Smärtrehab i länet bäst i hela landet på att behandla patienters tankesätt

Smärtrehab Västmanland är bäst i Sverige på minskad upplevelse av smärta bland sina patienter. Men kliniken leder även när det gäller självupplevd arbetsförmåga, samt andelen patienter som har färre katastroftankar kring smärta.

Framgångsformeln består av terapier som fokuserar på acceptans och beteendeförändring – och en behandlingsfilosofi som inte fokuserar på smärtan i sig.

– Genom att fokusera på aktiviteter, möjligheter och smärtacceptans, istället för att behandla smärtan i första hand, kommer minskad smärta ofta som en bieffekt, säger överläkaren och verksamhetschefen Helena Höglund.

I den årliga sammanställningen från Nationella registret över smärtrehabilitering framgår det att Smärtrehab Västmanland, med sina cirka 130 rehabiliteringspatienter per år, ligger bland de bästa i samtliga uppmätta kategorier bland landets smärtkliniker under 2020. Och allra bäst i tre kategorier:

– Andel patienter som anger minskad smärtupplevelse efter avslutad rehabilitering: 85 procent. Riksgenomsnittet: 60 procent.

– Andel patienter som efter avslutad rehabilitering anger att de har färre katastroftankar om smärta: 50 procent: Riksgenomsnittet: 23 procent

– Andel patienter som själva skattar att deras förmåga att förvärvsarbeta, workability index, ökat efter avslutad rehabilitering: 53 procent. Riksgenomsnittet: 28 procent.

– Det traditionella behandlingssättet utgår från smärtan i sig för att försöka lindra den med olika metoder som till exempel medicinering. Men de som remitteras till oss har ju genomgått den typen av behandlingar sedan lång tid tillbaka med liten effekt. Vi tänker tvärtom och ser inte smärtlindring som ett huvudmål. Det kan upplevas som mycket annorlunda av de patienter som kommer hit, säger överläkaren Mats Rothman, som grundade Smärtrehab för 20 år sedan.

Rehabiliteringen vid Smärtrehab sker i samverkan med Försäkringskassan, men även arbetsgivare och arbetsförmedling kan ingå i rehabiliteringen. Patienterna kommer via remiss från sjukvården och fokus ligger på att patienten ska kunna gå tillbaka till arbetet.
Målet är att patienten trots smärtan ska få ett mer aktivt liv och försöka leva här och nu.

Det kan handla om någon som tidigare njutit av naturpromenader, men nu avstår från dessa av rädsla för att få ont. Då fokuserar vi behandlingen på att hitta vägar att våga exponera sig för smärtan, och att återuppta det som tidigare givit glädje. Att släppa rädslan för att få ont, säger Mats Rothman.
Helena Höglund och Mats Rothman menar att traditionell smärtbehandling lätt kan bli en ond cirkel: Smärta – medicinering – dra sig tillbaka från livet – smärta – medicinering – dra sig tillbaka från livet…

– Vi använder medicinering ibland, men sällan opioider eftersom de riskerar att trubba av patienten och därmed försvåra behandlingen. Fokus är på aktivering och att skapa ett nytt förhållningssätt till sin smärta. Och varje patient behandlas individuellt istället för i grupp vilket varit vanligt i smärtrehabilitering tidigare, säger Helena Höglund.


Behandlingen vid Smärtrehab omfattar både psykologiska och fysiologiska tekniker med fokus på att patienten ska återfå sin arbetsförmåga. En av metoderna som används är ACT, Acceptance and Commitment Therapy, vilket är en terapiform som brukar beskrivas som den tredje vågens KBT (kognitiv beteendeterapi) och går ut på att patienten strävar mot det som är viktigt i livet – även om sjukdom och symtom fortfarande finns där.


I lokalerna centralt i Västerås finns ett gym som varit delvis stängt på grund av pandemin, men snart kommer att öppna igen. Under pandemin har Smärtrehab Västmanland erbjudit yogapass online och fysioterapeuterna har förlagt en stor del av sina behandlingar utomhus, till exempel rörelseträning i skog och mark.

– Vi arbetar ständigt med att förbättra verksamheten, att hitta nya metoder och möjligheter. Olika kombinationer av aktiviteter på plats och online kommer vi att se mer av, avslutar Helena Höglund.   
Patient: ”Vågar göra sådant jag undvek förut”
En av patienterna, en kvinna, beskriver det som att smärtan helt tog över hennes liv. Efter några månaders sjukskrivning fick hon remiss till Smärtrehab Västmanland.
Skillnaden är mycket stor. Smärtan är kvar, men har minskat. Och trots att det gör ont vågar jag nu göra sådant jag undvek förut, säger hon.

Den allra första tiden på Smärtrehab inleddes med undersökningar, bland annat blodprov och magnetkameraundersökning, för att kunna utesluta allvarliga sjukdomar. Därefter togs det fram en plan som var anpassad till henne och hennes behov.

– Jag har träffat både psykolog och arbetsterapeut flera gånger i veckan. Tränat stavgång och gått på gym. Och jag har fått med mig viktiga verktyg för att lära känna mig själv och mina reaktioner. Det handlar både om att kunna acceptera sin smärta och om att bli medveten om vilka händelser som kan trigga igång smärtan, säger hon. Idag har hon återgått till sitt arbete på deltid, med målet  att så småningom vara tillbaka på heltid.

En annan patient, en man, remitterades till Smärtrehab efter flera års smärtproblem som till slut ledde fram till sjukskrivning. Dessutom påverkades det sociala livet mycket negativt.
Bio, restaurangbesök, resor. Allt sådant undvek jag eftersom det gjorde så ont, berättar han.
Under åren fram till Smärtrehab hade han provat flera olika behandlingar. Men ingenting hjälpte, och i direkt anslutning till en operation förvärrades dessutom smärtan temporärt.
– Det är uppfriskande med Smärtrehab att de redan från dag ett är så tydliga med att målet inte är att bli av med smärtan, utan att hitta sätt att leva med den. Det är så lätt att börja undvika livet, att stanna kvar i sängen istället för att åka på utflykt eller resa, säger han.
Av de olika behandlingsmetoderna uppskattade han samtalsbehandlingen allra mest. 

– För mig har det handlat om att våga utmana och utforska smärtan. Att inte låta den ta över, säger han.
Idag är han tillbaka på heltid på sitt arbete, med mycket mindre smärta än tidigare. Enligt honom en kombination av förändrat tankesätt efter Smärtrehab, och effekterna av operationen.

%d bloggare gillar detta: