100 p-platser måste byggas vid nya kontoret

Det finns inte tillräckligt med parkeringsplatser för personal och besökare vid det blivande kommunkontoret. Lösningen blir att arrendera mark av Outokumpu och anlägga 100 p-platser.

Redan på ett tidigt stadium, för tre år sedan då kommunen köpt Brukskontoret, pekade kritikerna mot flytten dit att p-platserna inte kommer att räcka till på långa vägar och att det och annat kommer att medföra ytterligare kostnader. Men de talade för döva öron.

Först nu har frågan tagits upp i kommunstyrelsens arbetsutskott som föreslår att man arrenderar skogsmarken närmast riksväg 68 och anlägger en stor parkering där med ett tioårigt arrendeavtal med markägaren Outokumpu.
Frågan går nu vidare till kommunstyrelsen och slutligen fullmäktige som har sista ordet. Hur lång tid det sedan kan dröja innan parkeringen är färdig är oklart.

Flytten från Norbergsvägen inleds i sommar, nästan tre år efter det som först sades. Det måste nu ske ett mycket snabbt jobb med trädfällning, markberedning och asfaltering om personalen ska kunna parkera vid sin nya arbetsplats efter semestern.

%d bloggare gillar detta: