Det kostar minst två miljoner att bygga parkering

Nu kommer den ena tilläggskostnaden efter den andra för att Fagersta kommun ska kunna flytta in i det ombyggda brukskontoret. Kostnaden för att anlägga hundra parkeringsplatser på grönområdet mot riksvägen kommer att bli minst två miljoner kronor.

Beräkningen är baserad på en av branschen vedertagen schablonsiffra om 20 000 kronor per parkeringsplats.

– Osäkerheter kring slutkostnad finns alltid vid mark- och anläggningsarbeten då det är svårt att förutse behovet av bland annat bärlager och fyllnadsmassor. Samtliga kostnader förenade med anläggandet av parkeringen, såsom oljeavskiljare åligger kommunen, säger fastighetsstrateg Oscar Bogren på en fråga från Fagersta Nyheter.

Det krävs även byggnadslov vilket kan försena projektet. Det här är den andra utgiften i flermiljonklassen som det inte talats om från de styrandes sida i samband med debatten om vad flyttkostnaden egentligen kommer att sluta på.

4,2 miljoner kronor blir kostnaden för att flytta Fagersta kommuns reservaggregat till Brukskontoret och säkra upp receptionen. Fagerstas skattebetalare får stå för cirka 2,5 miljoner för den teknik som anses nödvändig för ledningsförmågan.

”I ledningsplatsen ingår utöver lokaler även den teknik som anses nödvändig för ledningsförmågan. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram ett förslag på vilka åtgärder som krävs för att kommunen ska uppfylla de krav som ställs på en säker kommunal ledningsplats”, fick Fagerstaborna veta efter att allt var klubbat och klart.

Flytten av kommunhuset har präglats av olika turer hit och dit. Det första beskedet från kommunen var att flytten skulle ha påbörjats redan 2018. Men istället sålde kommunen fastigheten för att hyra in sig.

%d