Mer än två år efter starten är det ännu problem med Fagerstas 76-miljonerskök

Fagerstas prestigekök blev rejält mycket dyrare än beräknat. Prislappen hamnade på drygt 76 miljoner kronor, vilket är mer än dubbelt så mycket som man först trodde. Men ändå fungerar köket inte tillfredsställande.

”NVKs arbete med att åtgärda byggfel på centralköket fortsätter, vilket medför ökad belastning och försvårar matlagning från grunden samt medför ökade kostnader”, konstaterar utbildningsförvaltningen i budgeten inför nästa år.

Köket på Fårbo är en av de största investeringarna på många år inom den kommunala sektorn och var från början kostnadsberäknat till 32 miljoner kronor.
Enligt planen skulle det nya köket stå klart senast första halvåret 2016. Men så blev det inte. Först 2018 satte arbetet igång och då beräknades det kosta 64 miljoner. Men det stannade inte heller där.

Kostnaden beräknades senare till 71 568 000 kronor. Men det visade sig att det uppstått oförutsedda utgifter. Den största av dem var anslutningsavgifter för fjärrvärme och el med 2 201 000 kronor.

Övriga fördyringar jämfört med budget var ändrade markförhållanden 1 584 740, vinterkostnader 1 289 301, samt fiberdragning 343 000 kronor.
NVK skickade räkningen vidare till kommunledningen som fick öka på med 4,5 miljoner. Totalt slutade notan på 76 000 068 kronor för Fårboköket.

För de ledande politikerna i Fagersta har bygget av köket varit en stolthet som dragits fram otaliga gånger, bland annat i 1 majtal, som bland det allra viktigaste de uträttat de senaste sju åren.
Men problemen har avlöst varann i köket ända sedan det invigdes.
Dels på grund av alla felbyggen och dels för att kommunen inte lyckades anställa tillräckligt med kompetent personal för storkökstillagning.

Efter mängder av klagomål från både äldreomsorgen och skolan anlitades en konsult för att utreda vad som gått snett. Konsulten presenterade en omfattande lista på åtgärder, som bland annat handlade om utbildning. Och arbetet har gett bra resultat, även om en del återstår att göra.

Men att det varit så stora problem med felbyggen har varit okänt för allmänheten fram till att utbildningsförvaltningens budgetförslag blev offentligt, där det alltså framkommer att byggfelen försvårar arbetet och medför ökade kostnader.
Fagersta Nyheter frågade NVK-chefen Kenneth Berggren vad det är för byggfel, vad de kostar att åtgärda och vem som betalar?

  • Det är ett antal anmärkningar från byggtiden som ej fungerar fullt ut och det arbetas med åtgärder på detta. Det är byggherren som ska åtgärda dessa anmärkningar så ur den aspekten bekostas de felen av byggaren.
    Vi arbetar tillsammans med utbildningsförvaltningen i detta och försöker finna bästa lösning för deras verksamhet så de ska få optimal funktion i anläggningen utifrån sina behov, svarar Berggren.
%d bloggare gillar detta: