Promenadslinga efter stranden till Uggelbo

Nu lägger NVK fram en kostnadskalkyl på att bygga en belyst promenadslinga från Simbadet till längst bort på Uggelbo. För tre miljoner får man både strandslingan och en sjösättningsramp med tillhörande parkering och vändplats för trailer.

Det kan senare även komma att byggas en upplyst promenadslinga efter sjön Aspens strand ända bort till Skeppmoraviken. Det är NVK:s tanke för att skapa en än mer attraktiv rekreationsmiljö i det växande Västanfors.

Bakgrunden är att en privatperson skickade in ett e-förslag om att sätta upp belysning på gångvägen vid Simbadet i Västanfors. När solen gått ned är det svart efter större delen av promenadområdet.

”Detta är ett bra promenadstråk som många nyttjar sommartid och dagtid, tyvärr är det för mörkt kvällstid. Det har gjorts försök att sätta upp solcellsbelysning på en liten del av sträckan, som tyvärr inte fungerar väl. Dessutom bara på en kort sträcka”, skrev förslagsställaren.
”Jag tycker detta borde åtgärdas så att även vi i Västanfors kan få ha en belyst promenadväg”.

NVK är helt med på idén och föreslår dessutom att första etappen av en ny strandpromenad görs mellan reningsverket och infarten till Uggelbo trädgård. På en plats där emellan ska också en sjösättningsramp för båtar anläggas.

”Syftet med detta är att skapa ännu bättre möjligheter och förutsättningar för människor att kunna ta sig till och uppleva natur- och rekreationsområden i sin närhet”, säger NVK:s utredare som poängterar vikten av att promenad- och cykelslingan så långt det är möjligt följer strandkanten istället för vägen som det först var tänkt.

”En belyst strandpromenad skulle dessutom försköna kommunsilhuetten kvällstid då området syns över vattnet från väg 66 vid infarten till Fagersta”, framhåller NVK:s utredare.

Nästa steg är att politikerna i direktionen ska säga sitt innan ärendet går vidare till kommunstyrelsen för avgörande.

%d bloggare gillar detta: