Nu blåser vi svenska folket!

/INSÄNDARE

Det pågår en gigantisk exploatering av landsbygden i Sverige, det pågår och planeras en enorm vindkraftsutbyggnad. Det är inte i Stockholmsområdet där elbristen är akut man bygger utan vindkraftsparkerna planeras på landsbygden.

Över hela vårt närområde projekterar man, från Avesta via Norberg, Fagersta, Smedjebacken, Skinnskatteberg till Lindesberg. Bara i och runt Skinnskattebergs kommun planeras nu för 5 vindkraftsparker med gigantiska förfulande vindkraftverk, ännu större än de som just nu uppförs runt Avesta.

Känns lite konstigt att vi ska engagera oss för regnskogar och plantera träd runt om i världen samtidigt som vi ska skövla våra egna skogar.
Man bygger gärna i närheten av läns-och kommungränser. Man vet att då blir det svårt att organisera ett motstånd bland ortsbor och politiker. Vindkraftsverken kommer att rama in Sveriges sydligaste vildmark, Malingsbo-Kloten. Hur svår samordningen är illustreras av att Länsstyrelserna i Västmanland och Örebro kallar Malingsbo-Kloten för ett naturvårdsområde, i Dalarna är det ett naturreservat…

Till och med så att elpriset i perioder var negativt. Varför byggs det då, låter ju som en dålig affärsidé? Svaret är att utbyggnaden till stor del finansieras av elcertifikatsystemet. Det innebär att alla som köper el, det vill säga vi själva, är med och betalar och det är enorma belopp som matas in i det här systemet.

Det är inte ens för vår egen skull det ska byggas nya vindkraftverk. Mitt i vintern när vi har högst elförbrukning, när det är mörkt och kallt, blåser det inte. Då hjälper det inte hur många vindkraftverk vi än bygger. På våren och hösten blåser det men då behöver vi inte så mycket el och i början av april exporterade vi stora mängder el till Europa med de vindkraftverk som vi redan har.

Situationen nu liknar den för 150 år sen när sågverksägare reste runt med en låda brännvin och fickorna fulla med kontanter och tillskansade sig skog av små skogsägare. Nu är det vindkraftprojektörer som reser runt och är frikostiga till kortsiktig glädje för skogsägare och politiker som tror att de kommer att gynnas.

Det är tyvärr en ful bransch full av dribblingar och vad händer om 20 år när vindkraftverken är uttjänta och ska monteras ner? Risken är stor att markägare/kommunerna får ta hand om notan för detta eftersom projektörerna överlåter vindkraftsparkerna till andra bolag, exempelvis kontrollerar kinesiska statliga kraftbolag redan i dag en stor del av Sveriges produktion av vindkraftsel, hur mycket ansvar kommer de att ta?

Vi står kanske inför den största miljöförstöringen i Sveriges historia och den sker i tysthet utan uppmärksamhet i media, utan större protester bland folket och utan att något politiskt parti engagerar sig för att rädda vår natur. Först betalar vi byggandet av vindkraftverken och under de kommande åren får vi fortsätta betala med förstörd natur, störande buller,infraljud, markvibrationer, turbulens, ett blinkande ljus samt utsläpp av gifter som smörjmedel och mikroplaster från vindkraftverk under drift. Allt för att producera el vi inte behöver utan som ska säljas för ökad konsumtion i Europa…

Det högsta priset får dock de vilda djuren betala. Hur Länsstyrelserna vänder ut och in på sig för att gynna och skydda flodpärlmusslor på detaljnivå (i och för sig berömvärt) och samtidigt ger tillstånd till de veritabla mördarmaskiner som vindkraftverken är där insekter, fladdermöss och fåglar dräps direkt och allt annat djurliv i omgivningen påverkas är frapperande klandervärt!

De bifogade bilderna är alla tagna i anslutning till de planerade vindkraftsparkerna vid Norrmogen och Långholmsberget. Särskilt bilden på örnarna berör mig. För 50 år sedan, när jag gick i grundskolan var Kungsörnen i stort sett utrotad i Sverige.

Bilderna är tagna i Bäverdalen, mitt emellan de nämnda vindkraftsparkerna. En örn flyger med ca 25m/s hastighet så det är runt 5 minuters flygtid till de planerade vindkraftverken och en örn som inte ruvar tillbringar större delen av dygnets ljusa timmar till att flyga runt.
Det avstånd till ett Kungsörnsbo som krävs för att stoppa en etablering är löjeväckande 2 kilometer cirka en minuts flygtid för en örn!

KRISTIAN BERGGREN OCH GUNILLA ELANDER
Baggbron

%d bloggare gillar detta: