Strömsholm räddade livet på hunden Claus

På långfredagens kväll drabbades Claus, familjen Alvners nioårige bullmastiff, av något som visade sig vara magomvridning. Tack vare snabb transport till specialistdjursjukhuset i Strömsholm kunde hans liv räddas

– Vi är glada och tacksamma för att Claus överlevde och att vi inte tänkte att vi skulle avvakta till dagen därpå. Dessutom ligger kostnaden, som inte är färdig ännu, totalt mellan 50-60.000 kronor och då är det skönt att ha en veterinärvårdsförsäkring, säger matte Andrea och husse Johan Alvner i Högfors utanför Norberg.

Magomvridning är ett akut sjukdomstillstånd där magsäcken vrider sig upp till ett helt varv kring sin egen axel. Hunden som drabbats blir akut sjuk och kan dö inom loppet av några timmar om inte behandling ges.

Tillståndet gör att varken mat eller vätska kan passera, vare sig till tarmen eller till matstrupen. Magsäcken blir gasfylld vilket orsakar svullnaden. Trycket som magsäcken orsakar gör att hunden får svårt att andas.

Samtidigt pressar magsäcken på de stora blodkärlen i kroppen, vilket gör att hjärtat inte längre kan pumpa runt blodet på ett normalt sätt. Hela kroppen drabbas av syrebrist och hunden kan få allvarliga organskador. Även magsäckens vägg kan skadas och i vissa fall brister den med allvarlig bukhinneinflammation som följd.

De symptom hunden visar är ofta försök till att kräkas utan att få upp mat, oro, smärta och man kan ofta se att buken svullnar upp. Hunden kan bli orolig, en del drar sig undan, andra söker sin ägares kontakt.
Om misstanken finns att hunden har drabbats av magomvridning ska ägaren omedelbart kontakta veterinär.

Den första insatsen vid magomvridning handlar om att häva trycket i magsäcken samt att påbörja chockbehandling med intravenöst dropp. När hunden stabiliserats tillräckligt opereras den. Magsäcken töms med en sond, detta kan i vissa fall ske innan hunden sövs om den bedöms vara i för dåligt skick för att klara en narkos. Vid operationen sys magsäcken fast vid bukväggen för att förhindra att magsäcken vrider sig igen.

Dödligheten vid magomvridning är 5-15 procent för de hundar som kommer in till djursjukhus. I en del fall är hunden så allvarligt sjuk då den kommer in att prognosen bedöms som för dålig för att gå vidare, då kan avlivning vara det enda alternativet.

Källa: SLU universitetsdjursjukhuset

%d