Tredje allroundplanen byggs på Uggelbo

Det är i praktiken klart att den tredje planen för olika sporter kommer att anläggas på grusplanen i Uggelbo. Detta efter att NVK:s utredare förordar den istället för tennisplanen vid Solliden.

Efter många turer och förslag om placering av den tredje arenan för spontanidrott i Fagersta tyder nu allt på att den kommer att hamna på grusplanen där kommunen ville bygga äldreboendet.

Kommunledningen förordade nyligen den nedlagda cementplanen för tennis på andra sidan riksväg 68, men NVK:s två högsta chefer, Kenneth Berggren och Leif Eriksson anser inte att det är något bra alternativ.

Dels är planen för liten, vilket gör att man måste schakta på sidan om, men framför allt går en stor avloppsledning djupt nere i marken och måste flyttas om något ska byggas ovanpå. Kostnaden för det beräknas till minst 800 000 kronor på grund av de stora höjdskillnaderna.

Uggelbo däremot ser man enbart fördelar med. Grusplanen är mycket större än vad som behövs och markarbetet är i princip redan gjort. Dessutom är det ett av Fagerstas mest attraktiva bostadsområden, plus att folkmängden kommer att öka väsentligt om det gamla sågverksområdet, Sjönära läge, saneras och bebyggs med en stor mängd bostäder.

Kostnaden för att bygga en näridrottsplats beräknas till cirka 2,2 miljoner kronor.
Nästa steg är att politikerna i NVK ska säga sitt, innan frågan går vidare till kommunstyrelsen för avgörande.

%d