Värre röra än någonsin vid Marias parkering

Trafiksituationen vid Mariaskolan är besvärligare än den någonsin varit. En orsak är att fler lämnar och hämtar sina barn med bil under pandemin.

I åratal har klagomål riktats mot farorna med att ha skolans parkering på andra sidan Knutsvägen eftersom vägen är starkt trafikerad, inte minst av tunga fordon till och från avfallsanläggningen.

Den mest radikala idén kom från en Västanforsbo som föreslog att vägen och parkeringen skulle byta plats. Den avfärdades dock på grund av de stora kostnader det skulle medföra att förstärka både marken och sidan närmast banvallen för att förhindra ras.

Många föräldrar och även skolpersonal har hört av sig om att situationen blir alltmer ohållbar, särskilt vid tider då skolan börjar och slutar.
FN var på plats på fredagen efter lunch och såg hur det fungerade med bilar som körde om före övergångsstället och blåste på utan hänsyn till hastighetsbegränsningen. Vore en idealisk plats för trafikkontroll med civilt polisfordon.

Meningen är att bilar ska parkeras på vänster sida på parkeringen och backas ut. Men det försvåras av att det står bilar även på den högra sidan, samtidigt som andra bilister kör där emellan för att hitta någonstans att stå.

Till det kommer de fordon som stannar på motsatta sidan av Knutsvägen, från Ängelsbergshållet och måste köras om samtidigt som det kommer bilar från andra hållet. Emellanåt var det riktigt trångt på vägbanan.

Sammantaget skapar detta en farlig trafiksituation för barn som måste korsa vägen. Och eftersom antalet barn som skjutsas och hämtas blivit fler under året då många föräldrar uppmanats att jobba hemifrån har problemet förvärrats.

  • Nej det skulle vara som förr när vi gick här, då fick vi ta oss hit och hem själva utan curlande föräldrar. Barn behöver röra på sig, sa en pappa som själv var där för att hämta sitt barn.
  • Det är ju i alla fall fredag och jag vill ha koll på det här spektaklet, tillade han.
%d bloggare gillar detta: