Felparkerandet på Ringvägen fortsätter till lapplisorna kommer

NVK har beslutat att parkeringsförbud ska gälla på båda sidor om Ringvägen från den 29 mars. När skyltarna kom på plats hoppades många att det skulle bli ordning. Men mängder av bilister struntar i skyltarna. Och p-vakterna dröjer.

När bostadsområdet Ringvägen byggdes på 1960-talet räckte p-platserna gott och väl eftersom många boende inte hade bil. Sedan dess har nya generationer flyttat in, där en del familjer måste ha två bilar för att klara jobbresor, bland annat.

Det har lett till att parkeringsplatserna inte räcker till. Redan på 1980-talet var det så ont om platser att bilister parkerade i skogskanten eller på infarterna.
Länge har det varit så illa att bilister parkerar lite hur som helst. Ofta har bilar stått på trottoaren efter halva den högra vägen mot toppen och på den övre delen så många bilar som fått plats.

En bostadsrättsförening kontaktade Fagersta kommun om det ökade problemet med att bilar ställs så att de blockerar både sophus, räddningsvägar och utfarter.

NVK kontrollerade området och konstaterade att felparkerade bilar försämrar framkomligheten, trafiksäkerheten och tillgängligheten i området.

”För att garantera framkomligheten och förhindra olovlig parkering längs gatan kommer hela Ringvägen att ha ständigt parkeringsförbud på båda sidor”, sa NVK, som hänvisar bilister till kvartersmark för parkering.

Detta har nu trätt i kraft. Meningen var att Fagersta kommun i samma veva för första gången skulle anlitat ett vaktbolag för att se till att p-förbudet efterlevs.
Men upphandlingen om vem som ska få uppdraget har dragit ut på tiden och beräknas komma i gång under maj månad.

Bilderna är tagna vid olika tillfällen sedan i höstas. En togs i går kväll då det stod elva felparkerade bilar på Ringvägen.

%d bloggare gillar detta: