Många tuffa frågor från Fagerstas lärarförbund

Lärarförbundet, som företräder förskolelärarna, reagerar också kraftigt på Fagersta kommuns planer på nedskärningar. De undrar hur de styrande tror att folk ska flytta till Fagersta om man drar ned på förskola och skola.

Här är hela deras brev:

”• I Fagersta planerar ni politiker att det ska byggas och då bland annat planerats för 400 nya bostäder vid Västanfors sjöläge.
Vilka har ni tänkt ska bo där och hur har ni tänkt locka hit personer och familjer från andra kommuner om ni planerar att dra ner på de samhällsviktiga funktionerna förskola och skola?

Får personer som eventuellt tänkt sig att flytta hit reda på att det är planerat att rejält förtäta förskolans barngrupper som gör att flytten till Fagersta uteblir. Vad kostar då de tomma bostäderna i förhållande till de neddragningar ni nu är på väg att genomföra?
Vi i Lärarförbundet får inte den ekvationen att gå ihop.

• Vad har nya förskolan Skogsgläntan gjort för nytta för all personal och alla barn i förskolan?
Då det vid planerandet av nya förskolan lät som att ”nu ska vi bygga bort de stora grupperna i förskolan”. Var tog den visionen vägen?
Istället stängdes lika många avdelningar som det öppnades på nya förskolan. Så den ekvationen blev plus minus noll!

• Så återigen sviker/sparar politikerna i Fagersta på kommunens yngsta invånare som inte får tillfälle att göra sin röst hörd. Hur går detta ihop med den av Sverige ratificerade Barnkonventionen?
Ska grupperna ytterligare och återigen förtätas vilken arbetsmiljö leder det till för barnen? Att vara många på en avdelning kan likställas med om minst 22 politiker skulle samsas på samma yta som förskolebarn har till sitt förfogande. Arbetsro? Ljudnivå? Trängsel?

• Vilken inställning har ni politiker till den årliga rankingen ”Bästa skolkommun”?
Finns det någon vision om att Fagersta ska kunna klättra uppåt på den listan?

• Att spara så på förskolebarn/skolelever kan man ju undra vad det leder till i förlängningen? Trasiga och stressade tonåringar? Varför mår så många skolelever dåligt? Var finns de mindre grupperna med fler vuxna som barnen kan ty sig till? Inte blir det bättre av att förtäta grupper i utbildningssystemet. Vi ser ju redan nu hur det ser ut.

• Hur tänker ni politiker om en redan oerhört stressad och nerkörd (risk för längre sjukskrivningar) yrkeskår efter att stått i frontlinjen i över ett års pandemitid?
Hur har ni tänkt att arbetsmiljön kommer att påverkas för förskollärare och lärare i denna samhällsviktiga verksamhet? Är ni beredda på att fullständigt köra slut på yrkeskategorin lärare?

• Genom att förtäta grupper, ta bort kringpersonal som bland annat barnskötare, pooltjänst och resurser hur har ni då tänkt att de få förskollärare som finns i verksamheten ska hinna med alla de uppdragen som den nya läroplanen kräver?
Ger det automatiskt högre lön till de lärare som blir kvar och ska göra andra yrkesgruppers arbetsuppgifter?
Blir det då ni politiker som får stå som ansvariga mot Skolverket när de vill ha in alla förskolor, grundskolor och gymnasiers systematiska kvalitetssäkringar varje år?
Kvalitetssäkringar som kommer att visa på en försämring av kvaliteten på de olika utbildningsverksamheterna som finns i Fagersta kommuns regi.

• Hur ser er strategi ut för rekrytering av lärare till alla skolformer? Hur ska vi som fackliga representanter förhålla oss till information om den intervjuade frågar om barngruppers storlek. Fast det kanske inte blir aktuellt med nyrekryteringar alls de kommande åren?

• Hur tänker ni politiker om Skolverkets riktlinjer för barngruppsstorlek i förskolan? Hur ska vi kunna undervisa utifrån förskolans läroplan om grupperna förtätas. Det är inte bara att dela upp barnen i smågrupper eftersom vi personal har olika saker att ta hänsyn rent arbetsmiljömässigt.
Vi ska ha möjlighet och marginal att ta ut vår 30-minutersrast inom fem timmar från arbetsstart. Med förtätningar i förskolans grupper finns ingen möjlighet att all personal ska hinna ta ut sin lagstadgade 30-minutersrast och samtidigt undervisa i många fler små grupper för det blir om grupperna blir större.

• Blir lite tight nu att nå upp till målet med barngruppers storlek utifrån Skolverkets riktlinjer till er vision 2030?

• På kommunfullmäktige i april ställde Elisabeth Hanning frågan till Sune Andersson om hur nya förskolan Skogsgläntan påverkat storleken på förskolans barngrupper.
Tyckte Sune A då sa att ni politiker lyckats sänka med 1,5 barn/grupp. Ska ni nu själva rasera detta genom att förtäta igen? Hur ska ni då lyckas nå upp till målet med barngruppers storlek utifrån Skolverkets riktlinjer till år 2030 som ni ständigt påkallar som vision 2030?

• Vad händer om den demografiska modellen inte följer den plan ni politiker lagt fram och vi står där med stora förtätade barngrupper, uppsagd personal/lokaler, tänker ni förtäta ännu mer då?

Styrelsen i Lärarförbundet lokalavdelning Fagersta”

%d bloggare gillar detta: