”Beklämd av det som eleverna har fått utstå”

Jag anser det är bra att SVT har gjort denna dokumentär och fått fram uppgifter som varit helt okända för oss. Är samtidigt djupt beklämd att det förekommit kränkningar av olika slag som elever upplevt och som de nu berättat om.

Det säger NVU:s ordförande Aneth Arvidsson, S, i en kommenterar till SVT sports dokumentär om varför vattenskid- och wakeboardgymnasiet lades ner över en natt.
– Såna kränkningar ska inte få förekomma överhuvudtaget och absolut inte av skolans personal som eleverna också varit i en beroendeställning till, påpekar hon

– När skolledningen fick information via Riksidrottsförbundets visselblåsarfunktion i juni 2020, så togs det på allvar och då var det första gången jag fick information om detta. Direktionen antog under hösten 2020 en handlingsplan om kränkande särbehandling och trakasserier, som gäller alla, elever såväl som personal så att alla ska veta hur man ska göra om man utsätts för något men också hur personal ska hantera anmälningar. Arbetsmiljölagen gäller för både elever och personal.

– Jag anser att skolledningens beslut var helt rätt att lägga ner RIG men önskar att eleverna hade fått stöd och hjälp med att anmäla dessa kränkningar ända sedan RIG startade 1999. Direktionen beställde också en genomlysning av revionsföretaget KPMG för att få reda på om skolledningen gjort misstag. I den genomlysningen framgår det att skolledningen har gjort rätt som lagt ner RIG men det har också framkommit viss kritik, avslutar Aneth Arvidsson, som varit ordförande för NVU sedan januari 2019.

 

 

%d bloggare gillar detta: