Stipendiater utsedda inom kultur och idrott

Årligen delar Norbergs kommun ut stipendium för att uppmuntra värdefulla insatser inom föreningslivet och/eller det kulturella området. I år tilldelas Erik och Margareta Brate Kulturstipendiet och Hans-Erik ”Frasse” Lundberg idrottsstipendiet.

Motiveringarna är följande:
Norbergs kommuns kulturstipendium 2021 tilldelas Margareta och Erik Brate för deras mångåriga arbete med att bevara, levandegöra och ge norbergarna tillgång till den lokala kulturhistorien – samtidigt som de frikostigt delar med sig av densamma i Bråfors Bergsmansby.

Norbergs kommuns idrottsstipendium 2021 tilldelas Hans-Erik ”Frasse” Lundberg. Om det ska bli en skidfest behövs en ”Frasse” – en allt i allo som genom alla år med stor kunskap och energi sett till att skidspåren alltid är fräscha – från december till sista snön är borta.

%d