Stor vilja att vaccinera sig mot covid-19


Nio av tio svarar att de helt säkert eller troligen kommer tacka ja när de erbjuds vaccin mot covid-19. Den höga vaccinationsviljan finns i alla åldrar men är högst bland äldre. Det framgår av Folkhälsomyndighetens senaste webbenkät.

Var fjärde Fagerstabo och Norbergare över 65 år har nu fått sin andra dos vaccin. I Skinnskatteberg är det färre. Men vaccinleveranserna kommer att fördubblas de närmaste veckorna, och för Västmanland ser det väldigt positivt ut.

Närmare 50 000 personer i länet beräknas kunna få sin första dos, vilket är en dubblering av antalet som vaccinerats hittills. Det innebär att Region Västmanland hoppas kunna inleda fas tre före maj månad.
Och viljan att vaccinera sig är god.
Varje månad ställer Folkhälsomyndigheten frågor om inställningen till vaccination mot covid-19. Frågorna handlar även om praktiska förutsättningar kring vaccination.

Månadens enkät visar att 69 procent helt säkert kommer tacka att ja till vaccination och ytterligare 22 procent troligen kommer göra det. Bland de som troligen tänker tacka ja har många frågor eller funderingar.
Fem procent uppger att de skulle tacka nej medan fyra procent inte bestämt sig. Att skydda andra är en stark drivkraft i alla grupper medan motivet att vaccinera sig för att skydda sig själv är högre bland de äldre.

– Att det finns frågor och funderingar hos en andel av de som svarat är förväntat och något man ser vid andra vaccinationer. Enkäten är ett viktigt underlag i arbetet med att nå ut till alla med erbjudandet om vaccination, säger Anders Tegnell, statsepidemiolog.

Undersökningen gjordes under perioden 11 till 22 mars före beskedet om att Astra Zenecas vaccin endast ska ges till personer som är 65 år och äldre. Eventuella effekter av de ändrade beskeden om vem som ska erbjudas just det vaccinet bedöms avspeglas i nästa månads enkät. Urvalet är representativt för befolkningen, enkäten skickades till nära 3 500 deltagare och hade en svarsfrekvens på 89 procent.

%d