskurna, med mera.

Det är sällan som envåldshärskare talar klarspråk, precis det som hände på fullmäktige den 14:e juni i år gällande de hemliga avtalen med Tango AB och “avsiktsförklarningarna med två andra bolag”.
Tvärtom är propaganda, påtryckningar och övertalning en viktig del av diktaturens maktspråk. Diktatorer ofta uppträder i demokratins populära lånade kläder för att verka trovärdiga.

Därför hotas nu också oppositionen i Fagersta till tystnad gentemot medier, annars ska nämnd och utskott ändras till beredning, där protokollförande av handlingar och diskussioner inte är obligatoriska och därmed begränsas information till allmänheten.

Det finns saker som många är överens om som hör ihop med demokrati, till exempel människors lika värde och rättigheter, fri åsiktsbildning, tryckfrihet och yttrandefrihet. Men i Fagersta hotas oppositionen till tystnad.

Den populära lokala mediekanalen i Fagersta, som har till uppgift att ifrågasätta, granska och informera allmänheten, bojkottas och kallas för “swishjournalistik”. Att få betalning via swish är modernt, miljövänligt, enkelt och snabbt.
Men kommunalrådet använder ordet “swishjournalistik” för att förminska och göra angrepp på journalistens rätt till spridning av information. Att vägra skicka pressmeddelanden är att annat sätt att försöka hindra information till medborgarna.

Under Stig Henrikssons tid som kommunalråd kallade han dåvarande oppsitionens representanter från S och M och andra partiledare innan beslut i stora och viktiga frågor och informerade samt frågade råd. Men nuvarande kommunalråd för inte bara oppositionen bakom ljuset utan också kommunstyrelsen, dess utskott, revisorer och allmänheten.

Senaste exemplet är att skriva avtal med konsultföretaget Tango och två fastighetsbolag utan mandat, att hemlighetsmakeri pågick till och med en timme innan fullmäktiket, och även där ljög ledningen om påskrivna avtal.

Sverige är en av de demokratier jag är stolt över, ett land som får beröm i hela världen. Jag var demokratins försvarare innan jag kom till Sverige som kvotflykting. Sverige räddade mit liv och det är här som jag lärde mig riktig demokrati, i Västerås, Örebro och Fagersta i Sverige. Demokrati skall praktiseras, inte bara pratas om!

Shiro Biranvand

%d bloggare gillar detta: