Inget svar från högsta chefen om VS-hus

FN mejlade i måndags följande fråga till kommunchefen Karolina Berglund:
”Kan du dementera att Fagersta kommun är spekulant på VS-hus i Kolarbyn?”

Hon brukar vanligtvis svara snabbt och senast dagen efter, men har inte svarat alls på denna fråga efter fyra dagar. Och Fagerstas politiska ledning har ännu inte gått ut med vad som gömmer sig bakom den enda punkten som finns på dagordningen ”Fastighetsfrågor.”

Inte ens vice ordföranden i kommunstyrelsen, Jan Johansson, M, visste härom dagen vad det handlar om. Men enligt uppgifter från flera håll till FN rör det sig om att kommunen är spekulant på VS-hus som äger cirka 300 lägenheter i Kolarbyn.

%d bloggare gillar detta: