Inte ens era egna sympatisörer kan tro på ert desperata agerande

INSÄNDARE

Redaktionens info: Marino Wallsten, S och Jan Johansson, M, svarar i dag i FP på Shiro Biranvands insändare som publicerades här och innehöll skarp kritik mot agerandet kring de tilltänkta fastighetsköpen i Kolarbyn för en halv miljard kronor.

Wallsten och Johansson har valt att endast vända sig till FP i sitt svar, trots att FN når flest Fagerstabor och har både utgivningsbevis och ansvarig utgivare godkänd av svenska staten. Bakgrunden till konflikten är väl känd vad gäller Wallstens obefogade polisanmälningar, men inte vad gäller Johansson. Där finns ingen konflikt alls och hans parti på länsplanet skickar ofta insändare till FN.

Ledarparet påpekar att ”Det måste bli slut på dessa konspirationsteorier och allt grövre och urflippade påståenden och anklagelser om att det undanhålls information, att handlingar hemlighålls och att allt är en del av någon slags konspiration sprungen ur ett diktaturskap.”

Här svarar Shiro Biranvand på deras anklagelser:

”På kommunstyrelsen den 1 juni nämndes det helt kort om ”intressanta fastighetsprojekt” och att det kanske skulle kallas till extra styrelsemöte för information om detta. Ingen av oss ledamöter kommenterade något eftersom det nämndes i förbigående och inte fanns med på dagordningen.

Det står heller ingenting i protokollet om att information gavs (både dagordning och protokoll kan läsas på kommunens hemsida). Hade det funnits med där kunde oppositionen reagerat och det kunde även ha snappats upp av journalister som gått vidare med besvärliga frågor. 

Till saken hör också att det finns en skyldighet att vid delegationsbeslut snarast anmäla det till aktuell nämnd/styrelse. Trots detta beslutade kommunalrådet den 26 maj att 350 000 kronor (+3,5 miljoner vid ett förvärv) som betalning till konsultbyrånTango, utan att anmäla det till kommunstyrelsen. Är inte det hemlighetsmakeri?

Hur kan ni säga att alla hade samma information, och även stå i ett direktsänt fullmäktige och låtsas som om det regnar och påstå att ni inte ville kännas vid något skrivet avtal? 

Och hur vågar ni nu lägga ansvaret på tjänstepersoner och skriva ”Att tjänstemän fattar de beslut som de har rätt att göra i enlighet med delegationsordningen och uppdrag har vi fullt förtroende för”.

Fast det handlar inte om förtroende för tjänstepersoner eftersom det är kommunalrådets namnteckning som finns under konsultsarvodeavtalet och två avsiktsförklaringar.

Ni säger att ni valt att satsa på framtidens Fagersta och att ni tar de beslut som krävs. Hur går det ihop med att flytta från ett välfungerande, påkostat kommunhus till en privat hyrd fastighet som kommer kosta skattebetalarnamiljoner helt i onödan? Har ni offentliggjort hur mycket det kommer kosta att omvandla kommunhuset till vanliga moderna lägenheter? Eller är det istället så att det här riskerar Fagerstas framtid?

Det är märkligt att ni vågar fara med osanningar när det finns dokumentation i ljud och bild som bevisar motsatsen till vad ni påstår.

Även det ni hittills gjort och nämner i insändaren, förutom den nyligen bildade kooperativa hyresrättsföreningen, har varit pinsamma skandaler.

Alla avslöjanden som kommer fram, som är en nagel i ögat på er, kallar ni för konspirationsteorier. Era svar kan ses som desperat agerande som inte ens era egna sympatisörer kan tro på.

Det skulle vara bra med äkta optimism och att fatta bra beslut för framtiden. Men då måste de vara demokratisktförankrade, bygga på fakta och med öppenhet mot invånarna.”

Shiro Biranvand (V)

%d bloggare gillar detta: