Facken starkt kritiska till nedskärningsplaner

Enligt planen kommer förskolans budgetram i Fagersta att sänkas även nästa år med 3,8 miljoner kronor. Det innebär att en, kanske rentav två avdelningar, måste stängas för att minska personalen. Fackförbunden Kommunal och Lärarförbundet är starkt kritiska.

”Åtgärd för att hålla budget år 2022 blir att avveckla ytterligare en singelavdelning, vilket resulterar i att tre medarbetare kommer att få sina anställningar avslutade. Barnen i den aktuella gruppen kommer att fördelas ut på de då 38 kvarstående avdelningarna, vilket kan komma att innebära en förtätning i barngrupperna.
Denna anpassning räcker inte till för att nå ramen. Ytterligare konsekvens kan bli avveckling av ännu en förskoleavdelning” säger utbildningsförvaltningen i en budgetanalys.

Kommunal konstaterar att förslaget innebär större barngrupper, sämre arbetsmiljö med risk för psykisk och fysisk ohälsa, risk för fler tillbud och olycksfall, sämre kvalitet, samt risk för uppsägning av personal.

Kommunal Norra Västmanland kräver att risk- och konsekvensanalyser görs inför varje tilltänkt åtgärd i effektiviserings- och/eller besparingssyfte.

”Utbildade barnskötare är viktiga och behövs i verksamheten. Ge Fagerstas barnskötare arbetsro och en förskola att fortsätta vara stolt över. Förlita er inte enbart på en demografisk modell som leder till förhastade beslut.
Dessa åtgärder kommer att göra att Fagersta Kommun inte framstår som en attraktiv arbetsgivare”, skriver Kommunal i en kommentar.

Läs Lärarförbundets reaktion i nedanstående artikel.

%d bloggare gillar detta: