Lätta på gasen och rädda liv och slipp böter

Den här veckan genomför polisen en nationell trafikvecka med fokus på hastighet. Extra kontroller genomförs för att uppmärksamma vikten av att följa skyltad hastighet och för att öka trafiksäkerheten.

Antalet omkomna i trafiken har sjunkit de senaste åren, men målet är att ingen ska dö eller skadas allvarligt i vägtrafikmiljön.

– Hastigheten har stor påverkan på utgången av en trafikolycka. Tyvärr ser vi fortfarande att alldeles för många kör för fort. Det vi behöver är en attitydförändring: Att köra för fort ska vara lika oacceptabelt som att köra onykter, för det är lika illa och sätter liv på spel, säger Ursula Edström, trafikstrateg vid polisen.

Enligt mätningar kör de flesta trafikanterna lite för fort och detta har stor påverkan på medelhastigheten. Därför fokusererar polisen inte endast på de som kör mycket för fort, även de som kör lite för fort kommer att rapporteras.

– Man får inte glömma att det i slutändan handlar om att rädda liv. Vi kan alla bidra till en säkrare trafikmiljö. Följ skyltad hastighet, var ett föredöme i trafiken och säg ifrån när personer i din närhet kör för fort, säger Ursula Edström.

Hastighetskontrollerna under trafikveckan genomförs såväl synligt, men även genom dold övervakning i video-/pilotfordon.

%d bloggare gillar detta: