Sjukvårdspartiet känner oro för hembygdsgården

Sjukvårdspartiet ställer en rad frågor i en interpellation till kommunalrådet Marino Wallsten, S, där de uttrycker oro för vad som ska hända med Fagerstas fina attraktion hembygdsgården.

Mats Olander framhåller hembygdsgårdens stora betydelse för Fagersta och vikten av att den underhålls, men att det är oklart om de ideella krafter som burit upp gården under många år orkar gå tillbaka och jobba lika hårt igen.
Det och annat har skapat oro kring hur denna guldklimp långsiktigt ska förvaltas vidare.

”Samtidigt nås vi i Sjukvårdspartiet från olika håll av ett rykte bland Fagerstabor att kommunen inte har något intresse av att ta ansvar för hur det går för hembygdsgården, och således om föreningen faller så kommer gården läggas ner. Dessutom nås vi av ryktet att kommunens representanter utrett möjligheter att ta tillvara på markytor som hembygdsföreningen förfogar över i dag för att antingen erbjuda för exploatering till andra företag eller annan egen verksamhet”, säger Mats Olander i interpellationen.

Sjukvårdspartiet vill ha klargjort av kommunalrådet om några sonderingar gjorts kring markytor vid hembygdsgården för annan användning, och om kommunen har någon plan att stötta hembygdsgården och föreningen om de skulle ha svårt att återgå till den tidigare omfattningen på verksamheten efter Coronavirusets framfart.

”Vad är hembygdsgårdens värde anser kommunen? Kan kommunens ledning tänka sig ett Fagersta utan den levande turistmagneten Västanfors hembygdsgård i framtiden om föreningen inte längre skulle finnas och driva den?”, avslutar Mats Olander sin interpellation, som kommer att besvaras i fullmäktige framöver.

%d bloggare gillar detta: